Hoger onderwijs in cijfers
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Hoger onderwijs in cijfers PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hoger onderwijs in cijfers. Persconferentie Brussel, 15/12/2011. Studenten inschrijvingen hoger onderwijs 2011-2012. Algemene evolutie. *telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011. Evolutie alle inschrijvingen. Telmoment: 31 oktober van het betreffende academiejaar.

Download Presentation

Hoger onderwijs in cijfers

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hoger onderwijs in cijfers

Persconferentie

Brussel, 15/12/2011


Studenteninschrijvingen hoger onderwijs 2011-2012


Algemene evolutie

*telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011


Evolutie alle inschrijvingen

Telmoment: 31 oktober van het betreffende academiejaar


Evolutie inschrijvingen van generatiestudenten

Telmoment: 31 oktober van het betreffende academiejaar


Evolutie 18-jarigen in Vlaanderen

Bron: Vlaamse Overheid Bedrijfsinformatie Platform (http://vobip-publiek.vlaanderen.be)


Belangrijkste evolutiesSterkste stijgers en dalers


Professioneel gerichte opleidingen

Inschrijvingen van generatiestudenten

Alle inschrijvingen

Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.

Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010


Academisch gerichte opleidingen - hogescholen

Inschrijvingen van generatiestudenten

Alle inschrijvingen

Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.

Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010


Academisch gerichte opleidingen - universiteiten

Inschrijvingen van generatiestudenten

Alle inschrijvingen

Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.

Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010


Associaties

Inschrijvingen van generatiestudenten

Alle inschrijvingen

Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010


Spreiding over Vlaanderen


Spreiding over Vlaanderen

Telling 31/10/2011


Grootste studentensteden

Cijfers Vlaamse Gemeenschap: telling 31/10/2011

Cijfers Franse Gemeenschap: http://www.statistiques.cfwb.be en http://www.cref.be/Doc_PDF/Annuaire2009/TAB09_1-4-1.pdf


Focus op …


Focus op generatiestudenten

Aantal inschrijvingen van generatiestudenten

*telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011

 • Stagnatie op vlak van inschrijvingen generatiestudenten

 • Volgt evolutie van het aantal 18-jarigen

 • Globaal stijgt het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs wel (+4% voor de academische opleidingen en +6% voor de professionele opleidingen)


Focus op bacheloropleidingen Onderwijs*

Aantal inschrijvingen in het studiegebied Onderwijs (professioneel gerichte opleidingen)

*telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011

 • Door een recente “hoogconjunctuur” zien we vandaag nog wel een globale stijging hoewel de instroom van “nieuwe” generatiestudenten dit jaar is gedaald.

 • Evolutie van het studiegebied Onderwijs minder positief dan globale evolutie van de professioneel gerichte opleidingen, zowel voor generatiestudenten (- 6% t.o.v. + 1%) als voor alle inschrijvingen (+ 4% t.o.v. + 6%).

* Enkel cijfers over bachelor in het onderwijs: kleuter- lager en secundair onderwijs. Specifieke lerarenopleidingen (hoger onderwijs en cvo) zijn niet opgenomen.


Focus op Verpleeg- en vroedkunde

Aantal inschrijvingen in het studiegebied Gezondheidszorg (professioneel gerichte opleidingen)

*telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011

 • Stijging in het studiegebied Gezondheidszorg is hoger dan algemene stijging in de professionele opleidingen, zowel bij generatiestudenten (+2% t.o.v. +1%) als bij alle inschrijvingen (+9% t.o.v. +6%)


Focus op STEM-opleidingen*

*telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011

 • Evolutie voor de STEM-opleidingen is positiever dan de algemene evolutie voor de academische opleidingen (+4%).

 • In tegenstelling tot de algemene daling (-1%) van het aantal generatiestudenten in academische opleidingen, trekken de STEM-opleidingen 6% generatiestudenten meer aan.

 • Het aandeel inschrijvingen in STEM-opleidingen t.o.v. alle inschrijvingen blijft over de jaren heen vrij constant (14%).

 • Het aandeel generatiestudenten dat kiest voor een STEM-opleiding stijgt lichtjes over de jaren heen (12% in 2001-2002 t.o.v. 14% in 2011-2012).

* STEM staat voor Science, Technology, Engineering andMathematics

Aantal inschrijvingen in de STEM-opleidingen (academisch gerichte opleidingen)


Focus op STEM-opleidingen - gender

Aantal inschrijvingen in STEM-opleidingen

 • Het aandeel vrouwen in de STEM-opleidingen stijgt licht.

 • In totaal is er op 10 jaar tijd een stijging van 7.906 inschrijvingen in de STEM-opleidingen. Deze tekent zich het sterkst af bij de vrouwen, nl. +53%. Het aantal inschrijvingen van mannen steeg met 30%.

Cijfers voor 2001-2002, 2006-2007 en 2010-2011 zijn definitieve cijfers na afloop van het academiejaar. Cijfers voor 2011-2012 zijn deze van het telmoment 31 oktober 2011


Personeel


Hogescholen

Ratiostudent/staff

 • Dalende student/staf ratio tot 2009.

 • 2010: o.a. globale besparingsoperatie Vlaamse begroting.

 • Werkhypothese: bij gelijk blijvende studentenaantallen en verrekening bijkomende middelen: naar toekomst toe verdere daling ratio.


Universiteiten

Aantal VTE opgesplitst naar categorie

 • Universiteiten kenden vooral een stijging van het wetenschappelijk personeel

 • Academisch personeel (ZAP + AAP) blijft stabiel over de jaren heen


Universiteiten

Ratiostudent/staff

 • Problematiek stelt zich scherper dan aan de hogescholen

 • Doel voor deze legislatuur = deze trend doorbreken: 1000 extra ZAP


Studierendement


Studierendement


Studierendement

 • Daling aantal opgenomen en verworven/gedelibereerde studiepunten:

  • cesuur bij invoering DHO → fijnmaziger registratie

  • effect flexibilisering

 • Studierendement blijft constant


Effect flexibilisering op studieduur

 • Evaluatie flexibilisering moet nog gebeuren; tijdsreeks is nog te beperkt om zeer gedegen te kunnen evalueren.

 • In 2010 wel beperkte studie uitgevoerd. Data over behaalde diploma’s in het academiejaar 2009-2010 en 2010-2011 was op ogenblik van de studie nog niet beschikbaar, waardoor voor de 3-jarige opleidingen t+2 niet kon berekend worden en voor de 4-jarige zowel t+1 als t+2 niet.

 • Eerste voorlopige conclusie op basis van beperkte gegevens: studieduur lijkt niet te verlengen.


Documenten

www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/persconferentie-15122011.htm


 • Login