Uwaga! Stąd się nadaje! - PowerPoint PPT Presentation

Uwaga st d si nadaje
Download
1 / 35

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uwaga! Stąd się nadaje!. Agata Hącia Wydział Polonistyki UW. Na początku była ludzka mowa. Potem wymyślono pismo, które miało ją utrwalić. Z czasem ludzie zapragnęli czegoś więcej: przesyłania dźwięków, a potem obrazów, na odległość i do wielu osób jednocześnie – w czasie rzeczywistym.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Uwaga! Stąd się nadaje!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uwaga st d si nadaje

Uwaga! Std si nadaje!

Agata Hcia

Wydzia Polonistyki UW


Uwaga st d si nadaje

Na pocztku bya ludzka mowa. Potem wymylono pismo, ktre miao j utrwali. Z czasem ludzie zapragnli czego wicej: przesyania dwikw, a potem obrazw, na odlego i do wielu osb jednoczenie w czasie rzeczywistym.

Tak narodziy si radio i telewizja.


Uwaga st d si nadaje

Pierwsze byo radio.Jego pocztkisigaj przeomu XIX i XX w., ale dynamiczny rozwj radiofonii nastpi w dwudziestoleciu midzywojennym (midzy I a II wojn wiatow).

Wtedy te w 1925 r. rozpoczo nadawanie Polskie Radio.

Plakat z 1936 r.; rdo: http://www.polskieradio.pl/85/obchody


Uwaga st d si nadaje

Czym jest radio?

WPo polsku objaniamy to tak:


Uwaga st d si nadaje

Rodowd radia, jak pisz znawcy, jest plebejski i egalitarny. Gdy si rodzio prawie sto lat temu, nawet w krajach rozwinitych nie wszyscy potrafili czyta. Prasa zatem nie docieraa do wszystkich zainteresowanych, a radio tak.


Uwaga st d si nadaje

To wanie radio, a nie prasa, byo zdolne szybko pokonywa przestrze i zblia ludzi mieszkajcych daleko od siebie. Ju na pocztku zauwaono take, e ma ono olbrzymie moliwoci wywierania na ludzi wpywu, zarwno dobrego, jak i zego.


Uwaga st d si nadaje

Czsto mwi si o magii radia. Polega ona na tym, e suchacz jednoczenie ma poczucie nawizania intymnego kontaktu z nadawcami programu oraz poczucie wsplnoty z innymi suchaczami, cho jest od nich odizolowany.

WPo polsku piszemy o tym tak:


Uwaga st d si nadaje

Istot radia jest dwik. Wikszo sygnaw z otoczenia odbieramy za porednictwem wzroku (90%), za pomoc suchu tylko kilka procent informacji. Konstruowanie przekazw radiowych wymaga wic nie lada umiejtnoci zwanych sztuk radiow.

Jej podstaw jest perfekcyjne poznanie i zrozumienie istoty radia oraz technologii tworzenia przekazu radiowego. Najwaniejsze jednak jest uczenie si od mistrzw mikrofonu i realizacji dwiku.


Radiowcy maj sw j specjalny j zyk w po polsku przedstawiamy go tak

Radiowcy maj swj specjalny jzyk.WPo polsku przedstawiamy go tak:


Uwaga st d si nadaje

Za program (audycj) odpowiedzialny jest wydawca (ktow rodzaju reysera).To on czuwa nad wypenieniem kadej sekundy w radiu (czas bowiem mierzy si tam nie w godzinach ani minutach, ale wanie w sekundach nie powinno by ani chwili ciszy).


Uwaga st d si nadaje

Wydawca kad godzin ustawia wedug zasady hot clock. Musi pamita, aby zmieci w odpowiedniej kolejnoci wszystkie konieczne elementy:

 • kade wejcie antenowe prowadzcego (i ew. gocia)

 • kad piosenk

 • kad reklam

 • kade promo i autopromo


O pracy dziennikarzy radiowych piszemy w po polsku tak

O pracy dziennikarzy radiowych piszemy wPo polsku tak:


Uwaga st d si nadaje

W radiu uprawia si rne gatunki dziennikarskie:

 • krtki wywiad radiowy

 • relacj reportersk

 • reporta


Uwaga st d si nadaje

Krtki wywiad radiowy to pytania reportera i odpowiedzi naocznego wiadka bd uczestnika zdarzenia, skadajce si na relacj z jego przebiegu bd opisujce pewien stan.

Taki krtki wywiad moe by czci relacjireporterskiej czyli informowania o jakich wydarzeniach na ywo, z miejsca, w ktrym co si dzieje. Relacja powinna by zwiza, treciwa, uporzdkowana logicznie.


Uwaga st d si nadaje

Tak jak programy informacyjne wymagaj od reportera refleksu, tak programy publicystyczne wymagaj od reportaysty refleksji.

Reportaysta zatem to dziennikarz, ktry starannie wybiera temat czy to wywiadu (dugiego), czy reportau, czy audycji publicystycznej, ktr prowadzi.


O pracy reporta ysty piszemy w po polsku tak

O pracy reportaysty piszemy wPo polsku tak:


Uwaga st d si nadaje

Radio mona zaoy samemu w domu, w szkole. Potrzebny bdzie odpowiedni sprzt, ale niezbdne jest rwnie przygotowanie dziennikarskie:

 • powicz dykcj (szczegow instrukcj znajdziesz w nastpnej prezentacji)

 • doskonal umiejtno pisania wiele wicze i podpowiedzi znajdziesz w Po polsku w czciach pt. Warsztat dziennikarski


Uwaga st d si nadaje

Radio to nie tylko sztuka mwienia, ale te pisania: pisanie jest fundamentem kadego dziennikarstwa, nie tylko radiowego. Pisanie informacji (na zasadzie odwrconej piramidy) uczy dwch rzeczy: biegoci jzykowej i wartsztatowej oraz selekcji materiau, niezbdnej przy montau materiaw dwikowych. Kady dziennikarz musi przede wszystkim umie dobrze pisa.


Uwaga st d si nadaje

Jeli chcesz zosta dziennikarzem czy radiowym, czy telewizyjnym nie popeniaj bdw jzykowych. To kompromituje. Wiele podpowiedzi, jak mwi i pisa poprawnie, znajdziesz w Po polsku np. w postaci takich notek:


Uwaga st d si nadaje

By moe bardziej ni radio interesuje Ci telewizja. Jeli chciaaby/chciaby pracowa w telewizji, poczytaj o niej na przykad w Po polsku.


Uwaga st d si nadaje

Telewizja narodzia si wtedy, ludzie zapragnli przesya ruchome obrazy i dwiki na odlego tak by odbiorcy w rnych czciach wiata widzieli je jednoczenie

 • 1925 pierwsza, jeszcze niedoskonaa, transmisja obrazu ruchomego

 • lata 30. XX wieku pierwsze programy telewizyjne pojawiaj si w Niemczech i ZSRR

 • 1950 w USA moliwa jest transmisja obrazu kolorowego


Telewizja w polsce

Telewizja w Polsce

 • 1938 pierwsze eksperymentalne emisje

 • 15.12.1951 pierwszy program dla tzw. radiowidzw; wystpowali znani aktorzy, kabareciarze, tancerze

 • 25.10.1952 pierwszy pgodzinny program pokazano etiud baletow; mona j byo odbiera na... 24 odbiornikach w kraju

 • 23.01.1953 rozpoczto regularn emisj programu pgodzinnego raz w tygodniu

 • 1970 uruchomonio II oglnopolski program telewizyjny

 • 1971 rozpoczyna si epoka telewizji kolorowej


Uwaga st d si nadaje

Telewizja to co wicej ni utrwalanie rzeczywistoci: chodzi o to, by widz mia wraenie bycia na miejscu wydarze, uczestniczenia w zdarzeniach rozgrywajcych si na ekranie.


Uwaga st d si nadaje

Obserwacja rozwijajcej si telewizji i zachowa odbiorcw skania do stawiania wanych pyta. W Po polskuprzedstawiamy je tak:

 • Czy telewizja jest obiektywna?

  Czy toforum wymiany myli, czy tuba aparatu wadzy albo jakiej grupy spoecznej? Zaobserwowano, e ludzie znani z ekranu mog liczy na wiksze poparcie spoeczne i polityczne, zaczynaj odgrywa rol autorytetw i wpywa na zachowania i postawy widzw. To dobrze czy le?


Uwaga st d si nadaje

 • Telewizja a rzeczywisto: relacja czy kreacja?

  Na ile telewizja pokazuje prawdziwy, a na ile stwarza nowy, wasny wiat? Przez rne strategie utrzymywania widza stale przy ekranie (np. zachcanie do wysyania SMS-w) ten ma wraenie, e uczestniczy w innym, nowym, ale prawdziwym wiecie. To dobrze czy le?


Uwaga st d si nadaje

 • Telewizja staje si coraz bardziej autotematyczna, reklamuje siebie, swoje programy i wydarzenia, swoje gwiazdy ekranu.

  Ludzie zaczynaj si interesowa prywatnym yciem osb znanych z telewizji, take dziennikarzy (czy s onaci, czy rozwiedzeni, na co choruj, z kim si spotykaj itd.). Takie osoby staj si autorytetami w sprawach spoecznych, politycznych, yciowych. To dobrze czy le?


Uwaga st d si nadaje

 • Telewizja od pocztku jest zwizana z kultur popularn.

  Czy ogldane telewizji obnia poziom wyksztacenia i kompetencji kulturowych odbiorcw? Jakie umitnoci s potrzebne, by rozumie programy telewizyjne?


Uwaga st d si nadaje

 • Telewizja wpywa na sposb organizowania czasu i na relacje midzyludzkie.

  Ludzie ogldaj telewizj w rny sposb: biernie (jest wtedy tylko tem dla innych zaj) albo aktywnie (inne sprawy schodz na dalszy plan, najwaniejszy jest program telewizyjny). Z jednej strony telewizja skupia rodzin i znajomych (np. przez rytuay wsplnego ogldania), z drugiej strony ogldana w nadmiarze, otpia psychicznie i spoecznie. Czy czas spdzony przed odbiornikiem zagraa zwizkom przyjacielskim, rodzinnym, towarzyskim? Czy ogldanie telewizji uzalenia?


Uwaga st d si nadaje

 • Czy pokazywanie agresji i przemocy w telewizji ma wpyw na zachowania spoeczne?

  Badacze udowodnili, e () przemoc prezentowana w telewizji nie tylko wywouje u widzw nasilenie agresji, ale rwnie obnia ich wraliwo na przejawy agresji w codziennym yciu spoecznym i sprawia, e zaczynaj te przejawy akceptowa (nazwano to zjawisko efektem znieczulajcym). (E. Aronson i in., Psychologia spoeczna. Serce i umys)


Najwa niejsze gatunki telewizyjne

Najwaniejsze gatunki telewizyjne

Z jednej strony wystpuj tu gatunki znane z innych dziedzin kultury, np. film, reporta, wywiad, relacja, z drugiej gatunki typowo telewizyjne. Dodatkowo coraz czciej obserwuje si zjawisko hybrydyzacji, czyli czenia, mieszania gatunkw.


W po polsku przedstawiamy je tak

W Po polskuprzedstawiamy je tak:


Uwaga st d si nadaje

W Po polskuprzedstawiamy je tak:


W po polsku przedstawiamy je tak1

W Po polskuprzedstawiamy je tak:


I na koniec

I na koniec....

Zastanw si, co Ci si w radiu i telewizji najbardziej podoba, a co, Twoim zdaniem, naleaoby zmieni. Moe urzdzisz z koleankami i kolegami debat Za i przeciw telewizji albo zastanowicie si, czym si rni ycie gwiazd przedstawiane w telewizji od ich prawdziwego ycia?

A moe jeli wiesz swoj przyszo z medami zorganizujesz wycieczk do radia bd telewizji, eby podpatrzy, jak pracuj dziennikarze?

Wiele podpowiedzi oraz wicze znajdziesz w Po polsku.


 • Login