A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 26 Kasım 2010 Ankara - PowerPoint PPT Presentation

SBVT’DE YENİLİKLER
Download
1 / 21

 • 184 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SBVT’DE YENİLİKLER. A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 26 Kasım 2010 Ankara. TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanları. ULAKBİM, ülkemizde bilimsel araştırma faaliyetlerine temel oluşturmak amacıyla Tür iye adresli akademik dergileri içeren ulusal veri tabanları oluşturma faaliyetlerini yürütmektedir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 26 Kasım 2010 Ankara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A nuray dem rkol ba uzman 26 kas m 2010 ankara

SBVT’DE YENİLİKLER

A. Nuray DEMİRKOL

Başuzman

26 Kasım 2010

Ankara


T b tak ulakb m veri tabanlar

TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanları

 • ULAKBİM, ülkemizde bilimsel araştırma faaliyetlerine temeloluşturmak amacıyla Türiye adresli akademik dergileri içeren

 • ulusal veri tabanları oluşturma faaliyetlerini yürütmektedir.

 • Ulusal veri tabanları ile araştırmacıların, uzmanlar tarafından indekslenen akademik bilgi kaynaklarına daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmaları hedeflenirken aynı zamanda dergilerimizin kalitelerinin de arttırılmasına çalışılmaktadır.

 • “TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı”,

 • “Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı”,

 • “Yaşam Bilimleri Veri Tabanı” (Eski Adı:Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı)

 • “Türk Tıp Veri Tabanı”,

 • “Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı”

 • “Hukuk Veri Tabanı”


Sosyal ve be eri bilimler veri taban

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

Sosyal Bilimler konusunda yayınlanan dergileri bibliyografik olarak derleyen bazı çalışmalar mevcuttu. Ancak elektronik ortamda, taranabilir, özlü ve indekslenmiş bir veri tabanının eksikliği duyulduğundan,TÜBİTAK-ULAKBİM Müdürlüğü, Mayıs 2002 tarihinde Sosyal Bilimler Veri Tabanı oluşturma çalışmalarını başlatmıştır.

ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı çalışmaları, veri tabanının kapsamına giren konularda, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir kurul danışmanlığında yürütülmektir.


Sbvt tarih e

SBVT Tarihçe

 • 2002’de başladı.

 • 2003 veri tabanı sorgulanmaya başladı. Makalelerin yanında kaynakça/referanslar da taranabilmeye başlandı.

 • 2004 tam metinlere erişim sağlandı.

 • 2005 atıf indeksi çalışmaları başladı.

 • 2008 dergilerin elektronik ortamda editörler tarafından iletilmesine olanak sağlayacak web tabanlı program çalışmaları tamamlandı

 • 2009 yılında;

 • - Web tabanlı dergi izleme sistemi devreye girdi,

 • -Atıf İndeksi yazılımı ihalesi gerçekleştirildi,

 • -Google Scholar’da taranmaya başladı.

 • -Ankara Üniversitesi Senatosu, ULAKBİM Veri Tabanlarını atama ve yükseltmelerde kullanmaya karar verdi ve bu kararını YÖK’e onaylattı.


Sbvt tarih e1

SBVT Tarihçe

 • Yenilikler;

 • 2010 yılında genişleme kararı alındı. Veri tabanına “Din ve İnanç Araştırmaları”, “Edebiyat” ve “Sanat” konuları dahil edildi. Ver tabanının adı “ Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı” olarak değiştirildi. Bu kapsamda SBVT komitesine yeni üyelerimiz katıldı.

 • Ayrı bir veri tabanı olarak “Hukuk Veri Tabanı” oluşturuldu.

 • Atıf Veri Tabanının deneme kayıtları girildi. Program test edilmeye başlandı.

 • ISI web Of Science’da da dizinlenen SBVT kabul dergileri sayısı 12’ye ulaştı.

 • Devam ediyoruz..


Sbvt konu kapsam

SBVT Konu Kapsamı

Arkeoloji ve MüzecilikBeden Eğitimi ve Spor  

Coğrafya  Dilbilim  

Din ve İnanç Araştırmaları Edebiyat Araştırmaları  

Eğitim Bilimleri Ekonomi  

Etik  Felsefe  

Halkla İlişkiler  İletişim  

İşletme Kamu Yönetimi  

KütüphanecilikMimarlık ve Tasarım  

Psikoloji Sanat  

Sanat Tarihi  Nörobilimler  

Siyaset Bilimi  Sosyoloji  

Şehir ve Bölge Planlama Tarih  

Turizm   Uluslararası İlişkiler

Tarım Ekonomisi ve Politikalar  


Sbvt dergi se im kriterleri

SBVT Dergi Seçim Kriterleri‏

 • Dergi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) konuları kapsamında ve bilimsel içerikte olmalıdır.

 • Dergi, ilan ettiği periyotta düzenli olarak yayımlanmalıdır.

 • Dergi, SBVT'ye başvurduğu tarihte en az 2 tam yıldır yayımlanıyor olmalıdır.

 • Dergi, SBVT'ye dergi hakkında tanıtıcı bilgi içeren bir ön yazı ile başvuruda bulunmalıdır.

 • Dergi sayıları, yayınlanması gereken tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde 2 basılı ve ULAKBİM tarafından belirlenen standart formata uygun 1 elektronik kopya halinde ULAKBİM'e gönderilmelidir.


Sbvt dergi se im kriterleri1

SBVT Dergi Seçim Kriterleri

 • Dergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ISSN numarası almış olmalı, derginin dış kapağında sağ üst köşede ve iç kapağında yer almalıdır.

 • Dergide ayrıntılı ve bilimsel hakem raporuna dayalı bir değerlendirme sistemi olmalı ve yayın/danışma kurulu bulunmalıdır.

 • Her makale en az 2 hakem tarafından değerlendirilmiş olmalıdır.

 • Derginin hakemli bir dergi olduğu "....hakemli bir dergidir" şeklinde bir ibareyle iç kapakta belirtilmelidir.

 • Hakem ve/veya Yayın Kurulu Değerlendirme Raporları, Sosyal Bilimler Veri Tabanı Oluşturma Kurulu tarafından ilgili yıl içerisinde denetlenmesine olanak verebilecek şekilde saklı tutulmalıdır.


Sbvt dergi se im kriterleri2

SBVT Dergi Seçim Kriterleri

 • Dergide yer alan makaleler Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce vd.) "başlık (title)" ve öz (abstract)" içermelidir.

 • Makalelerde konuyu tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun "anahtar kelimeler“bulunmalıdır.

 • Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır.

 • Dergide makale yazım kuralları belirtilmiş olmalı ve makaleler yazım kurallarına uygun yazılmış olmalıdır.

 • Derginin adı açık bir şekilde yazılmalı, yayın aralığı (periyod) ve yayın tarihlerine ilişkin bilgiler derginin iç kapağında belirtilmelidir.


Sbvt dergi se im kriterleri3

SBVT Dergi Seçim Kriterleri‏

 • Makalelerde, yazar adları ve çalıştığı kuruluş bilgileri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

 • Derginin yazışma ve iletişim (tel ve e-posta) adresleri, editor, yayın kurulu bilgileri güncel olmalı ve dergide açık bir şekilde belirtilmelidir.

 • Dergilerde birleşik sayı basımı yapılmamalıdır. Yılda tek sayı basılan dergilerin birbirini izleyen yıllara ait sayı birleştirmesi değerlendirmeye alınmamaktadır. Yılda 2 ve üzeri sayı olarak basılan dergilerin birleşik basımları ise değerlendirme sürecine alınmakta, ancak birleşik basımın tekrar etmesi durumunda dergi veri tabanından çıkarılmaktadır.

 • Dergide yayın etiğine uyulmalıdır.


Elektronik dergileri de erlendirme kriterleri

Elektronik Dergileri Değerlendirme Kriterleri

Elektronik ortamda yayımlanan dergiler için de basılı dergiler için kullanılan değerlendirme kriterleri geçerlidir. Buna ek olarak;

 • Derginin elektronik adresi (Web sayfası) erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır.

 • Elektronik derginin arayüzü kullanıcı dostu olmalı, hata mesajları ve erişim sorunları yaşanmamalıdır.

 • Elektronik dergide "arama/search" ve eski sayılar için arşiv alanları bulunmalıdır.


Sbvt konu kapsam1

SBVT Konu Kapsamı


Rakamlarla sbvt

Rakamlarla SBVT

 • Dergi sayısı: 167

 • Toplam makale sayısı: 21197

 • İndekslenen makale sayısı: 13867

 • Öz girilen makale sayısı: 19699

 • Referansları girilen makale sayısı: 18539

 • Tam metine onay veren dergi sayısı: 119

 • Tam metinleri olan dergi sayısı: 99

 • Tam metinleri olan makale sayısı: 12432


En ok tam metin makale ndirilen 10 dergi

En Çok Tam Metin Makale İndirilen 10 Dergi 

 • Muhasebe ve Finansman Dergisi  15250 

 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  12384 

 • Selçuk İletişim 11928 

 • Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  9419 

 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  9134 

 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi  8937 

 • Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  8819 

 • Milli Eğitim  8657 

 • Türk Eğitim Bilimleri Dergisi  7866 

 • Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  7694 


Kullan m statistikleri

Kullanım İstatistikleri


Hedefler

Hedefler

 • Dergi / Makale Sayısının Artırılması

 • WOS kapsamına daha çok Türkiye adresli dergi alınması

 • Atıf İndeksinin Erişime Açılması


A nuray dem rkol ba uzman 26 kas m 2010 ankara

Teşekkürler

A. Nuray DEMİRKOL

Başuzman

26 Kasım 2010

Ankara


 • Login