Home de sentiments fermament arrelats a la terra,
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

R e c o r d a n t O t e i z a PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Home de sentiments fermament arrelats a la terra, de creences ventrals i apassionades. Des de les seves conviccions va teoritzar la desocupació de l’espai; una nova concepció de l’escultura i de la ciutadania, interioritzada i individualista.

Download Presentation

R e c o r d a n t O t e i z a

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R e c o r d a n t o t e i z a

Home de sentiments fermament arrelats a la terra,

de creences ventrals i apassionades.

Des de les seves conviccions va teoritzar la desocupació

de l’espai; una nova concepció de l’escultura i de la

ciutadania, interioritzada i individualista.

Fou l’autor del llibre Qusque Tàndem (Fins quan) que tan va

colpir la nostre consciència.

P E R E P L A N E L L S

nomesart

http://www.nomesart.com

presenta:

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

Home de sentiments fermament arrelats a la terra,

de creences ventrals i apassionades.

Des de les seves conviccions va teoritzar la desocupació

de l’espai; una nova concepció de l’escultura i de la

ciutadania, interioritzada i individualista.

Fou l’autor del llibre Qusque Tàndem (Fins quan) que tan va

frapar la nostre consciència.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

Home de sentiments fermament arrelats a la terra,

de creences ventrals i apassionades.

Des de les seves conviccions va teoritzar la desocupació

de l’espai; una nova concepció de l’escultura i de la

ciutadania, interioritzada i individualista.

Fou l’autor del llibre Qusque Tàndem (Fins quan) que tan va

frapar la nostre consciència.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

Home de sentiments fermament arrelats a la terra,

de creences ventrals i apassionades.

Des de les seves conviccions va teoritzar la desocupació

de l’espai; una nova concepció de l’escultura i de la

ciutadania, interioritzada i individualista.

Fou l’autor del llibre Qusque Tàndem (Fins quan) que tan va

frapar la nostre consciència.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

Home de sentiments fermament arrelats a la terra,

de creences ventrals i apassionades.

Des de les seves conviccions va teoritzar la desocupació

de l’espai; una nova concepció de l’escultura i de la

ciutadania, interioritzada i individualista.

Fou l’autor del llibre Qusque Tàndem (Fins quan) que tan va

frapar la nostre consciència.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

Aquesta escultura dedicada al gran artista Jorge de Oteiza

Ha estat pensada per a ser realitzada en acer inoxidable i

vidre blindat blau.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

Aquesta escultura dedicada al gran artista Jorge de Oteiza

Ha estat pensada per a ser realitzada en acer inoxidable i

vidre blindat blau.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

Aquesta escultura dedicada al gran artista Jorge de Oteiza

Ha estat pensada per a ser realitzada en acer inoxidable i

vidre blindat blau.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

Aquesta escultura dedicada al gran artista Jorge de Oteiza

Ha estat pensada per a ser realitzada en acer inoxidable i

vidre blindat blau.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

Aquesta escultura dedicada al gran artista Jorge de Oteiza

Ha estat pensada per a ser realitzada en acer inoxidable i

vidre blindat blau.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

He lligat el seu treball sobre el buit amb la incorporació de materials més freds i formes derivades de les meves

geometries generatives i modulars.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

He lligat el seu treball sobre el buit amb la incorporació de materials més freds i formes derivades de les meves

geometries generatives i modulars.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

He lligat el seu treball sobre el buit amb la incorporació de materials més freds i formes derivades de les meves

geometries generatives i modulars.

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

P E R E P L A N E L L S

R e c o r d a n t O t e i z a


R e c o r d a n t o t e i z a

P E R E P L A N E L L S

L ’ e s c u l t o r d e l ’ e s p a i i n t e r i o r d ’ E u s k a d i


R e c o r d a n t o t e i z a

P E R E P L A N E L L S

D e s d e C a t a l u n y a a m b a d m i r a c i ó


R e c o r d a n t o t e i z a

Música:Django Reinhardt (Saint Louis Blues)

Treball editat per Pere Planells sobre el seu projecte

escultòric, intitulat; Recordant Oteiza. Març de 2003.

http://www.eivissaweb.net/pereplanells/

E-mail: pere.planells@nomesart.com

P e r e P l a n e l l s


  • Login