Ergoterapi og hms
Download
1 / 17

ERGOTERAPI OG HMS - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ERGOTERAPI OG HMS. Hva er bht ?. Arbeidsgiver skal sørge for at BHT bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser. Internkontroll.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ERGOTERAPI OG HMS' - forrest-conner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hva er bht
Hva er bht?

 • Arbeidsgiver skal sørge for at BHT bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.


Internkontroll
Internkontroll

 • Kontroll av interne dokument og rutiner.

 • Evaluering, kontroll skal gjennomføres en gang i året.

 • De ansatte skal medvirke


F rstehjelpskurs
Førstehjelpskurs

 • Vi kan hjelpe til med å arrangere førstehjelpskurs dersom det er ønskelig.

 • Kan være en fordel å ha årlig for risikoutsatte bedrifter.

 • En vet aldri når ulykken er ute!


Risikokartlegging
Risikokartlegging

 • Risiko= sannsynlighet x konsekvens

 • Kartlegge farer på arbeidsplassen

 • Hva kan gå galt?

 • Hva er konsekvensen dersom noe går galt?

 • www.arbeidstilsynet.no


Inneklima
Inneklima

 • Lys

 • Støy

 • Luftforurensing

 • Temperatur

 • Kjemiske stoff


Vernerunde
Vernerunde

 • En av oppgavene til verneombudet.

 • Hva kan utbedres på arbeidsplassen?

 • Hva er bra?

 • Skal gjennomføres årlig

 • BHT kan bistå ved vernerunden og hjelpe med skjema/sjekklister


Sykefrav rsoppf lging
Sykefraværsoppfølging

 • Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker

 • Tilrettelegge på arbeidsplassen

 • Oppfølgingsplan etter 4 veker

 • Være med på dialogmøte 1, etter 7 veker

 • Være med på dialogmøte 2, etter 26 uker (NAV skal kalle inn)

 • IA-bedrifter kan søke om tilretteleggingstilskudd.

 • www.nav.no


Arbeidsplassvurdering
Arbeidsplassvurdering

 • Dataarbeidsplass

 • Møbler og inventar

 • Redskap

 • Maskiner

 • Utstyr

 • Orden

 • Renhold


Funksjonsvurdering
Funksjonsvurdering

 • Når en arbeidstaker opplever eller uttrykker vansker med å mestre arbeidsdagen eller arbeidsoppgavene (står i fare for å bli sykmeldt).

 • Når en arbeidstaker er sykmeldt for noe som ikke ser ut til å være forbigående.

 • Når en arbeidstaker er på vei tilbake til jobb, men arbeidsevnen er varig nedsatt (Veiersted).


Helsekontroll
Helsekontroll

 • Blodprøver

 • Blodtrykk

 • Vaksiner

 • Hørselstest

 • Spirometri (lungefunksjon)

 • Blir gjennomført av lege/ sykepleier evt.andre


Ergonomisk kartlegging
Ergonomisk kartlegging

 • Faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi, vedlikeholde eller forverre uheldige belastningar

 • Faktorer som kan være med på å vedlikeholde god helse.


Rusmiddelmisbruk akan
Rusmiddelmisbruk (AKAN)

 • Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkotika.

 • Hjelpe til dersom en har ansatte som sliter med alkohol – eller narkotikamisbruk.

 • Utarbeide prosedyrer, rusmiddelpolitikk


Psykosoialt arb milj konfliktl sning
Psykosoialtarb.miljø/ konfliktløsning

 • Arbeidsgiver har hovedansvaret for å sikre at arbeidstakeren sin sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i bedriften.

 • Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker

 • Foreta kartlegginger, spørreundersøkelse


Stoffkartotek hms datablad
Stoffkartotek/HMS-datablad

 • Kjemiske stoff skal være registrerte.

 • Alle stoff skal ha eget datablad på norsk

 • Skal være tilgjengelig for de ansatte.


40 timers kurs
40-timers kurs

 • Grunnopplæring i HMS for HVO, VO og AMU deltakare og ledere.

 • Eget kurs for ledere

 • Andre kurs


Kontakt oss
Kontakt oss

 • Tlf: 95 13 02 72

 • E-post: [email protected]

 • ERGOTERAPI OG HMS, Skjerpevegen 15, 5736 GRANVIN


ad