Resultaten proefproject
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Johan van Cranenburgh (teamleider gegevensbeheer, lid Stuurgroep AHN) PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Resultaten proefproject Waterschap Zeeuwse Eilanden. Johan van Cranenburgh (teamleider gegevensbeheer, lid Stuurgroep AHN) Ignaas Bisdom (GIS analist/applicatiebeheerder). Oplevering 19 september 2008. Beheerobjecten waterschap Zeeuwse Eilanden. 700 km waterkeringen (waarvan 350 prim.)

Download Presentation

Johan van Cranenburgh (teamleider gegevensbeheer, lid Stuurgroep AHN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Johan van cranenburgh teamleider gegevensbeheer lid stuurgroep ahn

Resultaten proefproject

Waterschap Zeeuwse Eilanden

Johan van Cranenburgh (teamleider gegevensbeheer, lid Stuurgroep AHN)

Ignaas Bisdom (GIS analist/applicatiebeheerder)

 • Oplevering 19 september 2008


Johan van cranenburgh teamleider gegevensbeheer lid stuurgroep ahn

Beheerobjecten waterschap Zeeuwse Eilanden

 • 700 km waterkeringen (waarvan 350 prim.)

 • 2251 km wegen

 • 6769 km waterlopen

 • 65 poldergemalen

 • 11 rwzi

 • 95 rioolpersgemalen

 • 395 km rioolpersleiding


22 ahn gebruikers wze 2006

22 AHN gebruikers WZE(2006)


Enqu te onder ahn gebruikers wze

Enquête onder AHN gebruikers WZE

 • Huidige toepassingen hoogtemodel?

 • Gewenste toepassingen?

 • Eisen en wensen t.a.v. inhoud en kwaliteit?


Gelijktijdig ambitie stuurgroep ahn

Gelijktijdig ambitie stuurgroep AHN

 • Professionele en klantgerichte organisatie voor uitvoering en beheer AHN:

  • Professionaliseren van de organisatiestructuur

  • Optimaliseren inkoopproces

  • Herstructureren van de financiering

 • Update AHN programma 2007 en verder

 • Nieuwe wensen en specificaties WZE

 • Besluit pilot-project AHN2 beheersgebied WZE


Informatie analyse gebruikers wze

Informatie-analyse gebruikers WZE

 • Wat wilt u weten?

 • Welke informatie heeft u nodig voor uw werk?

 • Welke (geografische)gegevens zijn daarvoor nodig?

 • Welke kwaliteit is noodzakelijk?

 • Volstaan alleen hoogtedata?

  Conclusie

  Afwijkende eisen en wensen (specificaties) als gevolg van veranderde vraag en behoefte


Resultaten informatie analyse wze 1

Resultaten Informatie analyse WZE (1)


Resultaten informatie analyse wze 2

Resultaten Informatie analyse WZE (2)

 • Betrouwbare maaiveld hoogtes

  (vrij van fouten als gevolg van vegetatie etc)

 • Update frequentie 1x per 5 jaar


Vertaling naar nauwkeurigheden en dichtheden

Vertaling naar nauwkeurighedenen dichtheden


Specificaties eindtermen

Specificaties (eindtermen)

Hoogte nauwkeurigheid

 • Systematische fout5 cm

 • Standaard afwijking5 cm

  (1 68%, 2 90%, 3 100%)

  Puntdichtheid en planimetrische nauwkeurigheid

 • Puntdichtheid v.s. puntprecisie

 • Topografische objecten 2x2 m met een positieafwijking van 50 cm


Specificaties eindtermen1

Specificaties (eindtermen)

Filtering

 • Maaiveldhoogtes

  volledig gefilterd zowel landelijk als stedelijk gebied

  Grid

 • Herbemonsterde gefilterde data in een

  • 0.5 x 0.5 m grid

  • 1 x 1 m grid

  • 5 x 5 m grid


Johan van cranenburgh teamleider gegevensbeheer lid stuurgroep ahn

Projectgebied Pilot AHN2


Resultaat pilot ahn2 grondig onderzocht

Resultaat pilot AHN2 grondig onderzocht

 • Kwaliteitscontrole Fugro-Inpark b.v.

 • Kwaliteitscontrole DID Rijkswaterstaat

 • Kwaliteitscontrole ITC/Geodelta/Rijkswaterstaat

 • Beoordeling normen/resultaat door WGL (STOWA)

 • Proefkartering 3D breuklijnen waterkeringen Fugro/WZE

  • Kartering 3D breuklijnen door Fugro

  • Terrestrische metingen WZE

  • Dwarsprofielen o.b.v. griddata 50x50 cm


Behaalde productkwaliteit 1

Behaalde productkwaliteit (1)

Absolute hoogte

 • uitstekend

  Puntdichtheid

 • goed

  (gemiddeld10 pnt./m2 nergens minder 7 pnt./m2 )

  Filtering

 • erg goed


Behaalde productkwaliteit 2

Behaalde productkwaliteit (2)

Controlebevindingen referentiedata

 • Op rioolputdeksels: hoogteverschil 0 cm

 • Waar geen/weinig vegetatie aanwezig (parkeerterreinen):hoogteverschillen van 0 tot 5 cm

 • Waar lage vegetatie aanwezig:15 cm


Pilot geslaagd

Pilot geslaagd !


Resultaten in profiel

Resultaten in profiel

Rood: gegenereerd uit AHN2

Groen: AHN2

Zwart: landmeten


Resultaten proefkartering 1

Resultaten proefkartering (1)

 • Griddata goed bruikbaar voor genereren profielen;

 • Hoogtecomponent erg goed;

  (verschillen < 5 cm)

 • Zachte topografie

  grote x,y verschillen als gevolg van interpretatie landmeter.


Conclusie waterkeringen

Conclusie waterkeringen

 • AHN2 (0,5 m griddata) geeft een betrouwbaar beeld van de hoogteligging van de primaire en regionale waterkeringen

 • In hoeverre karteren 3D breuklijnen nog noodzakelijk?

  • AHN2 - Luchtfoto - GBKN

  • Besparing eigen bijhouding

 • AHN2 beter dan reguliere laseraltimetrie zandige kust

 • AHN2 (2012) meer bekend over zetting waterkeringen,

 • AHN2 bespaart landmetingen


Conclusies waterbeheer

Conclusies waterbeheer

 • AHN2 prima hoogtemodel voor onderzoek peilbeheer (beter dan AHN1)

 • AHN2 bespaart landmetingen, veldonderzoek en kartografie

 • AHN2 (2012) geschikt voor bewaking zetting rioolpersleidingen


Overige toepassingen

Overige toepassingen

 • Ruimtelijke ordening

 • Archeologie

 • Belemmeringenkaart helikopters

 • Kabel en leidingbeheer

 • Innundatieberekeningen

 • Hoogteligging wegen

 • 3D topografie (GBKN, DTB, enz)


Johan van cranenburgh teamleider gegevensbeheer lid stuurgroep ahn

Veere

Kasteel Zandenburg


Johan van cranenburgh teamleider gegevensbeheer lid stuurgroep ahn

Romeinse dijk (1e eeuw)


Live demonstratie ignaas bisdom

Live demonstratie(Ignaas Bisdom)

 • GIS systeem (Intwis en Geoweb)

 • AHN2 bij Westkapelle

 • AHN2 gegevens bij het kantoor


Praktische gevolgen pilot ahn2

Praktische gevolgen Pilot AHN2

 • Maken goede afspraken vooraf

 • Mediabelangstelling was groot

 • Vliegbewegingen trok aandacht inwoners

 • Intensieve controlemetingen op de grond

 • Betrokkenheid specialistische kennis

 • Interne discussie over consequenties gebruik

 • Regionale belangstelling gebruik

 • Grote bestanden

 • Potentiële toepassing van het bestand


Meerwaarde ahn2

Meerwaarde AHN2

 • Betere analyse mogelijk van bodemdaling en zetting van dijken

 • Besparing op landmetingen

 • Van 2D naar 3D lijnen (Top10NL, GBKN,.)

 • Combinatie AHN2 met luchtfoto’s

 • Besparing mutatieproces DTB bestanden?


 • Login