Dom za zlatnu dob projekt
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

“DOM ZA ZLATNU DOB” PROJEKT PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA. “DOM ZA ZLATNU DOB” PROJEKT. Varaždin, 5. ožujka 2009. “DOM ZA ZLATNU DOB” IZGRADNJA NOVOG DOMA – APARTMANSKIH JEDINICA. Suvremeni način zbrinjavanja osoba treće životne dobi Cilj: Osiguranje potpune stambene

Download Presentation

“DOM ZA ZLATNU DOB” PROJEKT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ZAKLADA SOLIDARNOSTIGRADA VARAŽDINA

“DOM ZA ZLATNU DOB”PROJEKT

Varaždin, 5. ožujka 2009.


“DOM ZA ZLATNU DOB”IZGRADNJA NOVOG DOMA – APARTMANSKIH JEDINICA

 • Suvremeni način zbrinjavanja osoba treće životne dobi

 • Cilj: Osiguranje potpune stambene

  socijalne i zdravstvene skrbi i

  sigurnosti za dostojanstven

  život osoba starijih od 65 godina


POSTOJEĆI OBLICI ZBRINJAVANJA U GRADU VARAŽDINU

1. Dom za starije i nemoćne osobe i

osobe s invaliditetom (županijski)

 • KAPACITET: 246 kreveta (201 u stambenom dijelu i 45 na djelu pojačane njege, 8 u dnevnom boravku)

  Na listi čekanja 820 osoba

 • Prosječna cijena po korisniku 4.500,00 kn

  • Korisnik prosječno plaća 2.200,00 kn

  • Do pune cijene Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi


2. Privatni – DOM LEKIĆ – Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne – intenzivna zdravstvena njega i rehabilitacija

 • KAPACITETI: 250 kreveta (146 za starije i nemoćne, 104 osobe s različitim invaliditetom i dobi)

  Na listi čekanja 100 invalidnih osoba različitih dobi

 • Za socijalno ugrožene osobe i osobe za koje se nema tko brinuti troškove snosi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - 3.500,00 kn

Prosječna cijena 5.300,00kn po korisniku


IZVORI FINANCIRANJAZA TROŠKOVE POSTOJEĆIH DOMOVA

 • Osobna mirovina

 • Zaštitni dodaci za stupanj invaliditeta

 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

 • Financijska pomoć obitelji

Na području Grada Varaždina živi 13.000 umirovljenika

Prosječna mirovina oko 2.500,00 kn


POTREBE ZA NOVIM OBLIKOM ZBRINJAVANJA

 • STANJE

  • Novi javni domovi za starije i nemoćne se ne grade

  • Prava iz zdravstvenog osiguranja i sredstva za socijalne potrebe se smanjuju

  • Svaki pojedinac mora voditi brigu o svom cjelokupnom životu

  • Briga o osobama starije životne dobi postaje obveza svakog pojedinca ponaosob


NOVI MODEL

Na području Grada izgradnja i organizacija rada “Doma za zlatnu dob”:

 • Jedne centralne i nekoliko manjih zgrada kapaciteta:

  • 100 apartmana veličine 30 do 40 m2

   (20 apartmana sa vrtom od 10 m2)

  • 25 garsonijera veličine 25 m2

  • 20 soba (svaka sa sanitarnim čvorom) 20 m2

Samostalne stambene jedinice


POSEBAN SADRŽAJ STAMBENIH JEDINICA

 • Neprimjetno ugrađen instalacijski dio za reanimaciju

 • Prilagođen prostor za postavu jedinice za intenzivnu njegu

 • Video nadzor (telemedicina)

 • Postava specijaliziranog higijenskog i sanitarnog dijela


ZAJEDNIČKI PROSTORI I USLUGE – NA RASPOLAGANJU KORISNICIMA

 • Restoran

 • Prostor za fizičku i mentalnu rekreaciju

 • Gerontološki centar

 • Centar volontera za pomoć starijim i nemoćnim osobama

 • Liječničke ambulante i sl.


MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA STAMBENIH JEDINICA

1. Privatno vlasništvo

Dio apartmana, garsonijera i soba mogao bi se kupiti

(vlastitim sredstvima, obročno otplaćivanje prije mirovine,

model POS, kupnje iz namjenskih fondova tvrtki, umjesto otpremnine

kod odlaska u mirovinu kupnja sobe, apartmana)

- nakon smrti korisnika kupljenu stambenu jedinicu nasljeđivala bi djeca, drugi zakonski ili oporučni nasljednici

Posredstvom vlasnika Doma omogućiti korisniku koji ima adekvatnu imovinu prodaju te imovine i kupnju ili najam odgovarajuće stambene jedinice iz tih sredstava

2. Najam

(određeni dio stambenih jedinica bi se davao u najam, prema potrebama i mogućnostima korisnika o čemu se sklapa ugovor između najmodavca i najmoprimca)


NAČIN KORIŠTENJA USLUGA I SADRŽAJA DOMA

 • U životnoj dobi stabilnih psihofizičkih sposobnosti (supružnici ili pojedinci) osim režijskih troškova stanovanja ne bi plaćali nikakve druge troškove

  • Druge sadržaje: prehrana, sportski sadržaji, knjižnica itd. u skladu s umirovljeničkim primanjima - prihvatljivim cijenama

 • Kako će s vremenom opadati njihove psihofizičke sposobnosti, u skladu s posebnim potrebama plaćale bi se potrebne usluge (npr. specijalni krevet, sanitarni uređaj za polupokretne i nepokretne, angažman medicinskog osoblja i njegovateljica)


 • MODEL IZGRADNJE I FUNKCIONIRANJA DOMAPRINCIP SUPSIDIJARNOSTI

  • Javno privatno partnerstvo

   • Grad Varaždin osigurava zemlju (komunalno opremljenu?)

   • Privatni partner angažira svoja sredstva za izgradnju, organizaciju funkcioniranja Doma i održavanje

    (sukladno Zakonu o JPP moguć samo najam stambenih jedinica)

 • Osnivanje dioničkog društva (Grad suvlasnik s temeljnim kapitalom – vrijednost zemlje)

  (profitni oblik – moguća kupnja i najam stambenih jedinica)

  3. Angažiranje sredstava iz pristupnih fondova EU namijenjenih za socijalne sadržaje


 • PROCJENA NUMERIČKIH PODATAKA ZA IZGRADNJU GRAĐEVINE

  ULAZNI PODACI

  - kapacitet: 200 apartmana x cca 30-40 m2 netto

  - pomoćni servisni; medicinski sadržaji

  Okvirni izračun brutto površina:

  -apartmani 35 m2 x 200 x 1,3 = 9.100 m2

  - prateći sadržaji:

  - restoran - netto 200 m2

  - rekreacija - netto 200 m2

  - medicinski dio-netto 300 m2

  700 m2 x 1,3 = 910 m2 brutto

  Ukupno predviđeno cca 10.000 m2 brutto površine.


  INVESTICIJA

  1. Zemljište …………………………………….. xxx

  2. Projektiranje, nadzor, konzalting - 7 % od 3. + 4. = 550.000 eura

  3. Građenje: prema pokazateljima troškova gradnje iz tablica izdanih od HKAIG za gore navedenu manjenu (stambena zgrada cca 560 eura/m2, medicinski objekti cca 940 eura/m2), odabrano je 750 eura/m2: 750 x 10.000 m2 = 7.500.000 eura

  4. Uređenje okoliša cca 7.000 m2 x 50 = 350.000 eura

  5. Komunalni + vodni doprinos = volumen cca 32.000 m3

  6. Priključci (el., plin, vod.+kan., tel.. .. ) = od 300.000 do (ovisi o broju priključaka ??)

  7. Nepredviđeni troškovi - 10 % = 800.000 eura

  SVEUKUPNO (bez cijene zemljišta i vodno+komunalnog doprinosa) = 9.500.000 eura (slovima: devet milijuna i petsto tisuća eura), bez PDV-a

  Ova procjena je aproksimativna, te bi za precizniju procjenu treba lo izraditi precizniji program sadržaja, te definirati energetske sisteme i principe, kao i nivo standarda.

  Izračun izradio:

  Vedran Kogl, dipl.ing.arh.


  Cijena apartmana (aproksimativna procjena)

  1. Cijena m2 apartmana 11.000,00 kn (1.500 €)

  2. Cijena mjesečnog najma apartmana 800,00 kn

  3. Režijski troškovi u apartmanu

  (struja, voda, grijanje, čišćenje zajedničkih prostora) 600,00 kn

  Cijena korištenja usluga

  1. Održavanje čistoće u apartmanu jednom tjedno 100,00 kn

  2. Tri obroka dnevno 30,00 kn

  3. Pranje i glačanje rublja po satu 40,00 kn

  4. Sportskih sadržaja 50,00 kn

  5. Knjižnice i računalnog centra 50,00 kn

  6. Gerontološkog centra 100,00 kn

  7. itd.

  • UKUPNO TROŠKOVI ŽIVOTA PO OSOBI U KUPLJENOM APARTMANU MJESEČNO 2.050,00 kn

   (režijski troškovi, tri obroka dnevno, pranje i glačanje rublja, korištenje sportskih sadržaja, jedanput mjesečno Gerontološkog centra)


  ZAKLJUČAK

  • Suvremeni razvoj društva i povećanje broja stanovništva treće životne dobi sve više zahtijevaju nove modele zbrinjavanja te populacije

  • Prezentirani model mogućnosti kupnje i najma stambenih jedinica prilagođenih psihofizičkim mogućnostima osoba starije dobi, smatra se humanim, kvalitetnim i primjerenim materijalnim mogućnostima prosječnog umirovljenika s područja Grada Varaždina i Županije

  • Po prihvatljivim cijenama usluge i sadržaje “Doma za zlatnu dob” mogli bi koristiti osim stanara Doma i umirovljenici s područja Grada i Županije

  • U cjelokupni sustav zbrinjavanja osoba treće životne dobi organizirano se uvodi volonterski način rada (razvijen i preferiran u suvremenim zemljama Europe i svijeta, a u Hrvatskoj tek u začetku)

  PRIPREMILA

  Darinka Hajduk-Vučić


  UDOBNA I SRETNA STAROST U “DOMU ZA ZLATNU DOB”U GRADU VARAŽDINU

  Hvala na pažnji!


 • Login