Câu 1: Nữ đô đốc đội quân voi - PowerPoint PPT Presentation

C u 1 n c i qu n voi
Download
1 / 8

  • 49 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

1. B. Ù. I. T. H. Ị. X. U. Â. N. v. 2. V. Õ. T. H. Ị. S. Á. U. v. 3. Ỷ. L. A. N. v. 4. Đ. Ị. N. H. v. 5. H. Ồ. X. U. Â. N. H. Ư. Ơ. N. G. v. 6. P. H. Ư. Ơ. N. G. T. H. A. N. H. v. 7. E. V. A. v. KEY.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Câu 1: Nữ đô đốc đội quân voi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


C u 1 n c i qu n voi

1

B

Ù

I

T

H

X

U

Â

N

v

2

V

Õ

T

H

S

Á

U

v

3

L

A

N

v

4

Đ

N

H

v

5

H

X

U

Â

N

H

Ư

Ơ

N

G

v

6

P

H

Ư

Ơ

N

G

T

H

A

N

H

v

7

E

V

A

v

KEY

Câu 6: Nữ ca sĩ có chất giọng "khàn" đặc biệt

Câu 5: Bà đã để lại nhiều bài thơ độc đáo với phong cách thơ vừa thanh vừa tục và được mệnh danh là Bà chúa thơ Nôm

Câu 4: Tên nữ tướng chỉ huy phong trào Đồng khởi - Bến Tre

Câu 3: Hoàng thái hậu nhà Lý, tại vị 1073-1117, hai lần nhiếp chính

Câu 2: “…Người thiếu nữ ấy như mùa Xuân, chị đã dâng cả cuộc đời để chiến đấu với bao niềm tin dù chết vẫn không lùi bước…”

Câu 7: Tên nhân vật có liên quan đến "vườn địa đàng", "trái cấm"...

Câu 1: Nữ đô đốc đội quân voi


  • Login