Rotary danmarks ungdomudveksling multi distrikt danmark
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Rotary Danmarks Ungdomudveksling Multi Distrikt Danmark PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rotary Danmarks Ungdomudveksling Multi Distrikt Danmark. Student Protection Policy II Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark. Rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane. Definitioner Misbrug benyttes om fysisk, seksuel eller emotionel misbrug

Download Presentation

Rotary Danmarks Ungdomudveksling Multi Distrikt Danmark

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rotary danmarks ungdomudveksling multi distrikt danmark

Rotary Danmarks UngdomudvekslingMulti Distrikt Danmark

Student Protection Policy II

Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark


Rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

 • Definitioner

  • Misbrug benyttes om fysisk, seksuel eller emotionel misbrug

  • Chikane omfatter enhver stødende handling eller kommentar, som virker nedsættende, og som forårsager personlig ydmygelse

  • Ved ”Seksuel chikane” forstås enhver uønsket og ikke velkommen adfærd af seksuel karakter, som kan få en person til at føle sig krænket eller truet.


Hvorledes modtages en anklage for misbrug eller chikane

Hvorledes modtages en anklage for misbrug eller chikane

 • Når en forurettet person henvender sig om et tilfælde af mulig misbrug eller chikane, bør man reagere efter følgende retningslinier:


Retningslinier

Retningslinier

 • Modtage en rapport fra den forurettede

  • Lyt opmærksomt og roligt

  • Lov ikke fortrolighed

  • Få facts frem

  • Vær ikke dømmende

  • Skriftlig rapport


Retningslinier1

Retningslinier

 • Beskyt den forurettede


Retningslinier2

Retningslinier

 • Rapport til distriktscounsellor (DC)


Retningslinier3

Retningslinier

 • Vær diskret

Multi Distrikt Danmark

2008 - 2009


Retningslinier4

Retningslinier

 • Opfølgning

Multi Distrikt Danmark

2008 - 2009


Procedurer vedr behandling af anklagen

Procedurer vedr. behandling af anklagen

 • DC modtager rapporten med anklagen

  • DC er den første der skal reagere

  • DG informeres om de skridt der tages ved behandling af anklagen

  • DG kan ønske at blive involveret i nogle skridt – eller i alle

  • DC skal holde den forurettedes counsellor fuldt orienteret om alle skridt der tages


Procedurer vedr behandling af anklagen1

Procedurer vedr. behandling af anklagen

 • Hvis ikke andet er angivet, skal følgende skridt tages indenfor 72 timer:

  • Det skal sikres, at den forurettede straks fjernes fra enhver kontakt med den anklagede.

  • DC og guvernøren skal straks rapportere til rette myndighed (politiet).


Rotary danmarks ungdomudveksling multi distrikt danmark

 • Hvis politiet afviser at undersøge klagen skal DC selv udarbejde en plan for en undersøgelse.

 • Vær sikker på, at den forurettede straks har fået den nødvendige hjælp.

 • Tilbyd den forurettede en uafhængig ikke-rotarianer som counsellor til at tjene hans/hendes interesser.


Rotary danmarks ungdomudveksling multi distrikt danmark

 • Afgør sammen med den forurettedes counsellor, om der skal tages kontakt til forældrene

 • Fjern den anklagede fra ethvert Rotary-program mens undersøgelsen står på.

 • DC eller guvernøren skal informere Rotary International om anklagen senest 72 timer efter den er kommet til DC’s kendskab

 • Gennemfør undersøgelsen efter den lagte plan så hurtigt som muligt


Forst else for den forurettede

Forståelse for den forurettede

 • Behov for støtte til den forurettede

  • Holdindsats

  • Counsellor

   • Ungdomsudvalg

  • Distrikts counsellor

   • Ass. Distrikts counsellor


Andres adf rd

Andres adfærd

 • Det er vigtigt at sikre den forurettede

  • Udenforstående skal ikke spekulere over sagen

   • Det vil kunne vanskeliggøre undersøgelsen


Sanktioner

Sanktioner

 • Hvis en anklage er sand, vil følgende – ud over lovmæssige sanktioner – være gældende:

  • En rotarianer, som har misbrugt eller chikaneret en beskyttet person, kan ikke være medlem af Rotary

  • En ikke-rotarianer vil tilsvarende ikke kunne medvirke i Rotary-programmer og vil ikke kunne optages som medlem i en Rotary klub


 • Login