Український
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Український народний одяг - яскраве і самобутнє культурне явище PowerPoint PPT Presentation


  • 208 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Український народний одяг - яскраве і самобутнє культурне явище , воно розвивалося й удосконалювалося протягом сторіч. Сорочка — один із найдавніших елементів одягу . За часів Київської Русі сорочка слугувала як натільним , так і верхнім одягом і шилася

Download Presentation

Український народний одяг - яскраве і самобутнє культурне явище

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6053578

Українськийнароднийодяг - яскраве і самобутнєкультурнеявище

, вонорозвивалося й удосконалювалосяпротягомсторіч.


6053578

Сорочка — один ізнайдавнішихелементіводягу.

За часівКиївськоїРусі сорочка слугувала як натільним, так і верхнімодягом і шилася

з полотна чи сукна. Українська сорочка кінцяXIX — початку XX ст. мала великукількість

варіантів крою і орнаментації та відповідаладекількомпризначенням.

Це і колоритно оформленісвяткові, і більшстриманіпожнивні та повсякденні сорочки

тощо, яківиготовлялися з полотна різноїякості.


6053578

Дерга (опинка,обгортка, фота)


6053578

Дерга (опинка, обгортка, горботка, фота)— одноплатовийрозпашнийодяг,

найчастішеізсаморобноївовняноїтканини. Бувпоширений на Поділлі,

Прикарпатті, Буковині, а також на Полтавщині. Дерга мала значнукількість

варіантів тканого малюнку, кольористичноговирішення, розмірів і способівносіння.


6053578

Жупан


6053578

Жупан — давній тип слов'янськоговерхньогоодягу. У XVII—XVIII ст. бувчастиноюсвятковогочоловічогоабожіночого костюма заможноїкозацькоїстаршини, шляхти та міщан, а пізнішенабувпоширення у селянськомупобуті. Наявність жупану булаознакоюзаможності. Шили його з дорогих тканин — штофу, парчіабо з тонкого фабричного сукна, частішесиньогоабо зеленого кольору. Жупан бувдоситьдовгий, приталений, ізпризбираноюспинкою і полами, щоледвесходилися, з відкладнимабо стоячим коміром, манжетами і кишенями, на полотнянійпідкладці. Поли, відлоги, манжети та кишеніобшивалисякольоровою тканиною, прикрашалисятасьмою, шнурами, гарусом; уздовжпілок у два ряди і на кишеняхпришивалисягудзики.


6053578

  • Плахта

Плахта — частковозшитий

розпашнийсвятковийодяг,

невід'ємначастина

центральноукраїнськогожіночого

національного костюма. Плахта

виконуваласяіздвох полотнищ

(гривок) барвистоїклітчастоївовняної

саморобноїтканини. Ці полотнища

зшивалиприблизно наполовину або

на двітретини. Зшитачастина

охоплювалафігуруззаду, а незшиті

крила (криси) вільнозвисали по

боках. Інодіпереднікінціплахти

підтикалипід пояс. Заможніжінки

надягалидорогінарядніплахти,

а спередупов'язуваливізерунчасту

вовнянуабопарчову запаску.


6053578

Намисто


6053578

Намисто — найпоширенішаскладоважіночихнагрудних прикрас на всійтериторіїУкраїни. Булорізним як за матеріалом, кольором, формою, так і за способами носіння. Найбільшецінилосянамисто з дорогих природнихматеріалів — коралів, бурштину, перлів, гранатів, скла, смальти. В рядірайонівЗахідноїУкраїнизберігаласьархаїчнатрадиціяприкрашатисянамистомізплодів — клокічкою. В XIX ст. середзаможнішихверствнаселеннябулорозповсюдженепривозненамисто з гранатів та кольоровоїсмальти: кровавниці, блискавки, перли. Дорого цінилося і гуцульськенамисто з венеціанськогорізнокольоровогоскла, яке завозилося з Італії.


6053578

Керсетка


6053578

Керсетка — жіноча безрукавка, яка мала багатомісцевихваріантівдовжини, пропорцій, декорування. Побутувалаздебільшого на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, частково на ПівдніУкраїни. Найрозвиненіших форм керсетканабула у другійполовиніXIX ст., коли чітковизначилися не лишеосновніпринципиїї крою, а й локальніособливостіщодопропорцій, колориту, оздоблення.


6053578

Український

національний

костюм

— прекрасна

спадщина

предків!


  • Login