MIESZKO I (ok. 960-992) - PowerPoint PPT Presentation

Mieszko i ok 960 992
Download
1 / 10

  • 95 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

MIESZKO I (ok. 960-992). Kim był? Czego dokonał? Dlaczego się o nim uczymy?. Kim był?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MIESZKO I (ok. 960-992)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mieszko i ok 960 992

MIESZKO I (ok. 960-992)

Kim był?

Czego dokonał?

Dlaczego się o nim uczymy?


Kim by

Kim był?

Mieszko I panował w latach od ok. 960 do 992. Był synem Siemomysła, księcia polańskiego, pierwszym historycznym władcą Polski, wspomniany w wielu kronikach. Najbardziej znanym dokumentem potwierdzającym jego istnienie jest przechowywany w archiwach watykańskich odpis regestru pod nazwą Dagome iudex.


Do czas w mieszka i niewiele wiemy o przesz o ci ziem polskich ze wzgl du na brak dokument w

Do czasów Mieszka I niewiele wiemy o przeszłości ziem polskich, ze względu na brak dokumentów.

Najpopularniejszym ujęciem nieznanych dziejów Polski są dzieje legendarne. Nie wnoszą one jednak wiele do prawdziwego poznania naszej przeszłości. Wszelkie ślady które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć na bliższe poznanie naszej historii zostały już wykorzystane przez historyków.

Podstawowym źródłem poznawczym jest w tym przypadku nauka zwana archeologią, zajmująca się odnajdowaniem źródeł materialnych poprzez wykopaliska..


Mieszko i ok 960 992

DZIEJE LEGENDARNE SĄ TO WYDARZENIA, KTÓRE NIE SĄ POTWIERDZONE PRZEZ DOKUMENTY HISTORYCZNE.

WYDARZENIAHISTORYCZNE SĄ TO TAKIE WYDARZENIA, KTÓRE MAJĄ POTWIERDZENIE W DOKUMENTACH HISTORYCZNYCH.


Terytorium pa stwa

Terytorium państwa

Początkowo terytorium państwa Mieszka I ograniczone było jedynie do Wielkopolski. Stopniowo jednak doprowadził on do opanowania sąsiednich dzielnic (Małopolska, Śląsk, Pomorze, Mazowsze).


Zwi zki z czechami

Związki z Czechami

Najeżdżany przez Niemców doprowadził do małżeństwa z czeską księżniczką Dobrawą, dzięki któremu to związkowi, stało się możliwe przyjęcie chrześcijaństwa.

Małzeństwo z Dobrawą doprowadziło do sojuszu z Czechami, który w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się stosunków polsko - niemieckich

Mieszko i Dobrawa na monecie wydanej z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego


Korzy ci dla polski wynikaj ce z przyj cia chrzescija stwa

KORZYŚCI DLA POLSKI WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA CHRZESCIJAŃSTWA:

  • Niemcy tracą pretekst do najazdów na Polskę.

  • Polska dostaje się pod bezpośrednią opiekę papieża.

  • W kraju rozpoczyna się rozwój kultury i oświaty.

  • Polska staje się państwem europejskim, rozwijającym się w oparciu o cywilizację łacińską.


Najwa niejsze wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia

960 r. – objecie władzy książęcej

965 r. – małżeństwo z Dobrawą

966 r. – przyjęcie chrztu

972 r. – zwycięstwo nad Niemcami w bitwie pod Cedynią

992 r. – Mieszko I umiera


Podobizna

Podobizna

Nie wiemy jak wyglądał. Najpopularniejsze jego wyobrażenie zostało stworzone przez Jana Matejkę, w Poczcie Królów i Książąt Polskich

A tak wyobrażał sobie Mieszka I reżyser filmu „Gniazdo”

(w roli Mieszka Wojciech Pszoniak)


Dagome iudex

DAGOME IUDEX

DAGOME IUDEX

(990 – 992) 

Takoż w innym tomie za papieża Jana XV czytamy, że Dagome sędzia i Ote senatorka i synowie ich Mieszko i Lambert, nie wiem jakiego rodu ludzie, sądzę zaś, że byli Sardyńczykami, ponieważ rządzeni są przez 4 sędziów, świętemu Piotrowi nadali jedno miasto w całości, które nazywa się Schinesghe, ze wszystkimi przyległościami w tych granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza granicą aż do miejsca, które zwie się Ruś, i granicami Rusi rozciąga się aż do Krakowa i od tegoż Krakowa aż do rzeki Odry wprost do miejsca, które zwie się Alemure, i od tejże Alemury aż do ziemie Mieleze prosto do Odry a stąd dążąc wzdłuż rzeki Odry aż do wymienionego wyżej miasta Schinesghe.


  • Login