3 the internet
Download
Skip this Video
Download Presentation
บทที่ 3 อินเทอร์เน็ต The Internet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

บทที่ 3 อินเทอร์เน็ต The Internet - PowerPoint PPT Presentation


 • 426 Views
 • Uploaded on

บทที่ 3 อินเทอร์เน็ต The Internet. อ.เอกบดินทร์ เกตุขาว [email protected] สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทร เกษม. วัตถุประสงค์. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ องค์ประกอบและประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ต

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' บทที่ 3 อินเทอร์เน็ต The Internet' - fola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 the internet

บทที่ 3 อินเทอร์เน็ต The Internet

อ.เอกบดินทร์ เกตุขาว

[email protected]

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

slide2
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบและประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ต
 • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงโครงสร้างและความหมายของศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เช่น TCP/IP, FTP, Domain Name, WWW, URL, etc.
 • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของการใช้อินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยของเครือข่าย
 • เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง Website ต่างๆที่น่าสนใจ
slide3
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคืออะไรระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคืออะไร

Internetหมายถึง การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเดียว โดยใช้ข้อตกลงในการสื่อสารที่เรียกว่า TCP/IPเพื่อให้เครื่องสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ หรือ เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลและใช้อุปกรณ์ร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล บริษัทเอกชน หรือองค์กรอื่น ๆ ต่างก็รับผิดชอบเน็ตเวิร์คของตนเอง

slide4
ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต

ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลกในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทางตามความต้องการ โดยไม่กำหนดตายตัวและไม่จำเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่นๆ หรือเลือกไปเส้นทางอื่นได้หลาย ๆ เส้นทาง การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นอาจเรียกว่า การติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติ หรือ Cyberspace

slide5
ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
slide6
ด้านการศึกษา
 • สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
 • นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
 • เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น
slide7
ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ด้านธุรกิจและการพาณิชย์
 • ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และสนับสนุน ลูกค้าของตน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น
slide8
ด้านการบันเทิงและข่าวสารด้านการบันเทิงและข่าวสาร
 • การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ โดยมีภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสารตามร้านหนังสือทั่วๆ ไป
 • สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
 • สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่และเก่ามาดูได้
 • การคุยระยะไกลแบบมีภาพและเสียงของคู่สนทนา (Voice conference)
slide9
ความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ARPANET : 1969-1990 (USA)
 • Internet
 • InterNIC : (Internet Network Information center)
ethernet
Ethernet

Ethernetเป็นเทคโนโลยีสำหรับเครือข่ายแบบแลน (LAN) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน การเชื่อมเครือข่ายแบบ Ethernet สามารถใช้สายเชื่อมได้ทั้งแบบ Co-Axial และ UTPโดยสายสัญญาณที่ได้รับความนิยม คือ UTP 10Base-T ทั้งนี้การเชื่อมคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไม่ควรเกิน 30 เครื่องต่อหนึ่งวงเครือข่าย เนื่องจากอุปกรณ์ใน Ethernet LAN จะแข่งขันในการส่งข้อมูล หากส่งข้อมูลพร้อมกันและสัญญาณชนกัน จะทำให้เกิดการส่งใหม่ทำให้เสียเวลา

ปัจจุบัน Ethernet ได้พัฒนาไปมาก เป็น Fast EthernetและGigabit Ethernetที่ส่งข้อมูลได้ 100 Mbps

intranet
อินทราเน็ต [Intranet]

อินทราเน็ต [Intranet]หมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะกลุ่มที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่เอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตมาใช้ เนื่องจากซอฟท์แวร์ที่พัฒนาใช้งานอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมาย จึงง่ายต่อการนำมาใช้และพัฒนา

protocol software intranet

2

1

3

Protocol และ Software ใน Intranet

Protocal ที่ใช้ใน intranet ที่สำคัญจะมีอยู่ 3 ชนิดคือ TCP, IP และ HTTP โดยที่ Protocal แต่ละตัวจะมีหน้าที่ดังนี้

Protocal IPมีหน้าที่แบ่ง block ข้อมูลออกเป็น packet ย่อย ๆ

Protocol TCPใช้สื่อสารทั้งระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย และรวมถึงออกจากเครือข่าย intranet สู่เครือข่าย internet

 Protocal HTTP ใช้ในการlink ข้อมูลที่เป็น hypertext ข้ามไปมา ในเครือข่าย intranet หรือในเครือข่าย internet และทำการlink เข้ากับ web Server เพื่อเอาข้อมูลที่ต้องการออกมา

protocal solfware intranet

2

1

3

4

Protocal และ Solfware ใน Intranet

solfware ที่จำเป็นใน intranet จะประกอบไปด้วย

Browser ใช้ในการแสดงเอกสาร hypertext ซึ่งจะอยู่ในเครื่องลูกข่ายหรือผู้ใช้

HTTP ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมติดต่อ intranet กับ www ในinternet

Firewallเป็นโปรแกรมรักษาความปลอดภัย ช่วยป้องกันการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาติจากภายนอกเข้ามาในเครือข่าย

Web Page Authoring toolเป็นโปรแกรมที่ช่วยสำหรับสร้างหน้า webpage ที่มีลักษณะการใช้งานได้ง่าย

extranet
เอ๊กซ์ทราเน็ต [Extranet]

เอ๊กซ์ทราเน็ต [Extranet]หมายถึงเครือข่าย intranet ที่ทำการเชื่อมต่อเข้าไว้กับ internet เพื่อให้ผู้ใช้ภายในองค์กรสามารถติดต่อสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตรวมถึงผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกหรืออยู่ใน internet ก็สามารถเข้ามาสื่อสารหรือโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่อง intranet ได้

slide15
จะติดต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไรจะติดต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไร

ถ้าที่บ้านมีเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขโทรศัพท์และอุปกรณ์ Modem  ก็สามารถติดต่อเข้าอินเทอร์เน็ตผ่าน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP : Internet Service Provider)

dialup access
การเชื่อมต่อผ่านระบบโทรศัพท์ (Dialup Access )

การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ โดยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dialup
 • อุปกรณ์ Modem  เพื่อใช้แปลงสัญญาณข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ ที่ทำงานสัมพันธ์กับระบบคู่สายโทรศัพท์
 • คู่สายโทรศัพท์ (Dialup Line) อาจเป็นคู่สายแบบเดิม สัญญาณอนาล็อก (ISDN) หรือเป็นคู่สายแบบใหม่สัญญาณดิจิตอล (ADSL)
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider)
isp internet service provider
ISP : Internet Service Providerคืออะไร
 • เป็นหน่วยงานหรือองค์การที่บริการให้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
slide18
A-Net Co., Ltd.

Asia Access Internet Service

Asia Infonet Co.,Ltd.

C.S. Communications Co.,Ltd

Cable & Wireless Network (Thailand) Ltd.

Chomanan Worldnet Co., Ltd.

Data Line Thai Co., Ltd.

Far East Internet Co.,Ltd

Siam Global Access Co.,Ltd.

Roynet Co.,Ltd.

The Idea Net

Data Line Thai Co., Ltd.

Internet Thailand

Jasmine Internet Co., Ltd

ผู้ให้บริการ ISP ในประเทศไทย
internet
Protocol

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol )

File Transfer Protocol

IP Address

Domain Name

Network Mask และ Subnet Mask

Domain Name

World Wide Web (WWW)

ศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับ Internet
protocol
Protocol คืออะไร

Protocol หมายถึงวิธีการรับส่งข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการติดต่อสื่อสาร มีการรับ-ส่งข้อมูลกันตลอดเวลาเพื่อให้ติดต่อสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลกันได้โดยไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ

ตัวอย่างโปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต:

 • TCP/IP Protocol:เป็นโปรโตคอล(หลัก) หรือมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • FTP Protocol :เป็นมาตรฐานการรับส่งแฟ้มข้อมูล (Data file) 
 • HTTP Protocol :เป็นมาตรฐานการส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Web หรือ WWW
tcp ip
TCP/IP คืออะไร

TCP/IPหมายถึง มาตรฐานการรับส่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอล TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TCPหมายถึง มาตรฐานการจัดการข้อมูลเพื่อส่งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

IP หมายถึง มาตรฐานการจัดการที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

ถ้าเปรียบเทียบกับระบบไปรษณีย์

slide22
ข้อกำหนดของ TCP

ข้อมูลจะแยกออกเป็นpacket แต่ละ packet สามารถแยกส่งคนละเส้นทางได้แต่ละ packet จะส่งตาม IP(ที่อยู่) ที่กำกับไว้กับทุกpacketเมื่อข้อมูลถึงปลายทาง TCP จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหากผิดพลาดก็ขอให้ส่งเฉพาะpacketที่เสียหายมาใหม่

slide23
ข้อกำหนดของ IP

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ต จะใช้หมายเลขรหัสประจำเครื่องเพื่อบอกถึงที่อยู่ และรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องไม่ซ้ำกัน

หมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเช่น 202.12.97.2 โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มของตัวเลขจำนวน4 กลุ่ม ถูกแบ่งหรือคั่นด้วยเครื่องหมายจุด แต่ละส่วนคือเลขฐานสองแปดหลักซึ่ง ตัวเลขภายในแต่ละกลุ่มมีได้ตั้งแต่ 0-255 ตัวเลข

tcp ip1
TCP/IP ดีอย่างไร

ถ้ายังรับข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่เส้นทางเดิมมีปัญหาและมีเส้นทางส่งข้อมูลอื่นผู้ใช้จะยังคงได้รับข้อมูลถ้าข้อมูลที่ได้รับเสียหายบางส่วน ระบบจะติดต่อขอรับข้อมูลใหม่เฉพาะส่วนที่เสียหาย การรับ-ส่งข้อมูลเฉพาะส่วนที่เสียหาย ทำให้ลดภาระโดยรวมของระบบอินเทอร์เน็ต

ip address
IP Address คืออะไร

IP Address คือหมายเลขประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อกันผ่านทางเครือข่าย เพื่อเป็นตัวชี้เฉพาะให้กับระบบเมื่อมีการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาสื่อสาร TCP/IP ในการกำกับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเข้าไปในระบบเพื่อให้สามารถส่งไปยังที่หมายได้ถูกต้อง

ซึ่ง IP number ประกอบด้วยเลขฐานสองจำนวน 4 ชุด ๆ ละ 8 บิต (รวม 32 บิต) โดยมีเครื่องหมายจุดคั่นสามารถแทนค่าได้ จาก 000.000.000.000 ถึง 255.255.255.255

ip address1
IP Address คืออะไร (ต่อ)

โดยเขียนเป็นเลขฐานสิบ 4 ชุด แต่ละชุดคั่นด้วยเครื่องหมายจุด (dot)

โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม เรียกว่า คลาส (Class) ได้ 5 คลาส ดังนี้

ip address2
ตัวอย่างระบบการทำงานของ IPAddress
network mask subnet mask
Network Mask และ Subnet Mask

   Network Mask : เป็นการระบุว่า IP Address ที่เราใช้มีกี่ Bit หรือกี่ Byte ที่เป็นส่วนของหมายเลขเครือข่าย เช่น หากจะใช้ bit ใดเป็นหมายเลขเครือข่ายก็ตั้งค่า bit นั้นของ Net Mask เป็น 1 ให้เสมือนเป็นหน้ากากและBit ที่เหลือให้เป็น 0 ซึ่งก็คือจำนวน Bit ที่ใช้ในส่วนของหมายเลขเครื่องนั้นเอง ซึ่งมีการกำหนด Net Mask ดังนี้

Class A Network Mask 255.0.0.0 ใช้ 1 Byte แรก เป็น Network Address

Class B Network Mask 255.255.0.0 ใช้ 2 Byte แรก เป็น Network Address

 Class C Network Mask 255.255.255.0 ใช้ 3 Byte แรก เป็น Network Address

สำหรับ Subnet Mask จะใช้ในกรณีที่ต้องการขอยืมบางส่วนที่ใช้บริการในการกำหนด Network Address มาเพิ่มในการกำหนด Host Address เพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อให้เกิดมี Subnet เพิ่มเติม

domain name
Domain Name คืออะไร

Domain Name หมายถึง ชื่อที่ถูกเรียกแทนการเรียกเป็นหมายเลขอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการจดจำหมายเลข IP ถึง 16 หลัก ทำให้ยุ่งยากและไม่สามารถจำได้เวลาท่องเที่ยวไปในระบบอินเทอร์เน็ตจึงนำชื่อที่เป็นตัวอักษรมาใช้แทน ซึ่งมักจะเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงหน่วยงานหรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆเช่นเว็บไซต์ของเนคเทค มีหมายเลข IP คือ 202.44.204.33 ซึ่งยากต่อกาจดจำดังนั้นจึงมีการกำหนดชื่อใหม่ เป็น www.nectec.or.th ซึ่งก็คือ "ชื่อโดเมน”นั่นเอง

เทคนิคการเปลี่ยนแปลง IP Address ให้เป็นรูปแบบอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการแปลงนี้ เรียกว่า Domain Name Server เช่น 203.146.37.34  www.bwc.ac.th

slide33

Domain Name ระดับประเทศ

แต่ละประเทศเป็นผู้บริหารและดูแล

เช่น

- .THไทย - .JP ญี่ปุ่น

- .SG สิงโปร์ - .MY มาเลเซีย

- .KR เกาหลี - .CNจีน

- .UK อังกฤษ - .AU ออสเตรเลีย

www world wide web
WWW (World Wide Web)

WWW เป็นบริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูปแบบของสื่อผสมหรือMultimedia ซึ่งมีทั้งข้อความรูปภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งจุดเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็ปเพจอื่นประกอบกันซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะแสดงอยู่ในลักษณะของเว็บเพจ(Webpages)

slide35

World Wide Web

 •  Web pageข้อมูลข่าวสารที่แสดงเป็นหน้า ๆ เหมือนกับเอกสารบนกระดาษ อาจประกอบด้วยตัวอักษร, กราฟิก, เสียง, ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ แต่ละเว็บเพจอาจจะเป็นสื่อแบบมัลติมีเดียที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้
 • Home pageเพ็จหรือหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือหน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่จะแสดง
 •  Linkข้อความ หรือ รูปภาพ ที่ใช้เป็นจุดในการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงไปยังบริการอื่น ๆ ในอินเทอร์เน็ต
slide36

Web Server

Web Browser

user

การทำงานของ World Wide Web

url universal resource locator
URL( Universal Resource Locator )

ในการอ้างอิงถึงเซิร์ฟเวอร์ เว็บไซท์ เว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นใดบนอินเทอร์เน็ต จะทำโดยใช้ Address หรือที่อยู่ของข้อมูลนั้น ซึ่งมีการกำหนดรูปแบบไว้เป็นพิเศษ เรียกว่า URL

URLหมายถึง ชื่อนำของเว็บเพื่อบอกกับ Browser ให้รู้ว่าต้องไปที่ไหน โดยส่วนมากทุก ๆ หน้าของเวบจะต้องเริ่มด้วย http:// และตามด้วยชื่อโดเมนเนมของเว็บที่ต้องการไป

slide38

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ URL

http://www.provision.co.th/book/catalog.htm

ชื่อและสกุลไฟล์

ไดเร็คทอรี

ประเทศไทย

ประเภท “บริษัท”

ชื่อเน็ตเวิร์กย่อย

ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ WWW

ชื่อโปรโตคอลหรือวิธีการติดต่อที่ใช้กันทั่วไปในการดึงเว็บเพจ

slide39

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

การใช้โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol)

สนทนาทางเครือข่าย IRC

2

1

5

4

6

3

กระดานข่าว

บริการค้นข้อมูลข้ามเครือข่าย

การประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

e mail
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 • E-mailคือ จดหมายหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึงกันผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นบริการที่มีผู้ใช้กันมาก เพราะใช้สำหรับส่ง และอ่านข้อความกับผู้ที่ต้องการติดต่อด้วยและใช้แทนจดหมายได้อย่างเป็นอย่างดี เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและผู้รับจะได้รับในเวลาเกือบทันทีที่ส่งไป
 • ถ้าเปรียบกับการรับส่งจดหมายทั่วไป
  • ผู้ทำหน้าที่บุรุษไปรษณีย์ : โปรแกรม
  • เส้นทางที่ใช้รับส่ง :  ระบบเครือข่าย
emoticons e mail
Emoticons ต่างๆที่ในการใช้ E-mail

Emoticonเป็นสัญลักษณ์ที่คิดค้นเพื่อให้การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการ Chat กระทำได้ง่ายและสะดวก โดยสัญลักษณ์แต่ละชิ้น จะแทนการแสดงออกทางอารมณ์ลักษณะต่างๆ และเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับการสื่อสารสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้

slide43

2

1

การใช้โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์

Net meeting

ICQ

net meeting
Net meeting

เป็นโปรแกรมที่ทำให้คนจากทั่วโลกสามารถติดต่อกันด้วยเสียงจากคอมพิวเตอร์ซึ่งคล้ายโทรศัพท์ แต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดและโปรแกรมในลักษณะนี้ ยังเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องรับภาพ digital ดังนั้นคนที่มีโปรแกรมนี้จะคุยกัน และเห็นภาพของแต่ละฝ่ายจึงทำให้การติดต่อมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

slide45
ICQ

ICQเป็นบริการที่ได้รับความนิยมเพราะผู้ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองและมีโปรแกรม ICQ อยู่ในเครื่องจะสามารถติดต่อกับเพื่อนที่ใช้โปรแกรม ICQ อยู่ได้อย่างสะดวกเพราะเมื่อเปิดเครื่องโปรแกรมนี้จะแสดงสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการตรวจสอบไว้ว่า Online อยู่หรือไม่ เปรียบเสมือนการมี pager

f ile t ransfer p rotocol
การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol)

FTP หรือ File Transfer Protocol เป็นบริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย

โดย:

- ใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องลูกไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) - ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมาไว้ที่เครื่องลูก

การใช้บริการ FTP สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ Text Mode ผ่าน Unix ด้วยคำสั่ง get, put หรือ Graphics Mode ผ่าน Microsoft Windows เช่น การใช้โปรแกรม WinFTP Light, CuteFTP

slide47

สนทนาทางเครือข่าย IRC

บริการสนทนาออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Chat (IRC - Internet Relay Chat) หรือเรียกว่า Talk เป็นบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการสามารถคุยโต้ตอบ (ทั้งโดยการพิมพ์ และพูด) กับผู้อื่นๆ ในเครือข่ายได้ในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันบริการนี้ได้นำมาประยุกต์ใช้กับการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยอาศัยอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กระดานสนทนา, ไมโครโฟน, กล้องส่งภาพขนาดเล็ก เป็นต้น

โปรแกรมที่นิยมใช้กันได้แก่ MSN Messenger

web board
กระดานข่าว (Web board)

กระดานข่าว หรือ Bulletin Board Sytem (BBS) เป็นบริการข่าวสารรูปแบบหนึ่ง โดยอาศัยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายตามหมวดหมู่ที่มีการกำหนดไว้หรืออาจจะกำหนดเพิ่มเติมก็ได้ ที่เรียกว่ากลุ่มข่าว (Newsgroup) เช่น กลุ่มผู้สนใจด้านศิลปะ, ด้านโปรแกรม เป็นต้น

ปัจจุบันเป็นบริการหนึ่งที่นิยม และมีการปรับรูปแบบให้อยู่ในรูปของเอกสาร HTML ทำให้สามารถเรียกดูและใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

slide49
บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต
 • ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
 • ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
 • ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
 • ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
 • ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
 • ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
 • ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
 • ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
 • ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่าน
 • ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท
slide50
บัญญัติ 10 ประการด้านความปลอดภัยของเครือข่าย
 • ตั้งรหัสผ่านที่ยากแก่การเดา
 • เปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ เช่น ทุก 90 วัน
 • รันและปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดเวลา
 • ให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องความปลอดภัยในการรับไฟล์ หรือดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์, เว็บไซต์
 • ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอย่างสมบูรณ์
 • ประเมินสถานการณ์ของความปลอดภัยในเครือข่ายสม่ำเสมอ
 • ลบรหัสผ่าน และบัญชีการใช้ของพนักงานที่ออกจากหน่วยงานทันที
 • ปรับปรุง (Upgrade) ซอฟต์แวร์สม่ำเสมอ
 • ไม่รันเซอร์วิส (Service) บางตัวบนเครือข่าย อย่างไม่จำเป็น
website
เว็บที่ให้บริการ E-card

www.bluemountain.com

www.e-cards.com

www.greeting-cards.com

www.coolcards.com

www.jipata.com

www.gogreet.com

www.jokecards.com

เว็บแหล่งโปรแกรมฟรี

www.download.com

www.jumbo.com

www.tucows.com

www.free-program.com

www.zdnet.com

www.thaiware.com

www.rocketdownload.com

Website ที่น่าสนใจ
website1
เว็บพื้นที่เว็บฟรี

www.geocities.com

www.homestead.com

เว็บ E-mail ฟรี

www.dogmail.com

www.hotmail.com

www.mail.com

www.mail.yahoo.com

www.thaimail.com

เว็บการ์ตูน

www.garfield.com

pwww.cartoonnetwork.com

www.disney.com

www.snoopy.com

Website ที่น่าสนใจ
website2
เว็บเกาะติดสถานการณ์

www.cnn.com

www.abcnews.com

www.tvpoolmagazine.com

www.thairath.co.th

www.bangkokbiznews.com

www.thannews.th.com

www.matichon.co.th

www.thaitv3.com

เว็บดูหนังฟังเพลง

www.mp3.com

www.mgn.com

www.newline.com

www.fox.com

www.holliwood.com

www.mtv.com

Website ที่น่าสนใจ
website3
เว็บกีฬา

www.nba.com

www.boxing.com

www.tennis.com

www.sportingnews.com

www.formula1.com

เว็บสุขภาพ

www.thaiclinic.com

www.healthatoz.com

www.babyworld.co.uk

www.inteliheaith.com

Website ที่น่าสนใจ
website4
เว็บความสวยความงาม

www.covergirl.com

www.elle.com

www.cosmomag.com

www.models.com

www.narak.com/fashion

www.oohgirl.com

www.siam2.com

เว็บพาสนุก

www.pantip.com

www.bangkokcity.com

www.siam2you.com

www.hunsa.com

www.sanook.com

www.maama.com

www.yumyai.com

Website ที่น่าสนใจ
website5
เว็บชอปปิ้ง

www.amazon.com

www.thaihotels.com

www.ebay.com

www.1800flowers.com

www.entravel.com

เว็บหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

www.thaigov.co.th

www.tot.or.th

www.moe.go.th

www.bmta.motc.go.th

www.mfa.go.th

www.forest.go.th

Website ที่น่าสนใจ
slide57
เอกสารอ้างอิง
 • โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต

โดย ผศ. วาสนา สุขกระสานติ

 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดย ผศ. ลานนา ดวงสิงห์
internet1
คำถามเรื่อง internet

จงเติมเครื่องหมาย หรือลงหน้าข้อต่อไปนี้

 • Banner ขนาดมาตรฐานสำหรับทำป้ายโฆษณาในเว็บไซต์มี Resolution เท่าใด

___ 468 * 60

___ 800 * 600

___ 640 * 480

___ 125 * 250

 • Bittorrent ให้บริการเรื่องใด เด่นชัดที่สุด

___ ขายสินค้าออนไลน์ ___ บริการเว็บบอร์ด ___ บริการสืบค้นเว็บไซต์ ___ บริการแชร์แฟ้มระหว่างเพื่อนถึงเพื่อน ___ บริการอีเมล ___ ประมูลออนไลน์

internet2
อินเทอร์เน็ตไร้สาย เกี่ยวข้องกับชื่อใดมากที่สุด

__ USB __ Wi-Fi __ COM1 __ 1394 __ Fire Wire __ ATA

e-book มักเป็นแฟ้มนามสกุลใด

__ mdb __ doc __ xls __ gif

คำถามเรื่อง internet
internet3
คำสั่งบน DOS ที่ใช้ดู IP address เครื่องของตนเอง คือคำสั่งใด

___myip ___ipaddress ___netstat ___iplookup ___ipconfig ___dir

google.com ให้บริการอะไร ที่เด่นชัดที่สุด

___ฟรีอีเมล ___ดาวน์โหลดข้อมูล ___อีเลินนิ่ง ___อีคอมเมิร์ส ___สืบค้นเว็บไซต์

คำถามเรื่อง internet
internet4
ข้อใดคือชื่อ e-mail

[email protected] __hotmail.com __http://hotmail.com __http://www.hotmail.com __burin [email protected]@thaiabc.com

ภาษาใดทำงานฝั่ง Client

__ cobol __ asp __ php __ perl __ html

คำถามเรื่อง internet
internet5
จาก http://class.yonok.ac.th ข้อใดมักหมายถึงชื่อ host

__ac __ yonok.ac.th __ class __ yonok __ http __ ac.th

บริการ MSN เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดที่สุด

__hunsa.com __ hotmail.com __ thaiall.com __ sanook.com __ yahoo.com

คำถามเรื่อง internet
internet6
J2ME คือ ภาษาที่เกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด

__มือถือ __ รับ-ส่งแฟ้ม __ อีเมล __ เกม __ www

Port ใดเป็นมาตรฐานสำหรับ http

__ 21 __ 22 __ 80 __ 53 __ 445 __ 3128

คำถามเรื่อง internet
internet7
แฟ้มภาพที่ไม่ถูกใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ มีนามสกุลใด

__JPG __ PNG __ BMP __ GIF __ XLS __ DOC

Blog มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุด

__ MSN __ Diary __ Webboard __ ICQ __ Router __ e-Learning

คำถามเรื่อง internet
internet8
Protocol อะไร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

__WWW __ TCP/IP __ FTP __ ISP __ HTTP __ PING

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมักหมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด

__ Fire Wire __ ADSL __ MODEM __ Google __ WI-FI

คำถามเรื่อง internet
internet9
FTP คือบริการเกี่ยวกับอะไร

__มือถือ __ รับ-ส่งแฟ้ม __ อีเมล __ เกม __ เปิดเว็บไซต์ __ IPOD

Proxy มักเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด

__ Cache __ Online Game __ Recover __ Restore __ Statistic __ DNS

คำถามเรื่อง internet
internet10
Router มีหน้าที่ใด

__บอกเส้นทาง __ บอก IP เพื่อส่งชื่อโดเมนเนม __ ป้องกันการบุกรุก __ บริการรับส่งข้อมูล __ บริการอีเมล __ บริการ Online Game

RJ45 ใช้เชื่อมต่อกับอะไร

__ โทรศัพท์ __ Hub __ Printer __ Scanner __ ปลั๊กไฟ __ Speaker

คำถามเรื่อง internet
internet11
คำถามเรื่อง Internet
 • 1. Protocal ที่ใช้ใน intranet ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

ก. TCP/IP ข. HTTP

ค. URL และ Web server ง. ถูกทั้ง ก และ ข

 • 2. มาตรฐานหลักที่ใช้ในการส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Web หรือ WWW คืออะไร

ก. FTP Protocol ข. TCP/IP Protocol

ค. HTTP Protocol ง. URL

internet12
คำถามเรื่อง Internet
 • 3. ข้อใดไม่ใช่ solfware ที่จำเป็นใน intranet

ก. HTTP ข. Browser

ค. Firewall ง. FTP

 • 4. Dialup Access คืออะไร

ก. การเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ข.การเชื่อมต่อผ่านระบบโทรศัพท์

ค. การเชื่อมต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ง. การเชื่อมต่อผ่านระบบ

internet13
คำถามเรื่อง Internet
 • 5.การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใดต่อไปนี้มีความเร็วสูงสุด

ก. ISDN ข. ADSL

ค. Leased Line ง. MODEM

 • 6. การจดโดเมนของกลุ่มธุรกิจการค้านิยมใช้ ดอท อะไร

ก. net ข. gov

ค. com ง. org

ad