Statliga stimulansmedel f
Download
1 / 24

Syfte - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Statliga stimulansmedel f ö r Ö sterg ö tlands l ä n genom ö verenskommelser mellan SKL och regeringen å r 2014 omr å de ” Funktionsnedsättning”. Syfte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Syfte

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Statliga stimulansmedel för Östergötlands län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen år 2014område ” Funktionsnedsättning”


Syfte

 • Att stödja verksamheter i länet att utveckla en evidensbaserad praktik inom området ”Funktionshinder / Personer med funktionsnedsättning”


Uppdraget

Att stödja verksamheter i metodutveckling när det gäller:

 • Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning,

 • Förstärkt brukarmedverkan

 • Systematisk uppföljning


Syfte

 • Att ge barn, unga och vuxna personer med intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning möjlighet att bli delaktiga i uppföljning av stöd och insatser enligt LSS.

 • Att ge metodstöd samt utbildning och handledning till chefer och baspersonal inom LSS-verksamheter i länets kommuner, samt till landstingets personal inom barn- och ungdomshabiliteringen.


4 Utvecklingsledare 25%/vardera

 • Pia Käcker, forskningshandledare vid PUFF-enheten, fil dr i handikappvetenskap,

 • Irene Schneiderarbetsterapeut verksam inom LSS i Söderköpings kommun,

 • Marie Petersen Fredrikssonarbetsterapeut verksam inom LSS i Mjölby kommun,

 • Susanna Müllerlogoped verksam inom LSS i Linköpings kommun.


Område 1"Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning”

Aktivitetsplan

- Inspirationsdag tillsammans med SKL-satsningen B o U ht-14

Kartläggning för att ta fram ”goda exempel”


Område 2och 3 Förstärkt brukarmedverkan och systematisk uppföljning

Aktivitetsplan

Två inspirationsdagar chefer 9/5 samt ht-14

En utbildningsdag/länsdel för baspersonal ht-14

Handledningsinsatser

Metodutveckling


Inspirationsdag den 9 maj för chefer

Delaktighet, inflytande och empowerment

Utbildning om olika metoder för att kunna arbeta med brukarmedverkan och ett systematiskt kvalitetsarbete.


Utbildning chefer 1 heldag ht-14

Utbildning om en evidensbaserad metod för att stärka brukarens delaktighet och inflytande – Delaktighetsmodellen

Ann-Christine Gullacksen


Utbildning till baspersonal ht-14

Utbildning om delaktighet, inflytande och empowerment

Utbildning om olika metoder för att kunna arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete.

Utbildningsinsatser inom området alternativ kompletterande kommunikation, AKK.


Planering inför 2015

Utbildning av vägledare i Delaktighetsmodellen

ges länsdelsvis till baspersonal.


Handledning

För chefer/verksamheter i att arbeta för en ökad brukarmedverkan genom att använda olika metoder för ett systematiskt kvalitetsarbete.

För de verksamheter som idag använder eller har använt sig av utvärderingsverktyget Pict-O-Stat så att fler brukare kan svara på enkäter.

För verksamheter att ta till vara resultatet från brukarenkäter så att ett systematiskt kvalitetsarbete kan genomföras.


Metodutveckling vid brukarundersökning med enkät

Utveckla metoder för att fler personer än de som idag kan svara på enkäter ska kunna svara tex. i användandet av AKK, GAKK

Metoder för att ta tillvara brukarnas åsikter, resultatet av genomförda enkät-undersökningar,

tex. ”Delaktighetsmodellen”.


Alternativ kompletterande kommunikation, AKK; GAKK

Alternativ – ersätter vanligt tal.

Kompletterande – stödjer vanligt tal.

Kommunikation – i syfte att kommunikationen ska fungera väl, även om inte den vanliga muntliga kommunikationen gör det.


AKK-system

 • TSS – Tecken Som Stöd

 • GAKK – Grafisk AKK

  • Saker

  • Bilder

  • Symboler


Hur går arbetet med återkommande brukarenkäter till i praktiken?

Vad vill vi utvärdera?

Metod Pict-O-Stat

Arbetsgrupp/ansvariga

Information och samtycke

Genomförande

Resultat

Uppföljning


Har du ett schema…?


Lyssnar personalen på dig?


Tack för uppmärksamheten!


ad
 • Login