vrcholn st edov k
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vrcholný středověk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Vrcholný středověk - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Vrcholný středověk. Zemědělství. přetrvává zemědělský charakter společnosti příhodné klimatické podmínky – 12.-13.století – oteplení (!) nové technologie. Zemědělství. trojhonný systém (ozim, jař, úhor)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vrcholný středověk' - galeno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zem d lstv
Zemědělství
 • přetrvává zemědělský charakter společnosti
 • příhodné klimatické podmínky – 12.-13.století – oteplení (!)
 • nové technologie
zem d lstv1
Zemědělství
 • trojhonný systém (ozim, jař, úhor)
 • nové plodiny – oves, žito (chléb), luštěniny, len, zelenina, ovocné stromy, vinná réva...
 • výnosy stále nízké
zem d lstv2
Zemědělství
 • chov dobytka omezen – nedostatek krmiva na zimu (ovce, kozy, vepři, koně...)
 • zdokonalení nástrojů – pluh, brány, využití zvířat k tahu (krávy, voli, koně), jařmo, chomout
zem d lstv3
Zemědělství
 • vodní a větrné mlýny
 • vodní čerpadla
 • mlýnské náhony
venkovsk civilizace
Venkovská civilizace
 • zvětšování obdělávané plochy
 • vznik nových osad => kolonizace
 • osídlování dosud neobydlených území (vyšší polohy, hraniční oblasti, lesy)
kolonizace
Kolonizace
 • vnitřní (domácí) – příchod zemědělců z nížin do výše položených oblastí
 • vnější – příchod cizinců (německé obyvatelstvo – záp.Čechy) – i jinde v Evropě (Angličané => Skotsko, Francouzi => Španělsko, Evropané => Blízký Východ)
kolonizace1
Kolonizace
 • motivace – výhodný pronájem (dávky naturální, peněžní, robotní)
 • emfyteutické (zákupní) právo – dědičný nájem půdy, osvobození od placení nájmu a roboty (12-20 let) – lhůta (Lhota)
st edov k vesnice
Středověká vesnice
 • sedláci, řemeslníci, bezzemci, zemané, kněží
 • majetkové rozdíly
st edov k vesnice1
Středověká vesnice
 • pravidelné uspořádání (náves, cesta), obytné domy, hospodářská stavení
 • krčmy, mlýny, kovárny
 • zemanská tvrz, fara, kostel
spole nost
Společnost

Jaké vrstvy tvořily středověkou společnost?

spole nost1
Společnost
 • trojí lid (šlechta, duchovenstvo,

poddaní)

 • nová společenská vrstva – měšťané (řemeslníci, obchodníci, inteligence)
st edov k m sta
Středověká města
 • centra řemesel a obchodu
 • nejstarší ve Středozemí (Janov, Benátky) a v západní Evropě – 11.století – návaznost na antická centra
 • 12.-13.st. ostatní Evropa
 • spojnice obchodních cest
st edov k m sta1
Středověká města
 • řemeslnické a obchodní osady a tržiště
 • v podhradí knížecích sídel a klášterů
 • křižovatky obchodních cest
 • brody řek
 • nově vznikající – „na zelené louce“ – horní města (těžba kovů), přístavy
 • 1300 – založeno na 120 měst
st edov k m sta druhy
Středověká města - druhy
 • královská (založena panovníkem), patřila králi, bohatší, více privilegií, obyvatelé svobodní, podřízeni králi
 • horní, báňská – těžba stříbra
 • věnná – patřila královně

Praha, Brno, Plzeň, Litoměřice, Hradec Králové, Kutná Hora, Jihlava ....

st edov k m sta druhy1
Středověká města - druhy
 • poddanská (založena šlechtou) – církevní při klášterech, světské panstvo
 • méně privilegií
 • obyvatelé nesvobodní – poddaní vrchnosti
zakl d n m st
Zakládání měst
 • předem vybrané místo (strategická poloha, křižovatka cest...)
 • lokátor – úředník zajišťující osídlení
 • přesný stavební plán
 • půdorys – náměstí (tržiště) s radnicí, kostelem (hřbitov), síť ulic – hlavní, vedlejší (šachovnice)
st edov k m sta2
Středověká města
 • hradby – kamenné, dřevěné, bašty, obranné věže, městské brány, valy, vodní příkopy, padací mosty
 • městské domy – kamenné, cihlové, hrázděné, doškové střechy, podloubí, pavlače
p edm st
Předměstí
 • kovárny, hrnčírny, koželužny (hluk, zápach, nebezpečí požáru)
 • chudinská obydlí, katovny, popraviště
 • pole měšťanů
 • velikost měst – do 3 tisíc (max.10 tisíc) obyvatel
m stsk pr va privilegia
Městská práva - privilegia

Hospodářská:

 • tržní – pořádání trhů (výroční, týdenní)
 • mílové – monopol výroby v okruhu 1 míle (cca 9 km)
 • skladu – povinnost vystavit zboží na prodej
 • celní - výběr poplatků
 • várečné – vaření piva
 • hradební - hradby
m stsk pr va
Městská práva

Občanská:

 • právo osobní svobody – uděleno zřizovatelem
 • městská samospráva – purkmistr, konšelé, rychtář (soudce, výběr daní)
m stsk spole nost
Městská společnost
 • městský patriciát – bohatí řemeslníci, obchodníci, majitelé domů, často Němci, voleni do samosprávy,cechovní mistři, plnoprávní občané
 • střední vrstva – tovaryši (vyučení řemeslníci), kupci, kramáři
 • chudina – učedníci, nádeníci, pomocné síly, služebnictvo, vysloužilí vojáci, žebráci, zloději
m stsk spole nost1
Městská společnost

Zvláštní postavení:

 • duchovenstvo (mniši, faráři)
 • šlechta
 • univerzitní učitelé, studenti
 • Židé – uzavřená ghetta
m stsk spole nost2
Městská společnost
 • Cechy – sdružení výrobců jednoho řemesla
 • kontrola kvality, určování cen, množství výrobků, počtu zaměstnanců, výše mzdy, pracovní doby
 • sociální ochrana – pomoc vdovám, zchudlým členům
 • slavnostní znaky – korouhve, erby
obchodov n
Obchodování
 • hlavní centra . západní Evropa (Benátky, Janov, Pisa, Marseille, Bruggy...)
 • obilí, víno, olivový olej, ryby, vosk, dřevo, kůže, kožešiny, vlna, plátno, sůl, kovy
 • nejcennější – koření, luxusní zboží (Orient)
obchodov n1
Obchodování
 • doprava – špatné silnice, mýta (mosty, přívoz), cla, nebezpečí přepadení – ozbrojený doprovod
 • moře, řeky, obchodní stezky
obchodov n2
Obchodování

Jak se nazývaly dvě nejznámější obchodní cesty středověku?

obchodov n3
Obchodování

Hedvábná stezka

Jantarová stezka

pen nictv
Peněžnictví
 • s rozvojem obchodu sílí význam
 • nové druhy plateb – dlužní úpisy, směnky, úvěry, pojištění
 • negativní jevy – lichva
 • nejstarší banky v Itálii – Janov (1407)
 • nejstarší burza - Bruggy
obchodn spole nosti
Obchodní společnosti
 • kontrola dovozu cizího zboží
 • distribuce surovin, hledání odbytišť
 • gildy (Flandry, Vlámsko, Francie)
 • hanza (Německo,Pobaltí),100 – 150 měst
 • v čele Lübeck
 • význam i vojenský a politický – kontrola území sev.Evropy
 • postupně upadala s vzrůstem moci Nizozemí a Anglie
m stsk znaky
Městské znaky

Znáš městské znaky?

m stsk znaky1
Městské znaky

Brusel

Berlín

Paříž

Londýn

ad