Gazd lkod si modul gazdas gtudom nyi ismeretek iii szervez s s logisztika
Download
1 / 22

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc. Időtényező a munkaszervezésben. 94. lecke. A számszerűsített időtényező munkaszervezésbeni felhasználása a munkaidő-felhasználást, a munkaidő

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika' - flynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gazd lkod si modul gazdas gtudom nyi ismeretek iii szervez s s logisztika

Gazdálkodási modulGazdaságtudományi ismeretek III.Szervezés és logisztika

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MScAszámszerűsített időtényezőmunkaszervezésbeni

felhasználása a munkaidő-felhasználást, a munkaidő

szükségletet, valamint az időtartam figyelembevételét

igényli.

Amunkaidő-felhasználásaz az időmennyiség, amelyet

meghatározott munkafeladat elvégzésére fordítottak.

Amunkaidő-szükségletaz az időmennyiség, mely

meghatározott feladat előírt minőségű elvégzéséhez

nélkülözhetetlen. Tehát a munkavégzés

eredményessége kétféle módon mutatható ki.

Egységnyi idő alatt előállított termékkel, vagy

egységnyi termékre fordított munkaidővel. Ismerünk

anyag, energia, gépkihasználási, létszám és

munkanormát.


Teljesítménykövetelményként olyan normát kell

alkalmazni, amelyet:

 • szakmailag, élettanilag alkalmas, kellő gyakorlattal rendelkező átlagos dolgozó,

 • megfelelő műszaki, szervezési, egészségügyi és biztonsági feltételek mellett,

 • az előírt munkaidő esetén,

 • a minőségi, gazdasági, egészségvédelmi és biztonsági követelmények megtartásával tartósan teljesíteni tud.


A munkaid
A MUNKAIDŐ

A munkás időfelhasználását tartalmazza. Idetartozik a

munkanap és a munkaóra. Megkülönböztetünknapi,

hetiés évesmunkaidőt.

Magyarországon 1937-ben – Európában az utolsók

között – iktatták törvénybe a 8 órás munkaidőt.

1939-ben – a háborús előkészületekre való tekintettel ezt

is felfüggesztették.

1945 után a kollektív szerződések kötelezően előírták

a 8 órában való munkáltatást. Az 1981. évi (IV.27.) Mt.

határozat elrendeli a heti 5 napos, 42 órás

munkahétben való dolgoztatást. Ma már általánossá

vált a heti 5 napos, 40 órás dolgoztatás.A növénytermesztésben a rendelkezésre álló és

állandóan változó munkanapok számával kell a

termelési feladatokat megoldani.

Az állattenyésztésben viszont a naptári napokkal kell

számolni. Állatot mindennap kell etetni. Itt alakult ki

a váltórendszer. A váltók azok helyett dolgoznak,

akik a pihenőnapjukat töltik. A munkanap hossza és

a munkafeladatokra felhasznált munkaidő

mennyisége változó.


Az állatgondozók szabadidejének alakulása csúsztatva eltolódó munkahét esetében(az egy műszakban dolgozó kollektíva számára)

Jelmagyarázat: x = munkanap - = munkaszüneti nap 1o = munkavezető, 2, 4, 5, 7 8, 10 = fejőbrigád

3*, 6*, 9* = takarmányos brigád


A munkaid rendszerek jellemz i
A munkaidőrendszerek jellemzői eltolódó munkahét esetében


A munkaidő eloszlása a nap folyamán eltolódó munkahét esetében

Az osztott műszak hátránya, hogy sok idő telik el a

kezdés (5 óra) és a befejezés között (20 óra)

Munkaidő, pihenőidő, túlmunka

A munkavégzésre előírt idő munkaidő, független attól,

hogy a munkavállaló el van-e látva munkával, vagy sem.

 • az állásidő– miután a munkáltató érdekében merül fel – beszámít a munkaidőbe (az eltérő díjazásra megállapodhatnak),

 • a készenlét – (készenállás a munkára) ha előzetesen megállapított módon, a munkáltató utasítása alapján, időbelileg nem különül el a munkaidőtől – része a munkaidőnek.


A munkaidő lehet: eltolódó munkahét esetében

 • rendes munkaidő:adolgozó külön utasítás nélkül köteles dolgozni (munkaszerződés)

 • rendkívüli munkaidő:külön utasítás, vagy megállapodás alapján kötelezett a munkára a dolgozó

 • részmunkaidő:a teljes munkaidőnek csak egy részében pl. 6 órában való alkalmazás (írásba kell foglalni)

 • különös munkaidő(k):az általános munkaidő a heti 40 óra – az ennél hosszabb vagy rövidebb, jogszabályban megállapított munkaidő (tehát teljes)


Munkaidő és a munkaszerződésben rögzítendő megállapodások tárgyai

Munkaidőkeret

A munkaidőre vonatkozó szabályt heti, havi vagy évi egységben is meg lehet határozni.

Munkarend

A munkaidő kezdési és befejezési időpontjának és a munkaközi szünetek meghatározásának módja. Az

egyenlőtlen munkarendnél a napi munkavégzés ideje 4

óránál kevesebb és 12 óránál több nem lehet.

Idénymunkarendrőlakkor beszélünk, ha a feladatok a

naptári éven belül egyenlőtlenül jelentkeznek (pl.

aratáskor 12 óra).


Munkaszüneti nap: megállapodások tárgyaiújév első napja, március 15.,

húsvét hétfője, május 1., pünkösd hétfője, augusztus

20., október 23., november 01. és karácsony 2 napja.

Pihenőnap:szombat, vasárnap

Szabadnap:hetente 2 nap

A heti pihenőnapot nem mindenképpen vasárnap és a

szabadnapot nem feltétlenül szombaton kell

biztosítani. A szabadnapok összevontan is kiadhatók

(az esedékesség után 30 napon, illetve végszükség

esetén 180 napon belül).


 • Aki rendszeresen vasárnap is dolgozik, annak havonta 2 pihenőnapot szombaton kell kiadni. 1 pihenőnap vasárnap legyen.

 • A munkaidő 0 óra és 24 óra között állapítható meg. A munkaidő után az újabb munkába állásig 11 óra időtartamnak kell lennie.

 • Munkaközi szünet– étkezést vagy pihenést szolgál, ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja.

 • Nem jár munkaközi szünet (min. 20 perc) annak a dolgozónak, aki bármikor étkezhet, vagy

  • aki készenléti szolgálatban van, vagy

  • akinek a napi munkaideje a 6 órát nem haladja meg.

 • Minden egybefüggő 3 óra túlmunka után 20 perc munkaközi szünet jár.


Rugalmas munkaidőrendszer (típusai) pihenőnapot szombaton kell kiadni. 1 pihenőnap vasárnap legyen.

 • A napi munkaidő hossza meghatározott, de a lehetséges kezdés és befejezés időpontja között több idő van, mint munkaidő. Pl. 6 óra és 20 óra között lehet dolgozni 8 órát.

 • A munkaidő kezdete van meghatározva (minimum és maximum munkaidő-vállalási lehetőséggel).

 • A dolgozó állapítja meg a munkateljesítés idejét.


A munkanap struktúrája pihenőnapot szombaton kell kiadni. 1 pihenőnap vasárnap legyen.A munkanap hasznos időből (normaidő) és veszteségidőből áll A munkanap struktúrája


Üzemidő pihenőnapot szombaton kell kiadni. 1 pihenőnap vasárnap legyen.

A munkafolyamatokban résztvevő termelő-

berendezéshez kapcsolódik. A gépek kihasználásáról

ad tájékoztatást.

Az üzemnap produktívidőre és technikai időre oszlik.

A produktív idő (tg01) a főidő és mellékidő összege (tg1 +tg2)

tg02 = tg01 + (tg3 – tg32) + tg4 + tg321

tg2 = technikai idő = produktív idő + (műszaki kiszolgálás – előkészületi és befejezési idő) + műszaki hibaelhárítás + átállás


Az üzemnap struktúrája pihenőnapot szombaton kell kiadni. 1 pihenőnap vasárnap legyen.


Műszakidő pihenőnapot szombaton kell kiadni. 1 pihenőnap vasárnap legyen.

Míg amunkaidőa dolgozó időfelhasználását jelöli (munkanap, munkaóra), azüzemidő(üzemóra, üzemnap) a termelő berendezések idejéhez kapcsolódik.

A műszakidőa termelőerők időfelhasználását fejezi ki (munkaerő, gép, munkatárgy) közös ideje egy műszakban.

A műszakon belüli időfelhasználás szerkezete

A műszakidő felhasználás statikus vizsgálat rámutat az aktív és passzív tevékenységi időszak arányaira.

Aműszakidő dinamikus szerkezetebemutatja, hogy a

munkaciklus, vagy munkaidő mely szakaszaiban milyen mértékben van az ember közvetlen kényszerkapcsolatban a termelő berendezéssel.

A növekvő kötöttségi formák a következők:

 • munkaeszközzel, vagy anélkül végzettkötetlen, az ember ritmusa által meghatározott tevékenység

 • kötöttemberi munka


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! pihenőnapot szombaton kell kiadni. 1 pihenőnap vasárnap legyen.


ad