Workshop 5 december 2012
Download
1 / 12

Workshop 5 december 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Workshop 5 december 2012. Behov av jordartskartor och olika tekniker för kartframställning, Carina Carlsson Ross, Jordbruksverket Verktyg och riskbedömning för erosions- och fosforförluster, Gustav Sohlenius, SGU. Kartering av matjorden i svensk åkermark. Mål för projektet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Workshop 5 december 2012' - freya-daugherty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Workshop 5 december 2012

Workshop 5 december 2012

Behov av jordartskartor och olika tekniker för kartframställning,

Carina Carlsson Ross, Jordbruksverket

Verktyg och riskbedömning för erosions- och fosforförluster,

Gustav Sohlenius, SGUM l f r projektet
Mål för projektet

 • Avsikten med projektet är att göra en förtätad provtagning i matjorden i åkermark.

 • Analysresultaten ska samlas i en databas och jordartskartor för matjorden i åkermarken i Sverige ska tas fram.

 • Resultaten (rådata och bearbetad) ska tillgängliggöras för forskare och andra intresserade.


Bakgrund
Bakgrund

 • Behov av mer högupplöst jordartskarta för utvärderingar, uppföljning, miljöarbete, åtgärder m.m.

 • Projektet gjordes möjligt genom återförda miljöskattemedel till Jordbruksverket

 • Tanken var att utnyttja resultat från miljöstöd i LB-programmet

 • Workshop i augusti 2010

 • Vi fick tänka om; SCB statistiskt urval av punkter i jordbruksmark i södra och mellersta Sverige

 • Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län ingår inte


Genomf rande
Genomförande

 • SCB har tagit fram 13 000 punkter i 17 län i södra och mellersta Sverige (åkermark), baserat på blockkartan 2011

 • Hösten 2011 togs prover i ca 10 000 punkter av HS och Eurofins

 • Hösten 2012 tas resten av proverna

 • Drygt 10 000 analyser gjorda hos Eurofins så här långt

 • Alla analyser klara till årsskiftet

 • En del bortfall, ca 4 % i genomsnitt för 11 län men variation ca 2-8 %


Vad analyseras
Vad analyseras?

 • Kornstorleksfördelning (lerhalt <0,002 mm, sand och grovmo 0,063-2 mm, finmo och mjäla beräknas, mullhalt)

 • Fosfor (P-AL)

 • Kalium

 • Järn

 • Aluminium

 • Magnesium

 • Kalcium

 • pH-värde

 • Jordartsklassificering enligt svenskt system


F rdelning av provpunkter
Fördelning av provpunkter

Mark- och gröda-inventeringen, ca 2 000 punkter

Jordbruksverkets inventering ca 13 000 punkter

Möjlighet till förtätad provtagning
Ut ver det finns
Utöver det finns..

 • Kornstorleksfördelning från ersättning inom LBP, ca 22 500 kompletta prover, endast jordart

 • Mycket ojämnt fördelade över landet

 • Ca 2 000 prover från mark och gröda, urval från SCB

 • Annan data t.ex. SGU

 • Totalt blir detta ett mkt stort material


Planer f r framtiden
Planer för framtiden?

 • Hösten 2012, organisera var data ska lagras. Planera för sammanställning av resultat i en rapport.

 • Sammanställning av analyserna och framställning av kartor våren 2013.

 • Mål är att allt ska vara klart till juni 2013.


M let f r dagens workshop
Målet för dagens workshop

 • Vad finns det för behov av kartor?

 • Vad kan vi göra tillsammans?

 • Hur kan vi bäst utnyttja pengar och underlag för att göra en användbar produkt?

 • Att diskutera jordartskarta i relation till arbetet med riskkartor för erosions- och fosforförluster


ad