Hoger onderwijs in cijfers - PowerPoint PPT Presentation

Hoger onderwijs in cijfers
Download
1 / 29

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hoger onderwijs in cijfers. Persconferentie Brussel, 15/12/2011. Studenten inschrijvingen hoger onderwijs 2011-2012. Algemene evolutie. *telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011. Evolutie alle inschrijvingen. Telmoment: 31 oktober van het betreffende academiejaar.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hoger onderwijs in cijfers

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hoger onderwijs in cijfers

Hoger onderwijs in cijfers

Persconferentie

Brussel, 15/12/2011


Studenten inschrijvingen hoger onderwijs 2011 2012

Studenteninschrijvingen hoger onderwijs 2011-2012


Algemene evolutie

Algemene evolutie

*telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011


Evolutie alle inschrijvingen

Evolutie alle inschrijvingen

Telmoment: 31 oktober van het betreffende academiejaar


Evolutie inschrijvingen van generatiestudenten

Evolutie inschrijvingen van generatiestudenten

Telmoment: 31 oktober van het betreffende academiejaar


Evolutie 18 jarigen in vlaanderen

Evolutie 18-jarigen in Vlaanderen

Bron: Vlaamse Overheid Bedrijfsinformatie Platform (http://vobip-publiek.vlaanderen.be)


Belangrijkste evoluties sterkste stijgers en dalers

Belangrijkste evolutiesSterkste stijgers en dalers


Professioneel gerichte opleidingen

Professioneel gerichte opleidingen

Inschrijvingen van generatiestudenten

Alle inschrijvingen

Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.

Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010


Academisch gerichte opleidingen hogescholen

Academisch gerichte opleidingen - hogescholen

Inschrijvingen van generatiestudenten

Alle inschrijvingen

Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.

Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010


Academisch gerichte opleidingen universiteiten

Academisch gerichte opleidingen - universiteiten

Inschrijvingen van generatiestudenten

Alle inschrijvingen

Enkel studiegebieden met meer dan 500 inschrijvingen zijn in de grafiek opgenomen.

Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010


Associaties

Associaties

Inschrijvingen van generatiestudenten

Alle inschrijvingen

Telling 31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010


Spreiding over vlaanderen

Spreiding over Vlaanderen


Spreiding over vlaanderen1

Spreiding over Vlaanderen

Telling 31/10/2011


Grootste studentensteden

Grootste studentensteden

Cijfers Vlaamse Gemeenschap: telling 31/10/2011

Cijfers Franse Gemeenschap: http://www.statistiques.cfwb.be en http://www.cref.be/Doc_PDF/Annuaire2009/TAB09_1-4-1.pdf


Focus op

Focus op …


Focus op generatiestudenten

Focus op generatiestudenten

Aantal inschrijvingen van generatiestudenten

*telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011

 • Stagnatie op vlak van inschrijvingen generatiestudenten

 • Volgt evolutie van het aantal 18-jarigen

 • Globaal stijgt het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs wel (+4% voor de academische opleidingen en +6% voor de professionele opleidingen)


Focus op bacheloropleidingen onderwijs

Focus op bacheloropleidingen Onderwijs*

Aantal inschrijvingen in het studiegebied Onderwijs (professioneel gerichte opleidingen)

*telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011

 • Door een recente “hoogconjunctuur” zien we vandaag nog wel een globale stijging hoewel de instroom van “nieuwe” generatiestudenten dit jaar is gedaald.

 • Evolutie van het studiegebied Onderwijs minder positief dan globale evolutie van de professioneel gerichte opleidingen, zowel voor generatiestudenten (- 6% t.o.v. + 1%) als voor alle inschrijvingen (+ 4% t.o.v. + 6%).

* Enkel cijfers over bachelor in het onderwijs: kleuter- lager en secundair onderwijs. Specifieke lerarenopleidingen (hoger onderwijs en cvo) zijn niet opgenomen.


Focus op verpleeg en vroedkunde

Focus op Verpleeg- en vroedkunde

Aantal inschrijvingen in het studiegebied Gezondheidszorg (professioneel gerichte opleidingen)

*telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011

 • Stijging in het studiegebied Gezondheidszorg is hoger dan algemene stijging in de professionele opleidingen, zowel bij generatiestudenten (+2% t.o.v. +1%) als bij alle inschrijvingen (+9% t.o.v. +6%)


Focus op stem opleidingen

Focus op STEM-opleidingen*

*telling 31/10/2010 -- **telling 31/10/2011

 • Evolutie voor de STEM-opleidingen is positiever dan de algemene evolutie voor de academische opleidingen (+4%).

 • In tegenstelling tot de algemene daling (-1%) van het aantal generatiestudenten in academische opleidingen, trekken de STEM-opleidingen 6% generatiestudenten meer aan.

 • Het aandeel inschrijvingen in STEM-opleidingen t.o.v. alle inschrijvingen blijft over de jaren heen vrij constant (14%).

 • Het aandeel generatiestudenten dat kiest voor een STEM-opleiding stijgt lichtjes over de jaren heen (12% in 2001-2002 t.o.v. 14% in 2011-2012).

* STEM staat voor Science, Technology, Engineering andMathematics

Aantal inschrijvingen in de STEM-opleidingen (academisch gerichte opleidingen)


Focus op stem opleidingen gender

Focus op STEM-opleidingen - gender

Aantal inschrijvingen in STEM-opleidingen

 • Het aandeel vrouwen in de STEM-opleidingen stijgt licht.

 • In totaal is er op 10 jaar tijd een stijging van 7.906 inschrijvingen in de STEM-opleidingen. Deze tekent zich het sterkst af bij de vrouwen, nl. +53%. Het aantal inschrijvingen van mannen steeg met 30%.

Cijfers voor 2001-2002, 2006-2007 en 2010-2011 zijn definitieve cijfers na afloop van het academiejaar. Cijfers voor 2011-2012 zijn deze van het telmoment 31 oktober 2011


Personeel

Personeel


Hogescholen

Hogescholen

Ratiostudent/staff

 • Dalende student/staf ratio tot 2009.

 • 2010: o.a. globale besparingsoperatie Vlaamse begroting.

 • Werkhypothese: bij gelijk blijvende studentenaantallen en verrekening bijkomende middelen: naar toekomst toe verdere daling ratio.


Universiteiten

Universiteiten

Aantal VTE opgesplitst naar categorie

 • Universiteiten kenden vooral een stijging van het wetenschappelijk personeel

 • Academisch personeel (ZAP + AAP) blijft stabiel over de jaren heen


Universiteiten1

Universiteiten

Ratiostudent/staff

 • Problematiek stelt zich scherper dan aan de hogescholen

 • Doel voor deze legislatuur = deze trend doorbreken: 1000 extra ZAP


Studierendement

Studierendement


Studierendement1

Studierendement


Studierendement2

Studierendement

 • Daling aantal opgenomen en verworven/gedelibereerde studiepunten:

  • cesuur bij invoering DHO → fijnmaziger registratie

  • effect flexibilisering

 • Studierendement blijft constant


Effect flexibilisering op studieduur

Effect flexibilisering op studieduur

 • Evaluatie flexibilisering moet nog gebeuren; tijdsreeks is nog te beperkt om zeer gedegen te kunnen evalueren.

 • In 2010 wel beperkte studie uitgevoerd. Data over behaalde diploma’s in het academiejaar 2009-2010 en 2010-2011 was op ogenblik van de studie nog niet beschikbaar, waardoor voor de 3-jarige opleidingen t+2 niet kon berekend worden en voor de 4-jarige zowel t+1 als t+2 niet.

 • Eerste voorlopige conclusie op basis van beperkte gegevens: studieduur lijkt niet te verlengen.


Documenten

Documenten

www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/persconferentie-15122011.htm


 • Login