S awomir piechota
Download
1 / 14

Sławomir Piechota - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sławomir Piechota. Aktualny stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych Wrocław, 7 grudnia 2009 r. Obowiązki ustawowe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Sławomir Piechota

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S awomir piechota

Sławomir Piechota

Aktualny stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych

Wrocław, 7 grudnia 2009 r.


Obowi zki ustawowe

Obowiązki ustawowe

 • pracodawca, zatrudniający co najmniej 25 pracowników ma obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • pracodawcy mający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% są zwolnieni z tego obowiązku.

 • pracodawcy ci mogą ubiegać się o dofinansowanie do zatrudnienia każdego pracownika niepełnosprawnego – uprawnienia takiego nie mają jednak ci pracodawcy, którzy są finansowani ze środków budżetowych.

 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych u danego pracodawcy jest niższy niż 6% ale większy od 0%, kwota składek wpłacanych przez niego do PFRON ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Sławomir Piechota, Lwów, 13.11.2008


S awomir piechota

Jak to wygląda w praktyce?


W urz dach centralnych

W urzędach centralnych


W wojew dztwach

W województwach


W jednostkach bud etowych

W jednostkach budżetowych


W jednostkach bud etowych1

W jednostkach budżetowych


W s dach

W sądach


W s dach1

W sądach


20 pracodawc w kt rzy zadeklarowali najwi ksz sum wp at w okresie sprawozdawczym 01 05 2009 r

20 pracodawców, którzy zadeklarowali największą sumę wpłat w okresie sprawozdawczym 01-05/2009 r.


20 pracodawc w kt rzy zadeklarowali najwi ksz sum wp at w okresie sprawozdawczym 01 05 2009 r1

20 pracodawców, którzy zadeklarowali największą sumę wpłat w okresie sprawozdawczym 01-05/2009 r.


Studenci niepe nosprawni na wroc awskich uczelniach

Studenci niepełnosprawni na Wrocławskich Uczelniach

 • Uniwersytet Ekonomiczny - 177,

 • Politechnika Wrocławska - 375,

 • Uniwersytet Wrocławski - 360,

 • Uniwersytet Przyrodniczy - 85

 • i ok. od 100 do 200 osób na mniejszych uczelniach.

  Razem blisko 1200 osób.

  W tym roku Politechnika Wrocławska. przyjmie na studia, po raz pierwszy w swej historii, studenta niewidomego.


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę.

Sławomir Piechota

Poseł na Sejm RP

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


 • Login