Tryb finansowania
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Tryb finansowania w ycieczek szkolnych PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Tryb finansowania w ycieczek szkolnych. 1. Organizacja wycieczki zlecana podmiotom zewnętrznym – np. biurom podróży. 2. Organizacja wycieczki prowadzona przez szkołę. Podmioty zewnętrzne. UMOWA która zawiera m.in. warunki noclegu. w arunki wyżywienia. w arunki przejazdu.

Download Presentation

Tryb finansowania w ycieczek szkolnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tryb finansowania

wycieczek szkolnych


1. Organizacja wycieczki

zlecana podmiotom

zewnętrznym –

np. biurom podróży

2. Organizacja wycieczki

prowadzona przez szkołę


Podmioty zewnętrzne

UMOWA która zawiera m.in.

warunki noclegu

warunki wyżywienia

warunki przejazdu

warunki ubezpieczenia

kto zapewnia dodatkową obsługę

np. przewodnik turystyczny, górski itp.


Organizatorem jest szkoła

Każdorazowo podpisuje umowę

z organizatorem transportu,

noclegu, wyżywienia, itp.

( jeśli to możliwe )


UMOWĘ

podpisuje

DYREKTOR SZKOŁY

1 /środki finansowe niezwłocznie

wpłacane są na konto Rady Rodziców

2/ jeśli dyrektor szkoły nie ma

specjalnego upoważnienia Rady –

na umowie podpisuje się również

przewodniczący Rady


Środki finansowe

przekazywane są przelewem na warunkach

i w terminach określonych

umową.


Po realizacji wycieczki

dyrektor powinien

niezwłocznie złożyć

rozliczenie przewodniczącemu Rady Rodziców.


§ 2 p. 7 Uchwały nr XCIII/ 1716/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. mówi, że środki finansowe uczestników wycieczki mogą być również wpłacane

na rachunek dochodów jednostek, o których mowa

w art. 223 ust.1 (tzw. rachunek wydzielony) .

Wówczas dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego wniosek o zmianę planu finansowego na tzw. rachunku wydzielonym. Po zakończeniu wycieczki, kierownik wycieczki

składa rozliczenie finansowe dyrektorowi szkoły. Rozliczenie musi być przez dyrektora zaakceptowane.


ARKUSZ PRZYKŁADOWY

ROZLICZENIE WYCIECZKI

DO GADKI STAREJ

PROWADZONEJ W DNIACH 29.02 – 04.03 – 2012 r.

DOCHODY :

Wpłaty uczestników – l. osób x koszt = ………….. zł

Inne wpłaty - …………… zł

RAZEM - …………..zł

WYDATKI :

Transport - ………………zł

Noclegi - ………………..zł

Wyżywienie - …………..zł

Bilety wstępu - ………….zł

Koszty przewodnika - …………….. zł

Inne ( jakie ) - ……………………..zł

RAZEM - …………..zł

Koszt na jednego uczestnika ………….. zł

Pozostała kwota ……………..zł

Kierownik wycieczki : …………… AKCEPTUJĘ

(podpis)……………………………..

(podpis dyrektora szkoły)

AKCEPTUJĘ

……………………………..

(podpis przewodniczącego Rady Rodziców)


Dziękuję Państwu

za uwagę.

Hanna Belke – Markiewicz

Wydział Edukacji UMŁ


  • Login