Protokol č.8 Agroklimatická štúdia - PowerPoint PPT Presentation

Protokol 8 agroklimatick t dia
Download
1 / 18

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Biometeorológia. Protokol č.8 Agroklimatická štúdia. Ing. Martin Gálik. Úloha: Vypracujte agroklimatickú štúdiu vybranej lokality. Agroklimatická štúdia. Agroklimatické štúdie popisujú (charakterizujú): malé územie reprezentované jednou agroklimatickou, či klimatickou stanicou

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Protokol č.8 Agroklimatická štúdia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Protokol 8 agroklimatick t dia

Biometeorológia

Protokol č.8Agroklimatická štúdia

Ing. Martin Gálik

Úloha: Vypracujte agroklimatickú štúdiu vybranej lokality


Protokol 8 agroklimatick t dia

Agroklimatická štúdia

Agroklimatické štúdie popisujú (charakterizujú):

 • malé územie reprezentované jednou agroklimatickou, či klimatickou stanicou

  – sú to agroklimatické monografie

 • väčšie územie určitej oblasti, alebo krajiny

  – oblastné agroklimatografie.


Protokol 8 agroklimatick t dia

Pracovný postup

A) Geografický popis územia

popísať zemepisnú polohu (nadmorská výška, zemepisná dĺžka a šírka), horské pásma, nížiny, riečnu sieť, vodné plochy, vegetačný kryt a i.

B) Rozmiestnenie meteorologických staníc

k staniciam uviesť zemepisnú šírku a dĺžku, nadmorskú výšku.

C) Vlastný agroklimatický popis

rozsah prác popisu sa riadi cieľom a zameraním práce, ale aj možnosťou získania agroklimatických podkladov zo siete meteorologických staníc. V oblastnej agroklimatografii možno pri spracovaní využiť grafické metódy, hlavne mapové spracovanie. Prácu dopĺňame tabuľkami, grafmi, diagramami a mapkami


Protokol 8 agroklimatick t dia

Vlastný agroklimatický popis

 • Začlenenie záujmového územia, alebo lokality do agroklimatickej makrooblasti, oblasti, podoblasti a okrsku

 • Podľa najdôležitejších meteorologických klimatických alebo agrometeorologických prvkov a charakteristík popísať :

  - teplotné pomery- radiačné pomery- zrážkové pomery- veterné pomery- oblačnosť- vlhkosť vzduchu- fenologické pomery


Protokol 8 agroklimatick t dia

Teplotné pomery

 • extrémy (maximálne, minimálne teploty)

 • priemerné denné teploty (mesačné, ročné)

 • suma teplôt za VVO, HVO

 • počet dní ľadových, mrazových, letných, tropických....


Protokol 8 agroklimatick t dia

Radiačné pomery

 • globálne žiarenie (priemerné mesačné, ročné)

 • fotosynteticky aktívne žiarenie (priemerné mesačné, ročné)

 • relatívny slnečný svit

 • trvanie slnečného svitu....


Protokol 8 agroklimatick t dia

Zrážkové pomery

 • Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok

 • Počet dní:

  - so zrážkami- s búrkou- so snehovou pokrývkou

 • Walterov klimatogram....


Protokol 8 agroklimatick t dia

Veterné pomery

 • Rýchlosť prúdenia vzduchu

 • Smer prúdenia vzduchu

 • Veterná ružica....


Protokol 8 agroklimatick t dia

Oblačnosť

 • počet jasných, oblačných, zamračených dní

 • mesačná a ročná oblačnosť....


Protokol 8 agroklimatick t dia

Vlhkosť vzduchu

 • Tlak vodných pár

 • Tlak nasýtených vodných pár

 • relatívna vlhkosť vzduchu

 • sýtostný doplnok....


Protokol 8 agroklimatick t dia

Fenologické pomery

 • jačmeň (dátum sejby, zberu...)

 • pšenica (sejba, zber...)

 • jabloň (kvitnutie...)

 • okrasné rastliny...


Protokol 8 agroklimatick t dia

Agroklimatické členenie SR

Pre agroklimatické členenie Slovenska boli použité 3 základné agroklimatické ukazovatele (teplotný, vlahový, prezimovania), podľa ktorých bolo územie rozčlenené na agroklimatické:

 • makrooblasti

 • oblasti

 • podoblasti

 • okrsky


Protokol 8 agroklimatick t dia

Agroklimatické členenie SR


Protokol 8 agroklimatick t dia

Agroklimatické členenie SR


Protokol 8 agroklimatick t dia

Agroklimatické členenie SR

 • Agroklimatický ukazovateľ teplotný (TS10)

  - teplotná suma za obdobie s priemernou dennou teplotou vzduchu nad 10 °C

  3 makrooblasti:

  teplá (3100 – 2400°C)

  mierne teplá (2400 – 2000°C)chladná (2100 – 1600 °C)

  8 oblastí.....


Protokol 8 agroklimatick t dia

Agroklimatické členenie SR

 • Agroklimatický ukazovateľ vlahový (KVI-VII)

  - je daný rozdielom poteneciálneho výparu (Eo) a zrážok (Z)

  KVI-VII =Eo - Z

  7 podoblastí:

  veľmi sucháviac ako 150 mm

  prevažne suchá150 až 100 mm

  mierne suchá100 až 50 mm

  mierne vlhká50 až 0 mm

  prevažne vlhká0 až -50 mm

  vlhká-50 až -100 mm

  veľmi vlhkámenej ako -100 mm


Protokol 8 agroklimatick t dia

Agroklimatické členenie SR

 • Agroklimatický ukazovateľ prezimovania (Tmin)

  - je daný priemernými ročnými absolútnymi teplotnými minimami

  5 okrskov:

  prevažne miernej zimyviac ako -18 °C

  pomerne miernej zimy-18 až -20 °C

  mierne chladnej zimy-20 až -22 °C

  prevažne chladnej zimy-22 až -24 °C

  studenej zimymenej ako -24 °C


Protokol 8 agroklimatick t dia

Ďakujem za pozornosť


 • Login