SOEKOT
Download
1 / 20

SOEKOT loofhuttenfeest - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

SOEKOT loofhuttenfeest. Leviticus 23: zeven hoogtijden. 14-de: Pascha vanaf de 15de : ongezuurde broden daags na de sabbat: eerstelingsschoof. 3 hoogtijden in de eerste maand. Leviticus 23: zeven hoogtijden. zeven weken na eerstelingsschoof: wekenfeest. 1 hoogtij in derde maand.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SOEKOT loofhuttenfeest' - forbes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SOEKOT

loofhuttenfeest


Leviticus 23: zeven hoogtijden

14-de: Pascha

vanaf de 15de: ongezuurde broden

daags na de sabbat:eerstelingsschoof

3 hoogtijden in de eerste maand


Leviticus 23: zeven hoogtijden

zeven weken na eerstelingsschoof:wekenfeest

1 hoogtij in derde maand


Leviticus 23: zeven hoogtijden

1ste: bazuingeschal

de 10-de: verzoendag

vanaf de 15-de:Loofhuttenfeest

3 hoogtijden in de zevende maand


HOOGTIJDEN GEGROEPEERD ROND DE OOGSTEN

Het loofhuttenfeest zult gij zeven dagen vieren, wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw perskuip.

Deuteronomium 16:13


Leviticus 23

34 Spreek tot de Israelieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang.

= halverwege de maan-cyclus:volle maan


Leviticus 23

34 Spreek tot de Israelieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang.

Chaqhasoekot= feest der hutten

Tweede voorkomen in Schrift.De eerste keer in Gen.33:17


Maar Jakob brak op naar SUKKOT en hij bouwde zich daar een huis, en voor zijn kudde maakte hij hutten. Daarom noemde hij die plaats SUKKOT.

Genesis 33:17

na 20 jaar verblijf in de diasporakomt hij aan in het beloofde land


Leviticus 23

35 Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.

het zevende feest (zevendaags) in de zevende maand is een uitbeelding van de komende wereldsabbat


Leviticus 23

36 Zeven dagen zult gij de HEREeen vuuroffer brengen; op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de HERE een vuuroffer brengen; het is een feest, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.


Leviticus 23

37 Dit zijn de feesttijden des HEREN, waarop gij heilige samenkomsten zult uitroepen, om de HEREeen vuuroffer te brengen: brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en plengoffers, naar het voorschrift voor iedere dag,

Numeri 29:12-38

13+12+11+10+9+8+7 = 70 stieren


Allen, die zijn overgebleven van AL DE VOLKEN, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.

Zacharia 14:16


Leviticus 23

38 behalve de sabbatten des HEREN en behalve de gaven en al de gelofteoffers en al de vrijwillige offers, die gij de HEREgeven wilt.


Leviticus 23

39 Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des HEREN vieren; op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn.

"de wijnpersbak"

een dag van wraak & het jaar van de verlossing(Jes.63:1-3; Op.14:14-18)


Leviticus 23

40 Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen...

loelav


Leviticus 23

40... en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de HERE, uw God, zeven dagen lang.

... de vrijgekochten des HEREN ZULLEN wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde ZAL op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde ZULLEN zij verkrijgen, maar kommer en zuchten ZULLEN wegvlieden.

Jesaja 35:10


Leviticus 23

41 Gij zult het als een feest des HEREN vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.


Leviticus 23

42 In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israel geboren zijn, zullen in loofhutten wonen,


Leviticus 23

43 opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israelieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de HERE, uw God.

12 Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, 13 kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. 14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze.

Prediker 3


ad