DÖNGÜ YAPILARI - PowerPoint PPT Presentation

D ng yapilari
Download
1 / 10

  • 245 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

DÖNGÜ YAPILARI. İçindekiler. DÖNGÜ YAPILARI Bileşik atama operatörleri While ifadeleri For ifadeleri Do ifadeleri Break ve continue ifadeleri. Bileşik atama operatörleri. Bu operatörler bir değişkene, bir sabit eşitlemek için kullanılır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DÖNGÜ YAPILARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D ng yapilari

DÖNGÜ YAPILARI


Indekiler

İçindekiler

DÖNGÜ YAPILARI

  • Bileşik atama operatörleri

  • While ifadeleri

  • For ifadeleri

  • Do ifadeleri

  • Break ve continue ifadeleri


Bile ik atama operat rleri

Bileşik atama operatörleri

Bu operatörler bir değişkene, bir sabit eşitlemek için kullanılır.

Bileşik atama:bazı ifadelerde işlem operatörü ile atama operatörü birlikte kullanılarak, ifadeler daha kısa yazılabilir. Eğer ifade

değişken = değişken [operatör] ifade;

şeklinde ise, daha kısa bir biçimde

değişken [operatör]= ifade;

olarak yazılabilir.


Atama operat rleri

Atama operatörleri


Wh le fadeleri

WHİLE İfadeleri

While döngüsü içerisine parametre olarak şart belirlenir. Şart sağlandığı sürece kod blokları arasındaki kodlar çalıştırılır. Tabi çalıştırılacak kodlar arasına şartın değerini değiştiren bir satır eklemek gerekir. Aksi taktirde sonsuz döngüye girmiş oluruz.

Örnek:while(i<=20)

{

Label1.Text+’<br>’+i;

i=i+2;

}

Bu örnekte biz herhangi bir değer atıyoruz.Bu atadığımız değerede

i diyoruz.i değerini 20’ye kadar 2’şer artırmamızı sağlayan bir koddur.


For fadeleri

FOR İfadeleri

For döngüsü içerisine 3 parametre alır. Bunlardan ilki başlangıç değerinin yer aldığı ifade alanıdır. İkincisi şart ifadesinin yer aldığı ifade alanıdır. Üçüncü olarak ise şart ifadesini etkileyen ifade alanıdır.

Örnek:for(int c=0; c<b;c++)

{

carp=carp*a;

}

Bu örnekte for’un içine c sayısını atayıp b sayısı ile karşılaştırıyoruz.

Eğer c sayısı b’den küçükse c sayısını 1 artırıp carp sayısı ile a sayısını

Çarpıyoruz.


Do ifadeleri

DO ifadeleri

While ve for ifadelerinin her ikisinde de koşul (boolean ifade) döngünün hemen başında sorgulanmaktadır. Dolayısıyla belirtilen koşul, true

değerini üretmezse döngüdeki kodlar işletilmeyecektir. Oysa do

ifadesinde durum farklıdır. do ifadesinde koşul (boolean ifade) döngünün sonunda verilmektedir. Bu durum döngünün en az bir defa

mutlaka işletileceği anlamına gelmektedir.


D ng yapilari

Örnek:int i=1;

do

{

Label1.Text=Label1.Text+’<br>’+i;

i=i+2;

}

while(i<=20);

Bu örnekte bir i değeri atayıp onu do komutuyla her döngüde 2 artırıp

Label’a yazdırmışız ve while komutuyla döngüyü durdurmuşuz.


Break ve cont nue fadeleri

BREAK ve CONTİNUE İfadeleri

Break ve continue ifadeleri kontrol akışını değiştirmek için kullanılır.

Break ifadesinin en çok kullanıldğı zaman bir programın  istenen anda çıkışını sağlamak veya döngünün istenilen bir anından pas geçmektir.

Continue ifadesi ise; while,for,do/while yapıları içinde çalıştığında döngünün gövde kısmının kalan kısmını atar ve döngünün diğer tekrara geçmesini sağlar.


D ng yapilari

SON

HAZIRLAYAN:Tuğba KAÇ


  • Login