İNSAN VE ÇEVRE
Download
1 / 50

INSAN VE EVRE - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

İNSAN VE ÇEVRE. 1.EKOSİSTEMLER TÜR HABİTAT POPÜLASYON EKOSİSTEM. TÜR. Kendi aralarında üreyip verimli döller verebilen ve bir ortak atadan gelen benzer bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. Etrafımızda gördüğümüz her canlı bir tür müdür?. Kurt köpeği. katır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INSAN VE EVRE' - fran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slide2 l.jpg


Slide3 l.jpg

TÜR

Kendi aralarında üreyip verimli döller verebilen ve bir ortak atadan gelen benzer bireylerin oluşturduğu topluluğa denir.


Slide4 l.jpg

Etrafımızda gördüğümüz her canlı bir tür müdür?

Kurt köpeği

katır

Kurt köpeği ve katır için ne söyleyebiliriz?


Slide5 l.jpg

POPÜLASYON müdür?

Belli bir bölgede yaşayan ve aynı türden canlıların oluşturduğu topluluğa denir.


Slide6 l.jpg

ÖRNEKLER : müdür?

Kuzey Kutbu’ndaki penguenler

Karadeniz’deki hamsiler

Ankara’daki tiftik keçileri


Slide7 l.jpg

HABİTAT müdür?

Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve ürediği yere denir. Kısacası habitat bir organizmanın adresidir.


Slide8 l.jpg

ÖRNEKLER müdür?

Kangurular Avustralya’da yaşar.

Ceylanlar ormanda yaşar.

Öyleyse bizim habitatımız neresidir?


Slide9 l.jpg

EKOSİSTEM müdür?

Belli bir habitattaki hayvan ve bitki topluluğu ile bu topluluğun içinde yaşadığı çevrede oluşan, aralarında madde alışverişi olan ve büyük ölçüde kendi kendine yeten sistem ekosistemdir.

Kısaca;

Canlılar ve üzerinde yaşadıkları cansız çevrenin oluşturduğu sisteme denir.


Slide10 l.jpg

* müdür? Yaşadığımız dünyada her şey belli bir düzen içerisindedir. Hücre içindeki moleküller atomlardan oluşmaktadır.

* Atomdan üzerinde yaşadığımız gezegene kadar uzanan akışı inceleyelim.

Atom-molekül-hücre-doku-organ-organizma-popülasyon-yaşadığımızgezegen


Slide11 l.jpg

En büyük ekosistem içinde yaşadığımız dünya’dır. müdür?

Farklı ekosistemlerden birkaç tanesini birlikte inceleyelim:


Slide12 l.jpg

ÇÖL EKOSİSTEMİ müdür?

Sıcak ve kurak iklimin hakim olduğu çöllerde yaşayan canlıların buralarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak çeşitli özelliklere sahip olmaları gerekir.

Yağışın,suyun ve bitki örtüsünün yeterli olmadığı ortamlarda çöl ekosistemi hakimdir.En büyük çöl ekosistemi Sahra Çölü’dür.


Slide13 l.jpg

Kaktüsler müdür? gövdelerinde su ve besin depolar

Çöl fareleri yiyecek bulamadıkları zaman açlıktan ölmemek için kuyruklarında yağ depolar


Slide14 l.jpg

Develeri müdür?“özel birer canlı” yapan özellikleri, en ağır şartlardan bile etkilenmeyen vücut yapılarıdır. Sırtlarında yüzlerce kg ağırlık taşıyarak, açlık ve susuzluğa dayanıp günlerce yol katedebilirler. Develerin bütün vücudunu kaplayan sık tüyler, çölün yakıcı güneşinin derilerine ulaşmasına engel olur. Bu tüyler, aynı zamanda soğukta da hayvanın vücudunun ısınmasını sağlar.


Slide15 l.jpg

DENİZ EKOSİSTEMİ müdür?

Mikrobik canlılardan dünyanın en büyük memeli hayvanlarına kadar pek çok canlı yaşamaktadır. Denizlerdeki tuz oranı,bitki örtüsü,suyun derinliği sıcaklık,ışık miktarı bu ekosistemdeki canlı türlerinin çeşitliliğini belirler.

Hazar denizi en büyük deniz ekosistemine sahiptir.


Slide16 l.jpg

ORMAN EKOSİSTEMİ müdür?

Ormanlar doğal kaynaklar yönünden çok zengindir. Dünya ikliminin dengede tutulması açısından da önem taşırlar. Bu ekosistemler yırtıcı kuşlardan palmiyelere, maymunlara, çalılara kadar birçok canlı barındırır. En büyük orman ekosistemi Amazon Ormanları’ndadır.


Slide17 l.jpg

EKOSİSTEM müdür?

CANLI ÖĞELER

Bitkiler (üreticiler) Hayvanlar(tüketiciler) Mikroorganizmalar(ayrıştırıcılar)

CANSIZ ÖĞELER

FİZİKSEL ETMENLER

KİMYASAL ETMENLER

Işık, Sıcaklık, Yağış, Rüzgar…

İNORGANİK

ORGANİK

Canlılar tarafından üretilen yağ, protein, karbonhidrat ve vitamin içeren maddeler…

Su,Oksijen,Karbondioksit vb.


Slide18 l.jpg

* müdür?Canlılar yaşamlarını sürdürmek için beslenmek zorundadır. Canlılar besinlerini çeşitli kaynaklardan sağlarlar.

*Bazı canlılar (bitkiler gibi) besinlerini kendi üretirken bazı canlılar da (hayvanlar gibi) besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. Bazı canlılar etle,bazıları otla,bazıları ise hem etle hem otla beslenebilir.

*Canlılar arasındaki beslenme ilişkisini bir zincirin halkalarına benzetebiliriz. Her halka bir canlıyı temsil eder.Slide21 l.jpg

ÜRETİCİLER müdür?

 • Ekosistemdeki bütün canlılar için besin kaynağıdırlar.

 • Fotosentez yoluyla inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürürler.

 • Örn; Bitkiler…


Slide22 l.jpg

FOTOSENTEZ OLAYI müdür?

Karbondioksit + SuBesin + Oksijen

KLOROFİL


Slide23 l.jpg

TÜKETİCİLER müdür?

 • Bitkisel ve hayvansal maddelerle beslenerek yaşamlarını sürdüren canlılardır.

 • Beslenme biçimlerine göre;otçullar- etçiller- hem otçul hem etçiller (hepçiller)olmak üzere 3 gruba ayrılırlar.


Slide24 l.jpg

1-Birincil Tüketiciler (Otçullar) müdür?

 • Yalnızca bitkiler ile beslenirler. Enerji kaynağı olarak bitkilerin yapısında biriken organik maddeleri kullanırlar.

 • Örn; tavşan-geyik-kuzu-at…vb


Slide25 l.jpg

2-İkincil Tüketiciler (Etçiller) müdür?

 • Yaşamlarını ot yiyen hayvanları yiyerek sürdüren canlılardır.

 • Örn;Aslan-yılan-yırtıcı kuşlar…vb


Slide26 l.jpg

3-Üçüncül Tüketiciler (Hepçiller) müdür?

 • Hem bitkisel hem de hayvansal besin maddelerini yiyerek yaşamlarını sürdüren canlılardır.

 • Örn; İnsan-domuz-ayı…vb


Slide27 l.jpg

AYRIŞTIRICILAR (Çürükçüler) müdür?

 • Bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak, hem kendi besinlerini sağlarlar hem de çeşitli kimyasal maddeleri ayrıştırarak yeniden canlılar tarafından kullanılabilir hale getirirler.

 • Örn; Bakteriler, mantarlar…vb


Slide28 l.jpg

BESİN ZİNCİRİ müdür?

Otçullar

Etçiller

Hepçiller

Üreticiler

AyrıştırıcılarSlide30 l.jpg

* müdür?Kaç değişik kuş türü olduğunu biliyor musun?

*Ya balık türü?

*Peki kaç tane çiçek çeşidi söyleyebilirsin?


Slide31 l.jpg

Biyolojik çeşitlilik: müdür?

Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği anlamına gelir.

Bir ülkedeki tüm bitki ve hayvan türleri hem o ülkenin hem de dünyanın biyolojik zenginliklerinden sayılır.


Slide32 l.jpg

Canlı türleri, yaşamış oldukları toprak, hava, su ve diğer canlı grupları ile birlikte dünya ekosistemini oluşturmaktadır.

Biyolojik çeşitlilik, yeryüzünde yaşayan bitki ve hayvan türleri gibi sahip olduğumuz tüm canlı varlıkları kapsar.

Dünyada toplam 1.742.000 canlı türünün tanımlandığı ve 4.926.000 canlı türünün bulunabileceği belirtilmektedir.


Slide33 l.jpg

* ve diğer canlı grupları ile birlikte dünya ekosistemini oluşturmaktadır. Biyolojik çeşitlilik ekosistemleri dengede tutar, gezegenimizi yaşanabilir hale getirir; sağlımızı çevremizi ve ekonomimizi destekler.

*Buna rağmen doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve hızlı nüfus artışı ekosistemdeki türlerin giderek yok olmasına sebep olmaktadır.

*Habitatların kaybolması veya zarar görmesi bir çok bitki ve hayvan neslinin tükenmesine yol açmaktadır.

*Öyleyse canlı neslinin tükenmesi biyolojik çeşitliliğin azalması anlamına gelir diyebiliriz.


Slide34 l.jpg

Biyolojik çeşitliliği tehdit eden birçok faktör vardır. Bu faktörler şunlardır:

1- Çayır -mera ve yaylaların aşırı otlatılması

2- Erozyon

3- Anız yakma

4- Makineli tarıma geçme

5- Tarımda düzensiz ve aşırı şekilde zirai ilaç kullanımı

6- Sulak alanların kurutulması

7- Barajlar ve şehirleşme

8- Endüstrileşme, ev ve sanayi artıkları

9- Küresel ısınma

10- Aşırı avlanma ve toplama yapmak


Slide35 l.jpg

Yeryüzündeki biyolojik çeşitlilik milyonlarca yıldır var olmakla birlikte zaman içerisinde tür kayıplarının olduğu da bilinmektedir.

Bugün geçmişte yaşamış dinozorlar ile diğer bazı bitki ve hayvan türlerini fosillerinden tanıyoruz.


Slide36 l.jpg

Nesli tükenmiş bazı canlılar: var olmakla birlikte zaman içerisinde tür kayıplarının olduğu da bilinmektedir.

Moa mamut akdeniz foku

Bozayı kardelen kelaynak


Slide37 l.jpg

ÇEVRE KİRLİLİĞİ var olmakla birlikte zaman içerisinde tür kayıplarının olduğu da bilinmektedir.


Slide38 l.jpg

İnsanlar, doğayla iç içe yaşarken zamanla teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

Hızlı nüfus artışı, bilinçsiz sanayileşme ve düzensiz şehirleşme çevre sorunlarının temel sebepleri olmuştur

Şimdi ülkemizi ve dünyayı tehdit eden çevre sorunlarından bazılarını inceleyelim:


Slide39 l.jpg

HAVA KİRLİLİĞİ teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

Hava kirliliğin çevredeki canlılar ve cansızlar üzerinde olumsuz etkileri vardır. Evlerin ısıtılmasında kullanılan yakıtların artıkları,taşıtlar,sanayi tesisleri gibi faktörler hava kirliliğine sebep olmaktadır.

Hava kirliliği denince akla ilk gelenler;

asit yağmurları

sera etkisi

ozon tabakasının delinmesidir.


Slide40 l.jpg

Asit yağmurları: teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

Fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime oluşur. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşur. Bunlar yağışlarla birlikte yeryüzüne iner. Bu şekilde inen yağışlar, asit yağmurlarıdır.


Slide41 l.jpg

Sera etkisi: teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

Güneşten gelen ışınların bir kısmı yeryüzü tarafından soğurulurken bir kısmı da uzaya geri yansır. Yansıyan bu ışınların bir kısmı, atmosferde soğurularak havanın ısınmasına sebep olur. Atmosferdeki (başta karbondioksit olmak üzere) sera etkisi yapan gazların miktarının artması, soğurulan ışınlarında artmasına sebep olur.


Slide42 l.jpg

Küresel ısınma: teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

Sera etkisi adı verilen olay atmosferin ve dünyanın sıcaklığını yükseltmektedir. Bu ısınmanın sonucunda küresel ısınma gerçekleşmekte ve dolayısıyla buzulların erimeye ve okyanuslardaki su seviyelerinin yükselmeye başladığı görülmekte, küresel çölleşme olması beklenmektedir.


Slide43 l.jpg

SU KİRLİLİĞİ teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

Endüstriyel atıklar, evsel atıklar, tarımsal mücadele ilaçları, doğal ve yapay gübreler, sanayi kuruluşlarının olumsuz etkisi ve benzeri suların kirlenmesine yol açmaktadır. Bu durum, tüm canlıların hayatını tehlikeye sokmaktadır. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan deniz kirliliği önem taşımaktadır.


Slide44 l.jpg

TOPRAK KİRLİLİĞİ teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

Yirminci yüzyılın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanmasıyla birlikte toprak kirliliği de ortaya çıkmıştır.Yerleşim alanlarından çıkan atıklar egzoz gazları, endüstriyel atıklar, tarım mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine neden olur.


Slide45 l.jpg

Diğer çevre sorunları teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

Orman tahribi

Çığ

Nükleer kirlilik vb. olabilir.


Slide46 l.jpg

SORULAR teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.


Slide47 l.jpg

1.soru: teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

I. Bitkiler

II. Karbonhidratlar

III. Su

IV . Mikroorganizmalar

Yukarıda verilenlerden hangileri ekosistemdeki canlı öğeleri oluşturur?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

D) I ve IV E) III ve IV

2.soru:

Ekosistemler,canlı öğeler,cansız öğeler,

kimyasal öğeler olmak üzere 3’e ayrılır………….(D)(Y)


Slide48 l.jpg

3.soru: teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

Bir besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlılardan hangisi bu zincirin ilk halkasını oluşturabilir?

A) Serçe B)Dut yaprağı C)Tırtıl D)Kedi

4.soru

Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir?

A)Aslan B)kardelen C)su samuru D)orkide


Slide50 l.jpg

HAZIRLAYAN: teknolojiden faydalanmaya ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda da doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.

ZEYNEP GÜNER


ad