S isteme I nformaţionale E conomice SIE - PowerPoint PPT Presentation

S isteme i nforma ionale e conomice sie
Download
1 / 21

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

S isteme I nformaţionale E conomice SIE. Metoda unei ştiinţe aplicate altei ştiinţe: teoria structuralistă, cibernetică, fizică, psihologie, matematică etc. Conceptul de sistem. Anali za sistemică. Definiții : sistem, structură, stare. Sistemul economiei mondiale.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

S isteme I nformaţionale E conomice SIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S isteme i nforma ionale e conomice sie

Sisteme Informaţionale Economice

SIE


Conceptul de sistem anali za sistemic

Metoda unei ştiinţe aplicate altei ştiinţe: teoria structuralistă, cibernetică, fizică, psihologie, matematică etc.

Conceptul de sistem. Analiza sistemică

Definiții: sistem, structură, stare


S isteme i nforma ionale e conomice sie

Sistemul economiei mondiale

Sistemul economiei naţionale

Sistemul de ramură

Sistemul de subramură

Sistem - subsisteme

Organizaţia

economică

tradiţională


Comportamentul sistemelor

Principiul “cutiei negre”

Comportamentul sistemelor

S

Intrări

Ieşiri


Clasificarea sistemelor

 • După natură:

 • Sisteme naturale (exp:organismele vii)

 • Sisteme elaborate

  • Tehnice

  • Economice

  • Conceptuale

Clasificarea sistemelor


Clasificarea sistemelor1

 • După modul de funcţionare:

 • Sisteme deschise

 • (/E nu influenţează I/)

 • Sisteme închise

 • (/E influenţează I/)

Clasificarea sistemelor

 • După comportament:

 • Sisteme deterministe

 • Sisteme probabilistice


Organiza ia economic sistem cibernetic

Reglare / Feedback / Conexiune inversă

Organizaţia economică – sistem cibernetic

Z - obiective

S

X

Y

R


Legit ile sistemelor cibernetice economice

 • 1. Legea varietăţii necesare

 • Autor: Ross Ashby

 • VCS≥VPS/VCA

  • VCS – varietatea comportamentului unui sistem

  • VPS – varietatea perturbaţiilor (I/) la care este supus sistemul

  • VCA – varietatea constrângerilor aplicate sistemului

Legităţile sistemelor cibernetice economice


Legit ile sistemelor cibernetice economice1

 • 2. Legea conexiunii inverse

 • Autor: Norbert Wiener

 • Autoreglare

 • Feedback pozitiv

 • Feedback negativ

  • Răspuns neted

  • Oscilaţie amortizată

  • Oscilaţie întreţinută

  • Oscilaţie explozivă

Legităţile sistemelor cibernetice economice


Legit ile sistemelor cibernetice economice2

Legităţile sistemelor cibernetice economice

3. Principiul complementarităţii externe

Modalităţile de integrare şi interacţiune cu sistemele “superioare”


Legit ile sistemelor cibernetice economice3

 • 4. Principiul emergenţei (sinergiei)

 • Autor: Harmann Haken

 • I(S)=∑Wi(Si)+∆(S1,...,Sn)

  • I(S) – efectul integral al sistemului

  • Wi(Si)– efectul funcţionării izolate a subsistemelor Si

  • ∆(S1,...,Sn)– efectul sinergic al funcţionării interdependente a celor n subsisteme componente

Legităţile sistemelor cibernetice economice


Legit ile sistemelor cibernetice economice4

5. Principiul entropiei negative

Tendinţa transformării continue a ordinii în dezordine, haos

Legităţile sistemelor cibernetice economice

Entropia informaţională– măsură a gradului de incertitudine dintr-un sistem

Gradul de organizare a sistemului este direct proporţional cu cantitatea de informaţie înmagazinată şi invers proporţional cu entropia informaţională a sistemului


 • Login