Palkankorotukset
Download
1 / 24

PALKANKOROTUKSET - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

PALKANKOROTUKSET. Sopimuskorotusten rakenne, kustannusvaikutus 1.3.2003 1.3.2004 Yleiskorotus - senttiä/t 17 16 - euroa/kk 28,39 26,72 - vähintään, % 1,8 1,7 Liittoerä, % 0,8 0,5 Tasa-arvoerä, % 0,3 Kustannusvaikutus yhteensä, % 2,9 2,2. 17.11.2002/SAK/TL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PALKANKOROTUKSET' - fox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Palkankorotukset
PALKANKOROTUKSET

Sopimuskorotusten rakenne, kustannusvaikutus

1.3.2003 1.3.2004

Yleiskorotus

- senttiä/t 17 16

- euroa/kk 28,39 26,72

- vähintään, % 1,8 1,7

Liittoerä, % 0,8 0,5

Tasa-arvoerä, % 0,3

Kustannusvaikutus

yhteensä, % 2,9 2,2

17.11.2002/SAK/TL


Ty llisen palkansaajan ostovoiman muutos vuosikeskiarvo
TYÖLLISEN PALKANSAAJAN OSTOVOIMAN MUUTOS, % (vuosikeskiarvo)

2003 2004

Nimellisansiot 3 ½ 3

Nettoansiot 4

Kuluttajahinnat 2 2*

Reaaliansiot 1 ½ 1

Nettoreaaliansiot 2

(=ostovoima työllistä

palkansaajaa kohti)

* ilman alkoholijuomien hintojen laskua

18.11.2002/SAK/ HP, IL/TL


Arvio sopimuskorotusten kustannusvaikutuksista

% (vuosikeskiarvo)

ARVIO SOPIMUSKOROTUSTEN KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA

1.3.2003: Yleiskorotus 17 snt/t, 28,39 euroa/kk (väh. 1,8 %), liittoerä 0,8 %, tasa-arvoerä 0,3 %

1.3.2004: Yleiskorotus 16 snt/t, 26,72 euroa/kk (väh. 1,7 %), liittoerä 0.5 %

22.11.2002/SAK/TL


Vero ja palkkamuutosten vaikutus 2003
VERO- JA PALKKAMUUTOSTEN (vuosikeskiarvo)VAIKUTUS 2003

Brutto- Nettoansioiden muutos*

palkka Verot Verot ja palkat yht.

euroa/kk euroa/kk euroa/kk

1000 5 32

1500 10 34

2000 14 41

2200 15 44

2500 16 49

3000 21 55

3500 23 63

4000 25 71

4500 28 78

5000 34 82

*Nettopalkan muutos kuukaudessa on laskettu vuosiansioista. Siinä on otettu huomioon palkankorotusten voimaantulo 1.3.2003. Palkkaliukuma ym. ei mukana.

Kunnallisveron muutoksia ei ole otettu huomioon.

18.11.2002/SAK/HP/TL


Vero ja palkkamuutokset 2003
VERO- JA PALKKAMUUTOKSET 2003* (vuosikeskiarvo)

* Ml. rakennemuutosten, palkkaliukuman ym. vaikutukset.

** Nettopalkan muutos kuukaudessa on laskettu vuosiansiosta. Siinä on otettu huomioon palkankorotusten voimaantulo 1.3.2003.

Kunnallisveron muutoksia ei ole otettu huomioon.

19.11.2002/SAK/HP/TL


Sak laisen perheen nettotulon muutos 2003
SAK:LAISEN PERHEEN NETTOTULON MUUTOS 2003 (vuosikeskiarvo)

Nettopalkan muutos 2002/2003

% euroa/kk

Enemmän ansaitseva 2,8 43

Vähemmän ansaitseva 3,0 38

Perhe yhteensä 2,9 81

SAK:laisen perheen nettotulot nousevat 2,9 prosenttia (81 euroa/kk ja 1013 euroa/v) vuonna 2003. Nettopalkan muutos kuukaudessa on laskettu vuosiansioista. Siinä on otettu huomioon palkankorotusten voimaantulo 1.3.2003. Laskelmassa ei ole mukana palkkaliukumaa ym.

Enemmän ansaitsevan bruttopalkka on 2300 euroa/kk ja vähemmän ansaitsevan 1800 euroa/kk.

Kunnallisveron muutoksia ei ole otettu huomioon.

18.11.2002/SAK/HP/TL


Ohjepalkat
OHJEPALKAT (vuosikeskiarvo)

 • Ohje- ja taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotusta vastaavalla prosentti-, sentti- tai euromäärällä

 • Liittoerää voidaan käyttää alakohtaisten palkkausjärjestelmien uudistamiseen ja ylläpitoon

  • kustannukset täysimääräisesti kattavasta erästä sovittava liittojen soveltamis-neuvotteluissa


Indeksiehto
INDEKSIEHTO (vuosikeskiarvo)

 • Yliteindeksi

 • Tarkastelujakso marraskuu 2002 - lokakuu 2003

 • Indeksikynnys 2,7 prosenttia

 • Pientä ylitettä ( 0,4 %) ei makseta


Ansiokehityksen tarkastelulauseke
ANSIOKEHITYKSEN TARKASTELULAUSEKE (vuosikeskiarvo)

 • Tarkastelujakso IV/2002 - IV/2003

 • Tarkastelu alkaa toukokuussa 2004

 • Pyyntö siirtämisestä ratkaisulautakuntaan viimeistään 13.8.2004

 • Ratkaisulautakunnan päätös 30.9.2004 mennessä


Jatkuvan neuvottelun vahvistaminen
JATKUVAN NEUVOTTELUN VAHVISTAMINEN (vuosikeskiarvo)

 • Samapalkkaisuutta edistäviä hankkeita jatketaan ja tehostetaan

 • Työehtomääräyksien sukupuolivaikutusten arviointi liittokohtaisissa neuvotteluissa - keskusjärjestösuositus


Ty n ja perhe el m n yhteensovittaminen
TYÖN JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN (vuosikeskiarvo)

 • Osittainen hoitovapaa

  • laajennetaan lapsen kahteen ensimmäiseen kouluvuoteen

  • työssäolon kestokriteeri puolitetaan 6 kuukauteen

  • osittainen hoitoraha kahdelta ensimmäiseltä kouluvuodelta

 • Työaikajärjestelyt vastaamaan paremmin perheiden tarpeita

  • selvitys ja kehittämishankkeita työryhmään

 • Kustannusselvitys aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä


Ty hyvinvointi ja ty ss jaksaminen
TYÖHYVINVOINTI JA (vuosikeskiarvo)TYÖSSÄ JAKSAMINEN

 • Selvitetään vuorotyöntekijöiden terveysriskit

  • selvitys ja johtopäätökset työryhmään

 • Pätkätyöntekijöiden työterveyshuoltoa kehitetään

 • Hyvän työterveyshuoltokäytännön edistäminen

  • työpaikkakohtaisia malleja

 • Työaikavalvontaa tehostetaan


Ty hyvinvointi ja ty ss jaksaminen1
TYÖHYVINVOINTI JA (vuosikeskiarvo)TYÖSSÄ JAKSAMINEN

 • Neljän tunnin vähimmäistyöaika

  • keskusjärjestöjen kannanotto ja ohjaus liittoneuvotteluille

 • Työryhmä jatkaa selvitystä kansainvälisestä työaikakehityksestä

 • Työaikatili yksilöllisten oikeuksien pohjalta

  • työryhmä

 • Määräaikaisia työsuhteita koskeva selvitystyö ja ohjeistus


Ulkomaalaisten ty ehtovalvonta
ULKOMAALAISTEN TYÖEHTOVALVONTA (vuosikeskiarvo)

 • Valvontaa tehostetaan perustamalla erityinen valvontayksikkö sisäasiainministeriöön

  • viimeistään 1.10.2003

 • Myös työsuojeluviranomaisille lisää resursseja ja valtuuksia

 • Halpatyövoiman käytöstä työsyrjintärikos

  • selvitys 31.3.2003 mennessä

 • Työryhmä jatkaa valvontatoimien kehittämistä

  • toimeksiantonsa pohjalta

 • Neuvottelukunta viranomaisyhteistyön ja tiedonkulun parantamiseksi


Luottamushenkil iden asema
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ASEMA (vuosikeskiarvo)

 • Luottamusmiesten korvausten parantaminen

  • minimikorvaus 48 euroon

 • Luottamushenkilöille ajanmukaiset työvälineet (mm. atk-laitteet, internetyhteys ja sähköposti)

 • Luottamushenkilöiden ammatillisesta osaamisesta ja urakehityksestä huolehditaan


Luottamushenkil iden asema1
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ASEMA (vuosikeskiarvo)

 • Työsuojeluvaltuutetun lakiin perustuvaa ajankäyttöä ohjaamaan uudet työelämän kehitystä kuvaavat kriteerit

 • Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö ajanmukaistetaan ja yhdenmukaistetaan

  • työryhmä

 • Työsuojeluvalvontalain uudistaminen

  • asetetaan kolmikantainen toimikunta


Ty suhdeturvan parantaminen
TYÖSUHDETURVAN PARANTAMINEN (vuosikeskiarvo)

 • YT-lain kehittäminen

  • tehostettu menettely irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille

  • henkilökohtainen työllistymisohjelma: koulutus, uudelleensijoitusohjaus, taloudelliset tukitoimet

 • Työvoima- ja koulutuspoliittisten toimenpiteiden kehittäminen ja tehostaminen

  • työministeriön ja Koulutusrahaston tukien ja etuuksien kehittäminen

 • Kolmikantainen työryhmä

 • Kehittämis- ja tiedottamishankkeita

 • 20 vuotta työssä olleiden työttömyyspäivärahan korotus

  • 20 päivää lisää korotettua päivärahaa


Osaaminen ja koulutus
OSAAMINEN JA KOULUTUS (vuosikeskiarvo)

 • Osaamisen kohottamisohjelma käynnistyy

  • riittävät resurssit vuodelle 2003

  • 10 000 opiskelijan kiintiö 2004 alkaen

  • oppisopimuskiintiöiden nostaminen ohjelmaa tukevalla tavalla

  • henkilöstön edustajat mukaan ohjelman toteuttamiseen työpaikoilla

 • Aikuiskoulutustuen ehdot paranevat

  • perusosa nousee 440 eurosta 500 euroon 1.8.2003


Osaaminen ja koulutus1
OSAAMINEN JA KOULUTUS (vuosikeskiarvo)

 • Henkilöstökoulutusta tehostetaan

  • suunnitelmallisuutta lisätään ja tuetaan henkilö-kohtaisiin koulutussuunnitelmiin siirtymistä

 • Lisäksi yhteisymmärrys seuraavista:

  • työssäoppimista kehitetään kolmikantaisesti

  • tutkintotoimikuntien kokouspalkkioita nostetaan

  • perustetaan koulutus- ja osaamisneuvosto

  • lisärahoitusta ammatilliseen aikuiskoulutukseen

  • edellisessä tupossa sovitut keskeneräiset koulutusasiat viedään loppuun


Valtiovallan toimenpiteet
VALTIOVALLAN TOIMENPITEET (vuosikeskiarvo)

 • Aikuisväestön osaamisen kohottamisohjelmaan ja oppisopimuskoulutukseen lisää rahaa (3,5 milj. €)

 • Lisämäärärahoja investointeihin ja työllisyyteen (mm. tukea telakoille)

 • Asuntojen korjausrakentamista lisätään (n. 100 milj. €)

 • Korkeimpia aravakorkoja lasketaan (enimmäiskorko 6 %, noin 50 milj. €)

 • Lisää valtuuksia ja resursseja ulkomaalaisten työehtovalvontaan

 • Työn verotusta kevennetään (112 milj. €)


Kunta alan sopimus
KUNTA-ALAN SOPIMUS (vuosikeskiarvo)

 • Viisivuotinen ohjelma

 • Palkkausta kehitetään

  • työn vaativuuden arvioinnilla

  • henkilökohtaisen lisän käyttöönotolla

  • I kokemuslisän siirtämisellä peruspalkkoihin

 • Sopimus voidaan irtisanoa, jos tupoa ei synny


Kunnallisverotuksen ansiotulov hennys
KUNNALLISVEROTUKSEN ANSIOTULOVÄHENNYS (vuosikeskiarvo)

22.11.2002/SAK/HP/TL


Palkansaajien nimellis ja reaaliansiot 1980 2003
PALKANSAAJIEN NIMELLIS- JA REAALIANSIOT 1980-2003 (vuosikeskiarvo)

Lähde: Tilastokeskus, VM

14.11.2002/SAK/TL


Ty tt myysaste 1980 2003
TYÖTTÖMYYSASTE 1980-2003 (vuosikeskiarvo)

Lähde: OECD, VM

14.11.2002/SAK/TL


ad