slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUS Prof. Olli Dahl Puunjalostustekniikan laitos, Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä TKK Lahden keskus, kummiprofessori

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

SUOMEN METS TEOLLISUUDEN TULEVAISUUS Prof. Olli Dahl Puunjalostustekniikan laitos, Puhtaat teknologiat tutkimusryhm T - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUS Prof. Olli Dahl Puunjalostustekniikan laitos, Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä TKK Lahden keskus, kummiprofessori. SISÄLTÖ. Metsäteollisuuden haasteet Metsäbiomassateollisuuden mahdollisuudet Muut tulevaisuuden alat ja niiden mahdollisuudet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUOMEN METS TEOLLISUUDEN TULEVAISUUS Prof. Olli Dahl Puunjalostustekniikan laitos, Puhtaat teknologiat tutkimusryhm T' - galeno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUS

Prof. Olli Dahl

Puunjalostustekniikan laitos,

Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä

TKK Lahden keskus, kummiprofessori

sis lt
SISÄLTÖ
 • Metsäteollisuuden haasteet
 • Metsäbiomassateollisuuden mahdollisuudet
 • Muut tulevaisuuden alat ja niiden mahdollisuudet
mets teollisuuden haasteet nykymuotoisen mets teollisuuden tulevaisuus suomessa
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETNykymuotoisen metsäteollisuuden tulevaisuus Suomessa

Teollisuuden kannattavuus Suomessa- Liiketuloksen osuus liikevaihdosta

Suomalaisten metsäteollisuus-konsernien tulos ennen veroja

Metsäteollisuuden liikevaihdon kehitys Suomessa

mets teollisuuden haasteet nykymuotoisen mets teollisuuden tulevaisuus suomessa1
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETNykymuotoisen metsäteollisuuden tulevaisuus Suomessa
 • Puuraaka-aineen hinta on jo nousussa, mutta sen hinta tulee nousemaan lähiaikoina nopeasti
  • Puussa runsaasti CO2-vapaata energiaa
  • Puunhankintaketjut metsästä tehtaalle ei ole enää taloudellisesti hallittavissa
  • Kuitupuun hinta 10 – 15 €/m3 pystykaupassa
   • Todellinen tehdashinta saadaan, kun tämä hinta kerrotaan 2.6 tai jopa 3.0
 • HUOM!
 • Metsän omistaja ei ole syypää metsäteollisuuden ongelmiin
mets teollisuuden haasteet nykymuotoisen mets teollisuuden tulevaisuus suomessa2
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETNykymuotoisen metsäteollisuuden tulevaisuus Suomessa
 • Energian hinta on nousussa
  • Sähkö on suomessa vielä edullista, sen hinta tulee nousemaan rajusti, kun integroidutaan Euroopan kanssa
 • Teollisuus tarvitsee omaa sähkön tuotantoaan, jotta pystyy selviytymään
mets teollisuuden haasteet nykymuotoisen mets teollisuuden tulevaisuus suomessa3
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETNykymuotoisen metsäteollisuuden tulevaisuus Suomessa
 • Sellun ja paperin valmistukseen käytettyjen kemikaalien hinnat ovat nousseet
 • Lopputuotteiden (sellun ja paperin) hinnan kehitys ollut maltillista ja jopa negatiivista (havusellun hinta on voimakkaassa nousussa syynä Chilen maajärjestys ja ahtaajien lakko)

Energiaa runsaasti kuluttavat prosessit (paperikoneet), jotka sijaitsevat sisämaassa ja jotka tuottavat tuotteita (paperin eri laatuja) globaaleille markkinoille joutuvat lopettamaan tuotantonsa kannattamattomana

- Yksi paperikone Aasiaan  Suomesta 1 - 3 konetta kiinni, yksi sellutehdas Latinalaiseen-Amerikkaan  2 – 3 tehdasta kiinni

mets teollisuuden haasteet onko jotain tehty v rin
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETOnko jotain tehty väärin?
 • Pitäytyminen vain bulkkituotteiden tuotannossa
  • Paperi, sellu ja sahatavara
  • Valitettavasti uudet lisäarvoa antavat tuotteet jäivät kehittämättä!!
 • Raha on kiinni raskaissa investoinneissa vielä pitkään
 • Olennaiset tuotannontekijät myyty pois
  • Esim. raaka-aineen omistus, energia, kemikaalien valmistus, on siis keskitytty olennaiseen ”core competenssi”
 • Ostettu ulkomaalaisia paperikoneita, jotka olivat vanhoja ja huonokuntoisia (pääomat käytettiin vääriin kohteisiin)
 • Onko meillä Suomalaisilla ja sen metsäteollisuudella mitään mahdollisuuksia?
mets teollisuuden haasteet suomen mahdollisuudet
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETSuomen mahdollisuudet
 • Pitää hyväksyä tosiasiat ja lähteä muuttumaan
  • Energian hinta tulee nousemaan
  • Metsäbiomassan hinta tulee nousemaan
  • Työkustannukset tulevat nousemaan tai pysymään samoina
  • Kemikaalien hinnat tulevat nousemaan
  • Perinteisten metsäteollisuuden bulkkituotteiden hintataso tulee pysymään samana tai laskemaan (vaihtelua toki esiintyy)
   • poikkeuksena tulee olemaan sahatavara ja sen jatkojalosteet ja muu biomassa, jotka toimivat hiilivarastona rakennusteollisuuden tuotteissa
 • Nykymuotoisen metsäteollisuuden on muututtava tai se loppuu pian – muutoskykyä ei taida olla!

 alalle tulee pian uusia toimijoita (metsäbiomassateollisuus), joilla on parempi puustamaksukyky

mets biomassateollisuuden mahdollisuudet ilmastonmuutos ja eu 2003 30 ey direktiivi
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETIlmastonmuutos ja EU 2003/30/EY direktiivi
 • EU:n yhteinen tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasoista) edellyttävät Suomelta konkreettisia ja nopeitakin toimia uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämiseksi.
 • Hallitus on juuri linjannut, että CO2-päästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.
 • EU:n direktiivillä 2003/30/EY edistetään biomassasta tuotettujen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä dieselöljyn tai bensiinin korvaamiseksi jäsenvaltioiden tieliikenteessä.
  • Direktiivin mukaan vuoden 2005 lopussa EU-maiden liikennepoltto-aineista 2 % tulisi olla biopolttoaineita ja vuoden 2010 loppuun mennessä määrän tulisi olla vähintään 5,75 % ja edelleen vuoden 2020 mennessä 10 %.
 • Bioenergiatariffit ovat tulossa myös Suomeen
slide10

METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETMitä metsän biomassasta voidaan tuottaa?

→ Siis kaikkea mahdollisia tuotteita, jotka sisältävät C, H ja O alkuaineita

Hiilivapaat tuotteet (rakentaminen)

Hyvälaatuinen puubiomassa

Uudet tehokkaat prosessit

Source: modified from figure, Riekko & Anttila, SITRA report, Sarja B n:o 61. Helsinki 1980.

mets biomassateollisuuden mahdollisuudet uusien tehokkaiden prosessien reunaehdot
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETUusien tehokkaiden prosessien reunaehdot
 • Kaikki uudet prosessit ja tuotteet täytyy noudattaa kestävän kehityksen periaatetta (ympäristö, talous ja sosiaalinen ulottuvuus)
 • Kun arvioidaan uusia biojalostamoja, niin raaka-aineen saatavuudella ja hinnalla on suuri merkitys!!
  • Eräs skenaario on se, että puun energiasisällön hinta seuraa raaka-öljyn energiasisällön hintaa? (arvio 1000 kg raakaöljyä = 41868 MJ ja 1000 kg puuta = 17 000 MJ)
 • Tästä yhteydestä johtuen uusien tehokkaiden prosessien ja niiden tuotteiden tulee olla erittäin arvokkaita tai niiden tulee korvata tuotteita, joita nykyisin valmistetaan raaka-öljystä (liikennepolttoaineet, energia, muovit, jne…)
mets biomassateollisuuden mahdollisuudet biopolttoaineiden ja bioenergian valmistuksen reunaehdot
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETBiopolttoaineiden ja bioenergian valmistuksen reunaehdot
 • Eri biopolttoaineiden suhteellinen vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin vertailupolttoainetta korvattaessa (hiilitaseen tulee olla negatiivinen)

Rypsidiesel,

suomi

Ohraetanoli,

suomi

Rapsidiesel,

EU

LÄHDE: VTT TIEDOTTEITA 2357

mets biomassateollisuuden mahdollisuudet nykytilanteen kehitt minen
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETNykytilanteen kehittäminen
 • Suomen tulee tunnistaa nykyiset vahvuudet ja vahvistaa niitä:
  • Suomessa runsas puubiomassan tuottokyky
   • Uudet kestävämmät metsänhoitotavat:
   • Energiametsä  kuitumetsä  tukkimetsä metsän uudistaminen ja/tai virkistyskäytön lisääminen  uusi sykli!
  • Edistyksellisestä puubiomassaa hyödyntäviä yrityksiä tuettava
   • Raaka-ainelogistiikka saatava tehokkaaksi ja kestäväksi (hintahyöty puun omistajille - ei välikäsille)
   • Biojalostamoja kehitettävä vanhojen sellutehtaiden pohjalta
   • Pakkausteollisuus, vaneriteollisuus, puutuoteteollisuus (uudet hiilivapaat tuotteet – vanhojen tuotteiden brändäys)
   • Nykyisten prosessien sivutuotteet maksimaaliseen energiantuotantoon pääprosessien kannattavuuden tukemiseksi
  • Kannattamattomat paperikoneet tulisi myydä kilpailijoille, jotta saataisiin rahaa uusiin investointeihin
mets biomassateollisuuden mahdollisuudet esimerkki biojalostamo vs vanha sellutehdas
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETEsimerkki Biojalostamo vs. vanha sellutehdas
 • Metsätähteen / turpeen kaasutus
  • Biodiesel (VTT)
 • Mustalipeän kaasutus
  • Biodiesel (ruotsalaiset)
 • Hakkeen esihydrolyysi  sokerit  etanoli ja butanoli
  • FiDiPro-professori Aadrian Van Heiningen ja Prof. Herbert Sixta, TKK
 • Sellutehtaan joustava kuitutuotanto  paperi-sellu, liukosellu, uudet kuitutuotteet
  • Dahl, TKK

LÄHDE: http://www.forestbioproducts.umaine.edu/documents/ForestBiorefinery.pdf

mets biomassateollisuuden mahdollisuudet esimerkki biojalostamo vs vanha sellutehdas1
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETEsimerkki Biojalostamo vs. vanha sellutehdas

BIOKONSEPTIT – TKK:- Liukosellu 300 000 tn/a, - 120 milj. investointi, esihydrolyysi tai jälkimodifiointi

Hinnat: liukosellu 860 €/t ja paperisellu 550 €/t

mets biomassateollisuuden mahdollisuudet puutuoteteollisuus
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETPuutuoteteollisuus
 • Puutuoteteollisuuden tuotteiden ”brändäys” rohkeasti ja määrätietoisesti hiilivapaiksi ja kestäviksi tulevaisuuden tuotteiksi
 • Kehittämispanoksia lisättävä pakkaus ja rakennusteollisuuden perustuotteiden uusien tuotteiden keksimiseen ja niiden hiilitaseen parantamiseen – betonia korvattava rohkeasti hiilivapailla puutuotteilla
 • Huonosti kannattavat prosessit on modifioitava tai ne on ajoissa lopetettava tai myytävä ulkomaille, jotta saataisiin pääomia uusien prosessien kehittämiseen
muut tulevaisuuden alat
Muut tulevaisuuden alat
 • Hiilineutraali bioenergian tuotanto
 • Puhtaan veden tuotanto ja prosessien veden käytön optimointi
 • Jätehuollon ja uusien kilpailukykyisten toimintaketjujen kehittäminen
  • Tavoitteen parempi materiaalitehokkuus
  • Uudet ajatusmallit teollisuuden ja yhdyskuntien jätteiden käsittelemiseksi
 • Alueelle perustettu Cleen Oy: Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä
 • Toiminta perustuu alan yhteiseen visioon ja se mahdollistaa yhteisen tutkimusinfrastruktuurin rakentamisen. Keskeisten toimijoiden tiivistyvä yhteistyö parantaa mahdollisuuksia globaalisti merkittävien innovaatioiden luomiseen.
 • Lisätietoa osoitteessa: http://www.cleen.fi/
yhteenveto
YHTEENVETO
 • Tulevaisuus on joka tapauksessa ”metsässä” jos sen tarjoamat mahdollisuudet vain osataan ajoissa huomioida ja satsata vanhan tehostamiseen ja uuden kehittämiseen
 • Suomessa on runsaasti biomassaa ja sopivasti sitä hyödyntävää teollisuutta, jonka vahvuudet vain pitäisi nostaa reilusti esiin
 • Uusille biomassaa monipuolisesti hyödyntäville prosesseille olisi luotava hyvät toimintaedellytykset
  • Ajatusmaailma on muutettava globaalista lokaaliseksi ja alettava kehittämään uusia hiilineutraaleja prosesseja paikalliset reunaehdot huomioiden yhteistyössä metsänomistajien ja yrittäjien kanssa (logistiikka edut)
 • Uusille biomassaa monipuolisesti hyödyntäville prosesseille olisi luotava hyvät toimintaedellytykset
 • Muillekin tulevaisuuden alueille luotava vankka tutkimus- ja kehitysalusta ja turvattava niiden kehitys riittävällä rahoituksella
ad