k zigazgat s 7
Download
Skip this Video
Download Presentation
Közigazgatás 7.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Közigazgatás 7. - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Közigazgatás 7. Ügyvitelszervezés 2013. nov. 18. Koháriné dr. Papp Edit. Fogalmak. Ügyvitel: magában foglalja mindazon formai és technikai feltételek, szolgáltatások teljesítését, amelyek az érdemi ügyintézéshez szükségesek. Általános irodai munkafajták:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Közigazgatás 7.' - gaenor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k zigazgat s 7

Közigazgatás 7.

Ügyvitelszervezés

2013. nov. 18.

Koháriné dr. Papp Edit

fogalmak
Fogalmak

Ügyvitel: magában foglalja mindazon formai és technikai feltételek, szolgáltatások teljesítését, amelyek az érdemi ügyintézéshez szükségesek.

Általános irodai munkafajták:

 • iratkezelés: érkeztetés, szignálás, iktatás, kiadmányozás, határidő kezelés, expediálás, kézi irattár kezelése, központi irattár kezelése, selejtezés)
 • Irat-előállítás: szövegfeldolgozás, másolás, kiadvány szerkesztése, irodai grafika
 • Általános adatkezelés: nyilvántartás-kezelés, táblázatkezelés, adatfeldolgozás, statisztikakészítés
 • Irodai kommunikáció: telefonálás, telexkezelés, elektronikus posta
fogalmak1
Fogalmak

ÜGYIRATKEZELÉS

Fogalma: azok a technikai cselekmények, amelyek az iratok törvényes védelmét biztosítják, az iratokkal végzett műveletek rendjét rögzítik, és a hatósági munka mennyiségi minőségi jellemzőit mérik (statisztika)

Mo-on alszámokra tagozódó sorszámos iktatási rendszer (beérkezés sorrendjében adunk számot, évenként újra kezdődik, minden levelezés a következő per (/) számot kapja).

Célja:

 • -ügyirat-nyilvántartás biztosítása
 • -a hivatalos és személyes iratok védelme
 • -ügyviteli feladatok megszervezése
 • -hatósági statisztika
 • -ügyhátralék kimutatása, összeállítása
szervezet
Szervezet

Szervezete:

● Központi (centralizált): valamennyi belső egység (osztály, főoszt.) iratait egy szakosodott kp-i iktatóirodában végzik

● Osztott (decentralizált): valamennyi belső szervezeti egység maga végzi saját irataink kezelését

● Vegyes: a fenti két megoldás kombinálása

Felügyelete: a hivatal első számú adminisztratív vezetője gyakorolja

 • -ellenőrzi az iratkezelési szabályok végrehajtását
 • -intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről
 • -javaslatot tehet a módosítására
 • - hitelesíti az iktatókönyvet, év végén az utolsó bejegyzés után lezárja
folyamata
Folyamata
 • ügyiratok átvételétől, átadásától, iktatásától az irattározásig és a selejtezésig tartó folyamat
folyamata1
Folyamata

Szakaszai:

1.) a nyilvántartásba vétel (iktatás)

2.) az ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában

3.) az ügyiratkezelés az ügyintézés lezárása után (archív iratkezelés)

iktat s
Iktatás

1.) Iktatás (nyilvántartásba vétel):

→ Érkezés

▪ állampolgártól (beadvány,

▪ jogi személytől (megkeresés)

▪ keletkezhet hivatalból (szabálysértési ügy)

▪▪ postai úton vagy kézbesítő útján

▪▪ közvetlenül az ügyféltől

- ha az ügyfél személyesen vagy megbízott útján nyújtja be, az átvételt igazolni kell

- ugyanez vonatkozik a kézbesítő útján érkezett küldeményekre

iktat s1
Iktatás

Az átvétel igazolható:

 • ▪ átvételi elismervénnyel,
 • ▪ kézbesítőkönyvben való aláírással,
 • ▪ az átvétel tényének az ügyiraton vagy a másodpéldányon való rögzítésével

FONTOS:Ha sérült a küldemény: jelölni kell az átvételi okmányon, ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét, és a küldő szervet értesíteni kell erről (jkv felvételével)

iktat s2
Iktatás

→ Postabontás

▪ meghatározott vezető vagy az általa megbízott személy jogosult rá

▪ érkeztető bélyegzővel kell ellátni

▪ a küldemény borítékját az ügyirathoz kell csatolni, ha a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, ha sérülten érkezett a küldemény vagy bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merült fel

iktat s3
Iktatás

→ Küldemények ellenőrzése

▪ a jelzett iratok hiánytalanul megérkeztek-e. Amennyiben nem, jegyzőkönyvet kell készíteni, az iraton vagy előadói íven rögzíteni kell, és a jkv egy példányát elküldeni a küldő szervhez

→ Érkeztetés

▪ az iktatóbélyegzőnek az iratra való rányomásából és

▪ az érkeztető könyvbe való bevezetésből áll

→ Szignálás

▪ a vezető feladata

▪ kijelöli az előadót

▪ munkamegosztás módjának meghatározására szolgál

▪ lehet utasítást adni az ügyintézőnek az elintézés módjára

iktat s4
Iktatás

→ Iktatás

▪ úgy kell iktatni, hogy abból az irat beérkezésének pontos ideje, az intézkedésre jogosult ügyintéző neve, az irat tárgya, az elintézés módja, a kezelési feljegyzések, az irat holléte megállapítható legyen

▪ Módja:

 • kézi módszerrel
 • elektronikus eljárással

▪ alszámokra tagolódó, esetenként alszámok nélküli, sorszámos rendszerben

▪ gyűjtőszám: olyan ügycsoportoknál, melyek egy intézkedéssel lezárulnak

▪ vannak olyan iratok, amiket nem kell iktatni pl.: tájékoztatók, meghívók, folyóiratok

▪ elektronikus iktatásnál ugyanezek a követelmények

mutat z s
Mutatózás

iktatás után a tárgymutatókönyvbe kell bevezetni az ügyiratokat

→ Előadói ív megnyitása

▪ ez az utolsó mozzanat: olyan ügyviteli irat, amely az ügy intézésével kapcsolatos tartalmi és formai információkat, adatokat tartalmazza, azaz

= az ügyirat legfontosabb iktatási adatai (sorszám, érkezési időpont, ügyintéző neve, határidők, ügyintéző különböző ügyiratkezelési, ügyviteli utasításai)

gyiratkezel s
Ügyiratkezelés

2) ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában

▪ ügyintéző kijelölése

▪ postázás

▪ döntéstervezet készítése

▪ határidő nyilvántartás

▪ kiadvány tisztázása

▪ kiadmányozás

 • 3) irattározás, selejtezés, levéltárba adás
iratt roz s
Irattározás...

3) irattározás, selejtezés, levéltárba adás

Tananyag:

ftp://witch.pmmf.hu:2001/Tanszeki_anyagok/Mernoki%20Menedzsment%20Tanszek/Oktatasi%20anyagok/Ugyvitel/Ugyvitel%20tananyag.pdf

ad