Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef. Klima Klimasjef: Eva Britt Isager. Adm. og oppfølging Administrasjonssjef: Tor Corneliussen. Byutvikling Seksjonssjef: Marit Sørstrøm.

Download Presentation

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Organisering

Oppgaver

Introduksjon til plansystem

Marit Winther Sørstrøm

Seksjonssjef


Klima

Klimasjef:

Eva Britt Isager

Adm. og oppfølging

Administrasjonssjef:

Tor Corneliussen

Byutvikling

Seksjonssjef:

Marit Sørstrøm

Eiendomsutvikling

Seksjonssjef:

Geir Haveraaen

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Byråd

Lisbeth Iversen (KrF)

Politisk rådgiver

Rahim Nicolai Ali

Kommunaldirektør

Edel Eikeseth

Seksjoner

STRATEGI – UTVIKLING – ARKITEKTUR

EIENDOM – UTBYGGINGSAVTALER

ØKONOMI – PERSONAL – IKT – BMS

Etater (resultatenheter)

Byantikvaren

Byantikvar:

Siri Myrvoll

Grønn etat

Parksjef:

Sissel Lerum

Plan- og geodata

Plansjef:

Mette Svanes

Vann- og avløp

Fagdirektør:

Magnar Sekse

Boligetaten

Boligsjef:

Tor Jørgen Tofte

Samferdsel

Samferdselsdirektør:

Ove Foldnes

Bybanekontoret

Prosjektdirektør:

Rune Haugsdal


BKMB:

etatenes ansvar/ oppgaver

 • VA-etaten; skaffer rent drikkevann og tar hånd om avløp

 • Grønn etat; landbruks-, natur og friområder samt parker og byrom

 • Samferdselsetaten; drift og vedlikehold kommunale gater og veier, bybanen og trafikksikkerhetsplan

 • Boligetaten; utleieboliger, bostøtte og lån

 • Byantikvaren; antikvariske spørsmål/ kulturminne

 • Plan og geodata; areal-og transportplaner/ -utredninger, kartdata og eiendomsinformasjon


Plansystem og prosesser

Plantyper/-nivåer

 • Kommuneplanens arealdel

 • Kommunedelplaner

 • Temaplaner

 • Reguleringsplaner


PLANSYSTEMET

Plan- og bygningslovens Formål, § 2 sier bl.a

Ved planlegging skal det spesielt

legges til rette for å sikre barn gode

oppvekstvilkår.


”Krav” til planlegging

 • Krav om åpenhet og offentlighet, mulighet for berørte å påvirke utviklingen av sitt lokalsamfunn og nærmiljø.

 • Avveining mellom hensyn og interesser.

 • * løse interessekonflikter

 • * verne viktige miljøverdier

 • Ivareta en riktig balanse mellom privates interesser og behov, og allmenne og over-ordnede samfunnsinteresser.


 • ”Krav” til planprosess

  • Eksempel: en reguleringsplan

  • Oppstart planarbeidet kunngjøres; avis + brev

  • Synspunkt/innspill kan sendes inn

  • Planforslag utarbeides

  • Høring av planforslag sendes bl.a til privat/off. parter, Ungdommens bystyre, bydelsstyrene,

  • Planvedtak bystyret (via byråd og KMBY)

  • Kunngjøring av vedtatt plan (Klageadgang)


  Oppsummert

  • Ungdommens bystyre

   ”talerør for de unge brukerne” for mer fullstendige planer og -prosesser

  • Bidra til å oppfylle lovens krav: .......

   legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.


 • Login