De nieuwe beroepsprofielen - PowerPoint PPT Presentation

De nieuwe beroepsprofielen
Download
1 / 24

 • 185 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De nieuwe beroepsprofielen. V&V 2020: leren van de toekomst. Kees Schimmel 8 oktober 2013. Inleiding. Aanleiding De aanpak Resultaat Hoe nu verder? De praktijk: een nieuwe focus?. De wereld verandert…. Maatschappelijke ontwikkelingen +

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De nieuwe beroepsprofielen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De nieuwe beroepsprofielen

De nieuwe beroepsprofielen

V&V 2020: leren van de toekomst

Kees Schimmel8 oktober 2013

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland


Inleiding

Inleiding

Aanleiding

De aanpak

Resultaat

Hoe nu verder?

De praktijk: een nieuwe focus?


De wereld verandert

De wereld verandert….

Maatschappelijke ontwikkelingen

+

Groeiende en complexere vraag om zorg

=

Dringende noodzaak om het beroepenhuis V&V te actualiseren en op te waarderen.


Het beroep verandert mee

… het beroep verandert mee

 • Maakt het urgent om de huidige profielen te actualiseren

 • Voorbereiden op de toekomst

 • Verzoek van ministerie van VWS aan V&VN

 • De beroepsgroep heeft zelf de regie!


De aanpak

De aanpak…

 • rondetafelgesprekken met bijna 1000 vakgenoten

 • achtergrondstudies van het NIVEL en

 • gesprekken met wetenschappers, patiënten- en mantelzorgorganisaties, het werkveld van zorg en onderwijs, brancheorganisaties en vakbonden


Trends en dilemma s

Trends en dilemma´s

 • Persoonsgerichte zorg én standaardisering

 • Generalistisch en specialistisch

 • Ketenzorg: taakverschuiving en domeingrenzen

 • Mondige en minder mondige patiënten

 • Individualisering en eenzaamheid


Uitkomsten

……Uitkomsten

 • De toekomstige zorg wordt veel complexer en vraagt, om een HBO opgeleide verpleegkundige.

 • De gezondheidszorg kan absoluut niet bestaan zonder de MBO opgeleide professional, ook in de toekomst.

 • Twee beroepen, uitgeoefend op verschillende niveau’s


Het nieuwe beroepenhuis

Het nieuwe beroepenhuis


Het nieuwe beroepenhuis1

Het nieuwe beroepenhuis


Het nieuwe beroepenhuis2

Het nieuwe beroepenhuis


Drie professionals

Drie professionals

Zorgkundige

Verpleegkundige

Verpleegkundig specialist


Het nieuwe beroepenhuis3

Het nieuwe beroepenhuis

 • Nog geen profiel voor verzorgende wonen en welzijn, kraamverzorgende en helpende

 • Expertisegebieden voor verpleegkundigen met specialisatie.


Inhoud van de profielen

Inhoud van de profielen

 • Competentiegebieden volgens de CanMeds beschreven.

 • Uitgangspunt: classificatie volgens ICF

 • Kernset van patiënten problemen beschreven

 • Klinisch redeneren

 • Preventie en zelfmanagement


Stand van zaken

Stand van zaken

 • Profielen liggen als adviesaanvraag bij minister

 • Stakeholders is gevraagd te reageren

 • BOZ-brief: reactie werkgevers is positiever dan jaar geleden.

  • Herkennen probleem onderscheid MBO-HBO

  • Eens met versterken van beroepsinhoud,

  • Maar titel zorgkundige is nog struikelblok

  • Registratie in BIG is gewenst.

 • Enquête MBO-raad.


Stand van zaken 2

Stand van zaken 2

Vraag van Minister

 • Breng partijen op één lijn

  • Onderscheid mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundige

  • Aansluiting zorgberoepen op veranderingen in de zorgvraag

  • Naamgeving mbo-opgeleiden

  • Beschrijving domein verzorgenden.

   9 oktober bijeenkomst o.l.v. Paul Schnabel.


Wat gebeurt er al of gaat er gebeuren

Wat gebeurt er al of gaat er gebeuren?

 • V&VN heeft start gemaakt met uitwerken Expertisegebieden (wijkverpleegkundige en casemanager dementie reeds afgerond)

 • V&VN start met verdere uitwerking van preventie, zelfmanagement, ICF en de kernset met patiëntenproblemen

 • Komend jaar 8 roadshows in het land om het profiel verder toe te lichten


Wat gebeurt er al of gaat er gebeuren1

Wat gebeurt er al of gaat er gebeuren ?

 • Trainingsaanbod voor o.a. opleiders en actieve leden om presentaties te geven in het land.

 • Er worden modules ontwikkeld voor opleiders om het beroepenhuis aan studenten toe te lichten.

 • HBO-opleidingen zijn gestart met het aanpassen van het curriculum.

 • Er wordt gestart met proeftuinen

 • Kwaliteitsregister is inmiddels aangepast aan de nieuwe indeling met de CanMeds


Overgang

Overgang?

 • Stap voor stap

 • Met behoud van positie

 • Voor de huidige verpleegkundigen en verzorgenden verandert er dus niets.


Meer lezen

Meer lezen…

…over V&V2020 en/of het rapport en de nieuwe beroepsprofielen gratis downloaden? Alle informatie is te vinden op www.venvn.nl


In gesprek

In gesprek……

Uitdiepen van de betekenis van de profielen:

 • Wat valt je op?

 • Waar liggen de kansen?

 • Wat zijn de consequenties van het nieuwe beroepenhuis voor jouw werk?

 • Wat moet er gebeuren?

  ,


In gesprek1

In gesprek

Gerichtheid op zelfmanagement:

Individuele vermogen van mensen om gezondheidsproblemen te voorkomen en/of te hanteren

Uitdiepen betekenis:

Wat betekent dat voor het werk van de verpleegkundige, zorgkundige enVS? Wat moet je daarvoor dan kunnen? Zit dat al voldoende in de opleiding?


In gesprek2

In gesprek

Preventie

Het voorkomen dat een probleem zich voordoet of ingrijpen zodat een probleem niet verergert. Onderscheid in zorggerelateerde, universele, selectieve en geïndiceerde preventie

Uitdiepen betekenis:

Hoe ziet het uitvoeren van preventie eruit voor de V&V? Doen ze allen dezelfde dingen? En wat dan ? En wat moet je daarvoor kunnen? Zit dit voldoende in de opleiding?


In gesprek3

In gesprek…

De dilemma's

 • Persoonsgerichte zorg én standaardisering

 • Generalistisch en specialistisch

 • Mondige en minder mondige patiënten

  Uitdiepen betekenis:

 • Herken je deze dilemma’s? Wat betekent dat voor het werk en bekwaamheden van V&V? ?


De nieuwe beroepsprofielen

De toekomst is altijd anders dan het verleden zich kon voorstellen (Paul Schnabel, 2007)


 • Login