Samtaleteknikk
Download
1 / 17

Samtaleteknikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Samtaleteknikk. ledertrening i Skien kommune Ketil Mjøen, rådgiver Personal- og serviceavdelingen. Bakgrunn. Ved ledersamling i kommunen i 2005 ble det uttrykt ønske om lederopplæring innen kommunikasjon. Kommunen kjøpte et konsept fra Helse Bergen vedr. samtaleteknikk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samtaleteknikk' - fruma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samtaleteknikk
Samtaleteknikk

ledertrening i Skien kommune

Ketil Mjøen, rådgiver

Personal- og serviceavdelingen


Bakgrunn
Bakgrunn

 • Ved ledersamling i kommunen i 2005 ble det uttrykt ønske om lederopplæring innen kommunikasjon.

 • Kommunen kjøpte et konsept fra Helse Bergen vedr. samtaleteknikk

 • Samarbeidsprosjekt for kommunens personal- og HMS-avdeling – Helse Bergens konsept tilpasset Skien kom.


Oppstart
Oppstart

 • Oppstart av kurs i 2006

 • Obligatorisk for alle ledere med personalansvar

 • Hovedtillitsvalgte ble også invitert til å delta

 • I løpet av 2006-2007 hadde de fleste lederne gjennomført kurset

 • I dag en del av kommunens lederskole for nye ledere


M let for kurset
Målet for kurset

Å øke leders kunnskaper om samtaleteknikker som et viktig virkemiddel for å mobilisere den enkelte medarbeiders styrke slik at gruppen av medarbeidere kan nå avdelingens definerte mål.

Relasjonsledelse


Gjennomf ring
Gjennomføring

 • 3 halve dager – ”gul, rød og grønn dag”

 • Ca. 15 deltagere, 3 kursholdere

 • Forelesning

 • Case/rollespill

 • Plenumsdiskusjon

 • Kursbevis


Dag 1 gul dag
Dag 1 – ”Gul dag”

Mulighetenes samtale

Den nødvendige samtale


Samling 1: Gul dag

Introdusere

målsetting og

teorier i samtaleteknikk

Introduksjon

1200

Samtaleteknikk

Endringsprosessen

1300

Introdusere

Endringsprosessen

og øvelse i plenum

Rollespill:

”Mulighetens

Samtale”

1400

Veilederne legger

opp til rollespill rundt

”mulighetens samtale”

1500

Rollespill:

”Den nødvendige

samtalen”

Veilederne legger

opp til rollespill rundt

”den nødvendige”

samtalen


Gul dag den n dvendige samtale rollespill

Sett inn noe her som

beskriver bedriften/

avdelingen og

aktuelle utfordinger

i virksomheten….

GUL DAG- Den nødvendige samtale– rollespill

LEDER

Beskriv

nærmeste

leder:

kjønn, alder

antall år

i bedriften

og som sjef

 • Du som leder

BARNEHAGE

 • Her beskrives medarbeider:

 • alder, kjønn, sos. situasjon,

 • antall år i avdelingen

 • kvinne/mann 45 år

 • 10 år som assistent

 • gift - 2 barn (16 og 18 år)

 • -------------

 • Observasjoner:

 • mer fravær enn vanlig

 • mindre positiv enn vanlig

 • irritert og negativ adferd, spesielt mot foreldre men også mot ansatte

Beskriv 3. hånds

informasjon:

kolleger,

kunder,

pårørende etc.

”ryktebørsen”

?

Kollega har sagt til leder:

- Uhøflig adferd i garderobe

med foreldre

(men ikke si at jeg har sagt det)


Dag 2 r d dag
Dag 2 – ”Rød dag”

Den formelle samtale


Samling 2 : Rød dag

Oppsummering

Teoriene bak

”kverulanten” og

”den formelle”

samtalen

Introduksjon

1200

Rollespill:

”Den formelle

samtalen”

1300

Veilederne legger

opp til rollespill rundt

”den formelle”

samtalen

Rollespill:

”Den formelle

samtalen”

1400

Veilederne legger

opp til rollespill rundt

”den formelle”

samtalen

1500

Formelle regler

og rutiner

Veilederne informere om

hvordan dette håndteres i

Skien kommune


R d dag formell samtale rollespill

Sett inn noe her som beskriver bedriften/avdelingen og aktuelle utfordinger i virksomheten….

RØD DAG – Formell samtale– rollespill

LEDER

 • Deg som leder

Sykehjemsavdeling

Beskriv

nærmeste

leder:

kjønn, alder

antall år

i bedriften

og som sjef

 • Her beskrives medarbeider:

 • alder, kjønn, sos. situasjon,

 • antall år i avdelingen

 • Kvinne/Mann 42 år

 • 12 år i avdelingen

 • gift - 2 barn (12 og 18 år)

 • 18 åringen har rusproblemer og er i perioder ”på kjøret”

 • -------------

 • Observasjoner:

 • De to siste årene redusert fokus på jobben - ukonsentrert

 • flere episoder med fravær

 • Gir beskjed om fravær på etterskudd - dagen etter

 • Avd. blir satt i en vanskelig situasjon – kollegaer murrer

 • Vært konfrontert med situasjon 2 ganger tidligere (nødvendig samtale)

 • Tilrettelegging har vært forsøkt

Beskriv 3. hånds

informasjon:

kolleger,

kunder,

pårørende etc.

”ryktebørsen”

 • Aktuelt:

 • For 14 dager siden nytt fravær – ikke svart på telefon

 • Dukket opp på avdelingen etter 1 uke med sykemelding

 • Toppet seg ved at arbeidstaker ikke har møtt til den nødvendige samtale i forrige uke – gikk hjem i stedet

 • Leder bestemt seg for skriftlig innkallelse

 • Arbeidstaker møter med tillitsvalgt – leder med referent/observatør


Dag 3 gr nn dag
Dag 3 – ”Grønn dag” aktuelle utfordinger i virksomheten….

Introduksjonssamtalen

Medarbeidersamtalen


Samling 3: Grønn dag aktuelle utfordinger i virksomheten….

Oppsummering Rød dag

Introduserer

teoriene bak

Introduksjonssamtalen

og Medarbeidersamtaler

1200

Oppsummering Rød dag

og

Introduksjonssamtalen

1330

Gruppediskusjon/

Rollespill

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler

1500

Evaluering

avslutning

Oppsummering


Gr nn dag medarbeidersamtale

Sett inn noe her som beskriver bedriften/avdelingen og aktuelle utfordinger i virksomheten….

GRØNN DAG Medarbeidersamtale

LEDER

Beskriv

nærmeste

leder:

kjønn, alder

antall år

i bedriften

og som sjef

Helse- og sosialavd

 • Her beskrives medarbeider:

 • alder, kjønn, sos. situasjon,

 • antall år i avdelingen

 • saksbehandler 50 år

 • samboer, 2 voksne barn

 • 10 år ved avdelingen

 • tidl. medarbeidersamtaler er gjennomført, konkl. sist:

 • - delta på kurs i tverrfaglig

 • samarbeid – arb.t. ansvar

 • - øke samarbeid med andre

 • avd. – felles ansvar

 • - intern kommunikasjon må bli

 • bedre på avd. – felles ansvar

 • Du som leder

Beskriv 3. hånds

informasjon:

kolleger,

kunder,

pårørende etc.

”ryktebørsen”


S.Fauske aktuelle utfordinger i virksomheten….


Resultater
Resultater aktuelle utfordinger i virksomheten….

 • Økt ledernes kompetanse innen samtaleteknikk

  • Lederne blir bevisst på viktigheten av dialog med sine medarbeidere

  • Lettere å ta mulighetenes eller den nødvendige samtalen (trygghet)

  • Bevissthet ifht. viktigheten av å dokumentere adferd, samtaler etc.

  • Tydelige ledere som tør å korrigere sine medarbeidere

  • Profesjonell håndtering av vanskelige personalsaker

 • Lederne og rådgivere på HMS og personal blir bedre kjent

  • Lettere å ta kontakt for bistand/spørsmål

 • Erfaringsutveksling og nettverksbygging blant ledere


Og ikke minst
Og ikke minst: aktuelle utfordinger i virksomheten….

Deltagerne har gitt tilbakemelding på at kurset oppleves som svært nyttig!


ad