ลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปยุโรป - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 8

  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปยุโรป. จัดทำโดย. ด . ช . วชิรพงษ์ อังสนา นันท์ เลขที่ 13 ด . ช . ศุภชวิศ ทาแกง เลขที่ 17 ด . ช . เสวฏฐ วุฒิ เชื้อสะอาด เลขที่ 19 ด . ญ . สุพิชญา เขื่อนศรี เลขที่ 32 ด . ญ . เอื้อการย์ ฟูเจริญ เลขที่ 33 ชั้น 2 / 5. ภูมิอากาศของทวีปยุโรป.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปยุโรป

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3017030


3017030

.. 13

.. 17

.. 19

.. 32

.. 33

2/5


3017030

1. 2. -


3017030

3. 4.


3017030

4

1. 1.1 1.2


3017030

2. (Baltic Shield)


3017030

3. ( Massif Central ) ( Black Forest ) ( Bohemia )


3017030

4. ( Elbrus )


  • Login