פרק 1 נפגעי תאונות הדרכים מקרב כלל הפצועים - PowerPoint PPT Presentation

פרק 1
Download
1 / 63

  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

פרק 1 נפגעי תאונות הדרכים מקרב כלל הפצועים. תרשים 1: אחוז הפצועים מתאונות הדרכים מקרב כלל הפצועים מגמות בשנים 2005 - 2000. תרשים 2: אחוז הפצועים קשה ואנוש מתאונות דרכים מקרב כלל הפצועים קשה ואנוש 2005-2000. פצועים אנוש (+ 25 ISS ) (5,483= N ). פצועים קשה (24- 16 ISS ) (7,575= N ).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

פרק 1 נפגעי תאונות הדרכים מקרב כלל הפצועים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1

פרק 1

נפגעי תאונות הדרכים

מקרב כלל הפצועים


1

תרשים 1: אחוז הפצועים מתאונות הדרכים

מקרב כלל הפצועים

מגמות בשנים 2005 -2000


2 2005 2000

תרשים 2: אחוז הפצועים קשה ואנוש מתאונות דרכים מקרב כלל הפצועים קשה ואנוש 2005-2000

פצועים אנוש (+ 25 ISS)

(5,483=N)

פצועים קשה (24-16 ISS)

(7,575=N)

תאונות דרכים

יתר הטראומה

35.7%

יתר הטראומה

תאונות דרכים

64.3%

49.4%

50.6%


1

פרק 2

היפגעות בתאונות דרכים

מגמות בשנים 2005-2000


1

תרשים 3: אחוז הפצועים קשה ואנוש(ISS 16+)בקרב נפגעי תאונות דרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 4: אחוז התמותה באשפוז

בקרב נפגעי תאונות דרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 5 : סוג הנפגע בתאונות הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 6: אחוז הפצועים קשה ואנוש (+16 ISS)

לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 7: אחוז התמותה

לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 8 : אחוז התמותה בקרב פצועים קשה ואנוש (+16 ISS)

לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 9: היפגעות בתאונת הדרכים

לפי סוג הדרך

מגמות בשנים 2005 –2002*

* הנתונים מוצגים משנת 2002, עקב איכות לא מספקת של נתונים משנים קודמות


1

תרשים 10: היפגעות בתאונות הדרכים

לפי ימי השבוע

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 11: נפגעי תאונות הדרכים

לפי שעת ההגעה לבי"ח

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 12: התפלגות נפגעי תאונות הדרכים

לפי עונות השנה

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 13: התפלגות פצועי תאונות הדרכים לפי הגיל

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 14: התפלגות פצועי תאונות הדרכים לפי מין

מגמות בשנים 2005 -2000

נקבה

זכר


1

תרשים 15: התפלגות פצועי תאונות הדרכים לפי לאום

מגמות בשנים 2005 -2000

ערבים

יהודים


1

פרק 3

אשפוז וטיפול בנפגעי תאונות הדרכים

מגמות בשנים 2005-2000


1

תרשים 16: ממוצע ימי שהייה באשפוז

בקרב נפגעי תאונות הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000

ממוצע ימי שהייה באשפוז 2005-2000 – 6.3 ימים


1

תרשים 17: ממוצע ימי שהייה באשפוז

לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 18: אחוז הפצועים ששהו באשפוז מעל 14 יום

בקרב נפגעי תאונות הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 19: אחוז הפצועים ששהו בטיפול נמרץ בקרב נפגעי תאונות הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 20: אחוז הפצועים ששהו בטיפול נמרץ לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 21: ממוצע ימי שהייה בטיפול נמרץ

בקרב נפגעי תאונות הדרכים ששהו בטיפול נמרץ

מגמות בשנים 2005 -2000

ממוצע ימי שהייה בטיפול נמרץ 2005-2000 – 7.7 ימים


1

תרשים 22: אחוז הפצועים שנותחו/ עברו פרוצדורה בחדר ניתוח

בקרב נפגעי תאונות הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 23: אחוז הפצועים שנותחו/ עברו פרוצדורה בחדר ניתוח

לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 24: פגיעות לפי אזורי גוף* בקרב נפגעי תאונות הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000

* מבוסס על BARELL MATRIXשל אזור בגוף וסוג הפגיעה.

האחוזים מחושבים מתוך סה”כ הפצועים, לכל פצוע תתכן פגיעה ביותר מאזור גוף אחד.


1

תרשים 25: אופן פינוי הפצועים לבי"ח

בקרב נפגעי תאונות הדרכים

מגמות בשנים 2005 -2000


1

פרק 4

אופן פינוי הפצועים

ושעת ההגעה לבית חולים


1

תרשים 26: אופן פינוי הפצועים לבי"ח

לפי חומרת הפציעה

2005-2000


1

תרשים 27: אופן פינוי הפצועים לבי"ח

לפי שעת ההגעה לבי"ח

2005-2000


1

תרשים 28: אחוז התמותה בקרב נפגעי תאונות הדרכים

לפי שעת ההגעה לבי"ח

2005-2000


1

תרשים 29: אחוז התמותה בקרב פצועים קשה ואנוש (+16 ISS)

לפי שעת ההגעה לבי"ח

2005-2000


1

פרק 5

השוואה לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים


1

תרשים 30: אחוז הפצועים קשה ואנוש (+16 ISS)

לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

2005-2000


1

תרשים 31: אחוז התמותה

לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

2005-2000


1

תרשים 32: אחוז הפצועים שנותחו

לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

2005-2000


1

תרשים 33: היפגעות בתאונת הדרכים

לפי סוג הנפגע וסוג הדרך

2005 –2002*

צומת

בין עירוני

כביש עירוני

* הנתונים מוצגים משנת 2002, עקב איכות לא מספקת של נתונים משנים קודמות


1

תרשים 34: היפגעות בתאונת הדרכים

לפי סוג הנפגע וימי השבוע

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 35: התפלגות עונות השנה

לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

2005-2000


1

תרשים 36: התפלגות הגיל

לפי סוג הנפגע בתאונתהדרכים

2005-2000


1

תרשים 37: סוג הנפגע בתאונת הדרכים לפי גיל

2005-2000 (האחוזים מתוך כל סוג תאונה)


1

תרשים 38: התפלגות פצועי תאונות דרכים

לפי סוג הנפגע ולפי לאום

2005 -2000

ערבים

יהודים


1

תרשים 39: אופן פינוי הפצועים לבי"ח

לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים

2005-2000


40 16 iss 2005 2000

תרשים 40: אחוז הפצועים קשה ואנוש (+16 ISS) בתאונות הדרכיםבכל קבוצת גיל2005-2000


1

פרק 6

נהגים ונוסעים ברכב


1

תרשים 41: אחוז הפצועים קשה ואנוש (+16 ISS)

לפי מקום הישיבה ברכב

2005-2000


1

תרשים 42: אחוז הפצועים קשה ואנוש (+16 ISS)

לפי מקום הישיבה ברכב

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 43: אחוז התמותה לפי מקום הישיבה ברכב

2005-2000

כלל הנהגים והנוסעים שנפצעו

נהגים ונוסעים שנפצעו קשה ואנוש (+16 ISS)


1

תרשים 44: אחוז התמותה

לפי מקום הישיבה ברכב

מגמות בשנים 2005 -2000


45 2005 2000

תרשים 45: מקום הישיבה ברכב בקרב ילדים לפי קבוצות גיל2005-2000

נהגים בגיל 16-9:

כ-% 40-% 20 מהנהגים היו נהגי טרקטורון

כ-% 50-% 35 מהנהגים נהגו במכונית בעת התאונה


1

תרשים 46: התפלגות הגיל של נהגי רכב

מגמות בשנים 2005 -2000


1

תרשים 47: אחוז התמותה בקרב נהגים ונוסעים ברכב

לפי גיל

2005-2000

נהגים (7372=N)

נוסעי רכב (5627=N)


1

תרשים 48: התפלגות נהגי רכב לפי מין

מגמות בשנים 2005 -2000

נקבה

זכר


1

פרק 7

הולכי רגל ורוכבי אופניים


1

תרשים 49: חומרת הפציעה בקרב רוכבי אופניים

לפי סוג התאונה

2005-2000

לא ידוע

עם מעורבות

כלי תחבורה מנועי

ללא מעורבות

רכב נוסף


1

תרשים 50: אחוז התמותה בקרב רוכבי אופניים

לפי סוג התאונה

2005-2000


1

תרשים 51: אחוז התמותה בקרב הולכי רגל ורוכבי אופניים

לפי גיל

2005-2000

הולכי רגל (7572=N)

רוכבי אופניים (3811=N)


52 2005 2000

תרשים 52: התפלגות הולכי רגלורוכבי אופניים לפי מין2005 -2000

רוכבי אופניים

(5,235=N)

הולכי רגל

(11,224=N)


1

פרק 8

רוכבי אופנוע


1

תרשים 53: חומרת הפציעה בקרב רוכבי אופנוע

לפי סוג התאונה

2005-2000

לא ידוע

עם מעורבות

כלי תחבורה מנועי

ללא מעורבות

רכב נוסף


1

תרשים 54: אחוז התמותה בקרב רוכבי אופנוע

לפי סוג התאונה

2005-2000


1

תרשים 55: התפלגות רוכבי אופנוע לפי מין

מגמות בשנים 2005 -2000

נקבה

זכר


  • Login