พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 17

  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙. ความหมายของ “การพิจารณาทางปกครอง”. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการฯ เรื่องเสร็จที่ 537/2541.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5853104

..


5853104


537 2541

537/2541

264 ... .. 2535

264 ... .. 2535


5853104

1.

( 18)

* 10,000

( 130)

2.

( 36

)

*


5853104

... .. 2542

1. ( 22)

2.


5853104


5853104


5853104

1.

( 20)

2.

( 22)

(1)

(2)

(3)

(4)


5853104

3.

( 24)

4.

( 25)

5. 34

6. ( 37)


5853104

7. ( 38)

8.

( 44)

9. ( 71)

(1) 1

2

(2)

3

(3)


5853104

10.

( 75)

11.

( 80 )

12. ( 80 )

13.

( 85 )


5853104

14.

( 87 )

15.

( 87 )

16.

( 90)


5853104

17.

( 94 )

18.

( 97 )

* ( 97 )

19.

( 103 104)

20.

( 123)


5853104


5853104

... .. 2542

1. .. 2548

2. (.. 2543) .. 2542

3. . ( 29)


5853104

4. ( 69 )

5. .. 2543

6. .. 2545

7. .. 2543


5853104

8. 10 2543

9. 3 2543

10. 4 2543


  • Login