Romantizmus
Download
1 / 9

Romantizmus - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

Romantizmus. Barbora Bučková 2.A. Romantizmus. umelecký a myšlienkový smer, plný humanistických a slobodomyseľných ideí osvietenstva v  rokoch 1775-1850 prenikol do všetkých druhov umenia (výtvarné umenie, literatúra, hudba, divadlo )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Romantizmus' - galya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Romantizmus

Romantizmus

Barbora Bučková

2.A


Romantizmus1
Romantizmus

 • umelecký a myšlienkový smer, plný humanistických a slobodomyseľných ideí osvietenstva

 • v rokoch 1775-1850 prenikol do všetkých druhov umenia (výtvarné umenie, literatúra, hudba, divadlo)

 • vznikol v Nemecku, odkiaľ prenikol do Anglicka a neskôr do ostatných kultúr Európy.

 • kládol dôraz na pôvodnosť, individualitu tvorcu, priamu skúsenosť, myslenie a cítenie človeka.


Tematick oblas
Tematická oblasť

 • prevládali sny o budúcnosti, záujem o minulosť, nesúhlas so spoločenskými pomermi a útlakom a túžbou zmeniť ich, ale aj láska, zvyčajne nenaplnená

 • jednou zo základných myšlienok romantizmu je nemožnosť zmeny sveta len vierou v nadosobný ideál či gestom vzbury, z čoho vyplýva typický romantický pesimizmus


Umelec ako hrdina
Umelec ako hrdina

 • Jadrom romantizmu bol pojem umelca ako hrdinu – a zbožňovateľa hrdinov – bol nositeľom nostalgického citu k veľkoleposti prírody či slávnej minulosti, zbožňovania súčasníkov, radikálneho ideológa či kvázi vedeckého analytika prírodných a psychologických javov.

 • Hrdina bol géniom týčiacim sa nad spoločnosťou, ale aj nepochopenou dušou, túžiacou po slobode a spravodlivosti pociťujúci rozpor medzi ideálom a skutočnosťou, so snahou i napriek riziku straty života zmeniť svet.

 • Tento smer zmenil umelca z nadaného remeselníka a nestranného pozorovateľa na bohéma, zachytávajúceho moderný svet.


V tvarn umenie
Výtvarné umenie

 • spontánnosť malebnej techniky, pestrá škála farieb a tónov

 • niektoré námety prebraté z literatúry alebo histórie

 • láska k prírode viedla k rozvoju krajinomaľby (JohnConstable, William Turner, ChrisBonington)

 • hlavní predstavitelia: TheodoreGericault, Eugène Delacroix,


Literat ra
Literatúra

 • diela sa stávajú oveľa subjektívnejšími

 • hlavné romantické žánre: lyrická balada, básnická poviedka, moderný epos, román vo veršoch, dramatická báseň, historický román a poviedka

 • hlavní predstavitelia: J. W. von Goethe, H. von Kleist, Stendhal, R. R. deChateaubriand, V. Hugo, A. S. Puškin, A. Mickiewicz, K. H. Mácha

 • slovenskí predstavitelia: J. Kráľ, A. Sládkovič, J. Kalinčiak, S. Chalupka


Hudba
Hudba

 • nastupuje rytmickosť a melodickosť skladieb

 • Ranná fáza romantizmu (1800-30) – najmä piesňová a klavírna tvorba, (R. Schumann, F. Chopin)

 • Novoromantizmus (od 30. rokov 19. st.) – symfónia, symfonická báseň a hudobná dráma,

  vznik národných hudobných škôl (R. Wagner, H. Berlioz)

 • Neskorý romantizmus – najmä symfónia (J. Brahms, A. Bruckner)


Tvorba
Tvorba

 • 1744 Goethe (1749 – 1832): Utrpenie mladého Werthera

 • 1831 Stendhal (1783 – 1842): Červený a čierny

 • 1817 Géricault (1719 – 1824): Plť Medúzy

 • Asi od 1820 Anglická romantická krajinárska škola: Bonington (1801 – 1828)

  Constable(1776 – 1837)

  Turner (1775 – 1851)

 • 1829 Delacroix (1789 – 1863): Sardanapalova smrť

 • Asi od 1835 Hnutie l´artpourl´art (umenie pre umenie):Gautier(1811 – 1872)

  Baudelaire(1821 – 1867)

 • 1808Kleist (1777 – 1811): Michael Kohlhaas

 • 1831 Puškin (1799 – 1837): Boris Godunov

 • 1847 EmilyBronteová (1818 – 1848): Búrlivé výšiny

 • 1849-50 Chateaubriand (1768 – 1848): pamäti zo záhrobia

 • 1876 Čajkovskij: Labutie jazero

 • 1838-1839 Chopin (1810 – 1849): prelúdiá


Pou it literat ra
Použitá literatúra

 • Malá slovenská encyklopédia – Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied – 1993

 • Ottova všeobecná encyklopédia v dvoch zväzkoch – Agentúra cesty s.r.o – 2006

 • Kronika svetových dejín – ikar - 2004