Synergonomi och belysningsprinciper institutionen f r arkitektur och byggd milj vid lth i lund
Download
1 / 62

Synergonomi och belysningsprinciper Institutionen f r arkitektur och byggd milj vid LTH i Lund - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Synergonomi och belysningsprinciper Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH i Lund. Grunden i lagstiftningen finns i arbetsmiljölagen, AML, som bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Synergonomi och belysningsprinciper Institutionen f r arkitektur och byggd milj vid LTH i Lund' - gaetana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Synergonomi och belysningsprinciper institutionen f r arkitektur och byggd milj vid lth i lund l.jpg
Synergonomi och belysningsprinciperInstitutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH i Lund


Slide2 l.jpg

Grunden i lagstiftningen finns i arbetsmiljölagen, AML, som bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. 

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Detta gör vi genom att i vår författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.


Arbetsmilj verkets f rfattningssamling l.jpg
Arbetsmiljöverkets författningssamling bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. 

AFS 2000:42

ARBETSPLATSENS UTFORMNING


Slide4 l.jpg

§ 11 Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, skall det normalt finnas tillfredställande dagsljus och möjlighet till utblick


Slide5 l.jpg

§ 12 Belysning skall planeras utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall


Slide6 l.jpg

§ 13 Belysning skall anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysning skall ha en för den enskilde lämplig fördelning och riktning. Bländning skall undvikas så långt det är möjligt


Slide7 l.jpg

§ 14 Belysning och arbetsplatsens utformning skall vara sådan att man med tillfredställande säkerhet och utan onödiga anpassningssvårigheter kan förflytta sig mellan eller i olika lokaler eller arbetsområden med skilda belysningsförhållanden


Slide8 l.jpg

§ 15 En ljuskällas återgivning av färg skall vara lämplig för arbetsuppgiften. Belysning skall vara utformad så att varningsskyltar, nödstoppsdon och liknande är lätta att uppfatta.


Slide9 l.jpg

§ 16 Belysning skall vara utformad så att besvärande flimmer inte uppstår. Exponering för UV-strålning från belysning får inte innebära risk för ohälsa.


Slide10 l.jpg

§ 17 Åtgärder skall vidtas för att förhindra att olycksfall inträffar på grund av att rörliga maskindelar, arbetsobjekt eller liknande föremål skenbart verkar röra sig långsamt eller stå stilla när de betraktas i periodiskt varierande belysning.


Slide11 l.jpg

§ 45 Fönster och lanterniner skall vid behov ha anordningar eller utförande som medger avskärmning av solinstrålning.


Slide12 l.jpg

§ 72 Nödbelysning av tillräcklig styrka skall finnas i sådana arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i händelse av fel på den ordinarie belysningen.


Slide13 l.jpg

§ 81 Utrymningsvägar som kräver belysning för att göra en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.


Belysningsrekommendationer l.jpg
Belysningsrekommendationer en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.

 • ABM:s föreskrifter för olika arbetsmiljöer

 • Inomhusbelysning SS-EN 12464-1

 • Idrottsbelysning: Svenska kommunförbundets måttbok

 • Vägar: Vägverkets Rebel

 • Anvisningar och föreskrifter från olika myndigheter och organisationer


Europeisk standard f r inomhusbelysning en 12464 1 l.jpg
Europeisk standard för inomhusbelysning EN 12464-1 en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.

 • Framtagen av CEN

 • Översatt till svenska SS-EN 12464-1

 • Kan beställas från SIS

 • 48 sidor tekniskt detaljerad information


Den nya standarden omfattar l.jpg
Den nya standarden omfattar en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.

Begrepp

 • Vad är det vi skall se?

  Storlek, färg och form, tid och belysning

 • Indelning av lokaler i:

  arbetsområde

  omedelbar omgivning

 • Bibehållen belysningsnivå

  Lägsta värde under användningstiden

 • Avbländning

  Tex. för bildskärmar


Slide19 l.jpg

TILLRÄCKLIG BELYSNINGSNIVÅ en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.

LJUSET ÄR DEN VIKTIGASTE FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR ATT UPPLEVA EN MILJÖ MED SYNSINNET


Slide20 l.jpg

 • OMGIVNINGSSEENDET en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.

 • ÖGATS SYNFÄLT C:A 170º

 • UPPLEVELSE AV:

 • RUMMETS FORM

 • INNEHÅLL


Slide21 l.jpg

 • HÖGA KRAV NÄR: en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.

 • det visuella arbetet är av kritisk betydelse

 • misstag är dyra att åtgärda

 • noggrannhet och hög produktivitet är mycket viktigt

 • arbetaren har sämre syn än vad som är normalt

 • detaljerna i uppgiften som ska utföras är ovanligt små eller har liten kontrast mot bakgrunden

 • uppgiften utförs under ovanligt lång tid


Slide22 l.jpg

 • Belysningsnivån som krävs kan sänkas när: en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.

 • detaljerna i uppgiften som ska utföras är ovanligt stora eller har tydlig kontrast mot bakgrunden

 • uppgiften utförs under ovanligt kort tid


Slide23 l.jpg

För att undvika trötta ögon och obehag får det inte heller vara alltför stor skillnad i belysningsnivå mellan arbetsytan och intilliggande områden och det bör vara en välbalanserad belysning inom synfältet.


Slide24 l.jpg

SPECIELLA BEHOV heller vara alltför stor skillnad i belysningsnivå mellan arbetsytan och intilliggande områden och det bör vara en välbalanserad belysning inom synfältet

Med avseende på synsinnet börjar vi bli gamla i 45-årsåldern. Pupillerna blir mindre och mindre ljus kommer in.

 Vi kan dela upp kraven för normalt åldrande och där det blir sjukliga förändringar. Vid normalt åldrande gäller:

Med mindre ljusinfall till näthinnan krävs ökad ljusstyrka

Glaukom: Mycket och välriktat ljus

Makuladegeneration: Ökad ljusstyrka

Diabetesretinopatin: Ökat ljus,jämnt ljus och välriktat ljus


Belysningsstyrka arbetsyta omgivning l.jpg
Belysningsstyrka heller vara alltför stor skillnad i belysningsnivå mellan arbetsytan och intilliggande områden och det bör vara en välbalanserad belysning inom synfältet arbetsyta - omgivning

Yttre omgivning till 0,5 m från vägg

Omedelbara omgivningen min 0,5 m runt arbetsområdet

Arbetsområde (42x30cm)


Belysningsprinciper l.jpg
Belysningsprinciper heller vara alltför stor skillnad i belysningsnivå mellan arbetsytan och intilliggande områden och det bör vara en välbalanserad belysning inom synfältet

Enbart allmänbelysning

Lokaliserad allmänbelysning

Allmänbelysning med separat platsbelysning


Enbart allm nbelysning l.jpg
Enbart allmänbelysning heller vara alltför stor skillnad i belysningsnivå mellan arbetsytan och intilliggande områden och det bör vara en välbalanserad belysning inom synfältet


Lokaliserad allm nbelysning l.jpg
Lokaliserad heller vara alltför stor skillnad i belysningsnivå mellan arbetsytan och intilliggande områden och det bör vara en välbalanserad belysning inom synfältetallmänbelysning


Allm nbelysning med platsbelysning l.jpg
Allmänbelysning med platsbelysning heller vara alltför stor skillnad i belysningsnivå mellan arbetsytan och intilliggande områden och det bör vara en välbalanserad belysning inom synfältet


Slide33 l.jpg

För att undvika misstag, trötthet och olyckor är det viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

På arbetsplatser inomhus kan bländning orsakas av ljusstarka armaturer och fönster.


Slide34 l.jpg

Blicken dras mot ljusstarka punkter viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.


Slide35 l.jpg

Katarakt - grå starr viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

Ökad bländningskänslighet


Slide36 l.jpg

LJUSFÖRDELNING viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

VARFÖR?


Slide37 l.jpg

Omgivningsseendet - Orientering viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

Detaljseendet – Urskilja detaljer


Slide38 l.jpg

Rumsupplevelsen viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

Variation ger stiumulans

Hög helhetsgrad understimulans


Slide39 l.jpg

Wundt kurvan viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.


V ggluminanser l.jpg
Väggluminanser viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

 • Belys gärna väggarna (utom mot bildskärmar) för att ge rummet en ljusare och luftigare karaktär

 • Fönsterväggar så ljusa som möjligt.

 • Väggluminansen <1000 cd/m²


Takluminanser l.jpg
Takluminanser viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

 • Ljusa tak minskar kontrasten mellan armaturen och omgivande ytor

 • Takluminans medel <500 cd/m². Max 1500 cd/m² inom ett begränsat område med mjuka övergångar.


Behaglig luminansf rdelning l.jpg
Behaglig luminansfördelning viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

 • En mörk yta kan svårligen göras väsentlig ljusare med ökad belysning

 • En ljus yta kan ge en kraftig luminans vid ökad belysning.

 • Diffust reflekterande ytor fördelar det reflekterade ljuset i alla riktningar.


Bl ndning l.jpg
Bländning viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

Bländning uppstår när ögat utsätts för en

väsentligt starkare ljusretning än vad det är

adapterat till.

Lösningar:

 • Avskärma/Omdirigera

 • Gör bakgrunden ljusare

 • Fördela på en större yta


Slide47 l.jpg

 • KONTRAST viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

 • LJUSRIKTNING

 • SKUGGBILDNING


Slide50 l.jpg

Lämplig skuggbildning gör att du kan bedöma form, viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

struktur och avstånd


Kontrast l.jpg
Kontrast viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

I den härtextenavtar

kontrastenefterhand

som duläser…….


Inget bl nk i arbetsmaterialet l.jpg
Inget blänk i arbetsmaterialet viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

För att undvika speglande reflexer i arbetsmaterialet skall inga armuterer placeras inom det speglande området


Arbetsmaterial som kan ge bl nk l.jpg
Arbetsmaterial som kan ge blänk viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

 • Bildskärmar

 • Blyertskriven text

 • Blankt tryck

 • Plastfickor


Ljusf rger och ytf rger l.jpg

Människan kan uppfatta mer än 1000 000 färgnyanser viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

Ljusfärger och ytfärger

Glödlampa

Vitt lysrör

Diffust dagsljus

Riktat dagsljus


Slide56 l.jpg

Färgåtergivningsindexet Ra ger en objektiv indikering på hur naturtrogna föremålen ser ut i ljuset. Det maximala värdet för Ra är 100 och det "sämsta" Lysröret har en färgåtergivning på ungefär 50.

Lysrör med färgåtergivningsindex under 80 (Enkelfärgslysrör) bör inte användas i miljöer där människor arbetar eller vistas under längre perioder.


Ljusk llors ljus l.jpg

Färgtemperatur (Kelvin) hur naturtrogna föremålen ser ut i ljuset. Det maximala värdet för Ra är 100 och det "sämsta" Lysröret har en färgåtergivning på ungefär 50.

Varmton <3300 K

Vit ~4000 K

Dagsljus >5300 K

I Sverige använder vi framför allt varmvitt ljus 3000 K

Vitare ljus, 4000 K, ger distinktare färger och mer varmtonat ljus, 2700 K, gör miljön mer ombonad.

Färgåtergivning (Ra)

Fullfärg Enkelfärg

Välj alltid ljuskällor med Ra >80 (tex. fullfärgslysrör) och vid extra höga krav ljuskällor med Ra >90.

Ljuskällors ljus


Slide59 l.jpg

Dagens bullerproblem har förflyttats från industriarbetsplatser till kontorsarbetsplatser

Ej hörselskadande men störande

Ju svårare arbetsuppgift desto mer störs den av buller


Slide60 l.jpg

Flimmer är distraherande och kan orsaka fysiologiska besvär, exempelvis huvudvärk. Stroboskopeffekter kan leda till farliga situationer där roterande maskiner eller maskiner med fram- och återgående rörelse kan verka stillastående.

I värsta fall kan epileptiska anfall utlösas


Slide61 l.jpg

Bildskärmsarbete besvär, exempelvis huvudvärk. Stroboskopeffekter kan leda till farliga situationer där roterande maskiner eller maskiner med fram- och återgående rörelse kan verka stillastående.

1.Använd rätt mängd ljus -

2. Minska bländningen

3. Anpassa ljusstyrkan på bildskärmen.

4. Anpassa kontrasten


Slide62 l.jpg

LJUSET UPPLEVS I HUVUDSAK I TVÅ DIMENSIONER: besvär, exempelvis huvudvärk. Stroboskopeffekter kan leda till farliga situationer där roterande maskiner eller maskiner med fram- och återgående rörelse kan verka stillastående.

KVANTITET

KVALITET


ad