S isteme i nforma ionale e conomice sie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

S isteme I nformaţionale E conomice SIE PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

S isteme I nformaţionale E conomice SIE. Metoda unei ştiinţe aplicate altei ştiinţe: teoria structuralistă, cibernetică, fizică, psihologie, matematică etc. Conceptul de sistem. Anali za sistemică. Definiții : sistem, structură, stare. Sistemul economiei mondiale.

Download Presentation

S isteme I nformaţionale E conomice SIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sisteme Informaţionale Economice

SIE


Metoda unei ştiinţe aplicate altei ştiinţe: teoria structuralistă, cibernetică, fizică, psihologie, matematică etc.

Conceptul de sistem. Analiza sistemică

Definiții: sistem, structură, stare


Sistemul economiei mondiale

Sistemul economiei naţionale

Sistemul de ramură

Sistemul de subramură

Sistem - subsisteme

Organizaţia

economică

tradiţională


Principiul “cutiei negre”

Comportamentul sistemelor

S

Intrări

Ieşiri


 • După natură:

 • Sisteme naturale (exp:organismele vii)

 • Sisteme elaborate

  • Tehnice

  • Economice

  • Conceptuale

Clasificarea sistemelor


 • După modul de funcţionare:

 • Sisteme deschise

 • (/E nu influenţează I/)

 • Sisteme închise

 • (/E influenţează I/)

Clasificarea sistemelor

 • După comportament:

 • Sisteme deterministe

 • Sisteme probabilistice


Reglare / Feedback / Conexiune inversă

Organizaţia economică – sistem cibernetic

Z - obiective

S

X

Y

R


 • 1. Legea varietăţii necesare

 • Autor: Ross Ashby

 • VCS≥VPS/VCA

  • VCS – varietatea comportamentului unui sistem

  • VPS – varietatea perturbaţiilor (I/) la care este supus sistemul

  • VCA – varietatea constrângerilor aplicate sistemului

Legităţile sistemelor cibernetice economice


 • 2. Legea conexiunii inverse

 • Autor: Norbert Wiener

 • Autoreglare

 • Feedback pozitiv

 • Feedback negativ

  • Răspuns neted

  • Oscilaţie amortizată

  • Oscilaţie întreţinută

  • Oscilaţie explozivă

Legităţile sistemelor cibernetice economice


Legităţile sistemelor cibernetice economice

3. Principiul complementarităţii externe

Modalităţile de integrare şi interacţiune cu sistemele “superioare”


 • 4. Principiul emergenţei (sinergiei)

 • Autor: Harmann Haken

 • I(S)=∑Wi(Si)+∆(S1,...,Sn)

  • I(S) – efectul integral al sistemului

  • Wi(Si)– efectul funcţionării izolate a subsistemelor Si

  • ∆(S1,...,Sn)– efectul sinergic al funcţionării interdependente a celor n subsisteme componente

Legităţile sistemelor cibernetice economice


5. Principiul entropiei negative

Tendinţa transformării continue a ordinii în dezordine, haos

Legităţile sistemelor cibernetice economice

Entropia informaţională– măsură a gradului de incertitudine dintr-un sistem

Gradul de organizare a sistemului este direct proporţional cu cantitatea de informaţie înmagazinată şi invers proporţional cu entropia informaţională a sistemului


 • Login