Dom za zlatnu dob projekt
Download
1 / 18

“DOM ZA ZLATNU DOB” PROJEKT - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA. “DOM ZA ZLATNU DOB” PROJEKT. Varaždin, 5. ožujka 2009. “DOM ZA ZLATNU DOB” IZGRADNJA NOVOG DOMA – APARTMANSKIH JEDINICA. Suvremeni način zbrinjavanja osoba treće životne dobi Cilj: Osiguranje potpune stambene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' “DOM ZA ZLATNU DOB” PROJEKT' - galya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dom za zlatnu dob projekt

ZAKLADA SOLIDARNOSTIGRADA VARAŽDINA

“DOM ZA ZLATNU DOB”PROJEKT

Varaždin, 5. ožujka 2009.


Dom za zlatnu dob izgradnja novog doma apartmanskih jedinica
“DOM ZA ZLATNU DOB”IZGRADNJA NOVOG DOMA – APARTMANSKIH JEDINICA

 • Suvremeni način zbrinjavanja osoba treće životne dobi

 • Cilj: Osiguranje potpune stambene

  socijalne i zdravstvene skrbi i

  sigurnosti za dostojanstven

  život osoba starijih od 65 godina


Postoje i oblici zbrinjavanja u gradu vara dinu
POSTOJEĆI OBLICI ZBRINJAVANJA U GRADU VARAŽDINU

1. Dom za starije i nemoćne osobe i

osobe s invaliditetom (županijski)

 • KAPACITET: 246 kreveta (201 u stambenom dijelu i 45 na djelu pojačane njege, 8 u dnevnom boravku)

  Na listi čekanja 820 osoba

 • Prosječna cijena po korisniku 4.500,00 kn

  • Korisnik prosječno plaća 2.200,00 kn

  • Do pune cijene Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi


2. Privatni – DOM LEKIĆ – Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne – intenzivna zdravstvena njega i rehabilitacija

 • KAPACITETI: 250 kreveta (146 za starije i nemoćne, 104 osobe s različitim invaliditetom i dobi)

  Na listi čekanja 100 invalidnih osoba različitih dobi

 • Za socijalno ugrožene osobe i osobe za koje se nema tko brinuti troškove snosi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - 3.500,00 kn

Prosječna cijena 5.300,00kn po korisniku


Izvori financiranja za tro kove postoje ih domova
IZVORI FINANCIRANJAZA TROŠKOVE POSTOJEĆIH DOMOVA

 • Osobna mirovina

 • Zaštitni dodaci za stupanj invaliditeta

 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

 • Financijska pomoć obitelji

Na području Grada Varaždina živi 13.000 umirovljenika

Prosječna mirovina oko 2.500,00 kn


Potrebe za novim oblikom zbrinjavanja
POTREBE ZA NOVIM OBLIKOM ZBRINJAVANJA

 • STANJE

  • Novi javni domovi za starije i nemoćne se ne grade

  • Prava iz zdravstvenog osiguranja i sredstva za socijalne potrebe se smanjuju

  • Svaki pojedinac mora voditi brigu o svom cjelokupnom životu

  • Briga o osobama starije životne dobi postaje obveza svakog pojedinca ponaosob


Novi model
NOVI MODEL

Na području Grada izgradnja i organizacija rada “Doma za zlatnu dob”:

 • Jedne centralne i nekoliko manjih zgrada kapaciteta:

  • 100 apartmana veličine 30 do 40 m2

   (20 apartmana sa vrtom od 10 m2)

  • 25 garsonijera veličine 25 m2

  • 20 soba (svaka sa sanitarnim čvorom) 20 m2

Samostalne stambene jedinice


Poseban sadr aj stambenih jedinica
POSEBAN SADRŽAJ STAMBENIH JEDINICA

 • Neprimjetno ugrađen instalacijski dio za reanimaciju

 • Prilagođen prostor za postavu jedinice za intenzivnu njegu

 • Video nadzor (telemedicina)

 • Postava specijaliziranog higijenskog i sanitarnog dijela


Zajedni ki prostori i usluge na raspolaganju korisnicima
ZAJEDNIČKI PROSTORI I USLUGE – NA RASPOLAGANJU KORISNICIMA

 • Restoran

 • Prostor za fizičku i mentalnu rekreaciju

 • Gerontološki centar

 • Centar volontera za pomoć starijim i nemoćnim osobama

 • Liječničke ambulante i sl.


Mogu nosti kori tenja stambenih jedinica
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA STAMBENIH JEDINICA KORISNICIMA

1. Privatno vlasništvo

Dio apartmana, garsonijera i soba mogao bi se kupiti

(vlastitim sredstvima, obročno otplaćivanje prije mirovine,

model POS, kupnje iz namjenskih fondova tvrtki, umjesto otpremnine

kod odlaska u mirovinu kupnja sobe, apartmana)

- nakon smrti korisnika kupljenu stambenu jedinicu nasljeđivala bi djeca, drugi zakonski ili oporučni nasljednici

Posredstvom vlasnika Doma omogućiti korisniku koji ima adekvatnu imovinu prodaju te imovine i kupnju ili najam odgovarajuće stambene jedinice iz tih sredstava

2. Najam

(određeni dio stambenih jedinica bi se davao u najam, prema potrebama i mogućnostima korisnika o čemu se sklapa ugovor između najmodavca i najmoprimca)


Na in kori tenja usluga i sadr aja doma
NAČIN KORIŠTENJA USLUGA I SADRŽAJA DOMA KORISNICIMA

 • U životnoj dobi stabilnih psihofizičkih sposobnosti (supružnici ili pojedinci) osim režijskih troškova stanovanja ne bi plaćali nikakve druge troškove

  • Druge sadržaje: prehrana, sportski sadržaji, knjižnica itd. u skladu s umirovljeničkim primanjima - prihvatljivim cijenama

 • Kako će s vremenom opadati njihove psihofizičke sposobnosti, u skladu s posebnim potrebama plaćale bi se potrebne usluge (npr. specijalni krevet, sanitarni uređaj za polupokretne i nepokretne, angažman medicinskog osoblja i njegovateljica)


 • Model izgradnje i funkcioniranja doma princip supsidijarnosti
  MODEL IZGRADNJE I FUNKCIONIRANJA DOMA KORISNICIMAPRINCIP SUPSIDIJARNOSTI

  • Javno privatno partnerstvo

   • Grad Varaždin osigurava zemlju (komunalno opremljenu?)

   • Privatni partner angažira svoja sredstva za izgradnju, organizaciju funkcioniranja Doma i održavanje

    (sukladno Zakonu o JPP moguć samo najam stambenih jedinica)

 • Osnivanje dioničkog društva (Grad suvlasnik s temeljnim kapitalom – vrijednost zemlje)

  (profitni oblik – moguća kupnja i najam stambenih jedinica)

  3. Angažiranje sredstava iz pristupnih fondova EU namijenjenih za socijalne sadržaje


 • Procjena numeri kih podataka za izgradnju gra evine
  PROCJENA NUMERIČKIH PODATAKA ZA IZGRADNJU GRAĐEVINE KORISNICIMA

  ULAZNI PODACI

  - kapacitet: 200 apartmana x cca 30-40 m2 netto

  - pomoćni servisni; medicinski sadržaji

  Okvirni izračun brutto površina:

  -apartmani 35 m2 x 200 x 1,3 = 9.100 m2

  - prateći sadržaji:

  - restoran - netto 200 m2

  - rekreacija - netto 200 m2

  - medicinski dio-netto 300 m2

  700 m2 x 1,3 = 910 m2 brutto

  Ukupno predviđeno cca 10.000 m2 brutto površine.


  INVESTICIJA KORISNICIMA

  1. Zemljište …………………………………….. xxx

  2. Projektiranje, nadzor, konzalting - 7 % od 3. + 4. = 550.000 eura

  3. Građenje: prema pokazateljima troškova gradnje iz tablica izdanih od HKAIG za gore navedenu manjenu (stambena zgrada cca 560 eura/m2, medicinski objekti cca 940 eura/m2), odabrano je 750 eura/m2: 750 x 10.000 m2 = 7.500.000 eura

  4. Uređenje okoliša cca 7.000 m2 x 50 = 350.000 eura

  5. Komunalni + vodni doprinos = volumen cca 32.000 m3

  6. Priključci (el., plin, vod.+kan., tel.. .. ) = od 300.000 do (ovisi o broju priključaka ??)

  7. Nepredviđeni troškovi - 10 % = 800.000 eura

  SVEUKUPNO (bez cijene zemljišta i vodno+komunalnog doprinosa) = 9.500.000 eura (slovima: devet milijuna i petsto tisuća eura), bez PDV-a

  Ova procjena je aproksimativna, te bi za precizniju procjenu treba lo izraditi precizniji program sadržaja, te definirati energetske sisteme i principe, kao i nivo standarda.

  Izračun izradio:

  Vedran Kogl, dipl.ing.arh.


  Cijena apartmana KORISNICIMA(aproksimativna procjena)

  1. Cijena m2 apartmana 11.000,00 kn (1.500 €)

  2. Cijena mjesečnog najma apartmana 800,00 kn

  3. Režijski troškovi u apartmanu

  (struja, voda, grijanje, čišćenje zajedničkih prostora) 600,00 kn

  Cijena korištenja usluga

  1. Održavanje čistoće u apartmanu jednom tjedno 100,00 kn

  2. Tri obroka dnevno 30,00 kn

  3. Pranje i glačanje rublja po satu 40,00 kn

  4. Sportskih sadržaja 50,00 kn

  5. Knjižnice i računalnog centra 50,00 kn

  6. Gerontološkog centra 100,00 kn

  7. itd.

  • UKUPNO TROŠKOVI ŽIVOTA PO OSOBI U KUPLJENOM APARTMANU MJESEČNO 2.050,00 kn

   (režijski troškovi, tri obroka dnevno, pranje i glačanje rublja, korištenje sportskih sadržaja, jedanput mjesečno Gerontološkog centra)


  Zaklju ak
  ZAKLJUČAK KORISNICIMA

  • Suvremeni razvoj društva i povećanje broja stanovništva treće životne dobi sve više zahtijevaju nove modele zbrinjavanja te populacije

  • Prezentirani model mogućnosti kupnje i najma stambenih jedinica prilagođenih psihofizičkim mogućnostima osoba starije dobi, smatra se humanim, kvalitetnim i primjerenim materijalnim mogućnostima prosječnog umirovljenika s područja Grada Varaždina i Županije

  • Po prihvatljivim cijenama usluge i sadržaje “Doma za zlatnu dob” mogli bi koristiti osim stanara Doma i umirovljenici s područja Grada i Županije

  • U cjelokupni sustav zbrinjavanja osoba treće životne dobi organizirano se uvodi volonterski način rada (razvijen i preferiran u suvremenim zemljama Europe i svijeta, a u Hrvatskoj tek u začetku)

  PRIPREMILA

  Darinka Hajduk-Vučić


  Udobna i sretna starost u domu za zlatnu dob u gradu vara dinu
  UDOBNA I SRETNA STAROST U “DOMU ZA ZLATNU DOB” KORISNICIMAU GRADU VARAŽDINU

  Hvala na pažnji!


  ad