Maminka maminek kontaktn sestra
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Maminka maminek kontaktní sestra PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Maminka maminek kontaktní sestra. Bc. Alice Řezníčková. DĚTSKÉ KARDIOCENTRUM, FN v Motole. KONTAKTNÍ SESTRA. HERNÍ SPECIALISTKA. Britský model péče. FAMILY CENTRED CARE (péče zaměřená na celou rodinu)

Download Presentation

Maminka maminek kontaktní sestra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maminka maminek kontaktn sestra

Maminka maminekkontaktní sestra

Bc. Alice Řezníčková

DĚTSKÉ KARDIOCENTRUM, FN v Motole


Maminka maminek kontaktn sestra

KONTAKTNÍ SESTRA

HERNÍ SPECIALISTKA


Britsk model p e

Britský model péče

 • FAMILY CENTRED CARE (péče zaměřená na celou rodinu)

 • NEGOTIATED CARE (dohodnutá péče)

 • STANDARDY PÉČE O DÍTĚ SPOLEČNĚ S RODINOU


Dohodnut p e

Dohodnutá péče

 • jde o oboustranný proces spolupráce

 • je založena na důvěře a respektu

 • vychází vstříc potřebám dětí / rodičů

 • rodiče se necítí zneužíváni nebo odstrčeni


V hody spole n p e rodi a zdravotn k o d ti v nemocnici

Výhody společné péče rodičůa zdravotníků o děti v nemocnici

 • dítě je méně úzkostné, většinou lépespolupracuje

 • rodiče dítě povzbuzují, posilují pocit bezpečí

 • rodiče pomáhají s ošetřováním dítěte, zajišťují jeho základní potřeby

 • minimalizuje se nebezpečí přenosunemocniční infekce


V hody spole n p e rodi a zdravotn k o d ti v nemocnici1

Výhody společné péče rodičůa zdravotníků o děti v nemocnici

 • rodiče znají své dítě nejlépe

  - první poznají změnu

 • dítě může být dříve propuštěno do domácípéče

 • dítě je po návratu domů méně rozrušené,snadněji se adaptuje


Podm nky pro dobrou spolupr ci zdravotn k s rodi i

Podmínky pro dobrou spoluprácizdravotníků s rodiči

 • umožnit rodině pečovat o dítě celý den/noc

 • přijmout rodiče jako partnerya spolupracovníky

 • umožnit rodičům ovlivňovat péči o dítě

 • poskytovat rodičům opakovanéa srozumitelné informace


Doporu en esk pediatrick spole nosti

Doporučení České pediatrické společnosti

40-50% lůžek pro maminky

na každém dětském oddělení


Ovliv uj c faktory

Ovlivňující faktory

 • změny personální

 • změny legislativní

 • změny prostorové

 • změny ve společnosti


Maminka maminek kontaktn sestra

Kontaktní

sestra

Zúčastnění

Dítě

Rodiče

Zdravotnický

personál


Maminka maminek kontaktn sestra

Před přijetím

 • informační brožura

 • e-mailové poradenství

 • návštěvy na oddělení


Maminka maminek kontaktn sestra

Příjem do nemocnice

 • vstupní rozhovor

 • seznámení s oddělením

 • příprava k výkonu

 • psychická podpora


Maminka maminek kontaktn sestra

Operace a pooperační JIP

 • psychická podpora

 • krizová intervence

 • praktická pomoc


Maminka maminek kontaktn sestra

Intermediální JIP

 • psychická podpora

 • nácvik kojení

 • poradenství

 • herní aktivity


Rekonvalescence

 • zácvik v ošetřovatelské péči

 • psychická podpora

 • herní aktivity

 • sociální poradenství

Rekonvalescence


Maminka maminek kontaktn sestra

Péče o pozůstalé rodiče

 • krizová intervence

 • praktická pomoc

 • kondolence

 • následná podpora


Maminka maminek kontaktn sestra

Následná péče

 • spolupráce s o.s. Srdíčkáři

 • poradenství


D kuji v m za pozornost

Děkuji Vám za pozornost


 • Login