A 2012-es mesterszakos keresztféléves felvételi eljárásról
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

2011. október 17 Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A 2012-es mesterszakos keresztféléves felvételi eljárásról. 2011. október 17 Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető. Miről kell dönteni?. Mit? mesterszak (diszciplináris vagy tanári, teljes kreditérték vagy kreditelismerési eljárás, munkarend stb.) Hol?

Download Presentation

2011. október 17 Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2011 okt ber 17 bart n kust r katalin tanulm nyi oszt lyvezet

A 2012-es mesterszakos keresztféléves felvételi eljárásról

2011. október 17

Bartáné Kustár Katalin

tanulmányi osztályvezető


Mir l kell d nteni

Miről kell dönteni?

 • Mit?

  • mesterszak (diszciplináris vagy tanári, teljes kreditérték vagy kreditelismerési eljárás, munkarend stb.)

 • Hol?

  • felsőoktatási intézmény (anyaintézmény vagy másik)

  • fő szempont: ahol az adott MA szak akkreditált

 • Mennyiért?

  • finanszírozás (államilag támogatott vagy költségtérítéses) – egy évre szól, utána teljesítmény függő és átjárható


Inform ci k el rhet s ge

Információk elérhetősége

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (2012. februárban induló képzések)

 • www.felvi.hu

 • A felsőoktatási intézmény vagy a kar honlapja


Jelentkez s m dja s hat rideje

Jelentkezés módja és határideje

 • Kétféle jelentkezési lehetőség:

  • Papír alapú – FTT tartalmazza

   (postacím: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220)

  • E-jelentkezés (www.felvi.hu-n történő regisztrációval – feltétel: internet elérhetőség, e-mail cím)

 • Eljárási díj befizetése:

  • átutalással vagy interneten keresztül bankkártya segítségével

  • sárga csekken (E-jelentkezés esetén igényelni kell!)

 • Benyújtási (postára adási) határidő:

  2011. november 15.

  A határidő jogvesztő.


Elj r si d j

Eljárási díj

 • Alapdíj (9000 Ft)

  • mindenkinek ki kell fizetnie – OH

  • max. 3 képzés megjelölésének ára

   de! ua. intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend = 2 sor, de 1 jelentkezés pl:

   DE-BTK szociálpolitika MNA

   = 1 jelentkezés

   DE-BTK szociálpolitika MNK


Elj r si d j1

Eljárási díj

 • Kiegészítő díj (2000 Ft)

  minden újabb jelentkezésért – OH (MNA+MNK=1 itt is)

 • Külön eljárási díj (max. 4000 Ft)

  az intézmények kérhetik a felvételi vizsgák lebonyolításának költségeként(összeg az FTT-ben, csekket az intézmény küld)

  www.felvi.hu – „Eljárásidíj-kalkulátor”


Jelentkez si lap

Jelentkezési lap

 • Felvételi azonosító szám (12 karakter)

  • a jelentkező minden adatát ez alatt a szám alatt tartja nyilván az OH

  • a felvételi eljárás alatt végig erre a számra hivatkozva kérhető felvilágosítás, küldhető be dokumentum, reklamálhatók a döntések, stb.

  • a csekken ugyanez a szám van, rontás esetén az új jelentkezési laphoz tartozó csekket kell befizetni az azonosíthatóság érdekében


Jelentkez si lap kit lt se

Jelentkezési lap kitöltése

 • Személyes adatok, elérhetőségek (lakcím, telefon, e-mail, stb.)

 • Jelentkezési helyek a kért elbírált sorrendben (intézmény, kar betűkódja, szak, képzési szint, munkarend, finanszírozási forma)

  Pl: 1. DE-BTK szociálpolitika MNA

  2. DE-BTK szociálpolitika MNK

  3. PTE-BTK szociálpolitika MNA

  4. PTE-BTK szociálpolitika MNK

 • Tanulmányokra vonatkozó adatok

 • Többletpontra vonatkozó adatok


E jelentkez s

E-jelentkezés

 • www.felvi.hu – regisztráció

  • felhasználói név (azonosító)

  • jelszó

  • e-mail cím

 • Az én felvim menüsorban található az E-felvételi – el kell fogadni a továbblépéshez a felhasználási feltételeket

 • Egyedi biztonsági kód – arendszer automatikusan küldi, a további belépésekhez kell!


E jelentkez s1

E-jelentkezés

 • Előnye: hibás kitöltést nem enged

 • Dokumentum csatolás: elektronikusan, vagy postai úton is lehet (felvételi azonosító!)

 • Eljárási díj: átutalással vagy csekk igénylésével - határidők:

  • átutalás: november 15.

  • csekk: a kísérő levélben meghatározott időpont

 • Hitelesíteni kell, anélkül érvénytelen!

  • Ügyfélkapu regisztrációval (okmányirodákban, de! ideiglenes regisztráció nem elég)

  • Hitelesítő adatlap (nyomtatvány kinyomtatás, aláírása, postázása 2011. november 23-ig)


Mit kell csatolni a jelentkez shez

Mit kell csatolni a jelentkezéshez?

 • A már rendelkezésre álló és pontszámítás alapjául szolgáló dokumentum másolatát (pl. nyelvvizsga-bizonyítvány).

 • Ha nem rendelkezik még az előírt dokumentummal

  • a végső dokumentum pótlás határideje:

   2012. január 10.

  • diploma helyett lehet igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban (de! beiratkozáskor be kell mutatni az eredeti oklevelet)

 • Dokumentummásolatokat csak egy példányban!

 • Később küldött másolaton a felvételi azonosító legyen rajta!


Bemeneti felt telek ftt

Bemeneti feltételek (FTT!)

 • Bemeneti szakok teljes kreditértékkel:

  • szociálpolitika: szociális munka, szociálpedagógia

  • szociológia: szociológia

   elég az oklevél fénymásolatot beküldeni

 • Meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok – kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kérni a kartól

  • nem a felvételi eljárás része, a hallgatónak kell kezdeményeznie (DE-BTK határidő: 2011. november 15.)

  • intézménynek beküldeni a leckekönyv / oklevélmelléklet fénymásolatot

  • a kapott határozatot 2012. január 10-ig be kell küldeni az OH-nak


Mikor rv nyes a jelentkez s

Mikor érvényes a jelentkezés?

 • Ha a megfelelő jelentkezési lapon, elektronikus felületen nyújtotta be a jelentkezését,

 • megadta a kötelezően megjelölt adatokat,

 • legalább egy jelentkezési helyet megjelölt,

 • a jelentkezési lapot aláírta, E-felvételinél hitelesítette a jelentkezését (ügyfélkapu vagy hitelesítő adatlap beküldése),

 • igazolhatóan befizette, átutalta az eljárási díjat.

 • Tanács: fénymásolat készítése, ajánlott küldemény, ne az utolsó napon!


A jelentkez si sorrend

A jelentkezési sorrend

 • Egy jelentkező egy felvételi eljárásban csak egy helyre vehető fel – ezért fontos!

 • A rangsorban szereplő első olyan helyre lesz felvéve, ahová elég a pontszáma.

 • Azt írja előre, ahová leginkább szeretne bekerülni!

 • 1 alkalommal módosítható a sorrend

  • 2012. január 10-ig

  • ≠ újabb jelentkezési hely megjelölése!

  • a módosítás már nem módosítható vissza vagy tovább

   www.felvi.hu–Kérvénytár (nyomtatványok adatmódosításhoz, sorrendmódosításhoz, stb.)


Felv teli pontsz m t s int zm nyenk nt karonk nt m s s m s ftt

Felvételi pontszámítás – intézményenként, karonként más és más – FTT!

DE-BTK szociálpolitika mesterszak

100 pont:

 • 15 pont: a diploma minősítése alapján (minősítés X 3)

 • 75 pont: szóbeli felvételi vizsga

 • 10 pont: többletpontok (előnyben részesítés, 2. vagy 3. nyelvvizsga, kiemelkedő tudományos tevékenység)


Felv teli vizsga vizsgad j

Felvételi vizsga, vizsgadíj

FTT tartalmazza

DE-BTK szociálpolitika, szociológia MA:

2012. január 5.

Vizsgadíj:3000

Ponthúzás várható időpontja:

2012. január 24.


Nem vehet fel az aki

Nem vehető fel az, aki

 • nem szerzi meg az oklevelet/igazolást legkésőbb 2012. január 10-ig, ugyanezen időpontig beküldve azt az OH-nak

 • az előírt felvételi vizsgán nem jelenik meg

 • az intézmények által megszabott vizsgadíjat nem fizeti meg

 • ha oklevele nem teljes kreditértékkel számítható be és a

  • kreditelismerési eljárás eredménye elutasító, vagy

  • a pozitív kreditelismerési határozatot nem küldi be az OH-nak a megadott határidőig

 • nem felel meg a jogszabályban előírt egyéb bemeneti feltételnek


2011 okt ber 17 bart n kust r katalin tanulm nyi oszt lyvezet

Bízva abban, hogy segítségükre szolgált a bemutató, köszönöm a figyelmüket!


 • Login