ENERGETYKA POLSKA 2006
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

ENERGETYKA POLSKA 2006 PowerPoint PPT Presentation


  • 51 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006. ENERGETYKA POLSKA 2006.

Download Presentation

ENERGETYKA POLSKA 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energetyka polska 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006

ENERGETYKA POLSKA 2006


Energetyka polska 2006

WYNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWE ELEKTROCIEPŁOWNI ZA 2005 ROKW PORÓWNANIACH Z WYNIKAMI I WSKAŹNIKAMI UŚREDNIONYMI SEKTORA I PODSEKTORA


Energetyka polska 2006

...PRZEDSTAWIONE PORÓWNANIA SPORZĄDZONO DLA WSPARCIA PROCESÓW DECYZYJNYCH - NIE DLA OCENY ELEKTROCIEPŁOWNI !

H.L.GABRYŚ


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI OBROTU NETTO [%]

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI OBROTU BRUTTO [%]

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIK POZIOMU KOSZTÓW [%]

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY [%]

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

-10,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIK CYKLU INKASA NALEŻNOŚCI [dni]

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [tys.zł/zatrudn.]

2 500,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

500,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

KOSZTY PRACY [tys.zł/zatrudn.]

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

Z TEGO WYNAGRODZENIA [tys.zł/zatrudn.]

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI [ilość razy]

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

KAPITAŁ OBROTOWY W DNIACH OBROTU [dni]

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

-50,00

-100,00

-150,00

-200,00

-250,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

CYKL SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH [dni]

350,00

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ BRUTTO [GWh]

35 000,00

30 000,00

25 000,00

20 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ BRUTTO NA ZATRUD. [MWh/zatrudn.]

18 000,00

16 000,00

14 000,00

12 000,00

10 000,00

8 000,00

6 000,00

4 000,00

2 000,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

UDZIAŁ PRODUKCJI Z PEŁNEGO SKOJARZENIA W PRODUKCJI BRUTTO [%]

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ [h]

8 000,00

7 000,00

6 000,00

5 000,00

4 000,00

3 000,00

2 000,00

1 000,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY EN. EL. (EN. EL. I RUS) [zł/MWh]

140,00

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY EN.EL. (EN.EL. I RUS) [zł/MWh]

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

JEDNOSTKOWY: KOSZT EN.EL. SPRZEDANEJ (EN.EL. I RUS) [zł/MWh]

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh]

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

W TYM: ENERGIA ELEKTRYCZNA [zł/MWh]

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

Z PEŁNEGO SKOJARZENIA [zł/MWh]

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY ŁĄCZNY (WYTW.,RUS,DYSTRYB. I OBROTU) [%]

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

-10,00

-20,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

PRODUKCJA CIEPŁA [TJ]

45 000,00

40 000,00

35 000,00

30 000,00

25 000,00

20 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

UDZIAŁ PRODUKCJI CIEPŁA W SKOJARZENIU W PRODUKCJI OGÓŁEM [%]

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

SPRZEDAŻ CIEPŁA Z WŁASNEJ PRODUKCJI NA 1 ZATRUD. [GJ/zatrudn.]

45 000,00

40 000,00

35 000,00

30 000,00

25 000,00

20 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

CAŁKOWITY KOSZT CIEPŁA WYTWORZONEGO I SPRZEDANEGO (Z K. FINANS. I POZOST.) [zł/GJ]

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY WYTWORZONEGO CIEPŁA [zł/GJ]

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY WYTWORZONEGO CIEPŁA [%]

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

-10,00

-20,00

-30,00

-40,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ [%]

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Wskaźnik rentowności obrotu netto [%] = Wynik finansowy netto/Przychody z całokształtu działalności

Wskaźnik rentowności obrotu brutto [%] = Wynik finansowy brutto/Przychody z całokształtu działalności

Wskaźnik poziomu kosztów [%] =Koszty uzyskania przychodów/Przychody z całokształtu działalności

Wskaźnik rentowności sprzedaży [%] = Zysk ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA I FINANSOWANIA MAJĄTKU

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego [ilość razy] = Przychody ze sprzedaży/Przeciętny stan aktywów obrotowych [Aktywa obrotowe=

Zapasy+Należności krótkoterm.+inwestycje krótkoterm.]

Udział zapasów w majątku obrotowym [%] = Przeciętny stan zapasów/Przeciętny satan aktywów obrotowych

Udział paliwa, energii I pozost.mat. w wart.produkcji [%] - Zużycie materiałów i energii/Przychody ze sprzedaży produktów

Wskaźnik cyklu Inkasa naleźności [dni] =Należności krótkoterm.(przeciętne)/Przychody ze sprzedaży*liczba dni

Stopień finansowania amortyzacją inwestycji [%] = Amortyzacja/Nakłady inwestycyjne

Stopień finansowania wewnętrznego inwestycji [%] = Nadwyżka finansowa/Nakłady inwestycyjne [Nadwyżka finansowa=Wynik

finansowy netto+Amortyzacja]

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIA I KOSZTY PRACY

Przychody ze sprzedaży [tys.zł/zatrudn.] = Przychody ze sprzedaży/Przeciętne zatrudnienie

Wartość dodana [tys.zł/zatrudn.] = Wartość dodana/Przeciętne zatrudnienie [Wartość dodana=Przychody ze sprzedaży produktów-

Zużycie materiałów i energii-Usługi obce]

Koszty pracy [tys.zł/zatrudn.] = Koszty pracy/Przeciętne wynagrodzenie

z tego: wynagrodzenia [tys.zł/zatrudn.] = Wynagrodzenia/Przeciętne zatrudnienie

ubezpieczenia społeczne [tys.zł/zatrudn.] = Ubezpieczenia społeczne/Przeciętne zatrudnienie

pozostałe świadczenia [tys.zł/zatrudn.] = Odpisy na fundusz załogi/Przeciętne zatrudnenie


Energetyka polska 2006

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik bieżącej płynności [ilość razy] = Bieżące aktywa/Zobowiązania krótkoterminowe [Bieżące aktywa=Zapasy+Należności

krótkoterm.+Inwestycje krótkoterm.+Krótkoterm.rozliczenia międzyokresowe]

Wskaźnik płynności szybkiej [ilość razy] =Aktywa płynne/Zobowiązania krótkoterminowe [Aktywa płynne=Należności

krótkoterm.+inwestycje krótkoterm.]

Wskaźnik płynności gotówkowej [ilość razy] = Inwestycje krótkoterminowe/Zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał obrotowy w dniach obrotu [dni] = {Kapitał obrotowy/Przychody ze sprzedaży}*Ilość dni okresu sprawozdaw. [Kapitał

obrotowy=Kapitał obrotowy-Zobowiązania krótkoterminowe]

Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych [dni] =[Zobowiązania krótkoterminowe/Przychody ze sprzedaży]*Ilość dni okresu

sprawozd.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I ZDOLNOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA

Cykl spłaty zobowiązań ogółem [dni] =[Zobowiązania ogółem/Przychody ze sprzedaży]*Ilość dni okresu sprawozd. [Zobowiązania

ogółem=Rezerwy na zobowiązania+Zobowiązania długoterm.+Zobowiązania krótkoterm.]

Udzial nadw.finansowej w zobow.bieżących [%] = Nadwyżka finansowa/Zobowiązania krótkoterminowe (przeciętne)

Udział nadw.finansowej w zobow.ogółem [%] = Nadwyżka finansowa/Zobowiązania ogółem (przeciętne)

Udział nadw.finansowej w przych.ze sprzedaży [%] = Nadwyżka finansowa/Przychody ze sprzedaży


Energetyka polska 2006

ZE Bytom

EC Tychy

EC Elbląg

EC Będzin

EC Kraków

EC Zabrze

EC Gorzów

EC Białystok

ZEC w Łodzi

EC Rzeszów

EC Wybrzeże

ZEC Bydgoszcz

EC Zielona Góra

EC Warszawskie

EC Kalisz Piwonice

EC Lublin Wrotków

EC Nowa Sarzyna

ZEC Wrocławskich

KOGENERACJA

DALKIA Poznań ZEC

EC Chorzów ELCHO

WYNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWYEELEKTROCIEPŁOWNI ZA 2005 ROK W PORÓWNANIACH Z WYNIKAMI I WSKAŹNIKAMI UŚREDNIONYMI SEKTORA I PODSEKTORA

ECK-01

ECK-02

ECK-03

ECK-04

ECK-05

ECK-06

ECK-07

ECK-08

ECK-09

ECK-10

ECK-11

ECK-12

ECK-13

ECK-14

ECK-15

ECG-01

ECG-02

ECG-03

ECG-04

ECG-05

ŚR.DLA EC

ŚR.DLA EL.I EC

WS.MIN.DLA EL.I EC

WS.MAX.DLA EL.I EC

ECG – ELEKTROCIEPŁOWNIA GAZOWA

ECK – ELEKTROCIEPŁOWNIA WĘGLOWA

MAJ 2006 - DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO


Energetyka polska 2006

Listopad 2006 - DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO


  • Login