slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń. PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJI SI PROMIEŃ. kpt. Krystian MUNIAK por. Sebastian KARBOWNICZEK tel. 22 6 855 526. Warszawa 2011 r. ZAGADNIENIA. WYMAGANIA SPRZĘTOWE INSTALACJA PGO INSTALACJA „SI PROMIEŃ” KONFIGURACJA „SI PROMIEŃ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Centralny Ośrodek Analizy Skażeń' - fraley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń

PROCEDURA INSTALACJI I KONFIGURACJISI PROMIEŃ

kpt. Krystian MUNIAK

por. Sebastian KARBOWNICZEK

tel. 22 6 855 526

Warszawa 2011 r.

slide2

ZAGADNIENIA

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

INSTALACJA PGO

INSTALACJA „SI PROMIEŃ”

KONFIGURACJA „SI PROMIEŃ”

slide4

Wymagania sprzętowe

 • Praca z PGO oraz z SI PROMIEŃ jest możliwa na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 2000 Professional (z SP4) lub Windows Professional XP (z SP2) oraz programem Internet Explorer (co najmniej w wersji 6).
 • Komputery z powyższymi systemami operacyjnymi powinny dysponować następującym wyposażeniem:
 • pamięcią typu RAM o pojemności co najmniej 1 GB lub więcej;
 • procesorem firmy Intel lub AMD z zegarem o częstotliwości co najmniej 2 GHz 512 Cache;
 • kartą graficzną 3 D z pamięcią co najmniej 64 MB;
 • pamięcią dyskową 2 x 40 GB;
 • miejscem na dysku twardym do instalacji całości oprogramowania o rozmiarze około 1,3 GB;
 • monitorem ekranowym o przekątnej co najmniej 19 cali (zalecane 21 cali) umożliwiającej wygodną pracę z rozdzielczością 1280x1024 pikseli;
 • napęd CDROM 24x;
 • myszą z kółkiem;
 • drukarką.
slide5

Przed instalacją

Instalacji oprogramowania dokonywać na komputerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000 lub Windows XP, tylko na koncie użytkownika o uprawnieniach administratora na lokalnym komputerze. Wskazane jest także zainstalowanie wszystkich dostępnych łat, poprawek oraz pakietów narzędziowych udostępnianych przez producenta systemu operacyjnego oraz inne firmy.

Instalacji oprogramowania można dokonywać jedynie z lokalnego źródła (instalacyjny dysk CD lub dysk twardy). Instalacji sieciowej może dokonywać jedynie zaawansowany administrator systemu. Nie należy kopiować obrazu dysków z zainstalowanym oprogramowaniem na inne komputery. Tak przeniesione oprogramowanie może nie działać poprawnie na nowym komputerze.

slide6

Instalacja PGO

 • Pierwszym krokiem instalacji SI PROMIEŃ jest zainstalowanie Pakietu Grafiki Operacyjnej PGO - wersja lipiec 2008 wraz z SP1 zgodnie z instrukcją umieszczoną na dysku instalacyjnym PGO.
 • Wraz z PGO zostaną zainstalowane wszystkie niezbędne zewnętrzne składniki oprogramowania, tzw. pakiet wstępny, do których należą (w kolejności instalacji):
 • pakiet WindowsInstaller 3.0;
 • pakiet dotNetFramework 2.0;
 • pakiet WindowsInstaller 3.1;
 • pakiet MDAC 2.8 - tylko dla WIndows2000;
 • pakiet silnika bazy danych Microsoft SQL Server Express 2005 SP1;
 • pakiet MicrosoftXML;
 • pakiet redystrybucyjny VCREDIST.
slide7

Instalacja SI PROMIEŃ

 • Na stacji roboczej zainstalowane i skonfigurowane powinno być oprogramowanie:
 • PGO (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za zobrazowanie obiektów na mapie);
 • Promień (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za przetwarzanie meldunków NBC, kalkulacje oraz ocenę sytuacji skażeń);
 • PromienService (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za wymianę meldunków NBC pomiędzy ogniwami systemu);
 • Edytor Danych (wykorzystywane jest do definiowania struktury wojsk w bazie danych o wojskach).
slide8

Instalacja SI PROMIEŃ

 • Instalacji SI „Promień” dokonuje się z wykorzystaniem dostarczonych instalatorów oprogramowania zawartych na nośnikach instalacyjnych (CD-ROM).
 • Na nośniku „PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach - Instalator Systemu” znajdują się pakiety instalacyjne, które pozwalają zainstalować:
 • Oprogramowanie systemu wraz z serwisem komunikacyjnym (PromienService);
 • Oprogramowanie Edytora Danych (Edytor Danych jest wykorzystywany tylko do definicji struktury wojsk, dlatego też może być zainstalowany tylko na jednym stanowisku w danym ogniwie systemu).
 • Na nośniku „PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach - Instalator Baz Danych” znajduje się instalator, który pozwala zainstalować bazy danych systemu dla platformy Microsoft SQL Server.
slide9

Instalacja SI PROMIEŃ

 • Aby zainicjować proces instalacji SI PROMIEŃ należy:
 • uruchomić, z katalogu „Promień - Instalator Systemu” nośnika instalacyjnego „PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach - Instalator Systemu”, plik „promien_setup.exe”, co spowoduje otwarcie okna wyboru języka instalacji;
 • wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski);
 • wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji;
 • wybrać przycisk OK, co spowoduje kontynuację instalacji;
slide10

Instalacja SI PROMIEŃ

 • Aby zainicjować proces instalacji SI PROMIEŃ należy:
 • W przypadku kontynuacji instalacji nastąpi otwarcie okna głównego programu
 • instalacyjnego;
 • wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji oprogramowania;
slide11

Instalacja SI PROMIEŃ

 • wpisać w polu tekstowym ścieżkę bezwzględną (począwszy od litery symbolu dysku) do katalogu, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie albo po naciśnięciu przycisku Przeglądajwybrać katalog przy pomocy eksploratora plików;
 • wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru dodatkowych zadań, które mają być wykonane w trakcie instalacji;
slide12

Instalacja SI PROMIEŃ

 • zaznaczyć w polu wyboru zadania, w przypadku gdy zadanie ma zostać wykonane utworzenie ikony SI „Promień” na pulpicie;
 • wybrać przycisk Wstecz, co spowoduje ponowne otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji oprogramowania;
 • wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna prezentacji parametrów instalacji;
slide13

Instalacja SI PROMIEŃ

 • (Wybór przycisku Wstecz powoduje ponowne otwarcie okna wyboru dodatkowych zadań, które mają być wykonane w trakcie instalacji)
 • wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;
slide14

Instalacja SI PROMIEŃ

 • po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno informujące o jego wyniku;
slide15

Instalacja SI PROMIEŃ

 • po zainstalowaniu oprogramowania wymagane jest ponowne uruchomienie komputera; sugerowane jest ustawienie opcji „Tak, teraz uruchom ponownie”;
slide16

Instalacja SI PROMIEŃ Edytor Danych

 • Proces instalacji Edytora Danych rozpoczyna się po prawidłowym zakończeniu instalacji SI „Promień”.
 • Aby zainicjować proces instalacji Edytora Danych należy:
 • uruchomić, z katalogu „Edytor Danych - Instalator” nośnika instalacyjnego „PROMIEŃ System - Instalator Systemu”, plik „EdytorDanychStandalone.exe”, co spowoduje otwarcia okna głównego programu instalacyjnego;
 • wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji oprogramowania;
slide17

Instalacja SI PROMIEŃ

Edytor Danych

 • wpisać w polu tekstowym ścieżkę bezwzględną (począwszy od litery symbolu dysku) do katalogu, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie albo po naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać katalog przy pomocy eksploratora plików;
 • wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru folderu Menu Start, w którym mają zostać umieszczone skróty do programu;
slide18

Instalacja SI PROMIEŃ

Edytor Danych

 • wpisać w polu tekstowym nazwę folderu w Menu Start, w którym mają zostać umieszczone skróty do programu albo po naciśnięciu przycisku Przeglądajwybrać folder przy pomocy eksploratora plików;
 • zaznaczyć w polu wyboru zadania, w przypadku gdy folder o zdefiniowanej nazwie ma zostać utworzony w Menu Start;
 • wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna prezentacji parametrów instalacji;
slide19

Instalacja SI PROMIEŃ

Edytor Danych

 • wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;
slide20

Instalacja SI PROMIEŃ

Edytor Danych

 • po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno informujące o jego wyniku.
slide21

Instalacja SI PROMIEŃ

Edytor Danych

 • wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie instalacji.
slide22

Instalacja SI PROMIEŃ

Baza Danych

 • Aby zainicjować proces instalacji baz danych należy:
 • uruchomić, z katalogu „Promień - Instalator baz danych” nośnika instalacyjnego „PROMIEŃ - Instalator Baz Danych”, plik „PromienDBSetup.exe”, co spowoduje otwarcia okna wyboru języka instalacji;
 • wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski);
 • wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji baz danych;
 • wybrać przycisk OK, co spowoduje otwarcie okna głównego programu instalacyjnego;
slide23

Instalacja SI PROMIEŃ

Baza Danych

 • wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna informującego o gotowości do rozpoczęcia procesu instalacji baz danych;
slide24

Instalacja SI PROMIEŃ

Baza Danych

 • wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji baz danych oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;
slide25

Instalacja SI PROMIEŃ

Baza Danych

 • istnieje możliwość wybrania przycisk Anuluj, co spowoduje przerwanie procesu instalacji baz danych (nie zalecane );
slide26

Instalacja SI PROMIEŃ

Baza Danych

 • wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie pracy programu instalacyjnego.
slide27

Instalacja nowej bazy ZSYD

 • ewentualne poprawki do SI PROMIEŃ będą udostępniane w sieci internet pod adresem www.coas.wp.mil.pl (przeważnie service packi i nowe bazy ZSYD);
 • rozpakować pobrane pliki programem do rozpakowywania plików;
 • zainstalować pobrany plik samowykonywalny o nazwie ZSYD .
slide28

Instalacja nowej bazy ZSYD

 • Aby zainicjować proces instalacji bazy danych ZSYD należy:
 • uruchomić, z katalogu „plik „ZSyDDBReplacer_2012_01_KSWSiA.exe”, co spowoduje otwarcie okna wyboru języka instalacji;
 • wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski);
 • wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji;
 • wybrać przycisk OK, co spowoduje kontynuację instalacji;
slide29

Instalacja nowej bazy ZSYD

 • Aby zainicjować proces instalacji bazy danych ZSYD należy:
 • W przypadku kontynuacji instalacji nastąpi otwarcie okna głównego programu
 • instalacyjnego;
 • wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna informującego o gotowości do rozpoczęcia procesu instalacji baz danych;
slide30

Instalacja nowej bazy ZSYD

 • wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;
slide31

Instalacja nowej bazy ZSYD

 • po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno informujące o jego wyniku;
 • wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie instalacji.
slide32

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • z przycisku Start/Ustawienia otworzyć Panel Sterowania
slide33

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • w Panelu Sterowania otworzyćPołączenia sieciowe;
slide34

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • w Połączenia sieciowe wybrać Utwórz nowe połączenie;
 • kliknąć przycisk Dalej
slide35

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • wybrać drugą opcję Połącz z siecią w miejscu pracy i nacisnąć Dalej
slide36

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • wybrać drugą opcję Połączenie wirtualnej sieci prywatnej nacisnąć Dalej
slide37

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • wpisać nazwę połączenia (dowolna) nacisnąć Dalej;
slide38

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • w przypadku wcześniej utworzonego innego połączenia internetowego może pojawić się okno wyboru połączenia przed ustanowieniem połączenia VPN, należy wybrać Nie wybieraj połączenia początkowego;
slide39

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • wpisać adres IP: 91.208.93.64 i nacisnąć Dalej;
slide40

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • w przypadku pojawienia się okna o wyborze karty inteligentnej wybrać opcjeNie używaj mojej karty inteligentnej i nacisnąć Dalej;
slide41

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • należy wybrać odpowiednią opcję w zależności od ilości użytkowników i sposobu konfiguracji stacji roboczej i nacisnąć Dalej;
slide42

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Połączenie VPN

 • należy wybrać opcje dodania skrótu na pulpicie i wybrać Zakończ, aby zakończyć proces konfigurowania połączenia VPN.
slide43

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Nawiązywanie połączenia VPN

 • należy wpisać nazwę i hasło dostępowe ustalone z Administratorem Systemu i wybraćPołącz, po czym nastąpi nawiązanie połączenia w sieci VPN.
slide44

Konfiguracja SI PROMIEŃ

 • Konfiguracji SI „Promień” należy dokonać po zakończeniu instalacji oprogramowania oraz baz danych.
 • Na proces konfiguracji składa się:
  • Konfiguracja połączenia z serwerem SMTP/POP3,
  • Konfiguracja serwisu.
slide45

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja serwera SMTP

 • Aby skonfigurować połączenie z serwerem SMTP należy:
 • wybrać podopcję menu Ustawienia, która dostępna jest po wyborze opcji Plik w oknie głównym SI „Promień”, co spowoduje wyświetlenie okna konfiguracyjnego;
slide46

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja serwera SMTP

 • wskazać zakładkę Serwer poczty;
 • wprowadzić następujące parametry konfiguracyjne serwera SMTP zawarte w części „Serwer poczty i parametry
 • użytkownika”:
  • nazwę serwera SMTP – zawiera nazwę hosta serwera pocztowego udostępniającego usługę SMTP;
  • nazwę serwera POP3/IMAP – zawiera nazwę hosta serwera pocztowego udostępniającego usługę
  • POP3/IMAP;
  • login i hasło – zawiera login i hasło dostępu do serwera SMTP.
 • bez zmian pozostawiamy parametry konfiguracyjne serwera poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej
 • (POP3/IMAP) zawarte w części „Wysyłanie i odbiór”;
 • wybrać przycisk Zapisz aby zapisać do bazy danych wprowadzone parametry konfiguracyjne.
slide47

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja serwisu komunikacyjnego

 • Zainstalowany serwis komunikacyjny nie uruchamia się automatycznie. Wykorzystując narzędzia systemowe należy uruchomić usługę o nazwie PromienService.
 • W tym celu należy:
 • uruchomić z Menu Start -> Ustawieniaopcję „Panel sterowania”, następnie wybrać „Narzędzia administracyjne” a następnie „Usługi”. Spowoduje to otwarcie okna głównego aplikacji zarządzania usługami systemu operacyjnego;
slide48

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja serwisu komunikacyjnego

 • odnaleźć w liście usługę o nazwie „PromienService”, wskazać odpowiadający jej wiersz kursorem myszy i dwukrotnie nacisnąć lewy klawisz myszy („dwuklik”), co spowoduje otwarcie okna właściwości usługi;
slide49

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja serwisu komunikacyjnego

 • wprowadzić następujące parametry konfiguracyjne usługi:
  • tryb uruchamiania – wybrać opcję „Automatyczny” aby usługa uruchamiała się automatycznie podczas uruchamiania systemu operacyjnego;
  • wybrać przycisk Uruchom aby uruchomić usługę;
 • wybrać przycisk Zastosuj aby potwierdzić dokonane ustawienia, co spowoduje, że okno właściwości usługi przybierze wygląd jak na rys. poniżej.
slide50

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja serwisu komunikacyjnego

 • wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości usługi.
slide51

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja bazy danych o wojskach

 • Do poprawnej pracy Systemu „Promień” niezbędne jest odpowiednie skonfigurowanie bazy danych o wojskach. Proces ten można podzielić na następujące etapy:
  • zdefiniowanie struktury jednostek;
  • ustawienie jednostkom niezbędnych danych kontaktowych;
  • (dwie pierwsze czynności nie są konieczne po zainstalowaniu pliku ZSyDDBReplacer.exe);
  • wskazanie w strukturze jednostek jednostki przypisanej do stanowiska jako jednostki własnej.
 • Do tego celu przeznaczona jest aplikacja „Edytor danych EDAN”.
slide52

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja bazy danych o wojskach

 • Aby uruchomić aplikację należy:
 • uruchomić z Menu Start -> Programy -> Edytor Danychopcję „Edytor Danych”, co spowoduje otwarcia okna głównego aplikacji;
slide53

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja bazy danych o wojskach

 • Aplikacja musi zostać przełączona w tryb umożliwiający edycję danych:
 • należy wybrać w menu Plik aplikacji opcję „Ustawienia…”. Spowoduje to pojawienie się okna określania podstawowych parametrów aplikacji;
 • ustawić opcję „Odczyt z bazy” oraz „Zapis do bazy” poprzez zaznaczenie w polu wyboru;
 • wybrać przycisk OK aby zatwierdzić wprowadzone parametry konfiguracyjne oraz zamknąć okno ustawień.
slide54

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja bazy danych o wojskach

 • Aby wskazać w strukturze jednostkę przypisaną do stanowiska jako jednostka własna należy:
 • w lewej części okna wybrać (wskazać) jednostkę która ma zostać przypisana do stanowiska jako jednostka własna;
 • Wybrać w menu Jednostka aplikacji opcję „Wskazana jako własna”.
 • Spowoduje to pojawienie się okna wprowadzenia hasła administratora systemu.
slide55

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja bazy danych o wojskach

 • wpisać hasło administratora systemu.
 • [email protected]
 • (0 jak zero)
 • wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno.
slide56

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Konfiguracja bazy danych o wojskach

 • W wyniku wybrania wskazanej jednostki jako jednostki własnej, jednostka ta pojawi się na szczycie struktury jednostek w lewej części okna aplikacji (jak na poniższym rys.).
slide57

Konfiguracja SI PROMIEŃ

Etapy uruchamiania

 • Nawiązać połączenie z Internetem.
 • Nawiązać połączenie VPN.
 • Uruchomić PGO.
 • Uruchomić SI PROMIEŃ.
slide58

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń

DZIĘKUJĘ

ZA

UWAGĘ

Warszawa 2011 r.

ad