HSR-ÚK a Společenská odpovědnost firem (CSR) - PowerPoint PPT Presentation

Hsr k a spole ensk odpov dnost firem csr
Download
1 / 10

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HSR-ÚK a Společenská odpovědnost firem (CSR). Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje. Je krajskou tripartitou působností v Ústeckém kraji již 10 let zastřešuje činnost okresních rad – Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. L.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HSR-ÚK a Společenská odpovědnost firem (CSR)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hsr k a spole ensk odpov dnost firem csr

HSR-ÚK aSpolečenská odpovědnost firem(CSR)


Hospod sk a soci ln rada steck ho kraje

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Je krajskou tripartitou působností v Ústeckém kraji již 10 let

zastřešuje činnost okresních rad – Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. L.

Členem jednotlivých okresních rad jsou statutární města, obce, podniky, vysoké školy, hospodářské komory, odbory, neziskové organizace a fyzické osoby

Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel


Hsr k a spole ensk odpov dnost firem csr

CSR – obecná definice:

 • Je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders(Evropská unie, Zelená kniha 2001)

 • CSR je kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.(World Business CouncilforSustainableDevelopment)


Csr pojet v r mci hsr k

CSR – pojetí v rámci HSR-ÚK

HSR-ÚK:

Vnímá CSR jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života nás všech v tomto regionu

Za velmi důležité považuje v tomto směru dialog a spolupráci veřejného i soukromého sektoru a představitelů regionu

Reaguje na celosvětově narůstající trend praktikování CSR jako konkurenční výhody firem s řadou dalších přínosů a na skutečnost, že neetické podnikatelské klima stále znevýhodňuje ČR v porovnání se západní Evropou a odrazuje řadu investorů


Role hsr k

Role HSR-ÚK:

 • Vytvoří platformu pro výměnu informací a zkušeností pro konkrétní spolupráci mezi firmou a jejím okolím

 • V rámci regionu „celospolečensky“ vysvětlí pojem CSR a jeho význam i přínos (firmy, instituce, média)

 • Podpoří aktivity, které jsou přínosné pro region, ale přinášejí užitek i firmám, jež se na nich podílejí

 • Bude bezplatně propagovat dobré příklady a demonstrovat na nich přínos CSR


Hsr k a spole ensk odpov dnost firem csr

 • Bude propagovat CSR nejen mezi firmami, ale za důležité považujeme, aby toto téma více vnímala také veřejná správa a média a začala nejen společensky odpovědný přístup oceňovat, ale také naplňovat ve svých řadách.

 • Bude bezplatně informovat a poskytovat poradenství o tvorbě strategií CSR a efektivním zavádění do praxe prostřednictvím seminářů a konferencí.


Dosavadn realizace

Dosavadní realizace

 • Zmapování terénu, vytipování potenciálních partnerů (zjištění podpory od ÚK, HK, ÚP, VŠ…)

 • Vyslovení podpory projektu Jeremie vycházející ze strategie „European Union‘s 2020 Strategy“

 • Přihlášení k partnerské účasti na projektu OHK a UJEP (více zástupce AC)

 • Rozeslání dopisu a dotazníku společnostem Ústeckého kraje nad 50 zaměstnanců

 • Jednání u kulatého stolu s oslovenými partnery


Pl novan realizace 2012

Plánovaná realizace 2012

Spuštění samostatných webových stránek věnovaným CSR

Vyhodnocení dotazníkového šetření a vyrozumění účastníků šetření, nabídnutí další spolupráce

Dotazníkové šetření veřejná správa

Vyhodnocení druhého dotazníkového šetření a vytvoření materiálu, který zmapuje očekávání firem a očekávání institucí (porovnání obou šetření)

Seznámení zástupců veřejné správy s představami podniků a konstatování problematických témat, vyjednávání součinnosti obou stran

Počátek realizace projektů, ve kterých jsme partnerem


O ek v n od partner

Očekávání od partnerů

Spolupráce s HSR-ÚK při naplňování konceptu Společenské odpovědnosti firem v Ústeckém kraji

Morální podpora záměru

Poskytnutí součinnosti odpovědným firmám při jejich proregionálních aktivitách

Účast na dotazníkovém šetření


Hsr k a spole ensk odpov dnost firem csr

DĚKUJI ZA POZORNOST

Gabriela Nekolová

člen realizačního týmu CSR


 • Login