VIZE MÍROVÉHO ŽITÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ - PowerPoint PPT Presentation

Vize m rov ho it v evrop a ve sv t
Download
1 / 21

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VIZE MÍROVÉHO ŽITÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ. PŘEHLED NAPLNĚNÝCH I NENAPLNĚNÝCH VIZÍ. MÍR – O JAKÝ STAV SE JEDNÁ?. MÍR. Stav dobré vůle mezi lidmi všeobecně. Mezi státy a společenstvy stav, kdy ani jedna ze stran nevyužívá k prosazení svých cílů jakéhokoliv násilí.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VIZE MÍROVÉHO ŽITÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vize m rov ho it v evrop a ve sv t

VIZE MROVHO IT V EVROP A VE SVT

PEHLED NAPLNNCH I NENAPLNNCH VIZ


M r o jak stav se jedn

MR O JAK STAV SE JEDN?


Vize m rov ho it v evrop a ve sv t

MR

 • Stav dobr vle mezi lidmi veobecn.

 • Mezi stty a spoleenstvy stav, kdy ani jedna ze stran nevyuv k prosazen svch cl jakhokoliv nsil.

 • Stav, kdy ani uvnit jednotlivch stt i spoleenstev nedochz k nsilnmu, agresivnmu een vzniklch (problematickch) situac.

 • Opak vlenho stavu a nsil veobecn.


Prvn historicky dolo en m rov smlouva prosinec 1270 p nl mezi egyptem a chetiskou po bitv u kade e

PRVN HISTORICKY DOLOEN MROV SMLOUVA PROSINEC 1270 P.NL. MEZI EGYPTEM A CHETISKOU PO BITV U KADEE


Pax romana

PAX ROMANA

 • Pklad snahy o vnitn (i vnj) mr v mskm impriu za doby vldy Octaviana Augusta (27 p.n.l 14.n.l.) do doby vldy csae Commoda (177 192).

 • Jde spe o mr prosazen politickou moc, kter nem soupee ( v djinch tak pot nsleduj i Pax Mongolica, Pax Britannica, i Pax Americana).


1462 pl n mezin rodn m rov organizace ji ho z pod brad smlouva o nastolen m ru v cel m k es anstvu

1462 PLN MEZINRODN MROV ORGANIZACE JIHO Z PODBRAD SMLOUVA O NASTOLEN MRU V CELM KESANSTVU


Mezin rodn erven k organizace zalo en r 1863 v d sledku v le n ch zv rstev

MEZINRODN ERVEN K, ORGANIZACE ZALOEN R.1863 V DSLEDKU VLENCH ZVRSTEV


Henri dunant jeden ze zakladatel m k

HENRI DUNANT, JEDEN ZE ZAKLADATEL MK


Hlavn motto m k

HLAVN MOTTO MK

 • SLA LIDSKOSTI (THE POWER OF HUMANITY).

 • Dal zsady MK: humanita, nestrannost, neutralita, nezvislost, dobrovoln sluba, jednota, univerzlnost.

 • Poznmky: popudem k zaloen byla rakousko italsk bitva u Solferina v r. 1859.

 • Dnes m Mezinrodn erven k 189 len (vetn mateskch organizac).


Nobelova cena za m r ud lov na od r 1901 jedna z p ti nobelov ch cen

NOBELOVA CENA ZA MR UDLOVNA OD R.1901, JEDNA Z PTI NOBELOVCH CEN

 • Udluje se jednotlivcm nebo organizacm ( to ji in vjimenou), je vykonali nejvce pro bratrstv mezi nrody, zruen nebo zmenen existujcch armd i podn a propagaci mrovch kongres. Na rozdl od ostatnch Nobelovch cen ji neudluje vdsk Akademie vd, ale norsk Nobelv vbor, jmenovan norskm parlamentem.


P klady nositel nobelovy ceny za m r

PKLADY NOSITEL NOBELOVY CENY ZA MR

Matka Tereza - 1979

Lkai bez hranic - 1990


Vize m rov ho it v evrop a ve sv t

SPOLENOST NROD, VZNIKLA 28.6.1919 V PAI, SDLILA V ENEV, PSOBILA V LETECH 1919 46, BHEM 2.SVT.VLKY PRAKTICKY POZBYLA NA VZNAMU


Woodrow wilson jeden z duchovn ch otc sn

WOODROW WILSON, JEDEN Z DUCHOVNCH OTC SN


Vize m rov ho it v evrop a ve sv t

ORGANIZACE SPOJENCH NROD, VZNIKLA 24.10.1945 V SAN FRANCISCU, SDLO V NEW YORKU, DNES M 193 LENSKCH ZEM


S dlo osn v new yorku

SDLO OSN V NEW YORKU


Vize m rov ho it v evrop a ve sv t

RADA BEZPENOSTI OSN ORGN OSN ZODPOVDN ZA EEN KONFLIKT VE SVT, ZA ZAJITN SVTOVHO MRU A MEZINRODN BEZPENOSTI


Koly a ot zky

KOLY A OTZKY

 • Kdo jsou stl lenov Rady bezpenosti OSN?

 • Kolik nestlch len vol Valn shromdn OSN do Rady?

 • Jsou rezoluce Rady bezpenosti OSN zvazn? Jsou vynutiteln i silou?

 • Jak jsou kompetence Rady bezpenosti OSN?

 • Me jedin stl len RB OSN zablokovat (vetovat) rozhodnut RB OSN?


E en kol

EEN KOL

 • nsk lidov republika, Francie, Velk Britnie, Rusko a USA.

 • 10.

 • Ano /ano.

 • Zachovn mru ve svt, een spor, prava zbrojen, uit sankc vi naruiteli, vojensk akce proti agresorovi, navrhovn kandidta na generlnho tajemnka OSN, spolen s Valnm shromdnm OSN vol soudce mezinrodnho soudnho dvora, pedkld zprvy o svm psoben Valnmu shromdn OSN.

 • Ano.


Pou it obr zky

POUIT OBRZKY

 • VERVEXA. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_Peace_Dove.svg

 • DEROR AVI. Wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kadesh.jpg

 • MICHEL WOLGEMUT, WILHELM PLEYDENWURFF. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuremberg_chronicles_f_251v_2_(Georgius_rex_bohemie).jpg

 • JON HARALD SOBY. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Red_Cross.svg

 • NEUVEDEN. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Henry_Dunant-young.jpg

 • U.S.GOVERMENT. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mother_Teresa_1985_cropped.jpg

 • UK DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:An_MSF_health_worker_examines_a_malnourished_child.jpgALLARD POSTMAN. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:League_of_Nations_Anachronous_Map.PNG


Pou it obr zky ii

POUIT OBRZKY II.

 • PACH BROTHERS. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:President_Woodrow_Wilson_portrait_December_2_1912.jpg

 • WILFRIED HUSS. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_United_Nations.svg

 • DJMUTEX. wikopedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:United_Nations_HQ_-_New_York_City.jpg

 • ERIC DRAPER. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UNSC_Summit_2005.jpg


 • Login