Introduksjon til demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet dri
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Introduksjon til Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI) PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Introduksjon til Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI). 3-årig studium – 180 studiepoeng - 6 semestre Omfatter informatikk, jus og samfunnsvitenskap Emner på 10 studiepoeng – 3 emner per semester. Obligatoriske emner (110 stp) : Ex. Phil. og Ex. Fac : (20 stp)

Download Presentation

Introduksjon til Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Introduksjon til demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet dri

Introduksjon til Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI)

 • 3-årig studium – 180 studiepoeng - 6 semestre

 • Omfatter informatikk, jus og samfunnsvitenskap

 • Emner på 10 studiepoeng – 3 emner per semester.

 • Obligatoriske emner (110 stp) :

  • Ex. Phil. og Ex. Fac : (20 stp)

  • DRI-emner (60 stp)

  • Jus-emner : JUROFF 1201 og RINF 1100 (20 stp.)

  • Informatikk : INF 1050 (10 stp.)

 • Øvrige emner80 studiepoeng:

DRI 1001 Digital forvaltning Introduksjon 130809 Arild Jansen


Dri programmet oppbygging

DRI – programmet. Oppbygging

DRI 1001 Digital forvaltning Introduksjon 130809 Arild Jansen


Dri programmet breddevalg og dybdevalg

DRI-programmet Breddevalg og dybdevalg

 • Programmet omfatter 2 breddevalg emner innen alle 3 fagområder

  • 2 breddevalg emner i jus er faste (obligatoriske) :

   • JUROFF 1201 (Forvaltningsrett) og RNF 1100 (Yttringsfrihet)

  • Et breddevalg emne i informatikk er fast

   • INF 1050 (Systemutvikling)

 • Resterende breddevalg, tilsammen 30 stp:

  • 10 stp. Innenfor informatikk (anbefaler INF 1500)

  • 20 stp. innen samfunnsfag (se liste over godkjente emner)

 • Fordypningsvalg: 20 stp. innen etav fagområdene

 • Valgfrie emner : 20 stp. innen hva dere ønsker

  http://www.uio.no/studier/program/dri/oppbygging/

DRI 1001 Digital forvaltning Introduksjon 130809 Arild Jansen


Exphil03

EXPHIL03

 • Examen Philosophicum ved Universitetet i Oslo,

 • Exphil utgjør en felles faglig bakgrunn for alle som er utdannet ved Universitetet i Oslo

 • Exphil gjør det lettere å samarbeide på tvers av fagene

 • Exphil bidrar til diskusjon, undring og kritisk tenkning

 • Exphil spiller en rolle i samfunnsdebatten

  http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html


Exphil03 varianter

EXPHIL03 – varianter

 • Exphil har to eksamensformer og studievarianter: Selvstudium og Seminar

 • Eksamen på Seminar er semesteroppgave - som det gis veiledning til og seks uker til å ferdigstille . I tillegg kreves ca 60% oppmøte på forelesningene og bestått en flervalgsprøve

 • Selvstudium har skoleeksamen på fire timer

  Selvstudium har en veldig stor strykprosent – Seminar meget liten strykprosent


Examen facultatum to alternativer

Examen facultatum – to alternativer -

 • JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant

 • SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant

DRI 1001 Digital forvaltning Introduksjon 130809 Arild Jansen


 • Login