AZ EU IR NYELVEK V RHAT  V LTOZ SAI   A LEVEGOTISZTAS G-V DELEM TER LET N   S EZEK HAT SA A MAGYARORSZ GI  JOGI SZAB LYO

AZ EU IR NYELVEK V RHAT V LTOZ SAI A LEVEGOTISZTAS G-V DELEM TER LET N S EZEK HAT SA A MAGYARORSZ GI JOGI SZAB LYO PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

A magyarorszgi levegovdelmi stratgia kialaktsnl alapveto fontossg az Eurpai Uni vonatkoz szablyozsnak figyelembevtele. A kibocstsok cskkentse s a levegominosg javtsa terletn a jogi szablyozs tovbbfejlesztsnek deklarlt clja a kvetkezo:- a meglvo irnyelvek jr

Download Presentation

AZ EU IR NYELVEK V RHAT V LTOZ SAI A LEVEGOTISZTAS G-V DELEM TER LET N S EZEK HAT SA A MAGYARORSZ GI JOGI SZAB LYO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. AZ EU IRÁNYELVEK VÁRHATÓ VÁLTOZÁSAI A LEVEGOTISZTASÁG-VÉDELEM TERÜLETÉN ÉS EZEK HATÁSA A MAGYARORSZÁGI JOGI SZABÁLYOZÁSRA Dr. Kovács Endre Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. május 16.

2. A magyarországi levegovédelmi stratégia kialakításánál alapveto fontosságú az Európai Unió vonatkozó szabályozásának figyelembevétele. A kibocsátások csökkentése és a levegominoség javítása területén a jogi szabályozás továbbfejlesztésének deklarált célja a következo: - a meglévo irányelvek újrafogalmazása, egyszerusítése és összevonása a kibocsátások csökkentését, illetoleg a levegominoség javítását szolgáló, két átfogó irányelvbe; - a célok, követelmények világos megfogalmazása, ugyanakkor a végrehajtás módjának részleteiben a tagországok önállóságának biztosítása.

3. Az ipari kibocsátások csökkentésének újraszabályozása Az újraszabályozás indokai Az IPPC irányelv mintegy 52 000 létesítmény engedélyezését és muködését szabályozza az Európai Unióban. Ezek a létesítmények adják a legfontosabb légszennyezo anyagok kibocsátásának meghatározó hányadát (az SO2 emisszió 83 %-át, az NOx emisszió 34 %-át, a szilárd légszennyezo anyagok 43 %-át, a VOC kibocsátások 53 %-át).

4. A szabályozás továbbfejlesztése során a jelenleg hatályos szabályozás egyes hiányosságainak kiküszöbölésén túlmenoen a következo célok elérését tuzték ki: a BAT koncepciójának tisztázása és megerosítése; a nagy tüzeloberendezések kibocsátási határértékeinek felülvizsgálata, összhangba hozása a BAT követelményeivel; a titán-dioxid ipar létesítményeire vonatkozó kibocsátási határértékek felülvizsgálata, összhangba hozása a BAT követelményeivel; a felülvizsgálat/ellenorzés feltételeinek javítása;

5. az új muszaki megoldások elterjesztésének ösztönzése; az adminisztratív terhek csökkentése az engedélyezési eljárás, a monitoring és a jelentési kötelezettségek egyes eloírásainak egyszerusítése és átláthatóbbá tétele révén (a vállalatok és a hatóságok részére egyaránt); az u.n. Tematikus Stratégia céljaihoz jobban igazodó jogszabályi környezet kiterjesztése és átláthatóbbá tétele; a nemzeti környezetvédelmi hatóságok munkájának elosegítése az irányelvekben megfogalmazott követelmények következetes alkalmazása területén.

6. Az Európai Unió jogi szabályozásának továbbfejlesztése a légszennyezo anyagok kibocsátásának csökkentése területén a következo dokumentumokban jelenik meg: Az ipari kibocsátásokról (az integrált szennyezés megelozésrol és csökkentésrol) szóló irányelv javaslat COM(2007) 844 final (2007.12.21.) Az ipari kibocsátásokra vonatkozó korszeru politika COM(2007) 843 final (2008.01.14.)

7. Az ipari kibocsátások újraszabályozásába bevont EU irányelvek a COM (2007) 844 final (2007.12.21.) dokumentum szerint: 78/176/EGK a titán-dioxid ipar hulladékairól 82/883/EGK a titán-dioxid ipar hulladékainak vizsgálatáról és monitorozásáról 92/112/EGK a titán-dioxid ipar hulladékai által okozott szennyezés csökkentésére és végleges kiküszöbölésére irányuló programok harmonizálási eljárásáról

8. 96/61/EK az integrált szennyezés megelozésrol és csökkentésrol (IPPC irányelv) 1999/13/EK az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület (VOC) kibocsátásának korlátozásáról 2000/76/EK a hulladékok égetésérol 2001/80/EK a nagy tüzeloberendezések által kibocsátott egyes légszennyezo anyagok emissziójának korlátozásáról

9. Az egyesített irányelv tervezetben szereplo fontosabb változások: Az egyesített irányelv tervezet hatálya alá tartozó létesítmények, technológiák köre fobb vonalaiban megmarad (ez megfelel a jelenleg hatályos IPPC irányelv I. Függelékében és a VOC irányelv VII. Függelékének 1. részében meghatározott tevékenységeknek). Az IPPC irányelv I. Függeléke kiegészül a következokkel: - a 20 és 50 MWth közötti bemeno hoteljesítményu tüzeloberendezések, - a fa és fa-termékek tartósítási technológiái, - a (rétegelt) fa lemezek gyártása. A kiegészítésekre azonban a tervezet nem ad kibocsátási határértéket, illetoleg egyéb környezetvédelmi követelményeket.

10. Az engedélyezési eljárás során a BAT követelményeket kell érvényesíteni, amelyeket a BREF dokumentumok tartalmazzák. Ezek legfontosabb eleme az alkalmazott kibocsátási határértékek rendszere. (A jelenlegi gyakorlat nem mindig és nem mindenütt biztosítja a határértékek betartását, ami a belso piaci feltételek egyenlotlenségét okozza.) Az illetékes környezetvédelmi hatóság bizonyos különleges körülmények fennállása esetében engedélyezheti a BREF-ben eloírt határértéket meghaladó kibocsátást, azonban ez sem haladhatja meg az egyesített irányelv III-VI. fejezeteiben meghatározott kibocsátási határértéket. Ilyen derogáció esetében az eltérést, annak indoklásával együtt, a nyilvánosság számára hozzáférhetové kell tenni.

11. A jelenleg hatályos irányelv eloírásainak betartása esetében a jelentési kötelezettség, az ellenorzések és az engedélyek felülvizsgálata tekintetében jelentos különbségek adódtak az egyes tagállamok között. Ezért az ezekre vonatkozó követelmények pontosítása is szükségessé vált. A környezetvédelmi ellenorzésekre vonatkozó 2001/331/EK irányelv ajánlásait vették figyelembe az új követelményrendszer kialakításánál. Az egyes létesítmények tevékenységének végleges megszüntetése esetében szükséges kármentesítési követelmények megalapozásához a létesítmény üzemeltetojének mennyiségi adatokat is tartalmazó információt kell adni a talaj és a felszín alatti vizek szennyezettségérol. Ez a Talajvédelmi Tematikus Stratégia céljainak teljesítését szolgálja.

12. Az egyesített irányelv tervezet legfontosabb elemei közé tartozik a tüzeloberendezések kibocsátási határértékeit tartalmazó V. Függelék 1. és 2. része. A hulladékégeto és a hulladék együttégeto berendezések monitorozási követelményeinek egyszerusítése, bizonyos derogációk lehetové tétele e tekintetben (a mérési gyakoriság csökkentése egyes szennyezok esetében) is szerepel az egyesített irányelv tervezetben.

  • Login