izgradnja sposobnosti i zajedni ko pru anje usluga
Download
Skip this Video
Download Presentation
IZGRADNJA SPOSOBNOSTI I ZAJEDNIČKO PRUŽANJE USLUGA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

IZGRADNJA SPOSOBNOSTI I ZAJEDNIČKO PRUŽANJE USLUGA - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

IZGRADNJA SPOSOBNOSTI I ZAJEDNIČKO PRUŽANJE USLUGA. ZAGREB, 23. SIJEČNJA 2006. I. ZAJEDNIČKO PRUŽANJE USLUGA. IMPLIKACIJE FRAGMENTACIJE. Fragmentacija je nedavna… 1990. godine: 103 jedinice lokalne samouprave + Grad Zagreb 2003. godine: 124 grada + 426 općina

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IZGRADNJA SPOSOBNOSTI I ZAJEDNIČKO PRUŽANJE USLUGA' - galia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
I. ZAJEDNIČKO PRUŽANJE USLUGA

The Urban Institute – a USAID Contractor

implikacije fragmentacije
IMPLIKACIJE FRAGMENTACIJE
 • Fragmentacija je nedavna…
  • 1990. godine: 103 jedinice lokalne samouprave + Grad Zagreb
  • 2003. godine: 124 grada + 426 općina

 Ovo je peterostruko povećanje broja jedinica lokalne samouprave

 • Mnogi slučajevi razdvajanja proizlaze iz percepcije nejednakosti: sredstva nisu ujednačeno raspodijeljena unutar teritorijalne jedinice
 • Spajanje u ovom trenutku nije realna mogućnost
 • AKO sve JLS ne mogu pružiti istu razinu javnih usluga, kako hrvatskim građanima osigurati osnovnu razinu usluga?

The Urban Institute – a USAID Contractor

zajedni ko pru anje usluga u pravnom okviru
ZAJEDNIČKO PRUŽANJE USLUGA u PRAVNOM OKVIRU
 • Pravni okvir je permisivan…” Ostvarujući zajedničke interese općine, gradovi i županije međusobno surađuju na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica.” (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čl. 12)
 • Kao sustav koji djeluje na dobrovoljnoj osnovi, okvir JLS koje surađuju ostavlja mogućnost pronalaženja najboljih mogućnosti suradnje
 • Nema (gotovo) nikakvih poticaja za poticanje suradnje
  • Takvi poticaji postoje u Mađarskoj i Francuskoj
 • Nema obveze za suradnjom

- Takva pravila postoje u Mađarskoj i Francuskoj

 • Dakle, pravni okvir otežava suradnju u nepovoljnim uvjetima (osobnim, političkim odnosima, nedostatku povjerenja…)

The Urban Institute – a USAID Contractor

zajedni ko pru anje usluga u praksi
ZAJEDNIČKO PRUŽANJE USLUGA u PRAKSI

The Urban Institute – a USAID Contractor

zajedni ko pru anje usluga klju ne to ke 1
ZAJEDNIČKO PRUŽANJE USLUGA – KLJUČNE TOČKE (1)
 • Uloga središnjeg grada
  • Još uvijek postoje nekadašnje veze (prijevoz, voda, otpadne vode), postale su načelo oko kojega se organizira suradnja
  • Zajednička komunalna poduzeća
 • Uloga aktivnog gradonačelnika/ce – vodstvo
  • Za suradnju je potrebna pokretačka snaga
  • Za suradnju je potreban dugoročan pristup koji ide dalje od neposrednih lokalnih problema
 • Uloga županije
  • Pozitivna uloga (ohrabrivanje suradnje) ili pasivna uloga
  • Regionalni operativni programi (ROPovi)
  • Pitanja okoliša (zbrinjavanje otpada)
  • Strategije razvoja turizma
  • Pristup fondovima EU

The Urban Institute – a USAID Contractor

zajedni ko pru anje usluga klju ne to ke 2
ZAJEDNIČKO PRUŽANJE USLUGA – KLJUČNE TOČKE (2)
 • Dostupnost financijskih sredstava može potaknuti suradnju između JLS
 • Uloga pretpristupnih fondova EU
  • CARDS, mehanizmi prekogranične suradnje
  • Granične JLS mogu iz prve ruke promatrati iskustva novih članica EU (Slovenije, Mađarske)
  • Izgradnja osposobljenosti i iskustvo će biti značajni
  • I županije mogu odigrati ulogu u osposobljavanju / pružanju potpore
 • Fond za regionalni razvoj
  • Prioritet projektima u koje su uključene 2 ili više JLS

The Urban Institute – a USAID Contractor

razumijevanje i promicanje suradnje
RAZUMIJEVANJE I PROMICANJE SURADNJE
 • Pravni okvir nije neposredni problem ili prepreka
 • Širenje informacija i iskustava
 • Što JLS mogu ostvariti, koje su koristi od suradnje?
  • Što JLS mogu izgubiti ako ne surađuju?
  • Koja glavna pitanja treba uzeti u obzir prilikom razvoja suradnje (uloge, odgovornosti, financiranje, vrste sporazuma, formalna ili neformalna suradnja)?
  • Koje su prednosti i mane neformalnog strukturiranja suradnje? Ili formalnih struktura suradnje?
 • Promicanje uloge županije u suradnji JLS
 • Osnivanje “promatračnice” suradnje JLS

The Urban Institute – a USAID Contractor

slide9
II. IZGRADNJA SPOSOBNOSTI

The Urban Institute – a USAID Contractor

emu decentralizacija
ČEMU DECENTRALIZACIJA?

donošenje odluka na lokalnoj razini dovest će do kvalitete, kvantitete, cijene i omjera usluga koji najbliže odgovaraju lokalnim potrebama i odabiru

The Urban Institute – a USAID Contractor

fragmentacija i izgradnja sposobnosti
FRAGMENTACIJA I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI
 • Znanje i postupak su smisleni SAMO ukoliko vode do opipljivih rezultata koje cijeni lokalna zajednica
 • Je li postupak dio šireg pristupa primjene participativnog, transparentnog i odgovornog lokalnog upravljanja?
 • Svaki proces izgradnje sposobnosti se treba usredotočiti i na manje gradove i općine, a ne samo na velike gradove

The Urban Institute – a USAID Contractor

izgradnja sposobnosti primjeri 1
IZGRADNJA SPOSOBNOSTI : PRIMJERI (1)
 • Upravljanje imovinom u Splitu
  • inventura gradske imovine je u tijeku i ostvaruje dobre rezultate
  • podaci su sada transparentni i sustavni
  • do sada identificirane jedinice imovine uključuju:
   • 969 stanova: vrijednost 36,5 milijuna €
   • 994 poslovnih prostora: vrijednost 108 milijuna €
   • Neizravne subvencije korisnicima : 1,4 milijuna €
  • budući potencijal za smanjivanje troškova upravljanja imovinom / povećavanje prihoda

The Urban Institute – a USAID Contractor

izgradnja sposobnosti primjeri 2
IZGRADNJA SPOSOBNOSTI : PRIMJERI (2)

2. Informacijski menadžment: e-government

 • Do kraja prosinca 2005. je već u aktivnoj upotrebi u 44 JLS u Hrvatskoj
 • Do kraja ožujka 2006. će dodatnih 11 JLS početi s pružanjem e-government usluga
 • Tri glavna cilja:
  • Interna poslovna i upravna aktivnost (Intranet)
  • Pružanje usluga građanima: u stvarnom vremenu putem interneta (npr. “one-stop shop”, vodič poslovnih aktivnosti)
  • poticanje sudjelovanja građana u lokalnom upravljanju (npr. prijenos uživo sjednica Gradskog vijeća Osijeka putem interneta)

The Urban Institute – a USAID Contractor

izgradnja sposobnosti primjeri 3
IZGRADNJA SPOSOBNOSTI : PRIMJERI (3)

3. Strateški plan gospodarskog razvoja u Vojniću (5490 st.)

 • pripremljen u suradnji JLS, poslovne zajednice, civilnog sektora te usvojen u prosincu 2003. godine
 • primjena koja je u tijeku od 2004. uključuje:
  • usvajanje prostornog plana
  • izradu četverogodišnjeg plana kapitalnih ulaganja
  • njihovo korištenje kako bi se pribavila sredstva za nekoliko projekata
   • vodoopskrbna Infrastruktura (Europska investicijska banka)
   • dokumentacija za odlagalište otpada
   • izgradnja doma za umirovljenike
  • osnivanje fonda za malo i srednje poduzetništvo u suradnji sa Županijom

The Urban Institute – a USAID Contractor

izgradnja sposobnosti primjeri 4
IZGRADNJA SPOSOBNOSTI : PRIMJERI (4)

4. Komunikacija s građanima – radne skupine za sudjelovanje građana

 • Općina Majur (1,500 st.) :
  • bilten o aktivnostima / organizaciji JLS
  • anketa 600 kućanstava o javnim uslugama i naknadama
  • rezultati ankete objavljeni na javnoj tribini
 • Općina Sunja (7,500 st.) :
  • podjela 1,000 primjeraka biltena na 16 stranica kućanstvima i njegovo isticanje na javnim mjestima
 • Općina Hrvatska Dubica (2,000 st.) :
  • izrada brošure u kojoj su sadržane najvažnije informacije o programima, proračunu, uslugama i ulaganjima Općine
 • Grad Zabok (9,500 st.) :
  • održavanje sjednica Poglavarstva u različitim gradskim četvrtima
  • izdavanje lokalnog biltena 6-7 puta godišnje; na taj je način podijeljeno 3,000 primjeraka
  • javna rasprava planova za detaljni plan gradskog središta

The Urban Institute – a USAID Contractor

decentralizacija i pru anje javnih usluga
DECENTRALIZACIJA I PRUŽANJE JAVNIH USLUGA
 • postoje aktivni, stručni i nadahnuti lokalni lideri koji nastoje unaprijediti pružanje javnih usluga u svojim sredinama
 • osposobljenost je, kao i financijska sredstva, nejednako raspoređena
 • tijekom reformi treba izvući pouke i primijeniti ono što daje dobre rezultate (već postoji niz uspješnih hrvatskih primjera)
 • treba razumjeti (i izbjegavati) ono što ne daje dobre rezultate
 • razmjenom iskustava uspješne JLS mogu postati mentori

The Urban Institute – a USAID Contractor

ad