2011. október 17 Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető - PowerPoint PPT Presentation

A 2012-es mesterszakos keresztféléves felvételi eljárásról
Download
1 / 18

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A 2012-es mesterszakos keresztféléves felvételi eljárásról. 2011. október 17 Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető. Miről kell dönteni?. Mit? mesterszak (diszciplináris vagy tanári, teljes kreditérték vagy kreditelismerési eljárás, munkarend stb.) Hol?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

2011. október 17 Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2011 okt ber 17 bart n kust r katalin tanulm nyi oszt lyvezet

A 2012-es mesterszakos keresztféléves felvételi eljárásról

2011. október 17

Bartáné Kustár Katalin

tanulmányi osztályvezető


Mir l kell d nteni

Miről kell dönteni?

 • Mit?

  • mesterszak (diszciplináris vagy tanári, teljes kreditérték vagy kreditelismerési eljárás, munkarend stb.)

 • Hol?

  • felsőoktatási intézmény (anyaintézmény vagy másik)

  • fő szempont: ahol az adott MA szak akkreditált

 • Mennyiért?

  • finanszírozás (államilag támogatott vagy költségtérítéses) – egy évre szól, utána teljesítmény függő és átjárható


Inform ci k el rhet s ge

Információk elérhetősége

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (2012. februárban induló képzések)

 • www.felvi.hu

 • A felsőoktatási intézmény vagy a kar honlapja


Jelentkez s m dja s hat rideje

Jelentkezés módja és határideje

 • Kétféle jelentkezési lehetőség:

  • Papír alapú – FTT tartalmazza

   (postacím: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220)

  • E-jelentkezés (www.felvi.hu-n történő regisztrációval – feltétel: internet elérhetőség, e-mail cím)

 • Eljárási díj befizetése:

  • átutalással vagy interneten keresztül bankkártya segítségével

  • sárga csekken (E-jelentkezés esetén igényelni kell!)

 • Benyújtási (postára adási) határidő:

  2011. november 15.

  A határidő jogvesztő.


Elj r si d j

Eljárási díj

 • Alapdíj (9000 Ft)

  • mindenkinek ki kell fizetnie – OH

  • max. 3 képzés megjelölésének ára

   de! ua. intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend = 2 sor, de 1 jelentkezés pl:

   DE-BTK szociálpolitika MNA

   = 1 jelentkezés

   DE-BTK szociálpolitika MNK


Elj r si d j1

Eljárási díj

 • Kiegészítő díj (2000 Ft)

  minden újabb jelentkezésért – OH (MNA+MNK=1 itt is)

 • Külön eljárási díj (max. 4000 Ft)

  az intézmények kérhetik a felvételi vizsgák lebonyolításának költségeként(összeg az FTT-ben, csekket az intézmény küld)

  www.felvi.hu – „Eljárásidíj-kalkulátor”


Jelentkez si lap

Jelentkezési lap

 • Felvételi azonosító szám (12 karakter)

  • a jelentkező minden adatát ez alatt a szám alatt tartja nyilván az OH

  • a felvételi eljárás alatt végig erre a számra hivatkozva kérhető felvilágosítás, küldhető be dokumentum, reklamálhatók a döntések, stb.

  • a csekken ugyanez a szám van, rontás esetén az új jelentkezési laphoz tartozó csekket kell befizetni az azonosíthatóság érdekében


Jelentkez si lap kit lt se

Jelentkezési lap kitöltése

 • Személyes adatok, elérhetőségek (lakcím, telefon, e-mail, stb.)

 • Jelentkezési helyek a kért elbírált sorrendben (intézmény, kar betűkódja, szak, képzési szint, munkarend, finanszírozási forma)

  Pl: 1. DE-BTK szociálpolitika MNA

  2. DE-BTK szociálpolitika MNK

  3. PTE-BTK szociálpolitika MNA

  4. PTE-BTK szociálpolitika MNK

 • Tanulmányokra vonatkozó adatok

 • Többletpontra vonatkozó adatok


E jelentkez s

E-jelentkezés

 • www.felvi.hu – regisztráció

  • felhasználói név (azonosító)

  • jelszó

  • e-mail cím

 • Az én felvim menüsorban található az E-felvételi – el kell fogadni a továbblépéshez a felhasználási feltételeket

 • Egyedi biztonsági kód – arendszer automatikusan küldi, a további belépésekhez kell!


E jelentkez s1

E-jelentkezés

 • Előnye: hibás kitöltést nem enged

 • Dokumentum csatolás: elektronikusan, vagy postai úton is lehet (felvételi azonosító!)

 • Eljárási díj: átutalással vagy csekk igénylésével - határidők:

  • átutalás: november 15.

  • csekk: a kísérő levélben meghatározott időpont

 • Hitelesíteni kell, anélkül érvénytelen!

  • Ügyfélkapu regisztrációval (okmányirodákban, de! ideiglenes regisztráció nem elég)

  • Hitelesítő adatlap (nyomtatvány kinyomtatás, aláírása, postázása 2011. november 23-ig)


Mit kell csatolni a jelentkez shez

Mit kell csatolni a jelentkezéshez?

 • A már rendelkezésre álló és pontszámítás alapjául szolgáló dokumentum másolatát (pl. nyelvvizsga-bizonyítvány).

 • Ha nem rendelkezik még az előírt dokumentummal

  • a végső dokumentum pótlás határideje:

   2012. január 10.

  • diploma helyett lehet igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban (de! beiratkozáskor be kell mutatni az eredeti oklevelet)

 • Dokumentummásolatokat csak egy példányban!

 • Később küldött másolaton a felvételi azonosító legyen rajta!


Bemeneti felt telek ftt

Bemeneti feltételek (FTT!)

 • Bemeneti szakok teljes kreditértékkel:

  • szociálpolitika: szociális munka, szociálpedagógia

  • szociológia: szociológia

   elég az oklevél fénymásolatot beküldeni

 • Meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok – kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kérni a kartól

  • nem a felvételi eljárás része, a hallgatónak kell kezdeményeznie (DE-BTK határidő: 2011. november 15.)

  • intézménynek beküldeni a leckekönyv / oklevélmelléklet fénymásolatot

  • a kapott határozatot 2012. január 10-ig be kell küldeni az OH-nak


Mikor rv nyes a jelentkez s

Mikor érvényes a jelentkezés?

 • Ha a megfelelő jelentkezési lapon, elektronikus felületen nyújtotta be a jelentkezését,

 • megadta a kötelezően megjelölt adatokat,

 • legalább egy jelentkezési helyet megjelölt,

 • a jelentkezési lapot aláírta, E-felvételinél hitelesítette a jelentkezését (ügyfélkapu vagy hitelesítő adatlap beküldése),

 • igazolhatóan befizette, átutalta az eljárási díjat.

 • Tanács: fénymásolat készítése, ajánlott küldemény, ne az utolsó napon!


A jelentkez si sorrend

A jelentkezési sorrend

 • Egy jelentkező egy felvételi eljárásban csak egy helyre vehető fel – ezért fontos!

 • A rangsorban szereplő első olyan helyre lesz felvéve, ahová elég a pontszáma.

 • Azt írja előre, ahová leginkább szeretne bekerülni!

 • 1 alkalommal módosítható a sorrend

  • 2012. január 10-ig

  • ≠ újabb jelentkezési hely megjelölése!

  • a módosítás már nem módosítható vissza vagy tovább

   www.felvi.hu–Kérvénytár (nyomtatványok adatmódosításhoz, sorrendmódosításhoz, stb.)


Felv teli pontsz m t s int zm nyenk nt karonk nt m s s m s ftt

Felvételi pontszámítás – intézményenként, karonként más és más – FTT!

DE-BTK szociálpolitika mesterszak

100 pont:

 • 15 pont: a diploma minősítése alapján (minősítés X 3)

 • 75 pont: szóbeli felvételi vizsga

 • 10 pont: többletpontok (előnyben részesítés, 2. vagy 3. nyelvvizsga, kiemelkedő tudományos tevékenység)


Felv teli vizsga vizsgad j

Felvételi vizsga, vizsgadíj

FTT tartalmazza

DE-BTK szociálpolitika, szociológia MA:

2012. január 5.

Vizsgadíj:3000

Ponthúzás várható időpontja:

2012. január 24.


Nem vehet fel az aki

Nem vehető fel az, aki

 • nem szerzi meg az oklevelet/igazolást legkésőbb 2012. január 10-ig, ugyanezen időpontig beküldve azt az OH-nak

 • az előírt felvételi vizsgán nem jelenik meg

 • az intézmények által megszabott vizsgadíjat nem fizeti meg

 • ha oklevele nem teljes kreditértékkel számítható be és a

  • kreditelismerési eljárás eredménye elutasító, vagy

  • a pozitív kreditelismerési határozatot nem küldi be az OH-nak a megadott határidőig

 • nem felel meg a jogszabályban előírt egyéb bemeneti feltételnek


2011 okt ber 17 bart n kust r katalin tanulm nyi oszt lyvezet

Bízva abban, hogy segítségükre szolgált a bemutató, köszönöm a figyelmüket!


 • Login