ب
Download
1 / 25

ب ه نام خداوند هستي بخش - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

ب ه نام خداوند هستي بخش. AEFI A dvers e vent f ollowing i mmunization مراقبت پي آمدهاي نامطلوب ايمنسازي. تعريف AEFI. هر پي آمد نامطلوب متعاقب ايمنسازي كه عقيده بر آن است كه علت آن توسط ايمنسازي ايجاد شده است.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ب ه نام خداوند هستي بخش' - fonda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

به نامخداوند هستي بخش


AEFI

Adversevent following immunization

مراقبت پي آمدهاي نامطلوب ايمنسازي


تعريف AEFI

هر پي آمد نامطلوب متعاقب ايمنسازي كه عقيده

بر آن است كه علت آن توسط ايمنسازي

ايجاد شده است .


وقتي كه واكسن بطور صحيح هم داده مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشد

واكنش واكسن

Vaccine reaction

مربوط به آماده كردن ، حمل و نقل و …. واكسنها ست

اشتباه در برنامه

Programme error

حوادثي كه بعد از ايمنسازي اتفاق مي افتد اما ارتباطي به واكسن و واكسيناسيون ندارد

همزماني

Coincidental

ناشي از دلشوره يا درد ناشي از واكسن است

واكنش تزريقات

Injection Reaction

مواردي كه ناشناخته باقي مي ماند

ناشناخته

Unknown

طبقه بنديAEFI


1 vaccine reaction
1- مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشدواكنش مربوط به واكسنVaccine Reaction

 • واكنش هاي عادي ، خفيف, نادر و خيلي شديد.

 • بيشتر خفيف هستند و خودبخود بهبود پيدا ميكنند.

 • واكنشهاي خيلي شديد نادر هستند و موجب مشكلات طولاني مدت نمي شوند.


1-1- مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشدواكنشهاي عادي ، خفيف واكسن

 • تب و علائم عمومي يكي از پاسخ هاي ايمني است .

 • آدجوانت ، نگهدارنده و … باعث ايجاد اين واكنش ها مي شوند.

 • واكسني كه عوارض را كاهش و پاسخ ايمني خوبي ايجاد كنند واكسن خوب و موفقي است .

 • شامل واكنشها ي موضعي و واكنشهاي عمومي


Local reaction
واكنشهاي موضعي مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشدLocal Reaction

 • درد . تورم و يا قرمزي محل تزريق كه در حدود 10% مورد انتظار است .

 • واكسن D.T.P. و يادآور كزاز تا 50 در صد ممكن است برسد.

 • واكنش موضعي ب ث ژ بصورت پاپول (غده ها) بعد از دو هفته مشاهده مي شود كه بصورت زخم در آمده و بعد از چند ماه بهبود پيدا نموده و بصورت اسكار باقي مي ماند.


Systemic reaction
واكنشهاي عمومي مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشدSystemic reaction

 • تب در حدود 10% ، واكسن ثلاث تا 50 درصد

 • بعد از واكسن ثلاث ، تحريك پذيري ، خستگي ، رنگ پريدگي , از دست دادن اشتها

 • سرخك، MMR و OPV واكنشهاي عمومي به علت عفونت ويروس واكسن

 • در سرخك ، تب ، راش ، التهاب ملتحمه 15-5% در مقايسه با ويروس وحشي بسيار خفيف هستند.


2-1 واكنشهاي نادر و شديد واكسن مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشد

 • -   تشنج ، ترومبوسيتوپني ، جيغ كشيدن مداوم

 • -    آنافيلاكسي

 • -    آنسفالوپاتي

 • ساير عوارض شديد پس از ايمنسازي ممكن است يك حادثه همزمان باشد.


واكنش در يك ميليون دوز مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشد

فاصله تزريق

واكنش

واكسن

1000-100

6-2ماه

لنفادنيت چركي

B.C.G

300-01/0

12-1ماه

التهاب استخواني ب ث ژ

56/1 –19/0

12-1ماه

عفونت منتشر ب ث ژ

2-1

1-0ساعت

آنافيلاكسي

هپاتيت ب

جدول شماره 2 : واكنش, فاصله تزريق وميزان بروز واكنشها


330 مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشد

12-6 روز

تشنج ناشي از تب

سرخك

MMR/MR

30

35-15روز

ترومبوسيتوپني

حدود 10

2-0

ساعت

واكنش آنافيلاكتيك

حدود يك

1-0ساعت

آنافيلاكسي

كمتر از يك

آنسفالوپاتي

12-6روز


حدود 4/0 مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشد

30-4روز

فلج ناشي از ويروس واكسن

OPV

10-5

28-2روز

التهابشبكه عصبي

كزاز

10-6

6-1هفته

آبسه استريل

10-4/0

1-0ساعت

آنافيلاكسي


1000 مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشدتا 000/60

24ساعت

جيغ زدن مداوم بيش از سه ساعت

سياه سرفه

(DTP-whole Cell)

70تا 80

2-0روز

تشنج

990-30

24-0ساعت

كم شدن عكس العمل عضلاني و شل شدن آن

20

1-0ساعت

آنافيلاكسي

1-0

2-0روز

آنسفاليت


2 programme error
2- مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشدخطاي برنامه Programme Error

 • خطاي برنامه ناشي از اشتباهات و حوادث در هنگام تهيه حمل و نقل و يا تجويز واكسن

 • اكثر آنها قابل پيشگيري هستند.

 • خطاي برنامه بصورت خوشه اي :

 • افراد تزريق كننده

 •   دريك مركز

 • تنهايك ويال آلوده

 • تعدادي از ويالها مثلا يخ زدن

 • شايع ترين خطاهاي برنامه عفونتها هستند كه بوسيله تزريق غير استريل ايجاد مي شود


عارضه مي شود مواردي اتفاق مي افتد كه مربوط به جزء لاينفك خود واكسن مي باشد

خطاي برنامه

تريقات غيراستريل:

- استفاده مجدد سرنگ يا سرسوزن يكبار مصرف

- استريل كردن ناكافي سرنگ و سرسوزن

- آلودگي واكسن يا حلال

-  استفاده مجدد از واكسن بازسازي شده در جلسات بعدي

-  عفونت مثل ترشحات چركي محل تزريق

- آبسه

- سلوليت

- عفونت هاي عمومي

- Sepsis

-  سندرم شوك توكسيك

-  بيماريهاي منتقله از راه خون مثل هپاتيت و HIV

خطاهاي برنامه كه منجربه عوارض نامطلوب بعد از ايمنسازي مي شود.


واكنش موضعي يا آبسه ناشي از تكان دادن ناكافي

اثرات دارو مثل داروهاي شل كننده عضلاني و تزريق انسولين

 • عدم تهيه صحيح واكسن:

 • عدم بازسازي صحيح واكسن

 • استفاده از دارو به جاي واكسن يا حلال


واكنش موضعي يا آبسه محل تزريق دادن ناكافي

صدمه به عصب سياتيك و غير موثر بودن بعضي از واكسنها مثل هپاتيت ب

تزريق در محل نادرست:

-تزريق زيرجلدي بجاي داخل جلدي براي واكسن ب ث ژ

-تزريقسطحي واكسنهاي ثلاث و توأم

تزريق در باسن


جهت جلوگيري از خطاي برنامه دادن ناكافي:

1-واكسن بايد فقط توسط حلال هر كارخانه بازسازي شود.

2-واكسنهاي باز سازي شده بايد درپايان هرجلسه ايمنسازي دور و هرگز دوباره استفاده نشود.

3-هيچگونه دارو يا ماده اي در يخچال نگهداري واكسن نگهداري نشود.

4-كاركنان ايمنسازي بايد آموزش كافي ببينند.

5-براي اطمينان از مراحل صحيح واكسيناسيون دائماً مورد نظارت قرار گيرند.

6-براي جمع آوري علت و تصحيح برنامه ، بررسي هاي دقيق اپيدميولوژي هر عارضه پس از ايمنسازي صورت گيرد . 


3 coindental
3- دادن ناكافياتفاقات همزمان Coindental

 • يك عارضه ممكن است همزمان با ايمنسازي اتفاق بيفتد كه به ايمنسازي ارتباط داده مي شود .

 • اين نوع حوادث وابسته به شانس است .

 • اين موضوع بخصوص در بسيج واكسيناسيون بيشتر مشهود است .

 • براي مثال سندرم مرگ ناگهاني كودكان كه ممكن است همزمان با واكسيناسيون در دوران كودكي باشد

 • پيش بيني عوارض همزمان با توجه به تعداد جمعيتي كه واكسينه مي شوند.


Injection reaction
واكنش تزريق دادن ناكافيInjection Reaction

 • -    هيچ ارتباطي با واكسن ندارد و ناشي از استرس بخصوص در بچه هاي بالاي 5 سال كه با كم كردن مدت انتظار، محيط مناسب و تهيه واكسن دور از ديد كودك مي توان آنرا كاهش داد.

 • -    افزايش تنفس

 • -    گيجي ، احساس سوزش در دور دهان و دست ها

 • -        استفراغ

 • -    كاهش هوشياري

 • -    جيغ زدن براي فرار از واكسيناسيون

 • -    واكنش هيجاني مثل تشنج

 • -    ترس از سوزن

 • حملات هيستريك در محل تجمعات مثل مدرسه


Injection reaction1
واكنش تزريق دادن ناكافيInjection Reaction

 • -    هيچ ارتباطي با واكسن ندارد و ناشي از استرس بخصوص در بچه هاي بالاي 5 سال كه با كم كردن مدت انتظار، محيط مناسب و تهيه واكسن دور از ديد كودك مي توان آنرا كاهش داد.

 • -    افزايش تنفس

 • -    گيجي ، احساس سوزش در دور دهان و دست ها

 • -        استفراغ

 • -    كاهش هوشياري

 • -    جيغ زدن براي فرار از واكسيناسيون

 • -    واكنش هيجاني مثل تشنج

 • -    ترس از سوزن

 • حملات هيستريك در محل تجمعات مثل مدرسه


نمودار تعداد عوارض ايمنسازي در سال 1386 بتفكيك نوع عارضه در استان اصفهان


نمودار تعداد عوارض ناخواسته ايمنسازي در سال 1386 استان اصفهان


نمودار طبقه بندي موارد پيامد ايمنسازي در سال 1386 استان اصفهان


ad