SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUS
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUS Prof. Olli Dahl Puunjalostustekniikan laitos, Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä TKK Lahden keskus, kummiprofessori. SISÄLTÖ. Metsäteollisuuden haasteet Metsäbiomassateollisuuden mahdollisuudet Muut tulevaisuuden alat ja niiden mahdollisuudet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - galeno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUS

Prof. Olli Dahl

Puunjalostustekniikan laitos,

Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä

TKK Lahden keskus, kummiprofessori


Sis lt
SISÄLTÖ

 • Metsäteollisuuden haasteet

 • Metsäbiomassateollisuuden mahdollisuudet

 • Muut tulevaisuuden alat ja niiden mahdollisuudet


Mets teollisuuden haasteet nykymuotoisen mets teollisuuden tulevaisuus suomessa
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETNykymuotoisen metsäteollisuuden tulevaisuus Suomessa

Teollisuuden kannattavuus Suomessa- Liiketuloksen osuus liikevaihdosta

Suomalaisten metsäteollisuus-konsernien tulos ennen veroja

Metsäteollisuuden liikevaihdon kehitys Suomessa


Mets teollisuuden haasteet nykymuotoisen mets teollisuuden tulevaisuus suomessa1
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETNykymuotoisen metsäteollisuuden tulevaisuus Suomessa

 • Puuraaka-aineen hinta on jo nousussa, mutta sen hinta tulee nousemaan lähiaikoina nopeasti

  • Puussa runsaasti CO2-vapaata energiaa

  • Puunhankintaketjut metsästä tehtaalle ei ole enää taloudellisesti hallittavissa

  • Kuitupuun hinta 10 – 15 €/m3 pystykaupassa

   • Todellinen tehdashinta saadaan, kun tämä hinta kerrotaan 2.6 tai jopa 3.0

 • HUOM!

 • Metsän omistaja ei ole syypää metsäteollisuuden ongelmiin


Mets teollisuuden haasteet nykymuotoisen mets teollisuuden tulevaisuus suomessa2
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETNykymuotoisen metsäteollisuuden tulevaisuus Suomessa

 • Energian hinta on nousussa

  • Sähkö on suomessa vielä edullista, sen hinta tulee nousemaan rajusti, kun integroidutaan Euroopan kanssa

 • Teollisuus tarvitsee omaa sähkön tuotantoaan, jotta pystyy selviytymään


Mets teollisuuden haasteet nykymuotoisen mets teollisuuden tulevaisuus suomessa3
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETNykymuotoisen metsäteollisuuden tulevaisuus Suomessa

 • Sellun ja paperin valmistukseen käytettyjen kemikaalien hinnat ovat nousseet

 • Lopputuotteiden (sellun ja paperin) hinnan kehitys ollut maltillista ja jopa negatiivista (havusellun hinta on voimakkaassa nousussa syynä Chilen maajärjestys ja ahtaajien lakko)

  Energiaa runsaasti kuluttavat prosessit (paperikoneet), jotka sijaitsevat sisämaassa ja jotka tuottavat tuotteita (paperin eri laatuja) globaaleille markkinoille joutuvat lopettamaan tuotantonsa kannattamattomana

  - Yksi paperikone Aasiaan  Suomesta 1 - 3 konetta kiinni, yksi sellutehdas Latinalaiseen-Amerikkaan  2 – 3 tehdasta kiinni


Mets teollisuuden haasteet onko jotain tehty v rin
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETOnko jotain tehty väärin?

 • Pitäytyminen vain bulkkituotteiden tuotannossa

  • Paperi, sellu ja sahatavara

  • Valitettavasti uudet lisäarvoa antavat tuotteet jäivät kehittämättä!!

 • Raha on kiinni raskaissa investoinneissa vielä pitkään

 • Olennaiset tuotannontekijät myyty pois

  • Esim. raaka-aineen omistus, energia, kemikaalien valmistus, on siis keskitytty olennaiseen ”core competenssi”

 • Ostettu ulkomaalaisia paperikoneita, jotka olivat vanhoja ja huonokuntoisia (pääomat käytettiin vääriin kohteisiin)

 • Onko meillä Suomalaisilla ja sen metsäteollisuudella mitään mahdollisuuksia?


Mets teollisuuden haasteet suomen mahdollisuudet
METSÄTEOLLISUUDEN HAASTEETSuomen mahdollisuudet

 • Pitää hyväksyä tosiasiat ja lähteä muuttumaan

  • Energian hinta tulee nousemaan

  • Metsäbiomassan hinta tulee nousemaan

  • Työkustannukset tulevat nousemaan tai pysymään samoina

  • Kemikaalien hinnat tulevat nousemaan

  • Perinteisten metsäteollisuuden bulkkituotteiden hintataso tulee pysymään samana tai laskemaan (vaihtelua toki esiintyy)

   • poikkeuksena tulee olemaan sahatavara ja sen jatkojalosteet ja muu biomassa, jotka toimivat hiilivarastona rakennusteollisuuden tuotteissa

 • Nykymuotoisen metsäteollisuuden on muututtava tai se loppuu pian – muutoskykyä ei taida olla!

   alalle tulee pian uusia toimijoita (metsäbiomassateollisuus), joilla on parempi puustamaksukyky


Mets biomassateollisuuden mahdollisuudet ilmastonmuutos ja eu 2003 30 ey direktiivi
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETIlmastonmuutos ja EU 2003/30/EY direktiivi

 • EU:n yhteinen tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasoista) edellyttävät Suomelta konkreettisia ja nopeitakin toimia uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämiseksi.

 • Hallitus on juuri linjannut, että CO2-päästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

 • EU:n direktiivillä 2003/30/EY edistetään biomassasta tuotettujen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä dieselöljyn tai bensiinin korvaamiseksi jäsenvaltioiden tieliikenteessä.

  • Direktiivin mukaan vuoden 2005 lopussa EU-maiden liikennepoltto-aineista 2 % tulisi olla biopolttoaineita ja vuoden 2010 loppuun mennessä määrän tulisi olla vähintään 5,75 % ja edelleen vuoden 2020 mennessä 10 %.

 • Bioenergiatariffit ovat tulossa myös Suomeen


METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETMitä metsän biomassasta voidaan tuottaa?

→ Siis kaikkea mahdollisia tuotteita, jotka sisältävät C, H ja O alkuaineita

Hiilivapaat tuotteet (rakentaminen)

Hyvälaatuinen puubiomassa

Uudet tehokkaat prosessit

Source: modified from figure, Riekko & Anttila, SITRA report, Sarja B n:o 61. Helsinki 1980.


Mets biomassateollisuuden mahdollisuudet uusien tehokkaiden prosessien reunaehdot
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETUusien tehokkaiden prosessien reunaehdot

 • Kaikki uudet prosessit ja tuotteet täytyy noudattaa kestävän kehityksen periaatetta (ympäristö, talous ja sosiaalinen ulottuvuus)

 • Kun arvioidaan uusia biojalostamoja, niin raaka-aineen saatavuudella ja hinnalla on suuri merkitys!!

  • Eräs skenaario on se, että puun energiasisällön hinta seuraa raaka-öljyn energiasisällön hintaa? (arvio 1000 kg raakaöljyä = 41868 MJ ja 1000 kg puuta = 17 000 MJ)

 • Tästä yhteydestä johtuen uusien tehokkaiden prosessien ja niiden tuotteiden tulee olla erittäin arvokkaita tai niiden tulee korvata tuotteita, joita nykyisin valmistetaan raaka-öljystä (liikennepolttoaineet, energia, muovit, jne…)


Mets biomassateollisuuden mahdollisuudet biopolttoaineiden ja bioenergian valmistuksen reunaehdot
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETBiopolttoaineiden ja bioenergian valmistuksen reunaehdot

 • Eri biopolttoaineiden suhteellinen vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin vertailupolttoainetta korvattaessa (hiilitaseen tulee olla negatiivinen)

Rypsidiesel,

suomi

Ohraetanoli,

suomi

Rapsidiesel,

EU

LÄHDE: VTT TIEDOTTEITA 2357


Mets biomassateollisuuden mahdollisuudet nykytilanteen kehitt minen
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETNykytilanteen kehittäminen

 • Suomen tulee tunnistaa nykyiset vahvuudet ja vahvistaa niitä:

  • Suomessa runsas puubiomassan tuottokyky

   • Uudet kestävämmät metsänhoitotavat:

   • Energiametsä  kuitumetsä  tukkimetsä metsän uudistaminen ja/tai virkistyskäytön lisääminen  uusi sykli!

  • Edistyksellisestä puubiomassaa hyödyntäviä yrityksiä tuettava

   • Raaka-ainelogistiikka saatava tehokkaaksi ja kestäväksi (hintahyöty puun omistajille - ei välikäsille)

   • Biojalostamoja kehitettävä vanhojen sellutehtaiden pohjalta

   • Pakkausteollisuus, vaneriteollisuus, puutuoteteollisuus (uudet hiilivapaat tuotteet – vanhojen tuotteiden brändäys)

   • Nykyisten prosessien sivutuotteet maksimaaliseen energiantuotantoon pääprosessien kannattavuuden tukemiseksi

  • Kannattamattomat paperikoneet tulisi myydä kilpailijoille, jotta saataisiin rahaa uusiin investointeihin


Mets biomassateollisuuden mahdollisuudet esimerkki biojalostamo vs vanha sellutehdas
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETEsimerkki Biojalostamo vs. vanha sellutehdas

 • Metsätähteen / turpeen kaasutus

  • Biodiesel (VTT)

 • Mustalipeän kaasutus

  • Biodiesel (ruotsalaiset)

 • Hakkeen esihydrolyysi  sokerit  etanoli ja butanoli

  • FiDiPro-professori Aadrian Van Heiningen ja Prof. Herbert Sixta, TKK

 • Sellutehtaan joustava kuitutuotanto  paperi-sellu, liukosellu, uudet kuitutuotteet

  • Dahl, TKK

LÄHDE: http://www.forestbioproducts.umaine.edu/documents/ForestBiorefinery.pdf


Mets biomassateollisuuden mahdollisuudet esimerkki biojalostamo vs vanha sellutehdas1
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETEsimerkki Biojalostamo vs. vanha sellutehdas

BIOKONSEPTIT – TKK:- Liukosellu 300 000 tn/a, - 120 milj. investointi, esihydrolyysi tai jälkimodifiointi

Hinnat: liukosellu 860 €/t ja paperisellu 550 €/t


Mets biomassateollisuuden mahdollisuudet puutuoteteollisuus
METSÄBIOMASSATEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDETPuutuoteteollisuus

 • Puutuoteteollisuuden tuotteiden ”brändäys” rohkeasti ja määrätietoisesti hiilivapaiksi ja kestäviksi tulevaisuuden tuotteiksi

 • Kehittämispanoksia lisättävä pakkaus ja rakennusteollisuuden perustuotteiden uusien tuotteiden keksimiseen ja niiden hiilitaseen parantamiseen – betonia korvattava rohkeasti hiilivapailla puutuotteilla

 • Huonosti kannattavat prosessit on modifioitava tai ne on ajoissa lopetettava tai myytävä ulkomaille, jotta saataisiin pääomia uusien prosessien kehittämiseen


Muut tulevaisuuden alat
Muut tulevaisuuden alat

 • Hiilineutraali bioenergian tuotanto

 • Puhtaan veden tuotanto ja prosessien veden käytön optimointi

 • Jätehuollon ja uusien kilpailukykyisten toimintaketjujen kehittäminen

  • Tavoitteen parempi materiaalitehokkuus

  • Uudet ajatusmallit teollisuuden ja yhdyskuntien jätteiden käsittelemiseksi

 • Alueelle perustettu Cleen Oy: Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä

 • Toiminta perustuu alan yhteiseen visioon ja se mahdollistaa yhteisen tutkimusinfrastruktuurin rakentamisen. Keskeisten toimijoiden tiivistyvä yhteistyö parantaa mahdollisuuksia globaalisti merkittävien innovaatioiden luomiseen.

 • Lisätietoa osoitteessa: http://www.cleen.fi/


Yhteenveto
YHTEENVETO

 • Tulevaisuus on joka tapauksessa ”metsässä” jos sen tarjoamat mahdollisuudet vain osataan ajoissa huomioida ja satsata vanhan tehostamiseen ja uuden kehittämiseen

 • Suomessa on runsaasti biomassaa ja sopivasti sitä hyödyntävää teollisuutta, jonka vahvuudet vain pitäisi nostaa reilusti esiin

 • Uusille biomassaa monipuolisesti hyödyntäville prosesseille olisi luotava hyvät toimintaedellytykset

  • Ajatusmaailma on muutettava globaalista lokaaliseksi ja alettava kehittämään uusia hiilineutraaleja prosesseja paikalliset reunaehdot huomioiden yhteistyössä metsänomistajien ja yrittäjien kanssa (logistiikka edut)

 • Uusille biomassaa monipuolisesti hyödyntäville prosesseille olisi luotava hyvät toimintaedellytykset

 • Muillekin tulevaisuuden alueille luotava vankka tutkimus- ja kehitysalusta ja turvattava niiden kehitys riittävällä rahoituksella