Kar at mas beyan
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Çıkar Çatışması Beyanı PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Bilimsel Danışma Kurulu, Kongre,Toplantı sponsorluğu, konuşmacı veya bilimsel araştırma (Alfabetik sıralama yapılmıştır) Astra Zeneca Boehringer Ingelheim Chiesi GSK MSD Pfizer.

Download Presentation

Çıkar Çatışması Beyanı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kar at mas beyan

Bilimsel Danışma Kurulu, Kongre,Toplantı sponsorluğu, konuşmacı veya bilimsel araştırma (Alfabetik sıralama yapılmıştır)

Astra Zeneca

Boehringer Ingelheim

Chiesi

GSK

MSD

Pfizer

Çıkar Çatışması Beyanı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Sigara i en ast ml hastalarda prospektif g zlemsel al ma pro aste al mas

Sigara içen astımlı hastalarda prospektif gözlemsel çalışma(Pro-ASTE Çalışması)

Füsun Yıldız ve Pro-ASTE çalışma grubu

TTD 14. Yıllık Kongresi 13-17 Nisan 2011 Antalya

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Pro aste al ma grubu

Füsun Yıldız Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Öznur Abadaoğlu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Berrin Ceyhan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Figen Deveci Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Talha Dumlu Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Berna Dursun Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi

Aydanur Ekici Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bilun Gemicioğlu Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tuğba Göktalay Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fuat Kalyoncu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İpek Kıvılcım Oğuzülgen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cengiz Özge Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pro-ASTE Çalışma Grubu

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Al man n amac

Astım ve sigara ilişkisinin,

Sigaranın astım kontrolüne etkisinin,

Son 1 yılda geçirilen atak sayısının

Acil başvuru sayısının,

Hospitalizasyon gerektiren atak sayısının sigara içen ve içmiş bırakmış ve hiç içmemiş astımlılarla değerlendirilmesidir

Çalışmanın Amacı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Materyal metod

1 yıl süren prospektif gözlemsel çalışma,

13 farklı 3. basamak merkezde yapıldı

Her merkezden 30 hasta (10 sigara içen, 10 bırakmış ve 10 sigara içmeyen) çalışmaya dahil edildi

Çalışmada sigara içen astımlı hasta popülasyonu, ve kontrol grubu olarak da sigarayı bırakmış ve sigara içmeyen astımlı hasta grupları kullanılmıştır

Başlangıç viziti ile çalışmaya dahil edilen hastalar, çalışma boyunca toplam 3 kez klinik vizite alındı:

Başlangıç viziti (Ay 0)

Takip viziti (Ay 6 sonu)

Çalışma sonu viziti (Ay 12 sonu)

Materyal-Metod

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Al ma plan

Çalışma planı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Ii vizit 6 ay sonu

Kısa fizik muayene

AKT

GINA 2006’ya göre kontrol durumu

Son 6 ayın astım öyküsü

Son 6 ayın sigara öyküsü

II. Vizit (6. ay sonu)

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Çalışma sonu viziti (12. ay sonu)

  • II. vizitteki prosedürlerin aynıları uygulandı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Bulgular

Toplam 347 hasta

257’si (%74.1) kadın, 90’ı (%25.9) erkek

Gruplara göre hasta sayıları şöyledir:

Hiç sigara içmemiş hasta: 153

Sigara içmekte olan hasta: 83 (3 hasta ikinci vizitte, 4 hasta üçüncü vizitte sigara içmeyi bırakmıştır) (%23.9)

Sigara içmeyi bırakmış hasta: 111 (%31.9)

Ortalama sigara kulanım süresi 16 yıl ve ortalama sigara kullanımı 13 p/yıl idi

Bulgular

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Bulgular 1

Çalışmaya katılan hastaların özellikleri

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Çalışmaya katılan kişilerin özellikleri

- Demografik özellikler -

Cinsiyet

Kişi %

n=347

n=153

n=83

n=111

Baz: Çalışmaya katılan kişi sayısı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Hastaların astım öyküsü

Tanı sırasındaki hastalık ağırlığı

Kişi %

n=347

n=153

n=83

n=111

Baz: Çalışmaya katılan kişi sayısı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

RİNİT

GERD

SİNÜZİT

NAZAL POLİP

Hastaların astım öyküsü

Astım ile ilişkili durumlar

Kişi %

Tedavi alanların %’si*

50,0%

51,3%

45,9%

n=153

38,2%

30,8%

31,3%

n=83

53,2%

37,9%

25,0%

n=111

48,2%

41,5%

35,3%

n=347

Baz: Çalışmaya katılan kişi sayısı

*: Hastalığı olanlar arasında, tedavi alanların yüzdesidir.

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Tüm hastaların Atak sıklığı:%43.2

Hastaneye yatış: %10.1

Acil başvurusu:%29.1

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Hastaların astım öyküsü

Son bir yılın astım öyküsü

Baz: Çalışmaya katılan kişi sayısı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Hiç sigara

Sigara içmekte

Sigarayı

Tüm hastalar

içmemiş hasta

olan hasta

bırakmış hasta

n=153

n=83

n=111

n=347

0

84,3%

86,7%

86,5%

85,6%

1-10 mg

1,3%

3,6%

1,4%

12-100 mg

2,6%

2,4%

1,8%

2,3%

120-200 mg

4,6%

3,6%

5,4%

4,6%

210-300 mg

2,6%

3,6%

0,9%

2,3%

300-400 mg

3,3%

2,7%

2,3%

400 mg'den fazla

1,3%

2,7%

1,4%

Toplam

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Hastaların astım öyküsü

Son bir yılda toplam oral steroid kullanımı

Baz: Çalışmaya katılan kişi sayısı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Hastaların sigara öyküsü

Sigara içmeyi bırakanlar (n=111)

Halen sigara içenler (n=83)

Baz: Bilgisi verilen kişi sayısı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Bulgular 2

Vizit değerlendirmeleri

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Son altı ayın astım öyküsü

Kullanılan tedavi

Baz: Çalışmaya katılan kişi sayısı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Atak

-Hiç sigara içmemişlerde atak:%39.2

-Sigara içenlerde: %51.8

Hospitalizasyon

-Hiç sigara içmemişlerde atak:%10.5

-Sigara içenlerde: %12

Acil başvurusu

-Hiç sigara içmemişlerde atak:%29.1

-Sigara içenlerde: %38.6

*p<0.05

*p<0.05

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Son altı ayın astım öyküsü

Geçirilen atak sayısı

Hiç sigara içmemiş hasta

Sigara içmekte olan hasta

Sigarayı bırakmış hasta

Kişi %

n=153

n=140

n=139

n=83

n=80

n=75

n=111

n=100

n=105

*: Atak geçirmeyenlerin oranı Vizit 1 ve Vizit 2 arasında ve Vizit 1 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,001)

*: Atak geçirmeyenlerin oranı Vizit 2 ve 3 arasında ve Vizit 1 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,01)

*: Atak geçirmeyenlerin oranı Vizit 1 ve 2 arasında ve Vizit 1 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,001)

Baz: Çalışmaya katılan kişi sayısı

Vizit 1 son bir yıl içindeki bilgilerdir.

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Son altı ayın astım öyküsü

Hospitalizasyon gerektiren atak sayısı

Hiç sigara içmemiş hasta

Sigara içmekte olan hasta

Sigarayı bırakmış hasta

Kişi %

n=153

n=140

n=139

n=83

n=80

n=75

n=111

n=100

n=105

*: Atak geçirmeyenlerin oranı Vizit 1 ve Vizit 2 arasında (p < 0,001)ve Vizit 1 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,05)

*: Atak geçirmeyenlerin oranı Vizit 1 ve Vizit 2 arasında (p < 0,02)ve Vizit 1 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,01)

Vizit 1 son bir yıl içindeki bilgilerdir.

Baz: Çalışmaya katılan kişi sayısı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Son altı ayın astım öyküsü

Astım nedenli acil servise başvuru sayısı

Hiç sigara içmemiş hasta

Sigara içmekte olan hasta

Sigarayı bırakmış hasta

Kişi %

n=153

n=140

n=139

n=83

n=80

n=75

n=111

n=100

n=105

*: Atak geçirmeyenlerin oranı Vizit 1 ve Vizit 2 arasında (p < 0,001)ve Vizit 1 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,001)

*: Atak geçirmeyenlerin oranı Vizit 1 ve Vizit 2 arasında (p < 0,01)ve Vizit 1 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,001)

*: Atak geçirmeyenlerin oranı Vizit 1 ve Vizit 2 arasında (p < 0,001)ve Vizit 1 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,01)

Vizit 1 son bir yıl içindeki bilgilerdir.

Baz: Çalışmaya katılan kişi sayısı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Sigara içen hastalarda tüm vizitlerde geçirilen atak sayısı ve acil başvuru sayısı kontrol grubuna göre yüksek olup, vizit 1 ile vizit 2 ve vizit 2 ve vizit 3 arasında istatistiksel anlamlı azalma izlendi (p>0.005)

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Son altı ayın astım öyküsü

Oral seroid kullanımı

Hiç sigara içmemiş hasta

Sigara içmekte olan hasta

Sigarayı bırakmış hasta

Kişi %

n=153

n=140

n=139

n=83

n=80

n=75

n=111

n=100

n=105

*: Kullanmayanların oranı Vizit 1 ve Vizit 2 ve

Vizit 1 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,02)

*: Kullanmayanların oranı Vizit 1 ve Vizit 2 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,02)

Baz: Çalışmaya katılan kişi sayısı

Vizit 1 son bir yıl içindeki bilgilerdir.

Kullanan kişi sayısı az olduğundan kullanım mikarı bilgileri verilmemiştir.

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Kontrol altında değil

Kısmen kontrol altında

Kontrol altında

GINA 2006-Astım Kontrol Düzeyi

Hiç sigara içmemiş hasta

Sigara içmekte olan hasta

Sigarayı bırakmış hasta

Kişi %

n=148

n=140

n=138

n=83

n=80

n=74

n=108

n=100

n=105

*: Kontrol altında olanların oranı Vizit 1 ve Vizit 2 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,05)

*: Kontrol altında olanların oranı

Vizit 1 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,05)

Baz: Bilgi verilen kişi sayısı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

19 ve

100%

altı:Kontrolsüz

90%

22,1%

23,8%

24,2%

24,5%

24,0%

20-24: Kısmi

34,5%

38,2%

kontrol

40,0%

80%

51,8%

25: Tam

70%

Kontrol

60%

41,9%

42,4%

54,3%

50,5%

50%

58,7%

46,4%

44,1%

40%

45,0%

33,7%

30%

20%

34,3%

33,1%

25,3%

23,6%

19,1%

10%

17,8%

17,3%

15,0%

14,5%

0%

Vizit 1

Vizit 2

Vizit 3

Vizit 1

Vizit 2

Vizit 3

Vizit 1

Vizit 2

Vizit 3

Astım kontrol testi -toplam skor-

Sigara içmekte olan hasta

Hiç sigara içmemiş hasta

Sigarayı bırakmış hasta

Kişi %

n=152

n=140

n=139

n=83

n=80

n=75

n=110

n=99

n=105

*: Kontrolsüz olanların oranı oranı Vizit 1 ve Vizit 2 arasında (p < 0,01) anlamlı derecede yükselmiş

Vizit 2 ve 3 arasında anlamlı derecede düşmüştür (p < 0,05). Bu düşme, Vizit 1 ve Vizit 3 arasında kısmı kontrol veya tam kontrol sağlananların oranında artışa neden olmamıştır.

*: Kısmi kontrol sağlananların oranı oranı Vizit 1 ve Vizit 2 arasında (p < 0,05)

tam kontrol sağlananların oranı Vizit 2 ve 3 arasında anlamlı derecede yükselmiştir (p < 0,02).

Baz: Bilgi verilen kişi sayısı

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


Kar at mas beyan

Sigara astım hastalığının kontrolünü güçleştirmektedir

Atak ve acil başvurularını arttırmaktadır

Düzenli takip sigara içme durumu ne olursa olsun kontrolü arttırmaktadır

Astım tedavi hedefleri içinde sigaranın bıraktırılması hastalığın kontrol altında tutulması için önem taşımaktadır

Sonuç

Astım-Sigara İlişkisi: Türkiye Deneyimi

Gözlemsel Prospektif Çalışma - 2010 -


  • Login