P ld k
Download
1 / 29

Példák - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Példák. Egy berendezés meghibásodását vizsgáljuk, azonos T időközök alatt. A meghibásodások száma: n 1 ,n 2 ,...,n N . Milyen modell használható?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Példák' - fox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ld k
Példák

Egy berendezés meghibásodását vizsgáljuk, azonos T időközök alatt. A meghibásodások száma: n1,n2,...,nN. Milyen modell használható?

Példa: Egy USA atomerőmű 34 alkalommal állt le 1987 és 1995 között, az üzemideje 64651 óra. Alkalmazható-e a Poisson modell? az esemény bekövetke-zésének val.ge arányos az intervallum hosszával p=lDt; egyszerre két esemény nem fordulhat elő; diszjunkt intervallu-mokban az esemény előfordulása független esemény; véletlen számú esemény fordul elő egy előre megadott interval-lumban. Erre nem alkalmazható a Poisson modell.

5. előadás


Fesz lts gkimarad s
Feszültségkimaradás

USA erőművekben 1980-1996 között 80 feszült-ségkiesés (LOSP) volt. A vizsgálatok szerint a 16 év alatt nem volt látható trend. Az első feltétel tehát teljesül, az átlagos fesz. kim. száma inga-dozik ugyan erőművenként, de kb. állandónak tekinthető (nincs eltérés az erőművek között). A köv. feltétel kizárja a többszörös meghibásodást egyidőben. A 80 esetből 2 esetben fordult elő egyidejű meghibásodák két erőműben. A 3. feltétel statisztikai függetlenség??

5. előadás


Adatelemz s 1
Adatelemzés-1

Legyen tehát Poisson. Határozzuk meg tehát a meghibásodás várható értékét. Legyen ni=aai ahol a a meghib. nagysága, ai véletlen szám. Feladat: a becslése. Maximum likelihood elv: a paraméter becslésének azt az értéket választjuk, amelyre

5. előadás


Adatelemz s 2
Adatelemzés-2

Itt p(a,n) annak valószínűsége, hogy a paraméter a értéke mellett a mérés eredménye n. A mérési eredmények függetlenek, ezért

Ez az a paraméter optimális becslése.

5. előadás


Adatelemz s 3
Adatelemzés-3

A szórás kiszámításához szükséges

A becsült paraméter szórása

Irodalom: Pál Lénárd: A Valószínűségszámítás és a statisztika alapjai

Szatmáry Zoltán: Méréskiértékelés

5. előadás


Kiegyenl t s
Kiegyenlítés

Megmérjük egy háromszög szögeit, az eredmény: a=54o 5’ b=50o 1’ g=76o 6’.

A szögek összege 180o12’. Mi a teendő?

a=a0 + x1b=b0 + x2g= g0+ x3

x1+ x2 +x3=12’

Q= x21+ x22 +x32 amihez az egyenlő értékek tartoznak.


Esem nykivizsg l s

Eseménykivizsgálás

5. előadás


Az esem nykivizsg l s h ttere
Az eseménykivizsgálás háttere

 • Egy esemény vizsgálta azzal a céllal, hogy megtaláljuk azt a körülményt vagy ese-ményt, amely eltávolítása megakadályoz-za az esemény ismételt előfordulását.

 • Oknak olyan eseményt, körülményt lehet tekinteni, amely a szervezet ellenőrzése alatt áll.

 • Tegyünk különbséget a látszólagos ok és az ok között.

5. előadás


 • Ritkán nevezhető meg egyetlen ok. Ha alkal-mazzák a védelmi korlátokat, a mélységi védelmet, akkor csak több együttes ok vezet-het komoly bajhoz.

 • Az oknak biztosítania kell az eseményből a maximális tanulság levonását. Ha feltáratlan okok maradnak, az később sokba fog kerülni.

 • A „majdnem baleset” elemzése legalább olyan tanulságos, mint egy katasztrófáé.

5. előadás


 • az analízis részekre bontást jelent védelmi korlátokat, a mélységi védelmet, akkor csak több együttes ok vezet-het komoly bajhoz.

 • az eseménykivizsgálás módszeres vizsgálatot jelent

 • Az analízis módszereinek két funkciója: az adatok, ismeretek struktúrába rendezése és a kivizsgáláshoz kérdések megfogalmazása

 • Az eseménykivizsgálásnak kb. 100 módszerét szabadalmaztatják

 • A módszerek vátozatosak komplexitásukat, alkalmasságukat, időigényüket tekintve.

5. előadás


Elvi megfontol sok
Elvi megfontolások védelmi korlátokat, a mélységi védelmet, akkor csak több együttes ok vezet-het komoly bajhoz.

 • az analízis legyen alapos a történtek kivizsgálásában

 • az azonosított problémák és okok átte-kintése legyen széleskörű

 • legyen tanulságos a vezetés számára is.

 • Mindent vizsgáljon meg figyelmesen, ne ugorjon egyből a következtetésekre

 • Szolgáljon, ne rendelkezzen

5. előadás


5. előadás


 • helyezze előtérbe a szervezett tanulást az egyéni hiányosságokkal szemben

 • legyen hatékony, ossza be az erőforrá-sokat

 • Emberek, üzem, eljárások

 • Vegyük számba a lehetséges segítőket a fenti területekről, de ne gondoljuk őket egymástól függetlennek

5. előadás


A vizsgálat során az alábbi hierarchiát keressük a vizsgált létesítményben:

1, A tervezésben érvényesült a legkisebb kockázat elve?

2, Alkalmaztak biztonsági berendezéseket?

3, Voltak figyelmeztető jelzések?

4, Léteztek követendő eljárások?

5, Az intézkedésekben fellelhető a képzés, tudatosság?

6, Küldtek infót a vezetésnek kockázatról?

5. előadás


A vizsgálat során alkalmazott megfontolások: vizsgált létesítményben:

1, Eseménybesorolás (3-4 kategória legyen)

2, A vizsgálat részfeladatait kategóriák szerint osszuk ki (csoportos, egyéni)

3, Jelöljük meg a követendő eljárást

4, A résztvevők kiválasztása

5. előadás


Kockázat szerinti kategóriák: vizsgált létesítményben:

1,Katasztrófa: haláleset, jelentős anyagi veszteség, komoly termeléskiesés, közérdeklődés, hatósági beavatkozás.

2,Kritikus: Súlyos sérülés, jelentős kár a berendezésekben, termeléskiesés, több egységet érint, más körülmények között lehetne katasztrófa is.

3, Küszöbeset: Kisebb sérülések, kisebb kár a berendezésben, egy egységet érint.

5. előadás


4, Lényegtelen vizsgált létesítményben:. A fentieknél enyhébb következmények.

Gyakoriság szerinti kategóriák

1, Gyakori: valószínű többszöri előfordulás egy berendezésnél, nagyon gyakori sok hasonló berendezés esetén

2, Valószínű: Valószínű többszöri előfordulás a berendezés élettartama alatt

5. előadás


3, Alkalmi: néha előfordul a berendezés élettartama alatt

4, Ritka: Valószínűtlen, de lehetséges esetek a berendezés élete alatt

5, Valószínűtlen: feltételezhető, hogy nem fog előfordulni a berendezés élete alatt

5. előadás


Adatgy jt s
Adatgyűjtés alatt

 • Ismerd meg a berendezést, a körülményeket!

 • Hívj szakértőket!

 • Őrizd meg az információt!

 • Vizsgáld az összefüggéseket

 • Elemezd a berendezéseket!

5. előadás


Ismerd meg
Ismerd meg … alatt

 • Szemtanúk vallomásai írásban!

 • Az információ elillan, az emberek felejte-nek

 • Egy kép szebben beszél 1000 szónál!

 • A jelenlétet semmi sem pótolhatja

5. előadás


Vizsg ld az sszef gg seket
Vizsgáld az összefüggéseket alatt

 • Ki ismeri az adott berendezést (gyártó, szállító, felhasználó)?

 • Értsd meg a berendezés történetét!

 • Vizsgáld a kérdéseket hosszútávon!

5. előadás


Elemezd a berendez st
Elemezd a berendezést alatt

 • Hibafa analízis, meghibásodási módok, hibák hatása.

 • Végezz teszteket!

5. előadás


Interj
INTERJÚ alatt

Az interjú két partner közti orális kommu-nikáció, a két partner egyikének előre meghatározott, komoly célja van. A két partner között kérdés-válasz kapcsolat van.

Cél, alany, környezet, megközelítés, időrend

5. előadás


Elemz si m dszerek
Elemzési módszerek alatt

 • Change: gyors, intuitív

 • Kockázat-korlát-cél: széleskörűen alkalmazható

 • Hibafa-analízis: hardveren sikeres

 • Esemény-ok: rugalmas, tényekre összpontosít

 • MORT: (Management Oversight and Risk Tree) átfogó

 • [email protected]: könnyen használható

5. előadás


Esem nykivizsg l s t pusai
Eseménykivizsgálás típusai alatt

 • az esemény típusának megállapítása

 • monitorozás fejlesztése

 • a balesettel kapcsolatos kockázat elemzése

 • a baleset lefolyásának elemzése, az okok vizsgálata

 • Az érintett területek elemzése

5. előadás


Baleset elemz si technik k
Baleset elemzési technikák alatt

 • eseménysor azonosítása

 • nem biztonságos cselekmények azonosítása

 • az okok elemzése

 • Hibafa elemzés

 • Emberi tényező azonosítása

5. előadás


Feladatelemz s
Feladatelemzés alatt

 • annak elemzése, hogyan végzik felada-taikat a munkafeltételek között

 • Feladatmodell

 • Hierarchikus feladatmodell

 • Konkurens feladatfa környezet

 • Táblázatos feladatanalízis

5. előadás


Az anal zis elvei
Az analízis elvei alatt

 • Hardver orientált

 • Adatgyűjtés

 • Biztonsági mutatók

5. előadás


A balesetre adott v laszok
A balesetre adott válaszok alatt

 • Szervezeti kérdések

 • Ellenőrzések

 • Gyakorlatok és képzés

 • Karbantartás

 • Ajánlások és tanulságok

5. előadás


ad