บทที่ 3 อินเทอร์เน็ต The Internet - PowerPoint PPT Presentation

3 the internet
Download
1 / 70

 • 392 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บทที่ 3 อินเทอร์เน็ต The Internet. อ.เอกบดินทร์ เกตุขาว Eakbodin4_7@hotmail.com สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทร เกษม. วัตถุประสงค์. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ องค์ประกอบและประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ต

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทที่ 3 อินเทอร์เน็ต The Internet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 the internet

3 The Internet

.

Eakbodin4_7@hotmail.com


3 the internet

 • TCP/IP, FTP, Domain Name, WWW, URL, etc.

 • Website


3 the internet

Internet TCP/IP


3 the internet

Cyberspace


3 the internet


3 the internet


3 the internet

 • (Shareware) (Freeware)


3 the internet

 • Magazine Online

 • (Download)

 • (Voice conference)


3 the internet

 • ARPANET : 1969-1990 (USA)

 • Internet

 • InterNIC : (Internet Network Information center)


Ethernet

Ethernet

Ethernet (LAN) Ethernet Co-Axial UTP UTP 10Base-T 30 Ethernet LAN

Ethernet Fast EthernetGigabit Ethernet 100 Mbps


Intranet

[Intranet]

[Intranet]


Protocol software intranet

2

1

3

Protocol Software Intranet

Protocal intranet 3 TCP, IP HTTP Protocal

Protocal IP block packet

Protocol TCP intranet internet

Protocal HTTP link hypertext intranet internet link web Server


Protocal solfware intranet

2

1

3

4

Protocal Solfware Intranet

solfware intranet

Browser hypertext

HTTP intranet www internet

Firewall

Web Page Authoring tool webpage


Extranet

[Extranet]

[Extranet] intranet internet internet intranet


3 the internet

Modem (ISP : Internet Service Provider)


Dialup access

(Dialup Access )

 • Dialup

 • Modem

 • (Dialup Line) (ISDN) (ADSL)

 • (ISP : Internet Service Provider)


Isp internet service provider

ISP : Internet Service Provider


3 the internet

A-Net Co., Ltd.

Asia Access Internet Service

Asia Infonet Co.,Ltd.

C.S. Communications Co.,Ltd

Cable & Wireless Network (Thailand) Ltd.

Chomanan Worldnet Co., Ltd.

Data Line Thai Co., Ltd.

Far East Internet Co.,Ltd

Siam Global Access Co.,Ltd.

Roynet Co.,Ltd.

The Idea Net

Data Line Thai Co., Ltd.

Internet Thailand

Jasmine Internet Co., Ltd

ISP


Internet

Protocol

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol )

File Transfer Protocol

IP Address

Domain Name

Network Mask Subnet Mask

Domain Name

World Wide Web (WWW)

Internet


Protocol

Protocol

Protocol --

:

 • TCP/IP Protocol:()

 • FTP Protocol : (Data file)

 • HTTP Protocol : Web WWW


Tcp ip

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TCP

IP


3 the internet

TCP

packet packet packet IP() packet TCP packet


3 the internet

IP

202.12.97.2 4 0-255


Tcp ip1

TCP/IP

-


Ip address

IP Address

IP Address TCP/IP

IP number 4 8 ( 32 ) 000.000.000.000 255.255.255.255


Ip address1

IP Address ()

4 (dot)

(Class) 5


Ip address2

IPAddress


Network mask subnet mask

Network Mask Subnet Mask

Network Mask : IP Address Bit Byte bit bit Net Mask 1 Bit 0 Bit Net Mask

Class A Network Mask 255.0.0.0 1 Byte Network Address

Class B Network Mask 255.255.0.0 2 Byte Network Address

Class C Network Mask 255.255.255.0 3 Byte Network Address

Subnet Mask Network Address Host Address Subnet


Domain name

Domain Name

Domain Name IP 16 IP 202.44.204.33 www.nectec.or.th "

IP Address Domain Name Server 203.146.37.34 www.bwc.ac.th


Domain name1

Domain Name


3 the internet


3 the internet


3 the internet

Domain Name

- .TH- .JP

- .SG- .MY

- .KR- .CN

- .UK- .AU


Www world wide web

WWW (World Wide Web)

WWW Multimedia (Link) (Webpages)


3 the internet

World Wide Web

 • Web page , , ,

 • Home page

 • Link


3 the internet

Web Server

Web Browser

user

World Wide Web


Url universal resource locator

URL( Universal Resource Locator )

Address URL

URL Browser http://


3 the internet

URL

http://www.provision.co.th/book/catalog.htm

WWW


3 the internet

(E-mail)

(File Transfer Protocol)

IRC

2

1

5

4

6

3


E mail

(E-mail)

 • E-mail

  • :

  • :


Emoticons e mail

Emoticons E-mail

Emoticon Chat


Emoticons

emoticons


3 the internet

2

1

Net meeting

ICQ


Net meeting

Net meeting

digital


3 the internet

ICQ

ICQ ICQ ICQ Online pager


F ile t ransfer p rotocol

(File Transfer Protocol)

FTP File Transfer Protocol

:

- (Server) -

FTP Text Mode Unix get, put Graphics Mode Microsoft Windows WinFTP Light, CuteFTP


3 the internet

IRC

Chat (IRC - Internet Relay Chat) Talk ( ) (VDO Conference) , ,

MSN Messenger


Web board

(Web board)

Bulletin Board Sytem (BBS) (Newsgroup) ,

HTML


3 the internet

10


3 the internet

10

 • 90

 • ,

 • (Upgrade)

 • (Service)


Website

E-card

www.bluemountain.com

www.e-cards.com

www.greeting-cards.com

www.coolcards.com

www.jipata.com

www.gogreet.com

www.jokecards.com

www.download.com

www.jumbo.com

www.tucows.com

www.free-program.com

www.zdnet.com

www.thaiware.com

www.rocketdownload.com

Website


Website1

www.geocities.com

www.homestead.com

E-mail

www.dogmail.com

www.hotmail.com

www.mail.com

www.mail.yahoo.com

www.thaimail.com

www.garfield.com

pwww.cartoonnetwork.com

www.disney.com

www.snoopy.com

Website


Website2

www.cnn.com

www.abcnews.com

www.tvpoolmagazine.com

www.thairath.co.th

www.bangkokbiznews.com

www.thannews.th.com

www.matichon.co.th

www.thaitv3.com

www.mp3.com

www.mgn.com

www.newline.com

www.fox.com

www.holliwood.com

www.mtv.com

Website


Website3

www.nba.com

www.boxing.com

www.tennis.com

www.sportingnews.com

www.formula1.com

www.thaiclinic.com

www.healthatoz.com

www.babyworld.co.uk

www.inteliheaith.com

Website


Website4

www.covergirl.com

www.elle.com

www.cosmomag.com

www.models.com

www.narak.com/fashion

www.oohgirl.com

www.siam2.com

www.pantip.com

www.bangkokcity.com

www.siam2you.com

www.hunsa.com

www.sanook.com

www.maama.com

www.yumyai.com

Website


Website5

www.amazon.com

www.thaihotels.com

www.ebay.com

www.1800flowers.com

www.entravel.com

www.thaigov.co.th

www.tot.or.th

www.moe.go.th

www.bmta.motc.go.th

www.mfa.go.th

www.forest.go.th

Website


3 the internet

 • .

 • .


Internet1

internet

 • Banner Resolution

  ___ 468 * 60

  ___ 800 * 600

  ___ 640 * 480

  ___ 125 * 250

 • Bittorrent

  ___ ___ ___ ___ ___ ___


Internet2

__ USB __ Wi-Fi __ COM1 __ 1394 __ Fire Wire __ ATA

e-book

__ mdb __ doc __ xls __ gif

internet


Internet3

DOS IP address

___myip ___ipaddress ___netstat ___iplookup ___ipconfig ___dir

google.com

___ ___ ___ ___ ___

internet


Internet4

e-mail

__tom@hotmail.com __hotmail.com __http://hotmail.com __http://www.hotmail.com __burin __burin@tom@thaiabc.com

Client

__ cobol __ asp __ php __ perl __ html

internet


Internet5

http://class.yonok.ac.th host

__ac __ yonok.ac.th __ class __ yonok __ http __ ac.th

MSN

__hunsa.com __ hotmail.com __ thaiall.com __ sanook.com __ yahoo.com

internet


Internet6

J2ME

__ __ - __ __ __ www

Port http

__ 21__ 22__ 80 __ 53__ 445__ 3128

internet


Internet7

__JPG __ PNG __ BMP __ GIF __ XLS __ DOC

Blog

__ MSN__ Diary __ Webboard __ ICQ __ Router__ e-Learning

internet


Internet8

Protocol

__WWW __ TCP/IP __ FTP __ ISP __ HTTP __ PING

__ Fire Wire __ ADSL __ MODEM __ Google __ WI-FI

internet


Internet9

FTP

__ __ - __ __ __ __ IPOD

Proxy

__ Cache __ Online Game __ Recover __ Restore __ Statistic __ DNS

internet


Internet10

Router

__ __ IP __ __ __ __ Online Game

RJ45

__ __ Hub __ Printer __ Scanner __ __ Speaker

internet


Internet11

Internet

 • 1. Protocal intranet

  . TCP/IP . HTTP

  . URL Web server.

 • 2. Web WWW

  . FTP Protocol . TCP/IP Protocol

  . HTTP Protocol . URL


Internet12

Internet

 • 3. solfware intranet

  . HTTP. Browser

  . Firewall. FTP

 • 4. Dialup Access

  .

  .

  .

  .


Internet13

Internet

 • 5.

  . ISDN. ADSL

  . Leased Line. MODEM

 • 6.

  . net. gov

  . com. org


 • Login