Dr. Harun YILMAZ Yurt Dışı Burslar Müdür V. 17 Nisan 201 3 Selçuk Üniversitesi - PowerPoint PPT Presentation

Akademisyenlere y nelik burs ve destek programlar t b tak bilim nsan destekleme daire ba kanl b deb
Download
1 / 39

  • 219 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB). Dr. Harun YILMAZ Yurt Dışı Burslar Müdür V. 17 Nisan 201 3 Selçuk Üniversitesi. Sunum Planı. BİDEB’in Faaliyetleri. Bilim olimpiyatları ve proje yarışmaları düzenlemek

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dr. Harun YILMAZ Yurt Dışı Burslar Müdür V. 17 Nisan 201 3 Selçuk Üniversitesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Akademisyenlere y nelik burs ve destek programlar t b tak bilim nsan destekleme daire ba kanl b deb

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek ProgramlarıTÜBİTAKBilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Dr. Harun YILMAZ

Yurt Dışı Burslar Müdür V.

17 Nisan 2013

Selçuk Üniversitesi


Sunum plan

Sunum Planı


B deb in faaliyetleri

BİDEB’in Faaliyetleri

  • Bilim olimpiyatları ve proje yarışmaları düzenlemek

  • Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları vermek

  • Doktora sırası ve doktora sonrası araştırmalar için destek sağlamak

  • Yurt dışında çalışmakta olan araştırmacıların Türkiye’ye gelmesini teşvik etmek

  • Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımını desteklemek


B deb burs ve destek programlar

BİDEB Burs ve Destek Programları

2235- EAGÜ İçin Lisansüstü Burs Programı

2238- Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

2242-Lisans Öğrencileri Yazılım Projeler Yarışması

2215- Yabancı Uyruklular Lisansüstü Burs Programı

2236- Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı

2241/B-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezleri Araştırma Projeleri Yarışması

2214/A- Yurt Dışı Araştırma Burs Programları (Doktora Öğrencileri için)

2204-Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması

2216-2221- Yabancı Uyruklular için Araştırma ve Konuk Bilim İnsanı Destek Programları

2241/A-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme P.

2214/B Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programları

2202-2203- Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları

2209- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

2213- Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı

2232- Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

2218-2219- Yurt İçi ve Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları

2201- Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

2205- Yurt İçi Lisans Burs Programı

2211- Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı

2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinleri Destekleme Programı

2217- Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme P.

2237- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

2224- Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

2231- TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı


Doktora sonras ara t rmalar n za destek veriyoruz

Doktora Sonrası Araştırmalarınıza Destek Veriyoruz

I. Bölüm


Doktoral ara t rmac lar n yurt i ara t rmalar n s rd rebilmeleri i in ara t rma bursu veriyoruz

Doktoralı Araştırmacıların Yurt İçi Araştırmalarını Sürdürebilmeleri için Araştırma Bursu Veriyoruz

2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2218


Doktoral ara t rmac lar n yurt d ara t rmalar na destek veriyoruz

Doktoralı Araştırmacıların Yurt Dışı Araştırmalarına Destek Veriyoruz

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2219


Bilim nsanlar n n yurt d ndan t rkiye ye gelmelerini destekliyoruz

Bilim İnsanlarının Yurt Dışından Türkiye’ye Gelmelerini Destekliyoruz

I. Bölüm


Yabanc ara t rmac lara t rkiye deki ara t rmalar i in destek veriyoruz

Yabancı Araştırmacılara Türkiye’deki Araştırmaları için Destek Veriyoruz

2216 - Yabancı Uyruklular için Araştırma Burs Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2216


Sabbatical zinlerini t rkiye de ge irecek bilim nsanlar na destek veriyoruz

Sabbatical İzinlerini Türkiye’de Geçirecek Bilim İnsanlarına Destek Veriyoruz

2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2221


Tersine beyin g n destekliyoruz

Tersine Beyin Göçünü Destekliyoruz

2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2232


Yurt d ndaki deneyimli ara t rmac lar n t rkiye deki stihdam n destekliyoruz

Yurt Dışındaki Deneyimli Araştırmacıların Türkiye’deki İstihdamını Destekliyoruz

2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı

Dolaşım Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.cocirc.tubitak.gov.tr


Bilimsel etkinliklere destek veriyoruz

Bilimsel Etkinliklere Destek Veriyoruz

I. Bölüm


2229 lisans ve lisans ncesi retmen ve rencilere y nelik bilimsel etk destekleme p

2229 - Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etk. Destekleme P.

Desteklenen Etkinlikler

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2229


2217 lisans st yaz okulu ve benzeri etkinlikleri destekleme program

2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme Programı

Desteklenen Etkinlikler

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2217


2223 yurt i bilimsel etkinlikleri destekleme program

2223 - Yurt İçi Bilimsel EtkinlikleriDestekleme Programı

Desteklenen Etkinlikler

Kapsam Dışı Etkinlikler

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2223


Proje e itimlerine destek veriyoruz

Proje Eğitimlerine Destek Veriyoruz

2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Desteklenen Etkinlik

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2237


Yurt d etkinliklere kat l m n z destekliyoruz

Yurt Dışı Etkinliklere Katılımınızı Destekliyoruz

2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2224


Sunum plan1

Sunum Planı


Dr harun yilmaz yurt d burslar m d r v 17 nisan 201 3 sel uk niversitesi

II. Bölüm

Elektronik Başvuru Sistemi

ebideb.tubitak.gov.tr


B deb elektronik ba vuru sistemi

BİDEB Elektronik Başvuru Sistemi


Detaylara web sayfas ndan ula labilir

Detaylara Web Sayfasından Ulaşılabilir

www.tubitak.gov.tr/bideb/program kodu

örn: www.tubitak.gov.tr/bideb/2219


Dr harun yilmaz yurt d burslar m d r v 17 nisan 201 3 sel uk niversitesi

II. Bölüm

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ


Ba vurular panellerde de erlendiriliyor

Başvurular Panellerde Değerlendiriliyor


Ba vuru dosyas haz rlan rken dikkat edilmesi gereken hususlar

II. Bölüm

Başvuru Dosyası Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Ba vuru s re lerini nceden nceleyin

Başvuru Süreçlerini Önceden İnceleyin

TÜBİTAK - BİDEB web sayfasında başvuru yapmak isteğiniz programın ilanını incelediniz mi?

Başvuru koşullarını sağlıyor musunuz?

Başvuru yapmak istediğiniz programın son başvuru tarihinde başvurunuzu yapabilecek misiniz?

İlanda belirtilen tüm bilgi ve belgeleri istenen şekilde hazırladınız mı?

Online başvuru sistemini kullanarak başvurunuzu onayladınız mı?

Başvurunuzu onayladıktan sonra program ilanında belirtilen dokümanları süresi içerisinde TÜBİTAK-BİDEB adresine ulaştırdınız mı?


Ara t rma nerinizi eksiksiz d zenleyin

Araştırma Önerinizi Eksiksiz Düzenleyin

Uzmanlık alanınız önerdiğiniz araştırma konusu ile örtüşüyor mu?

Önerdiğiniz araştırma konusuyla ilgili bir ön çalışmanız var mı?

Önerdiğiniz araştırma konusu ile danışmanınızın uzmanlığı uyuşuyor mu?

Gidilecek araştırma kurumunun araştırma alt yapısı yeterli mi?

Önerdiğiniz araştırma konusunun size ve ülkemize katkısı ne olacaktır?


Al ma plan n z detayland r n

Çalışma Planınızı Detaylandırın


Dr harun yilmaz yurt d burslar m d r v 17 nisan 201 3 sel uk niversitesi

II. Bölüm

Genel

İstatistikler


2000 2012 y llar aras nda neler yap ld

2000 - 2012 Yılları Arasında Neler Yapıldı?

* 2012 yılı sabit fiyatlarıyla


E itim ve ara t rma bursiyerleri 2000 2012

Eğitim ve Araştırma Bursiyerleri (2000-2012)


Dr harun yilmaz yurt d burslar m d r v 17 nisan 201 3 sel uk niversitesi

Yerel İstatistikler


Sel uk nin desteklenme oran

Selçuk Ü.’nin Desteklenme Oranı

* Türkiye Oranı, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik destekler hariç tutularak hesaplanmıştır.


Sel uk desteklerinin da l m

Selçuk Ü. Desteklerinin Dağılımı

2000-2012 Yılları Arasında Desteklenen Toplam 153 ÜniversiteArasında;

Selçuk Üniversitesi 16.sırada*

* 2000-2012 yılları toplam desteklenen kişi sayısına göre yapılan sıralamadır.


Dr harun yilmaz yurt d burslar m d r v 17 nisan 201 3 sel uk niversitesi

Lisans ve Lisansüstü Burslardan Sizler de Yararlanabilirsiniz


Akademik dan manl k yapabilece iniz yar malar

Akademik Danışmanlık Yapabileceğiniz Yarışmalar


Akademik dan manl k yapabilece iniz ara t rma destekleri

Akademik Danışmanlık Yapabileceğiniz Araştırma Destekleri


Rencilerinizi b deb renci bilgi sistemine kay t olmalar i in bilgilendirebilirsiniz

Öğrencilerinizi BİDEB Öğrenci Bilgi Sistemine Kayıt Olmaları için Bilgilendirebilirsiniz

Güncel Duyurulara Ulaşmak için;

BİDEB Öğrenci Bilgi Sistemi: ebideb.tubitak.gov.tr/uobg.htm


Te ekk rler harun yilmaz @ tubitak gov tr

Web Sayfası: www.tubitak.gov.tr

E-Posta: bideb.tanitim@tubitak.gov.tr

Twitter: twitter.com/bideb_tubitak

Öğrenci Bilgi Sistemi: ebideb.tubitak.gov.tr/uobg.htm

Teşekkürler

harun.yilmaz@tubitak.gov.tr


  • Login