מדינת ישראל
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

נתוני בחינות בגרות תשס"ו (2006) PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' בחינות. נתוני בחינות בגרות תשס"ו (2006). נתונים מתוך קבוצת הגיל הרלוונטית (ללא חרדים וללא מזרח ירושלים). שיעור מסיימי י"ב ושיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל הרלווטית לאחר מועד הקיץ ומועד החורף העוקב.

Download Presentation

נתוני בחינות בגרות תשס"ו (2006)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


מדינת ישראל

משרד החינוך

המינהל הפדגוגי

אגף א' בחינות

נתוני בחינות בגרות

תשס"ו (2006)


נתונים מתוך קבוצת הגיל הרלוונטית

(ללא חרדים וללא מזרח ירושלים)


שיעור מסיימי י"ב ושיעור הזכאים לבגרות מתוךקבוצת הגיל הרלווטית

לאחר מועד הקיץ ומועד החורף העוקב


שיעור מסיימי י"ב ושיעור הזכאים לבגרות מתוךקבוצת הגיל הרלווטית

במועד החורף העוקב


אחוז הזכאים לאחר מועד החורף העוקב מתוך קבוצת הגיל הרלוונטית

לפי מגזר

השוואה בין נתוני מחזור תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


מספר ושיעור הזכאים לאחר מועד החורף מתוך קבוצת הגיל הרלוונטיתלפי מגזר

במגזר היהודי – עלייה של 0.5% מתשס"הבמגזר הבדואי בנגב – ירידה של 0.9% מתשס"ה

במגזר הערבי – ירידה של 1.1% מתשס"ה במגזר הדרוזי – עלייה של 3.7% מתשס"ה


שיעור הזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקבמתוך קבוצת הגיל הרלוונטית(ללא חרדים וללא מזרח ירושלים)

שיעורים תלת-שנתיים


נתונים מתוך קבוצת הלומדים


מספר ושיעור הלומדים מתוך קבוצת הגיל הרלוונטית ואחוז הזכאים מלומדים

השוואה בין נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו, לפי מגזר


מספר ושיעור הניגשים והזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקב

מתוך הלומדים במגזר היהודי, לפי פיקוח

השוואה בין נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


מספר ושיעור הניגשים והזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקב

מתוך הלומדים לפי נתיב

השוואה בין נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


מספר ושיעור הניגשים והזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקב

מתוך הלומדים לפי מגדר

השוואה בין נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


מספר ושיעור הניגשים והזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקב

מתוך הלומדים בקרב עולים חדשים

השוואה בין נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


מספר ושיעור הזכאים העומדים בדרישות הסף לאוניברסיטאות מתוך כלל הזכאים לבגרותלפי מגזר


שיעור הזכאים העומדים בדרישות הסף לאוניברסיטאות מתוך כלל הזכאים לבגרותלפי מגזר


שיעור הזכאים העומדים בדרישות הסף לאוניברסיטאות מתוך כלל הזכאים לבגרותבמגזר היהודי - לפי פיקוח


מספר הניגשים ואחוז העוברים במתמטיקה – לפי מגזר

כולל מועד החורף העוקב

נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


מספר הניגשים ואחוז העוברים באנגלית - לפי מגזר

כולל מועד החורף העוקב

נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


מספר הניגשים ואחוז העוברים באזרחותבנתיב העיוני - לפי מגזר

כולל מועד החורף העוקב

נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


המקצוע האחד - החסרמתוך כלל הניגשים לבגרות


מספר התלמידים שניגשו לפיזיקה, כימיה וביולוגיה ברמה גבוההמתוך כלל הניגשים לבגרות


מספר התלמידים שניגשו למתמטיקה ברמה גבוההמתוך כלל הניגשים לבגרות במקצוע


מספר ואחוז הניגשים במתמטיקה לפי רמת לימוד מכלל הניגשים במקצועכולל מועד החורף העוקב


מספר ואחוז הניגשים באנגלית לפי רמת לימוד מכלל הניגשים במקצועכולל מועד החורף העוקב


  • Login