digit lna u ebnica ob ianskej n uky
Download
Skip this Video
Download Presentation
Digitálna učebnica občianskej náuky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Digitálna učebnica občianskej náuky - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Digitálna učebnica občianskej náuky. Filozofia - Filozofia v starovekom Grécku Pytagoras a Herakleitos. Pytagoras a Herakleitos - ciele. Žiak vie: charakterizovať filozofiu pytagorovcov, interpretovať Herakleitove vysvetlenie podstaty sveta,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitálna učebnica občianskej náuky' - foster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digit lna u ebnica ob ianskej n uky

Digitálna učebnica občianskej náuky

Filozofia

-

Filozofia v starovekom Grécku

Pytagoras a Herakleitos

pytagoras a herakleitos ciele
Pytagoras a Herakleitos - ciele
 • Žiak vie:
  • charakterizovať filozofiu pytagorovcov,
  • interpretovať Herakleitove vysvetlenie podstaty sveta,
  • vysvetliť Herakleitov dialektický spôsob myslenia.
pytagoras a herakleitos pr beh loveka
Pytagoras a Herakleitos – príbeh človeka
 • Jozef si pozrel starý český film 30 panen a Pythagoras.
 • Vypočujte si nasledovnú pieseň a premýšľajte, prečo práve Pytagoras spájal matematiku a filozofiu.
pytagoras a herakleitos u ebnica
Pytagoras a Herakleitos - učebnica

1) Pytagorovci

 • Pytagoras – ostrov Samos
 • zaviedol pojem filozofia
 • založil elitársky nábožensko – filozofický spolok (sekta),
 • členmi aj ženy, všetko spoločné ( komunisti ), tajný spolok
 • vplyv orfizmu – prevteľovanie duše
 • hľadá prazákon: číslo a číselné vzťahy  idealistická koncepcia
 • najskôr objavili matematické zákonitosti v hudbe (dĺžka strún - výška tónu)
pytagoras a herakleitos u ebnica1
Pytagoras a Herakleitos - učebnica
 • číslo je princípom obmedzujúcim neobmedzené  protiklady
  • párne – nepárne;
 • základné prvé štyri čísla:
  • jednotka: bod,
  • dvojka: priamka,
  • trojka: rovina,
  • štvorka: priestor
    • ich súčet = 10dokonalé číslo
 • planéty pri svojom pohybe vydávajú zvuky – súzvuk tónov tvorí kozmickú harmóniu
pytagoras a herakleitos u ebnica2
Pytagoras a Herakleitos - učebnica

2) Herakleitos

 • z Efezu, aristokrat, nenávidel ľudí, lúzu, kritika tradície
 • „temný“ – nezrozumiteľný:forma zlomkov: pojmy do X (písmeno chí) chiazmy
 • dialekticko – materialistická koncepcia
 • v každom súcne prebieha boj protikladom, ak jeden zvíťazí – vec zaniká
 • oheň – praenergia sveta, z ktorej sa vyčleňujú ostatné živly
 • logos – vnáša poriadok, nepodlieha zmenám, je mierou vznikania a zanikania (Hegel)
pytagoras a herakleitos pracovn list
Pytagoras a Herakleitos - pracovný list
 • Stiahnite si pracovný list!
herakleitos eleati a poeleati lohy
Herakleitos, Eleati a Poeleati - úlohy

1) Čo je podľa Pytagora podstatou bytia? Ako ich môžeme chápať z hľadiska povahy podstaty?

 • „Pytagorovci sa venovali náukám matematickým a prví v nich značne pokročili. Keďže sa im celkom oddali, domnievali sa, že ich počiatky sú počiatky súcna ako takého. Pretože v matematike čísla sú prirodzene prvým činiteľom, podľa svojho presvedčenia videli v číslach viac než v ohni, zemi a vo vode, mnoho podobného s tým, čo je a čo vzniká; tak podľa nich číslo s určitými vlastnosťami znamenalo spravodlivosť, iné dušu a rozum, iné zase vhodnosť a tak podobne.“
 • zAristotela, Metafyzika I 5
pytagoras a herakleitos lohy
Pytagoras a Herakleitos - úlohy

2) Uveďte, ktoré pojmy použil Pytagoras ako prvý a vysvetlite ich.

 • „Pytagoras prvý nazval súhrn všetkého kozmos podľa poriadku v ňom.“
 • 14 A 21 (z Aetia)
 • „Filozofiu („lásku k múdrosti") prvý pomenoval Pytagoras a seba nazval filozofom. Lebo vraj nijaký človek nie je múdry, len boh.“
 • (z Diogena, predhovor 12)
pytagoras a herakleitos lohy1
Pytagoras a Herakleitos - úlohy

3) Aké učenie Pytagoras prebral od Egypťanov?

 • „Rozpráva sa, že raz šiel Pytagoras okolo, keď ktosi bil psa; tu pocítil vraj ľútosť a povedal: »Prestaň a nebi ho, je to duša môjho priateľa, ktorú som spoznal, keď som začul zavýjanie«.“
 • 21 B 7 (z Diogena)
pytagoras a herakleitos lohy2
Pytagoras a Herakleitos - úlohy
 • „Egypťania prví priniesli toto učenie, že duša človeka je nesmrteľná a po zániku tela vstupuje do iného živočícha, ktorý sa zakaždým rodí. A keď prejde všetkými suchozemskými, morskými i okrídlenými zvieratami, opäť vstupuje do rodiaceho sa ľudského tela, a takto obchádza tritisíc rokov. Toto učenie prevzali niektorí Gréci – jedni prv, druhí neskoršie a vydávali ho za vlastné. Poznám ich mená, ale ich nenapíšem.“
 • 14 A 1 (z Herodota)
pytagoras a herakleitos lohy3
Pytagoras a Herakleitos - úlohy

4) Herakleita nazývali temným filozofom a pri písaní používal chiazmy. Na základe textu vysvetlite tieto charakteristiky.

 • „Nesmrteľní sú smrteľní, smrteľní sú nesmrteľní: jedni žijú smrť tých druhých, druhí umierajú život tých prvých.“
 • 22 B 62 (z Hippolyta)
pytagoras a herakleitos lohy4
Pytagoras a Herakleitos - úlohy

5) Na základe zlomkov analyzujte Herakleitovo učenie o protikladoch.

 • na tamto a tamto zasa na toto.„Jedno a to isté sa v nás prejavuje ako živé a mŕtve, bdiace a spiace, mla­dé a staré; lebo toto sa premieňa“.
 • 22 B 88 (z Plutarcha)
 • „Lebo by nebolo harmónie, keby nebol vysoký a nízky tón, ani živých bytostí bez samice a samca; to sú protiklady.“
 • 22 A 22 (z Aristotela)
pytagoras a herakleitos lohy5
Pytagoras a Herakleitos - úlohy

6) Na základe zlomku analyzujte Herakleitovo učenie o zmene.

 • „Herakleitos na ktoromsi mieste hovorí: »Všetko plynie a nič netrvá«, a prirovnávajúc veci k prúdu rieky, hovorí: »Nevstúpil by si dvakrát do tej istejrieky«.“
 • 22 A 6 (z Platóna)
pytagoras a herakleitos lohy6
Pytagoras a Herakleitos - úlohy

7) Na základe zlomku analyzujte Herakleitove kozmologické názory.

 • „Vesmír je riadený bleskom. (Pod bleskom tu rozumie večný oheň. Hovorí tiež, že tento) oheň je obdarený rozumom (a že riadi všetky veci).“
 • 22 B 54 (z Hippolyta)
pytagoras a herakleitos lohy7
Pytagoras a Herakleitos - úlohy

8) Na základe zlomku analyzujte Herakleitovo učenie o podstate.

 • „Herakleitov názor je vo všeobecnosti takýto: z ohňa povstalo všetko a v ohni sa rozplýva. Všetko sa deje podľa osudu a na základe protikladu je všetko v súlade. ...Oheň je základným prvkom a všetko je obmenou ohňa, a to na základe zrieďovania a zhusťovania.“
 • 22 A l (z Diogena)
herakleitos eleati a poeleati literat ra
Herakleitos, Eleati a Poeleati - literatúra
 • Použitá a odporúčaná literatúra:
  • Martinkova, Vavrová, Eva: Náuka o spoločnosti. Nová maturita, 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2005.
  • Zmaturuj z náuky o spoločnosti
ad