Negation
Download
1 / 15

Negation - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Negation. Střední průmyslová škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Negation' - gabe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Negation

Negation

Střední průmyslová škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.czNegation1
Negation

Obsah

 • Porovnání záporu v českém a německém jazyce

 • Záporka nein

 • Užití záporné částice nicht

 • Člen určitý a neurčitý

 • Záporka kein a její užití

 • Cvičení


Porovn n z poru v esk m a n meck m jazyce
Porovnání záporu v českém a německém jazyce

Kolik může mít záporných částic česká věta?

 • Nikdy o tom s nikýmnesmíš hovořit.

 • Dudarfstdavonmitniemandemsprechen.

 • Nikomu to nesmíš půjčit.

 • Dudarfst es niemandemborgen.

 • Žádné děti jsem zde neviděla.

 • IchsahhierkeineKinder.


Porovn n z poru v esk m a n meck m jazyce1
Porovnání záporu v českém a německém jazyce

 • V českém jazyce není počet záporných částic omezen.

  X

 • V německém jazyce může být ve větě jen jeden zápor.


Z porka nein
Záporka nein

 • Nein, wirkommennichtausDeutschland.

 • Nein, ichstudierenicht in Prag.

 • Nein, ichjoggenichtgern.

 • Záporka nein se v němčině užívá pro samostatnou odpověď na otázku.


U it z porky nicht
Užití záporky nicht

Obecný větný zápor

 • Er kommtheutenicht.

 • Er wohnthiernicht.

 • V případě, že popírá celou větu, stojí záporka nicht za slovesem co nejblíže ke konci věty.


U it z porky nicht1
Užití záporky nicht

Částečný zápor

 • Er sprichtnichtdeutsch.

 • Ichjoggenichtgern.

 • Nichtallesprechenenglisch.

 • V případě částečného záporu stojí záporka nicht obvykle před větným členem, který popírá.


Len ur it a neur it
Člen určitý a neurčitý

 • Člen určitý používáme, mluvíme-li o známých osobách či věcech, které již byly předtím v řeči uvedeny.

 • Člen označuje rod podstatného jména.

 • 1. p. der Mann dieFraudasKind

 • 4. p. den Mann dieFraudasKind


Len neur it
Člen neurčitý

 • Člen neurčitý označuje blíže neurčené a nepopsané jevy, věci, osoby, o kterých mluvíme poprvé. Obvykle se vůbec nepřekládá, popř. jako jeden, nějaký.

 • 1.p. ein Mann eineFraueinKind

 • 4. p. einen Mann eineFraueinKind


 • Z por kein
  Zápor kein

  • Zápor kein popírá podstatné jméno.

  • Ve větě stojí před podstatným jménem.

  • Překládáme jako žádný/á/é.

  • Tvar záporky kein se řídí tvarem člene neurčitého.

  • 1.p. kein Mann keineFraukeinKind

  • 4.p. keinenkeineFraukeinKind


  Kontroll bung
  Kontrollübung

  ErgänztdierichtigeForm von Negation.

  • Ichhabe ……… Bruder.

  • Hierist ………Handy.

  • Ichspiele …….. Instrument.

  • Ichjogge …….. gern.

  • Dasist ……. USB Stick.

  • Gehstdu …….. insCafe?

  • Sieist ……… unsereNachbarin.

  • Er heiβt ……. Peter.

  • Hater ……… Schwester?

  • Ich kaufe ………. Buch.

  • Sieist…… fünfzehn.


  L sung
  Lösung

  • IchhabekeinenBruder.

  • Hieristkein Handy.

  • Ichspielekein Instrument.

  • Ichjoggenichtgern.

  • DasistkeinUSB Stick.

  • GehstdunichtinsCafe?

  • SieistnichtunsereNachbarin.

  • Er heiβt nichtPeter.

  • HaterkeineSchwester?

  • Ichkaufe keinBuch.

  • Sieistnichtfünfzehn.


  Seznam obr zk
  Seznam obrázků

  • Obr. 1: 00438000.wmf, [vid. 10.11.2013], klipart Microsoft Office  ad