נתוני בחינות בגרות תשס"ו (2006) - PowerPoint PPT Presentation

מדינת ישראל
Download
1 / 24

  • 172 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' בחינות. נתוני בחינות בגרות תשס"ו (2006). נתונים מתוך קבוצת הגיל הרלוונטית (ללא חרדים וללא מזרח ירושלים). שיעור מסיימי י"ב ושיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל הרלווטית לאחר מועד הקיץ ומועד החורף העוקב.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

נתוני בחינות בגרות תשס"ו (2006)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2006

מדינת ישראל

משרד החינוך

המינהל הפדגוגי

אגף א' בחינות

נתוני בחינות בגרות

תשס"ו (2006)


2006

נתונים מתוך קבוצת הגיל הרלוונטית

(ללא חרדים וללא מזרח ירושלים)


2006

שיעור מסיימי י"ב ושיעור הזכאים לבגרות מתוךקבוצת הגיל הרלווטית

לאחר מועד הקיץ ומועד החורף העוקב


2006

שיעור מסיימי י"ב ושיעור הזכאים לבגרות מתוךקבוצת הגיל הרלווטית

במועד החורף העוקב


2006

אחוז הזכאים לאחר מועד החורף העוקב מתוך קבוצת הגיל הרלוונטית

לפי מגזר

השוואה בין נתוני מחזור תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


2006

מספר ושיעור הזכאים לאחר מועד החורף מתוך קבוצת הגיל הרלוונטיתלפי מגזר

במגזר היהודי – עלייה של 0.5% מתשס"הבמגזר הבדואי בנגב – ירידה של 0.9% מתשס"ה

במגזר הערבי – ירידה של 1.1% מתשס"ה במגזר הדרוזי – עלייה של 3.7% מתשס"ה


2006

שיעור הזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקבמתוך קבוצת הגיל הרלוונטית(ללא חרדים וללא מזרח ירושלים)

שיעורים תלת-שנתיים


2006

נתונים מתוך קבוצת הלומדים


2006

מספר ושיעור הלומדים מתוך קבוצת הגיל הרלוונטית ואחוז הזכאים מלומדים

השוואה בין נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו, לפי מגזר


2006

מספר ושיעור הניגשים והזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקב

מתוך הלומדים במגזר היהודי, לפי פיקוח

השוואה בין נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


2006

מספר ושיעור הניגשים והזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקב

מתוך הלומדים לפי נתיב

השוואה בין נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


2006

מספר ושיעור הניגשים והזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקב

מתוך הלומדים לפי מגדר

השוואה בין נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


2006

מספר ושיעור הניגשים והזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקב

מתוך הלומדים בקרב עולים חדשים

השוואה בין נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


2006

מספר ושיעור הזכאים העומדים בדרישות הסף לאוניברסיטאות מתוך כלל הזכאים לבגרותלפי מגזר


2006

שיעור הזכאים העומדים בדרישות הסף לאוניברסיטאות מתוך כלל הזכאים לבגרותלפי מגזר


2006

שיעור הזכאים העומדים בדרישות הסף לאוניברסיטאות מתוך כלל הזכאים לבגרותבמגזר היהודי - לפי פיקוח


2006

מספר הניגשים ואחוז העוברים במתמטיקה – לפי מגזר

כולל מועד החורף העוקב

נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


2006

מספר הניגשים ואחוז העוברים באנגלית - לפי מגזר

כולל מועד החורף העוקב

נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


2006

מספר הניגשים ואחוז העוברים באזרחותבנתיב העיוני - לפי מגזר

כולל מועד החורף העוקב

נתוני תשס"ד, תשס"ה ותשס"ו


2006

המקצוע האחד - החסרמתוך כלל הניגשים לבגרות


2006

מספר התלמידים שניגשו לפיזיקה, כימיה וביולוגיה ברמה גבוההמתוך כלל הניגשים לבגרות


2006

מספר התלמידים שניגשו למתמטיקה ברמה גבוההמתוך כלל הניגשים לבגרות במקצוע


2006

מספר ואחוז הניגשים במתמטיקה לפי רמת לימוד מכלל הניגשים במקצועכולל מועד החורף העוקב


2006

מספר ואחוז הניגשים באנגלית לפי רמת לימוד מכלל הניגשים במקצועכולל מועד החורף העוקב


  • Login